Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розділ 1. Теоретичні основи балансу підприємства1.1. Суть і значення балансу в управлінні підпри­єм­ством

1.2. Принципи та вимоги до складання балансу підприємства

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки об­ліково-аналітичної роботи суб’єкта дослідження

Розділ 2. Методика складання балансу підприємства

2.1. Етапи складання балансу підприємства

2.2. Зміст, інформаційне забезпечення і порядок складання балансу

2.3. Формування показників балансу із застосуванням комп’ютерних технологій

2.4. Напрями удосконалення балансу підприємства

Розділ 3. Використання даних балансу підприємства в управлінні

3.1. Аналіз майна підприємства та джерел його формування

3.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

3.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Е16

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

 

План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

__________________________________________________________________

(ПІБ. студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Організація і методика обліку та аудиту

основних засобів»

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аудиту основних засобів

1.1. Економічна сутність, порядок класифікації, визнання та оцінки основних засобів

1.2. Значення і завдання обліку та аудиту основних засобів

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і аудиту суб’єкта дослідженняРозділ 2. Організація і методика обліку основних засобів

2.1. Документальне оформлення руху основних засобів

2.2. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів

2.3. Облік амортизації основних засобів

2.4. Напрями удосконалення обліку основних засобів та їх амортизації

Розділ 3. Організація і методика аудиту основних засобів

3.1. Організація аудиту основних засобів

3.2. Методика аудиту основних засобів

3.3. Типові порушення в обліку основних засобів та порядок узагальнення результатів аудиту

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Е28

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

 

План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Організація і методика обліку та аналізу

капітальних інвестицій»

(за матеріалами ____________________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аналізу капітальних інвестицій

1.1. Економічна сутність, порядок класифікації, визнання та оцінки капітальних інвестицій

1.2. Значення і завдання обліку та аналізу капітальних ін­вестицій

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки об­ліково-аналітичної роботи суб’єкта дослідження

Розділ 2. Організація і методика обліку капітальних інвестицій

2.1. Організація обліку капітальних інвестицій

2.2. Методика синтетичного та аналітичного обліку капітальних ін­вес­тицій

2.3. Порядок відображення інформації про капітальні інвестиції у звітності підприємства

2.4. Напрями удосконалення обліку капітальних інвестицій

Розділ 3. Організація і методика аналізу капітальних інвестицій

3.1. Організація аналізу капітальних інвестицій

3.2. Методика аналізу капітальних інвестицій

3.3. Використання даних аналізу капітальних інвестицій в управлінні

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Е30

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

 

План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Організація і методика обліку та аналізуфінансових інвестицій»

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб’єкта дослідження)

Вступ


Просмотров 323

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!