Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Аналіз кредитоспроможності підприємстваЗавдання 4.2. Аналіз кредитоспроможності підприємства.

Мета – навчитися визначати рівень кредитоспроможності підприємства.

1. На основі форм фінансової звітності:

а) визначити інтегральний показник фінансового стану підприємства-боржника банку згідно з Положенням про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями;

б) визначити клас боржника;

в) розрахувати коефіцієнт покриття боргу.

 

Модель розрахунку інтегрального показника боржника визначається залежно від виду його економічної діяльності на підставі даних річної фінансової звітності боржника.

Таблиця 4.1

Моделі розрахунку інтегрального показника боржника – юридичної особи
№ з/п Групи видів економічної діяльності Моделі
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибальство, рибництво Z=1,3×K3+0,03×K4+0,001×K5+0,61×K6+ +0,75×K7+2,5×K8+0,04×K9–0,2
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів Z=0,035×K1+0,04×K2+2,7×K3+0,1×K6+ +1,1×K7+1,2×K8+0,05×K9–0,8
Переробна промисловість Z=0,95×K3+0,03×K4+1,1×K6+1,4×K7+ +3,1×K8+0,04×K9+0,03×K10–0,45
Переробна промисловість та добувна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води Z=0,025×K1+1,9×K3+0,45×K6+1,5×K8+ +0,03×K9–0,5  
Будівництво Z=0,02×K1+1,7×K3+0,01×K4+0,3×K6+ +0,4×K7+2,9×K8–0,1
Оптова та роздрібна торгівля, діяльність готелів та ресторанів Z=1,03×K3+0,001×K4+0,16×K6+0,6×K7+ +2,9×K8+0,08×K9–0,14
Транспорт та зв’язок Z=0,07×K2+1,27×K3+0,32×K6+1,98×K8+ +0,04×K9+0,04×K10–0,15
Фінансові послуги Z=0,025×K1+2,7×K3+0,005×K4+0,13× ×K7+2,4×K8–0,93
Інші послуги та операції (крім фінансових): Z=0,03×K1+0,9×K3+0,01×K4+0,002×K5+ +0,15×K6+0,5×K7+2,9×K8–0,05

 Фінансові коефіцієнти визначаються згідно з таблицею 4.2 на підставі даних фінансової звітності.

Таблиця 4.2Розрахунок фінансових коефіцієнтів, що використовуються для розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника – юридичної особи
Фінансовий коефіцієнт   Формула розрахунку Алгоритм розрахункудля великого або середньогопідприємства
К1 – коефіцієнт покриття (ліквідність третього ступеня) Оборотні активи Поточні зобов’язання   ф. 1 р. 260 гр .4ф. 1 р. 620 гр. 4
K2 – проміжний коефіцієнт покриття Монетарні оборотні активи ю Поточні зобов’язання ф. 1 р. 150+р. 160+р. 220++ р 230+ р. 240 гр. 4 ф. 1 р. 620 гр. 4
K3– коефіцієнт фінансової незалежності А Власний капітал а Валюта балансу (пасив)   ф. 1 р. 380 гр. 4ф. 1 р. 640 гр. 4
K4 – коефіцієнт покриття необоротних активів власним капіталом Власний капітал Необоротні активи   ф. 1 р. 380 гр. 4 ф. 1 р. 080 гр. 4
K5 – коефіцієнт рентабельності власного капіталу Чистий прибуток Інвестований власний капітал А ф. 2 р. 220 гр. 3 п ф. 1 [(р. 300+р. 310+ р.320++р. 330–рр. 360–370 гр. 3)+ +(р. 300+р. 310+р. 320++р. 330–р. 360–р. 370 гр. 4)]:2
K6 – коефіцієнт рентабельності продажу за фінансовими результа-тами від операційної діяльності Фінансові результати від операційної діяльності_ Чиста виручка від реалізації ф. 2 рр. 100–105 гр. 3ф. 2 р. 035 гр. 3
K7 – коефіцієнт рентабельності продажу за фінансовими результатами від звичайної діяльності Фінансові результати від звичайної діяльності до опо-даткування, фінансових витрат та нарахування амортизації Чиста виручка від реалізації + інші операційні доходи ф. 2 рр. 220–225+р. 260++р. 210+ р. 180+р. 140 гр. 3 пф. 2 р. 035+р. 060 гр. 3
K8, – коефіцієнт рентабельності активів за чистим прибутком Чистий прибуток Валюта балансу (актив) ф. 2 рр. 220–225 гр. 3ф. 1 р. 280 (гр. 3+гр. 4):2
K9 – коефіцієнт оборотності оборотних активів Чиста виручка від реалізації Оборотні активи А ф. 2 р. 035 гр. 3 тф. 1 р. 260 (гр. 3+гр. 4):2
K10 – коефіцієнт оборотності позичкового капіталу за фінансовими результатами від звичайної діяльності Фінансові результати від звичайної діяльності до опо-даткування, фінансових витрат та нарахування амортизації Довгострокові та поточні зобов’язання ф. 2 рр. 220–225+р. 260++р. 210+ р. 180+р. 140 гр. 3 ф. 1 р. 480+р. 620 гр. 4

З метою уникнення надмірного впливу фінансових коефіцієнтів на інтегральний показник фінансового стану береться до розрахунку їх максимальне значення не більше 100.Якщо під час розрахунку фінансового коефіцієнта знаменник формули дорівнює нулю, то під час розрахунку інтегрального показника береться значення фінансового коефіцієнта, що дорівнює 1 (за винятком фінансових коефіцієнтів К5, К6, К7, за якими береться значення, що дорівнює 0). Якщо знаменник коефіцієнта К5 дорівнює нулю або має від’ємне значення, то для розрахунків береться значення коефіцієнта, що дорівнює нулю.Клас боржника – юридичної особи визначається залежно від значення інтегрального показника з урахуванням величини підприємства згідно з таблицею 4.3.

