Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розділ 2. Методика складання фінансової звітності банку2.1. Підготовчі роботи до складання фінансової звітності банку

2.2. Порядок складання фінансової звітності банку

2.3. Порядок затвердження та оприлюднення фінансової звітності банку

Розділ 3. Аудит фінансової звітності банку

3.1. Організація аудиту фінансової звітності банку

3.2. Методика аудиту фінансової звітності банку

3.3. Узагальнення результатів аудиту фінансової звітності банку

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Е134

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

 

План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Організація і методика обліку та контролю доходів і видатків бюджетних установ»

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб'єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та контролю доходів і видатків бюджетних установ

1.1. Економічний змістта види доходів і видатків бюджетних установ

1.2. Значення і завдання обліку та контролюдоходів і видатків бюджетних установ.

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і контролю суб’єкта дослідження

Розділ 2. Організація і методика обліку доходів і видатків бюджетних установ

2.1. Облік доходів бюджетних установ

2.2. Облік видатків бюджетних ус­танов

2.3. Порядок розкриття інформації про доходи і видатки бюджетних установ у звітності

Розділ 3. Організація і методика контролю доходів і видатків бюд­жетних установ3.1. Нормативно-інформаційне забезпечення та організаційні засади контролю доходів і ви­датків бюджетних установ

3.2. Методика контролю доходів і ви­датків бюджетних установ

3.3. Узагальнення та реалізація результатів контролю доходів і видатків бюджетних установ

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Е144

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

 

План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Організація і методика обліку розрахунків з оплати праці та аналізу кадрового забезпечення бюджетних установ»

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб'єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків з оплати праці в бюджетних установах

1.1. Економічна сутність, види та значення заробітної плати1.2. Нормативно-правове регулювання, значення та завдання обліку розрахунків з оплати праці в бюд­жетних установах

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліково-аналітичної роботи суб’єкта дослідження

Розділ 2. Організація і методика обліку розрахунків з оплати праці в бюджетних установах

2.1. Порядок нарахування заробітної плати в бюджетних установах

2.2. Облік розрахунків з оплати праці в бюд­жетних установах

2.3. Порядок нарахування та облік єдиного соціального внеску від заробітної плати в бюд­жетних установах

Розділ 3. Аналіз кадрового забезпечення бюджетних установ

3.1. Аналіз забезпеченості та руху кадрів бюджетних установ

3.2. Аналіз ефективності використання кадрів бюджетних установ

3.3. Внутрішні резерви підвищення ефективності використання кадрів бюджетних установ

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Е148

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

 

План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Організація і методика обліку та аудиту витрат, пов’язаних з охороною навколишнього середовища»

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб'єкта дослідження)Вступ


Просмотров 313

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!