Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Аналіз грошових потоків. Оцінка якості управління підприємствомЗавдання 3.5. Аналіз грошових потоків підприємства. Оцінка якості управління підприємством

Мета – навчитися робити аналіз грошових потоків та якості управління підприємством.

 

На основі форми 1 «Баланс» та форми 3 «Звіт про рух грошових коштів» (дод. А,Б,Д,Е,К,Л):

а) визначити напрями надходження і видатку грошових коштів;

б) дати оцінку структури і динаміки позитивного грошового потоку за джерелами його утворення та негативного за напрямами витрачання коштів; визначити зміни, які відбулись в структурі грошових потоків;

в) дослідити синхронність формування позитивного та негативного грошових потоків;

г) зіставити темпи приросту позитивного грошового потоку з темпами приросту активів підприємства, збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції.

д) визначити чистий грошовий потік за видами діяльності;

е) проаналізувати структуру чистого грошового потоку;

ж) зробити аналіз якості управління підприємством;

з) розрахувати показники, що характеризують грошові потоки підприємства;

і) зробити висновки і навести пропозиції щодо покращення структури грошових потоків та підвищення якості управління підприємством.

 

Аналіз надходження і видатку грошових коштів зробити за допомогою таблиці 3.8.

Таблиця 3.8

Аналіз структури і динаміки грошових потоків

Грошові потоки Попередній рік Звітний рік Зміна
Тис.грн % Тис.грн % Тис.грн %
Позитивний грошовий потік
             
Разом            
Негативний грошовий потік
             
Разом            

 

Загальна оцінка якості управління підприємством визначається за результатами аналізу руху грошових коштів щодо надходжень та видатків за трьома основними категоріями:

від операційної діяльності;від інвестиційної діяльності;

від фінансової діяльності.

Якість управління підприємством у загальному вигляді характеризується таким чином:

«добре» - якщо за звітний період чистий рух коштів від операційної діяльності має позитивне значення, а від інвестиційної та фінансової - від'ємне.

«норма» - якщо за звітний період чистий рух коштів від операційної та фінансової діяльності має позитивне значення, а від інвестиційної - від'ємне.

«криза» - якщо за звітний період чистий рух коштів від операційної діяльності має від'ємне значення, а від інвестиційної та фінансової - позитивне.

Аналіз структури грошових потоків і якості управління підприємством зробити за допомогою таблиці 3.9.

Таблиця 3.9

Аналіз формування чистого грошового потоку

Чистий грошовий потік за видами діяльності Попередній рік Звітний рік
Тис.грн +/- Тис.грн +/-
Операційна        
Інвестиційна        
Фінансова        
Чистий рух коштів        
Оцінка якості управління    

 

До основних показників, що характеризують грошові потоки підприємства, відносяться:

- коефіцієнт ліквідності грошового потоку — це співвідношення між сумою вхідного і вихідного грошового потоку підприємства:Для забезпечення ліквідності грошового потоку значення цього коефіцієнту повинно бути більшим за одиницю;

- коефіцієнт достатності чистого грошового потоку:

КДчгп=

де: ЧГП – чистий грошовий потік, тис.грн.;

ОБ – сума виплат основного боргу по довго- і коротокострокових кредитах і позиках підприємства;

Зтм – сума приросту запасів товарно-матеріальних цінностей у складі оборотних активів підприємства;

Ду – сума дивідендів (процентів), виплачених власникам підприємства (акціонерам) на вкладений капітал (акції, паї тощо).

- коефіцієнт ефективності грошового потоку підприємства, який обчислюють за формулою:

- коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку, який розраховується за формулою:

,

де: - сума приросту реальних інвестицій підприємства (за всіма формами) за аналізує мий період, тис. грн.;

- сума приросту довгострокових фінансових інвестицій підприємства за аналізований період, тис. грн..

Результати розрахунку узагальнити у таблиці 3.10.

Таблиця 3.10

Аналіз показників, що характеризують грошові потоки підприємства

Показники Попередній рік Звітний рік Зміна
Коефіцієнт ліквідності грошового потоку      
Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку      
Коефіцієнт ефективності грошового потоку      
Коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку      

Контрольні питання:

1. З якою метою проводять аналіз грошових потоків?

2. За рахунок чого відбувається збільшення грошових коштів?

3. За рахунок чого відбувається зменшення грошових коштів?

4. Про що свідчить надходження коштів в результаті операційної діяльності?

5. Про що свідчить надходження коштів в результаті інвестиційної діяльності?6. Про що свідчить надходження коштів в результаті фінансової діяльності?

7. Про що свідчить видаток коштів в результаті операційної діяльності?

8. Про що свідчить видаток коштів в результаті інвестиційної діяльності?

9. Про що свідчить видаток коштів в результаті фінансової діяльності?

10. Як проводиться аналіз якості управління підприємством?

11. Які показники характеризують грошові потоки підприємства?

 

Навчально-методичні матеріали: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [10], [11], [17], [13], [20], [21], [22], [23], [24], [27].


Модуль 4


Просмотров 559

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!