Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема заняття №5 Історія розвитку математичного аналізу. 1. Історія розвитку диференціальних рівняньПлан

1. Історія розвитку диференціальних рівнянь.

2. Символіка математичного аналізу.

3. Історичні задачі.

 

Виступ на семінарі оцінюється з п’яти балів.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Назвіть проблеми, що призвели до необхідності заново побудувати основні визначення аналізу. На якій основі будується аналіз у Коші і Вейерштраса?

2. Чим безпосередньо було викликане введення інтегралів Рімана і Дарбу?

3. Укажіть визначення інтеграла у Лебега. До чого звів Лебег проблему інтегрування?

4. Які два напрямки можна виділити в розвитку основ аналізу?


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №8

Тема заняття №6 Історія розвитку окремих розділів математики

План

1. Історія розвитку комбінаторики.

2. Винекнення та розвиток теорії ймовірностей.

3. Три джерела векторного числення.

 

Виступ на семінарі оцінюється з п’яти балів.

 


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №9

Тема заняття №7 Історія окремих розділів математики

План

1. Основні етапи розвитку топології.

2. Історія розвитку теорії фрак талів.

3. Історичні задачі.

 

Виступ на семінарі оцінюється з п’яти балів.


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №10

Тема заняття №8 Історія розвитку математики в Україні та найяскравіші особистості математичної освіти на Полтавщині кінця ХІХ – 1917 р.

План

1. Еволюція поняття «вітчизняна математика» в Україні.

2. Зародження і розвиток перших математичних уявлень у праукраїнців.

3. Поширення математичних знань та розвиток математики на території України.

4. Стан математичної освіти на Полтавщині до подій 1917 р.

 

Виступ на семінарі оцінюється з п’яти балів.

 

Запитання і завдання для само контролю

1. Яким чином розвивалися традиції патронажу держави (тоді ще Імперської Росії) над математичною освітою в XIX?

2. Охарактеризуйте педагогічну діяльність у столичних навчальних закладах М.В. Остроградського. Які посібники для шкільної математичної освіти ним створені? У чому проявилося патронування Остроградським проблем середньої математичної освіти ?3. Коротко охарактеризуйте наукові досягнення В.А. Євтушевського.

4. Дайте аналіз діяльності Ф.І.Симашка в якості директора кадетського корпусу в Полтаві.

5. Коротко охарактеризуйте життєвий шлях та наукові здобутки Г.Ф. Вороного.

Теми рефератів

1. М.В. Остроградський: математик, педагог, реформатор.

2. Педагогічна діяльність Ф.І. Симашка.

3. Особливості та суперечності теоретичного і методичного мислення Г.Ф. Вороного та В.А. Євтушевського.

 


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №11

Тема заняття №9 Теоретико-педагогічна спадщина видатних математиків Полтавського краю 1917 – 1956 рр.

План

 

1. Розвиток математики в Україні в XIX столітті.

2. Розвиток математики в Україні в ХХ столітті.

 

Виступ на семінарі оцінюється з п’яти балів.

 

Запитання і завдання для само контролю

1. Ап.

2. Ап.

3. Ап.

4. Ап.

5.

 

Теми рефератів

1. Ааа

2. Ааа

3. аааа


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №12

Тема заняття №10 Теоретико-педагогічна спадщина видатних математиків Полтавського краю 1957 – 1991 рр.

План

1. З історії проблеми.

2. Елементи історії у викладанні математики в сучасних умовах.3. Історичні відомості та методика використання на уроках математики.

4. Історичні задачі в шкільному курсі математики.

5. Використання історичних відомостей у позакласній роботі.

 

Виступ на семінарі оцінюється з п’яти балів.

 

Запитання і завдання для само контролю

6. Ап.

7. Ап.

8. Ап.

9. Ап.

10.

 

Теми рефератів

4. Ааа

5. Ааа

6. аааа


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №13

Тема заняття №11 Актуальність спадщини видатних вчених-математиків Полтавщини для сучасної вітчизняної освіти. Розвиток математичної школи Полтавського краю

План

1. З історії проблеми.

2. Елементи історії у викладанні математики в сучасних умовах.

3. Історичні відомості та методика використання на уроках математики.

4. Історичні задачі в шкільному курсі математики.

5. Використання історичних відомостей у позакласній роботі.

 

Виступ на семінарі оцінюється з п’яти балів.

 

Запитання і завдання для само контролю

11. Ап.

12. Ап.

13. Ап.

14. Ап.

15.

 

Теми рефератів

7. Ааа

8. Ааа

9. аааа


Рекомендована література

1. Башмакова И.Г. Становление алгебры: из истории математических идей. – М.: Знание, 1979. – 64 с.

2. Беллюстин В. Как постепенно дошли люди до настоящей арифметики. – М.-П.: Гос. Изд-во, 1923.

3. Березкина Э.И. Математика древнего китая. – М.: Наука, 1980. – 311 с.

4. Болтянський В. Загадка аксиомы паралельности // Квант. – 1976. –№3.

5. Бородін О.І. Історія розвитку поняття про число і системи числення. – К.: Радянська школа, 1978.

6. Володарский А.И. Очерк истории средневековой индийской математики. – М.: Наука, 1977. –189 с.

7. Выготский М.Я. Арифметика и алгебра в древнем мире.– М.: Наука, 1967.8. Дальа А. Эварист Галуа, революціонер и математик / пер. С франц. –2-е узд. – М.: Наука, 1984. – 112 с.

9. Декарт Р. Метафізичні розмисли. – К.: Юніверс, 2000. – 302 с.

10. Демидов С.С. У истоков современной алгебры. – М.: Знание, 1971. – 31 с.

11. Депман И.Я. История арифметики. – М.: Просвещение, 1965.

12. Добровольский В.А. У истоков аналитической геометри. – К.: Вища школа, 1992. – 96 с.

13. Жмудь Л.Я. Пифагор и его школа. Из истории мировой культуры. – Л.: Наука, 1990. –188 с.

14. Кадомцев С.Б. Геометрия Лобачевского и фізика. – М.: Знание, 1984.

15. Касаткин В.И. Новое о системах исчисления. – К.: Вища школа, 1982.

16. Кольман Э. История математики в древности. – М.: гос. изд-во физ.-мат. лит., 1961.

17. Начала Евклида с пояснительным введеним и толкованиями Ващенко-Знахаренко. – К., 1880.

18. Никифоровский В.А. В мире уравнений. – М.: Наука, 1987. – 179 с.

19. Никифоровский В.А., Фрейман Л.С.Рождение новой математики. – М.: Наука, 1976. – 198 с.

20. Ожигова Е.П. Развитие теории чисел в Росии. – л.: Наука, 1972.

21. Оре О. Замечательный математик Нильс Генрих Абель / пер. С англ. Ю.С. Родман; под ред. А.М. Яглома. – М.: Физматгиз, 1961. – 343 с.

22. Сараджинов С.Х., Матвиевская Г.П. Аль-Хорезми – выдающийся математик и астроном средневековья: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1983. –80 с.

23. Силин А.В., Шмакова Н.А. Открываем неевклидовую геометрию. – М.: Просвещение, 1988.

24. Смогоржевский А.С. О геометри Лобачевского. – М.: Гостехтеоретиздат, 1957. –68 с.

25. Тиле Р. Леонард Эйлер. – К.: Вища школа, 1983. – 189 с.

26. Фомин. Системы счисления. – М.: Наука, 1987.

27. Хинчин А.Я. три жемчужины теории чисел. – М.: Наука, 1979.


Просмотров 457

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!