Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аналізу діяльності су­б’єктів малого підприємництва1.1. Суть і значення малого підприємництва в економіці країни

1.2. Значення і завдання обліку та аналізу діяльності су­б’єктів малого підприємництва

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліково-аналітичної роботи суб’єкта дослідження.

Розділ 2. Особливості обліку діяльності суб’єктів малого підприємництва

2.1. Особливості організації обліку су­б’єктів малого підприємництва

2.2. Особливості методики обліку су­б’єктів малого підприємництва

2.3. Особливості звітності су­б’єктів малого підприємництва

Розділ 3. Особливості аналізу діяльності суб’єктів малого підприємництва

3.1. Аналіз майнового та фінансового стану су­б’єктів малого підприємництва

3.2. Аналіз ділової активності су­б’єктів малого підприємництва

3.3. Напрями підвищення ефективності діяльності су­б’єктів малого підприємництва

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Е115

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «_____» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

 

План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Організація і методика обліку та аудиту капіталу банку»

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб'єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аудиту капіталу банку

1.1. Суть і порядок формування капіталу банку

1.2. Значення і завдання обліку та аудиту капіталу банку

1.4. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і аудиту суб’єкта дослідженняРозділ 2. Організація і методика обліку капіталу банку

2.1. Облікова процедура реєстрації статутного капіталу банку

2.2. Облік операцій, пов’язаних з формуванням і змінами статутного капіталу банку

2.3. Облік інших видів капіталу банку

Розділ 3. Організація і методика аудиту капіталу банку

3.1. Організація аудиту капіталу банку

3.2. Методика аудиту капіталу банку

3.3. Типові порушення в обліку капіталу банку та узагальнення результатів аудиту

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Е127

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

 

План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Облік капіталу та аналіз ліквідності банку»

 

(за матеріалами ____________________________________________________)(назва суб'єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку капіталу та аналізу лік­відності банку

1.1. Економічна сутність капіталу банку та його зв'язок із ліквідністю

1.2. Значення і завдання обліку капіталу та аналізу лік­відності банку

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліково-аналітичної роботи суб’єкта дослідження

Розділ 2. Облік капіталу банку

2.1. Організація капіталу банку

2.2. Методика обліку капіталу банку

2.3. Порядок розкриття інформації про капітал банку у фінансовій звітності

Розділ 3. Аналіз ліквідності банку

3.1. Аналіз коефіцієнтів ліквідності банку

3.2. Аналіз ліквідності активів банку

3.3. Аналіз потреби банку в ліквідних активах

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Е130

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

 

План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Методика складання та аудит фінансової звітності банку»

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб'єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи фінан­сової звітності банку

1.1. Сутність, основні принципи та вимоги до фінансової звітності банку1.2. Значення фінансової звітності банку в управлінні

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і аудиту суб’єкта дослідження


Просмотров 453

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!