Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розділ 1. Теоретичні основи обліку та контролю розрахунків з податку на додану вартість1.1. Суть і значення податку на додану вартість

1.2. Нормативно-правове регулювання та порядок нарахування податку на додану вартість

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і контролю суб’єкта дослідження

Розділ 2. Організація і методика обліку розрахунків з податку на додану вартість

2.1. Зміст, структура, порядок складання та реєстрації податкових накладних

2.2. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з податку на додану вартість

2.3. Методика складання декларації з податку на додану вартість

Розділ 3. Організація і методика контролю розрахунків з податку на додану вартість

3.1. Організація контролю розрахунків з податку на додану вартість

3.2. Методика контролю розрахунків з податку на додану вартість. Типові порушення в обліку та способи їх виправлення.

3.3. Напрями оптимізації оподаткування

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Е86

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

 

План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Організація і методика обліку та аналізу собівартості продукції»

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аналізу собівартості продукції

1.1. Суть, значення і порядок формування собівартості продукції

1.2. Значення і завдання обліку та аналізу собівартості продукції1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліково-аналітичної роботи суб’єкта дослідження

Розділ 2. Організація і методика обліку собівартості продукції

2.1. Організація обліку витрат на виробництво і собівартості продукції

2.2. Методика синтетичного та аналітичного обліку витрат на виробництво

2.3. Порядок калькулювання собівартості продукції

2.4. Напрями удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції

Розділ 3. Організація і методика аналізу собівартості продукції

3.1. Аналіз динаміки, складу та структури собівартості продукції

3.2. Факторний аналіз собівартості продукції

3.3. Внутрішні резерви зниження собівартості продукції

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Е103

Зразок плану дипломної роботи студента

 

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

__________________________________________________________________(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Організація і методика обліку та контролю фінансових результатів виробничих підприємств»

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та контролю фінансових результатів виробничих підприємств

1.1. Сутність та порядок формування фінансових результатів виробничих підприємств

1.2. Значення і завдання обліку та контролю фінансових результатів виробничих підприємств

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і контролю суб’єкта дослідження

Розділ 2. Організація і методика обліку фінансових результатів виробничих підприємств

2.1. Облік доходів виробничих підприємств

2.2. Облік фінансових результатів виробничих підприємств

2.3. Порядок розкриття інформації про фінансові результати у звітності виробничих підприємств

Розділ 3. Організація і методика контролю фінансових результатів виробничих підприємств

3.1. Організація контролю фінансових результатів виробничих підприємств

3.2. Методика контролю фінансових результатів виробничих підприємств

3.3. Узагальнення та реалізація результатів контролю

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

Додаток Е107

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

 

План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

__________________________________________________________________

(П.І.Б. студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Особливості обліку та аналізу діяльності суб’єктів малого підприємництва»

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб'єкта дослідження)

Вступ


Просмотров 312

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!