Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 1. Хромосоми і гени – молекулярні носії спадкування й спадкової мінливості людиниАНОТАЦІЯ

на робочу програму з курсу «ОСНОВИ ПСИХОГЕНЕТИКИ»

За даними всесвітньої організації охорони здоров’я зареєстровано понад 1000 спадкоємних аномалій людини. Щорічно серед немовлят 4-5% дітей мають значні спадкоємні дефекти.

Курс «Основи психогенетики» має важливе значення в підготовці фахівця-психолога. Вивчення основ психогенетики представляється важливим, тому що сучасний етап розвитку генетики у вивченні закономірностей спадкоємних хвороб і фізичних аномалій людини.

Робоча програма «Основи психогенетики» складається з трьох модулів. Кожен модуль включає загальну мету теми, що входять у модуль і поточний контроль, представлений тестами завдань вибірковому типу.

Кожна тема, що входить у модуль, включає конкретну мету, завдання, основний зміст теми.

Модуль 1 присвячений основним напрямкам загальної генетики з урахуванням їх ролі в механізмах спадковості і спадкоємної мінливості людини. Модуль 2 включає методи вивчення й типи спадковості генетичних захворювань людини. Модуль 3присвячений вивченню механізмів спадковості при захворюваннях. Надано докладну характеристику хромосомних хвороб і ензимопатій – спадкоємних захворювань, обумовлених порушеннями обміну речовин, що впливають на нервово-психічний розвиток дитини і дорослої людини.

Форми контролю: вхідний (тестові завдання до вивчення модулю), поточний (тестові завдання після вивчення тем модулю), заключний (тестові завдання після вивчення дисципліни).

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН з курсу «Основи психогенетики»

№ п/п Назва теми Лекції СРС
Д/в Д/в
Модуль 1. Теоретичні основи генетики – науки про спадковість й спадкоємної мінливості людини
1. Хромосоми і гени – молекулярні носії спадкування й спадкоємної мінливості людини
2. Хромосомна теорія спадкування
3. Вплив генетико-середових відносин на спадкування людини
Модуль 2. Методи вивчення і типи спадковості людини в нормі та при захворюваннях
4. Методи вивчення механізмів спадкування людини в нормі та при захворюваннях
5. Типи спадкування генетичних захворювань людини
Модуль 3. Спадкоємні хвороби людини, які викликають порушення інтелектуального розвитку. Генетика девіантних форм розвитку і дитячих психічних розладів, окремих психічних розладів і диспозиції поведінки дорослої людини
6. Хромосомні хвороби які викликають порушення інтелектуального розвитку
7. Спадкоємні ферментопатії (генні аномалії, ензимопатії), які викликають порушення інтелектуального розвитку
8. Генетичні фактори, які впливають на виникнення девіантних форм розвитку і дитячих психічних розладів
9. Генетика окремих психічних розладів і диспозиції поведінки дорослої людини
РАЗОМ

 Нормативний зміст курсу

Змістовий модуль 1

Теоретичні основи генетики – науки про спадковість і спадкову мінливість людини.

Мета:вивчити роль спадкування в формуванні спадкових хвороб людини, які викликають порушення інтелектуального розвитку, девіантних форм розвитку, психічних і поведінкових розладів людини.

Завдання:

· вивчити хромосомну теорію спадкування;

· вивчити вплив генетико-середових відносин на спадковість людини;

· вивчити методи і типи спадкування генетичних захворювань людини;· вивчити спадкові хвороби людини, які викликають порушення інтелектуального розвитку, генетику девіантних форм розвитку, психічних розладів і диспозиції поведінки людини.

 

Тема 1. Хромосоми і гени – молекулярні носії спадкування й спадкової мінливості людини.

З метою оволодіння темою, студенти повинні звернути увагу на такі питання та основні поняття: історія розвитку генетики, молекулярна генетика, спадкування, мінливість. Хімічна будова нуклеїнових кислот (ДНК, РНК). Чотири етапи біосинтезу білка.

Визначення поняття, хімічна будова хромосом и гена. Зв'язок між геном и ферментом.

Контрольні питання з теми:

1. В якому сторіччі з’явились перші спроби вивчення спадкування?

2. Що вивчає молекулярна генетика?

3. Яким чином зберігається, передається спадкова інформація і здійснюється синтез білка?

4. В чому складається відмінність у хімічній будові ДНК і РНК?

5. Скільки існує етапів біосинтезу білка?

6. Скільки триплетів (кодонів) необхідно для шифровки кожної амінокислоти?

7. Дайте визначення поняттю «хромосоми» і «гени».

8. Надайте характеристику хімічній будові хромосом.

9. Надайте характеристику хімічної будови гена.

10. Назвіть молекулярні носії спадкування.

 


Просмотров 595

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!