Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Аналіз рентабельності діяльності підприємстваЗавдання 3.2. Аналіз рентабельності діяльності

Мета – навчитися аналізувати показники рентабельності діяльності підприємства.

 

На основі форми 1 «Баланс» і форми 2 «Звіт про фінансові результати» (дод. А,Б,В,Г):

а) розрахувати основні показники рентабельності;

б) проаналізувати динаміку показників рентабельності;

в) зробити факторний аналіз рівнів рентабельності активів і власного капіталу, використовуючи один з методів факторного аналізу;

г) визначити вплив факторів на рентабельність;

д) зробити висновки і навести пропозиції щодо підвищення рентабельності.

 

До основних показників, які характеризують ефективність діяльності підприємства відносяться показники рентабельності.

- Рентабельність продукції – відносний показник ефективності, що визначає прибуток, який отримує підприємство з кожної гривні, вкладеної у виробництво продукції, розраховується за формулами:

- Операційна рентабельність продаж характеризує ефективність виробничої діяльності підприємства, розраховується за формулою:

- Валова рентабельність продаж характеризує політику ціноутворення, розраховується за формулою:

- Рентабельність активів характеризує ефективність використання активів підприємства для отримання прибутку, розраховується за формулою:

- Рентабельність власного капіталу характеризує ефективність використання капіталу підприємства, інвестованого власниками, розраховується за формулою:

- Рентабельність діяльності визначає прибуток, який приносить кожна гривня, вкладена у виробничу діяльність підприємства, розраховується за формулою:

Результати розрахунку представити у вигляді таблиці.

Факторний аналіз рівнів рентабельності активів і власного капіталу зробити на базі наступних моделей.

 

де Рп – рентабельність продаж;

Коакоефіцієнт оборотності активів.

де Кф – коефіцієнт співвідношення всього капіталу до власного капіталу.

Розрахунок впливу факторів на показники рентабельності зробити з використанням таблиці 3.4 (по кожному показнику рентабельності).Таблиця 3.4

Фактори впливу на рентабельність активів

Показники Звітний період Попередній період Абсолютна зміна Відносна зміна
Рентабельність активів        
Рентабельність продаж        
Коефіцієнт оборотності активів        

 

Результати розрахунку впливу факторів на показники рентабельності представити у вигляді таблиці 3.5 (по кожному показнику рентабельності окремо).

Таблиця 3.5

Факторний аналіз рентабельності активів

Фактори Вплив
Рентабельність продаж  
Коефіцієнт оборотності активів  
Разом  

 

Питання:

1. Які показники характеризують ефективність діяльності підприємства?

2. Яке призначення має факторна модель фірми «DuPont» ?

3. З якою метою проводять факторний аналіз рівнів рентабельності?

Навчально-методичні матеріали:[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [10], [11], [12], [13], [20], [21], [22], [23], [24], [27].

Тема 3.3.


Просмотров 306

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!