Таблиця 4.3

Визначення класу боржника – юридичної особи для великого або середнього підприємства

№ з/п Види економічної діяльності Класи
клас 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибальство, рибництво Більше ніж +1,25 Від +1,25 до +0,81 Від +0,80 до +0,60 Від +0,59 до +0,35 Від +0,34 до +0,05 Від +0,04 до –0,25 Від –0,26 до –0,70 Від –0,71 до –3,20 Менше ніж –3,20
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів Більше ніж +1,35 Від +1,35 до +0,71 Від +0,70 до +0,35 Від +0,34 до 0,00 Від –0,01 до –0,36 Від – 0,37 до –0,70 Від –0,71 до –1,20 Від –1,21 до –3,50 Менше ніж –3,50
Переробна промисловість Більше ніж +1,35 Від +1,35 до +0,81 Від +0,80 до +0,51 Від +0,50 до +0,17 Від +0,16 до –0,20 Від –0,21 до –0,50 Від –0,51 до –1,04 Від –1,05 до –3,70 Менше ніж –3,70
Переробна промисло-вість та добувна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води Більше ніж +1,35 Від +1,35 до +0,80 Від +0,79 до +0,51 Від +0,50 до +0,04 Від +0,03 до –0,40 Від –0,41 до –0,75 Від –0,76 до –1,34 Від –1,35 до –4,70 Менше ніж –4,70

Продовж.табл. 4.3.

 

Будівництво Більше ніж +0,60 Від +0,60 до +0,07 Від +0,06 до –0,15 Від –0,16 до –0,40 Від –0,41 до –0,67 Від –0,68 до –0,90 Від –0,91 до –1,30 Від –1,31 до –3,80 Менше ніж –3,80
Оптова та роздрібна торгівля, діяльність готелів та ресторанів Більше ніж +1,50 Від +1,50 до +0,91 Від +0,90 до +0,62 Від +0,61 до +0,16 Від +0,15 до –0,27 Від –0,28 до –0,60 Від –0,61 до –1,20 Від –1,21 до –4,70 Менше ніж –4,70
Транспорт та зв’язок Більше ніж +1,55 Від +1,55 до +1,01 Від +1,00 до +0,76 Від +0,75 до 0,35 Від +0,34 до –0,05 Від –0,06 до –0,37 Від –0,38 до –0,95 Від –0,96 до –3,50 Менше ніж –3,50
Фінансові послуги Більше ніж +2,00 Від +2,00 до +1,20 Від +1,19 до +0,95 Від +0,94 до +0,52 Від +0,51 до +0,10 Від +0,09 до –0,25 Від –0,26 до –0,83 Від –0,84 до –4,20 Менше ніж –4,20
Інші послуги та операції (крім фінансових) Більше ніж +1,15 Від +1,15 до +0,70 Від +0,69 до +0,45 Від +0,44 до +0,09 Від +0,08 до –0,26 Від –0,27 до –0,55 Від –0,56 до –1,10 Від –1,11 до –3,30 Менше ніж –3,30

 

Коефіцієнт покриття боргу розраховується банком з урахуванням даних, передбачених у таблиці 4.4.

Таблиця 4.4

Розрахунок коефіцієнта покриття боргу

Показники Рядок Звітний рік Поперед-ній рік Зміна
Чистий прибуток (збиток), ф. 2 рр. 220–225 гр. 3      
Амортизація необоротних активів, ф. 2 р. 260 (+)      
Фінансові витрати, ф. 2 р. 140 гр. 3 (+)      
Інші операції, що безпосередньо впливають на чисті грошові потоки від операційної діяльності та не були враховані раніше, за наявності документально підтвердженої інформації (+, -)      
Інші платежі, що впливають на чистий рух коштів від інвестиційної діяльності, за наявності документально підтвердженої інформації (+,–)      
Чистий грошовий потік за рахунок внутрішніх джерел (сума чистого руху коштів від операційної та інвестицій-ної діяльності до здійснення фінансових витрат) (=)      

Продовж.табл. 4.4.

 

Виплати грошових коштів для погашення отриманих кредитів      
Сплата процентів      
Коефіцієнт покриття боргу: р. 6/(р. 7+ р. 8)      

 

Коефіцієнт покриття боргу вважається достатнім, якщо його значення є більшим за 1.

Банк визначає показник ризику за кредитом, наданим боржнику - юридичній особі в межах установленого діапазону з урахуванням динаміки фактичних значень інтегрального показника, коефіцієнта покриття боргу, якості менеджменту боржника - юридичної особи, ринків збуту продукції, наявності бізнес-планів, рейтингів боржника - юридичної особи та інших подій та обставин, що можуть вплинути на своєчасність та повноту погашення боргу.

Контрольні питання:

1. Як визначається інтегральний показник фінансового стану підприємства-боржника?

2. Як визначається визначити клас боржника?

3. Від чого залежить інтегральний показник фінансового стану підприємства-боржника?

4.Від чого залежить коефіцієнт покриття боргу?

5. Які фактори впливають на рівень кредитоспроможності?

Навчально-методичні матеріали: [11], [20], [21], [22], [23], [24], [27].

Тема 4.3.


Просмотров 298

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!