Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аудиту виробничих запасів1.1. Сутність виробничих запасів, порядок їх класифікації, визнання та оцінки

1.2. Значення і завдання обліку та аудиту виробничих запасів

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і аудиту суб’єкта дослідження

Розділ 2. Організація і методика обліку виробничих запасів

2.1. Документальне оформлення руху виробничих запасів, звітність матеріально відповідальних осіб

2.2. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів

2.3. Порядок проведення, документального оформлення та обліку результатів інвентаризації виробничих запасів

Розділ 3. Організація і методика аудиту виробничих запасів

3.1. Нормативно-інформаційне забезпечення, прийоми і методи аудиту виробничих запасів

3.2. Організація аудиту виробничих запасів

3.3. Методика аудиту виробничих запасів

3.4. Узагальнення результатів аудиту

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Е55

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

 

на тему«Організація і методика обліку та аудиту статутного капіталу і розрахунків з учасниками»

 

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аудиту статутного капіталу і розрахунків з учасниками

1.1. Сутність та порядок формування статутного капіталу

1.2. Значення і завдання обліку та аудиту статутного капіталу і розрахунків з учасниками1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і аудиту суб’єкта дослідження

Розділ 2. Організація і методика обліку статутного капіталу і розрахунків з учасниками

2.1. Організація обліку статутного капіталу і розрахунків з учасниками

2.2. Методика синтетичного та аналітичного обліку статутного капіталу і розрахунків з учасниками

2.3. Напрями удосконалення обліку статутного капіталу і розрахунків з учасниками

Розділ 3. Організація і методика аудиту статутного капіталу і розрахунків з учасниками

3.1. Організація аудиту статутного ка­піталу і розрахунків з учасниками

3.2. Методика аудиту статутного ка­піталу і розрахунків з учасниками

3.3. Типові порушення в обліку статутного ка­піталу і розрахунків з учасниками, узагальнення результатів аудиту

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Е72

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

 

План

дипломної роботи студента спеціальності7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Організація і методика обліку та аудиту лізингових операцій»

 

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аудиту лізингових операцій

1.1. Суть і значення лізингових опе­рацій

1.2. Значення і завдання обліку та аудиту лізингових опе­ра­цій

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і аудиту суб’єкта дослідження

Розділ 2. Організація і методика обліку лізингових операцій

2.1. Порядок здійснення та документальне оформлення лізингових операцій

2.2. Синтетичний та аналітичний облік лізингових операцій

2.3. Удосконалення обліку лізингових операцій в умовах використання комп’ю­терних технологій

Розділ 3. Організація і методика аудиту лізингових операцій

3.1. Нормативно-інформаційне забезпечення, прийоми і методи аудиту лі­зингових операцій

3.2. Організація аудиту лізингових операцій

3.3. Методика аудиту лізингових операцій

3.4. Узагальнення результатів аудиту

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Е75

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

 

План

дипломної роботи студента спеціальності7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Організація і методика обліку та контролю розрахунків з податку на додану вартість»

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб’єкта дослідження)

Вступ


Просмотров 451

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!