Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аналізу фінансових інвестицій1.1. Економічна сутність, порядок класифікації, визнання та оцінки фінансових інвестицій

1.2. Значення і завдання обліку та аналізу фінансових інвес­тицій

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки об­ліково-аналітичної роботи суб’єкта дослідження

Розділ 2. Організація і методика обліку фінансових інвестицій

2.1. Організація обліку фінансових інвестицій.

2.2. Методика синтетичного та аналітичного обліку фінансових інвес­тицій

2.3. Удосконалення обліку фінансових інвестицій в умовах застосування ком­п’ю­терних технологій

Розділ 3. Організація і методика аналізу фінансових інвестицій

3.1. Аналіз динаміки, складу та структури фінансових інвестицій

3.2. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства

3.3. Використання даних аналізу фінансових інвестицій в управлінні

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Е31

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

 

План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Організація і методика обліку та аудиту

довгострокових біологічних активів»

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб’єкта дослідження)

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аудиту довгострокових біоло­гічних активів

1.1. Економічна сутність, класифікація та оцінка довгострокових біологічних активів

1.2. Значення і завдання обліку та аудиту довгостро­кових біологічних активів1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і аудиту суб’єкта дослідження

Розділ 2. Організація і методика обліку довгострокових біологічних активів

2.1. Організація обліку довгострокових біологічних активів

2.2. Методика синтетичного та аналітичного обліку довгострокових біологічних активів

2.3. Розкриття інформації про довгострокові біологічні активиу звітності підприємства

Розділ 3. Організація і методика аудиту довгострокових біологіч­них активів

3.1. Нормативно-інформаційне забезпечення, прийоми і методи аудиту довгостро­ко­вих біологічних активів

3.2. Планування аудиту довгостро­кових біологічних активів

3.3. Порядок проведення аудиту довгостро­кових біологічних активів

3.4. Узагальнення та реалізація результатів аудиту

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Е34

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

 

План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

__________________________________________________________________

(ПІБ. студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Організація і методика обліку та аналізу поточних біологічних активів»

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аналізу поточних біологічних активів

1.1. Економічна сутність, класифікація та оцінка поточних біоло­гічних активівпідприємства

1.2. Значення і завдання обліку та аналізу поточних біологічних активів

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліково-аналітичної роботи суб’єкта дослідження

Розділ 2. Організація і методика обліку поточних біологічних активів

2.1. Організація і методика обліку поточних біологічних активіву рослинництві

2.2. Організація і методика обліку поточних біологічних активіву тваринництві

2.3. Удосконалення обліку поточних біологічних активів в умовах застосування комп’ютерних технологій

Розділ 3. Організація і методика аналізу поточних біологічних активів

3.1. Аналіз динаміки, складу та структури поточних біологічних активів

3.2. Аналіз ефективності використання поточних біологічних активів

3.3. Напрями підвищення ефективності використання поточних біологічних активів

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Е41

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

Пландипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Організація і методика обліку та аудиту виробничих запасів»

 

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб’єкта дослідження)

Вступ


Просмотров 348

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!