Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Аналіз джерел формування капіталу підприємства 

Завдання 2.4. Аналіз структури і динаміки джерел формування капіталу

Мета – навчитися аналізувати структуру і динаміку джерел формування капіталу.

 

На основі форми 1 «Баланс» (дод. А,Б) і форми 4 «Звіт про власний капітал» (дод. Ж,З):

а) проаналізувати динаміку і структуру джерел формування капіталу підприємства;

б) проаналізувати структуру, динаміку і напрями використання власного капіталу;

в) розрахувати показники руху власного капіталу та зробити відповідні висновки;

г) проаналізувати структуру і динаміку позикових коштів;

д) розрахувати показники, які характеризують кредиторську заборгованість. Порівняти коефіцієнти оборотності дебіторської і кредиторської заборгованості і зробити відповідні висновки;

е) зробити висновки щодо динаміки і структури капіталу, напрямів використання власного капіталу, стану позикових коштів і запропонувати шляхи покращення структури капіталу підприємства.

 

Аналіз структури і динаміки капіталу, власного капіталу та позикового капіталу провести за допомогою порівняльного аналітичного балансу.

Рух і напрями використання власного капіталу проаналізувати з використанням таблиці 2.7.

Коефіцієнт надходження власного капіталу розраховується за формулою:

Коефіцієнт вибуття власного капіталу розраховується за формулою:

Для оцінки кредиторської заборгованості використовують наступні показники.

- Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує, скільки оборотів необхідно підприємству для погашення заборгованості і розраховується за формулою:

Таблиця 2.7.

Аналіз руху і напрямів використання власного капіталу

Стаття   Статутний капітал   Пайовий капітал   Додатковий вкладений капітал   Іншій додатковий капітал   Резервний капітал   Нерозподі­лений прибуток (непокритий збиток)   Неоплачений капітал   Вилучений капітал   Разом  
Залишок на початок року                  
Надійшло                  
Використано                  
Залишок на кінець року                  
Абсолютні зміни залишку                  
Темпи росту,%                  
Коефіцієнт надходження                  
Коефіцієнт вибуття                  

 - Термін погашення кредиторської заборгованості показує, скільки необхідно підприємству днів для погашення кредиту, отриманого від постачальників і визначається за формулою:

 

Контрольні питання:

1. Як проводиться аналіз структури і динаміки капіталу? Які результати аналізу можна отримати?

2. Як проводиться аналіз складу і структури позикових коштів?

3. Як проводиться аналіз джерел формування елементів власного капіталу?4. Як проводиться аналіз напрямків використання власного капіталу?

5. Які показники характеризують рух власного капіталу ?

6. Про що свідчить ріст кредиторської заборгованості?

7. Про що свідчить ріст власного капіталу ?

8. Які показники характеризують кредиторську заборгованість?

Навчально-методичні матеріали: [20], [21], [22], [23], [24], [27].

Тема 2.4.


Просмотров 362

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!