Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аудиту витрат, пов’язаних з охороною навколишнього середовища1.1. Економічна сутність і склад витрат, пов’язаних з охороною навколишнього середовища

1.2. Значення і завдання обліку та аудиту витрат, пов’язаних з охороною навколишнього середовища

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і аудиту суб’єкта дослідження

Розділ 2. Організація і методика обліку витрат, пов’язаних з охороною навколишнього середовища

2.1. Організація обліку витрат, по­в’я­заних з охороною навколишнього середовища

2.2. Методика обліку витрат, по­в’я­заних з охороною навколишнього середовища

2.3. Удосконалення обліку витрат, пов’язаних з охороною навколишнього середовища

Розділ 3. Організація і методика аудиту витрат, пов’язаних з охороною навколишнього середовища

3.1. Організація аудиту витрат, пов’язаних з охороною навколишнього середовища

3.2. Методика аудиту витрат, пов’язаних з охороною навколишнього середовища

3.3. Узагальнення результатіваудиту

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Ж

Орієнтовні плани дипломних робіт на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спеціальності 8.05030901 «Облік і аудит»

Додаток Ж2

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «_______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

План

дипломної роботи студента спеціальності

8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Фінансова звітність підприємства за національними та міжнародними стандартами»

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб'єкта дослідження)Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи фінансової звітності підприєм­ства

1.1. Суть і значення фінансової звітності підприємства

1.2. Нормативно-правове регулювання та концептуальні основи фінансової звітності підприємства у вітчизняній та міжнародній практиці

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки облікової роботи суб'єкта дослідження

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Методика складання фінансової звітності підприємства за національними стандартами

2.1. Зміст, структура, інформаційне забезпечення та порядок складання проміжної фінансової звітності підприємства за національними стандартами

2.2. Зміст, структура, інформаційне забезпечення та порядок складання річної фінансової звітності підприємства за національнимистандартами

2.3. Методика складання Приміток до фінансової звітності підприємства за національнимистандартами

Висновки за розділом 2

Розділ 3. Методика складання фінансової звітності підприємства за міжнародними стандартами

3.1. Принципи складання фінансової звітності підприємства за міжнародними стандартами

3.2.Порівняльна характеристика фінансової звітності підприємства за національними та міжнародними стандартами

3.3. Напрями зближення національних та міжнародних стандартів фінансової звітності підприємства

Висновки за розділом 3

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціяхВисновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)

Додаток Ж7

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

План

дипломної роботи студента спеціальності

8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва, методика її складання та використання в управлінні»

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб'єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва

1.1. Суть і значення малого підприємництва в економіці країни

1.2. Нормативно-правове регулювання та концептуальні основи фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліково-аналітичної роботи суб'єкта дослідження

Висновки за розділом 1


Просмотров 283

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!