Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ІНСТРУКЦІЯ

Про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського

обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ

№ опер. Зміст операції Номери субрахунків
За дебетом За кредитом
1. Облік необоротних активів
1.1 Оприбуткування земельних ділянок, будинків та споруд, машин і обладнання, білизни, постільних речей, одягу та взуття, транспортних засобів, інструментів, виробничого (включно з пристроями) і господарського інвентарю, робочих і продуктивних тварин, малоцінних необоротних матеріальних активів, матеріалів тривалого використання з науковою метою, книг, що включаються до бібліотечного фонду, програм для електронних обчислювальних машин та інших необоротних активів (вартість без податку на додану вартість (далі — ПДВ) та сум без копійок): що сплачені шляхом попередньої оплати що сплачені після їх отримання Водночас проводять другий запис (сума без ПДВ): при оплаті коштами загального фонду при оплаті коштами спеціального фонду Сума ПДВ: при оплаті коштами загального фонду при оплаті коштами спеціального фонду, якщо ПДВ не включено до податкового кредиту якщо ПДВ включено до податкового кредиту   101—122 101—122 801, 802 811—813 801, 802 811—813 641 364 675 401 401 364, 675 364, 675 364, 675
1.2 Списання сум копійок з придбаних необоротних активів 801, 802 811—813 364, 675
1.3 Безоплатне отримання необоротних активів (крім централізованого постачання матеріальних цінностей та внутрішнього переміщення в межах головного розпорядника бюджетних коштів) Водночас проводять другий запис 101—122 812 364 401, 131—133
1.4 Безоплатне отримання необоротних активів за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей та внутрішнього переміщення в межах головного розпорядника бюджетних коштів 101—122 401, 131—133
1.5 Отримання необоротних активів установою-замовником, придбаних за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупівельник є бюджетною установою Водночас проводять другий запис 104—122 811, 812 684 401
1.6 Безоплатне передання необоротних активів за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей та внутрішнього переміщення в межах головного розпорядника бюджетних коштів 401, 131—133 101—122
1.7 Реалізація будинків, споруд На суму нарахованих коштів від реалізації, що належать перерахуванню до Державного бюджету України 131—401 364, 675, 811 103 711, 642
1.8 Зміна вартості необоротних активів після проведення індексації, дооцінювання уцінювання 101—122 401, 131—133 401 131—133 101—122
1.9 Списання необоротних активів, які стали непридатними, на підставі підтверджувальних документів та в разі реалізації 401, 131—133 103—122
1.10 Списання необоротних активів унаслідок нестачі, встановленої під час інвентаризації, тощо Водночас проводять другий запис на суму вартості відшкодування збитків, яку віднесено на рахунок винних осіб 401, 131—133 363 104, 122 711
1.11 Списання нестач необоротних активів, установлених під час інвентаризації Водночас проводять другий запис, коли винні особи не встановлені 401, 131—133 05 104—122
1.12 Оприбуткування лишків необоротних активів, виявлених під час інвентаризації 103—122 811 711 401
1.13 Відображення сум за невведеними в експлуатацію об’єктами капітального будівництва 141—143
1.14 Прийняття в експлуатацію об’єктів капітального будівництва на підставі акта Водночас проводять списання сум за незавершеним капітальним будівництвом 103—122 402 401 141—143
1.15 Нарахування суми зносу в останній робочий день грудня 131—133
2. Облік запасів
2.1 Оприбуткування виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування, у тому числі за операціями з централізованого постачання установою-закупівельником (вартість без ПДВ): що сплачені шляхом попередньої оплати рахунка   що сплачені після їх отримання 201—218 231—239 201—218, 231—239 361, 362, 364 675
Сума ПДВ з виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування, придбаних за рахунок коштів загального фонду 801, 802 361, 362, 364, 675
Сума ПДВ з виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду:    
якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 811—813 361, 362, 364, 675
якщо ПДВ включено до податкового кредиту 361, 362, 364, 675
2.2 Отримані установою-замовником виробничі запаси, матеріали, продукти харчування, медикаменти та інші запаси від установи-закупівельника за операціями з централізованого постачання 201—218, 231—239 683, 684
2.3 Списання використаних виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування на підставі підтверджувальних документів, крім отриманих за операціями з централізованого постачання 801, 802, 811—813 201—218, 231—236, 238, 239
2.4 Передані виробничі запаси, матеріали, продукти харчування, медикаменти та інші запаси, закуплені шляхом централізованого постачання з балансу установи-закупівельника на баланс установи-замовника 683, 684 201—218, 231—239
2.5 Списуються використані виробничі запаси, матеріали, продукти харчування, медикаменти та інші запаси установою-замовником, придбані за операціями з централізованого постачання. Акти про списання передаються установі-закупівельнику 683, 684 201—218, 231—239
2.6 Згідно з отриманими актами від установи-замовника на фактичні видатки відносяться суми використаних виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів установою-закупівельником 801, 802, 813 683, 684
2.7 Отримання матеріалів і продуктів харчування як гуманітарної допомоги 231—236, 238, 239
2.8 Оприбуткування лишків матеріалів і продуктів харчування, виявлених під час інвентаризації 231—236, 238, 239
2.9 Відображена вартість сум переоцінювання виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування: переоцінювання   201—218, 231—236 238, 239   441
уцінювання 201—218, 231—236 238, 239
2.10 Списання нестач виробничих запасів, матеріалів та продуктів харчування у межах установлених норм, а також нестач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок установи (винні особи не встановлені), придбаних у поточному році, у минулих роках, за розрахунками з централізованого постачання 801, 802, 811—813, 431, 432, 683, 684 201, 204, 205, 231—236, 238, 239
2.11 Списання виявлених нестач і втрат виробничих запасів, матеріалів та продуктів харчування, придбаних у поточному році, у минулих роках, за розрахунками з централізованого постачання 801, 802, 811—813, 431, 432, 683, 684 231—236, 238, 239  
 
Водночас проводять другий запис: на суму вартості відшкодування збитків, яку віднесено на рахунок винних осіб 363 711
коли винні особи не встановлені, справи перебувають у слідчих органах
2.12 Оприбуткування малоцінних і швидкозношуваних предметів (вартість без ПДВ): що сплачені шляхом попередньої оплати 221 361, 362, 364
що сплачені після їх отримання
Водночас проводять другий запис (сума без ПДВ) 801, 802 811—813
Сума ПДВ з малоцінних і швидкозношуваних предметів:    
придбаних за рахунок коштів загального фонду 801, 802 361, 362, 364, 675
придбаних за рахунок коштів спеціального фонду: якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 811—813 361, 362, 364, 675
якщо ПДВ включено до податкового кредиту 361, 362, 364, 675
2.13 Отримані установою-замовником малоцінні та швидкозношувані предмети від установи-закупівельника, придбані за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок коштів загального фонду кошторису або за рахунок інших надходжень спеціального фонду кошторису — якщо установа-закупівельник є бюджетною установою 221—222
2.14 Отримані установою-замовником малоцінні та швидкозношувані предмети від установи-закупівельника, придбані за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, якщо установа-закупівельник є бюджетною установою Водночас проводять другий запис 221—222 811, 812 684 411
2.15 Оприбуткування малоцінних і швидкозношуваних предметів, отриманих як гуманітарна допомога Водночас проводиться другий запис 221 812 364 411
2.16 Видача зі складу в експлуатацію малоцінних і швидкозношуваних предметів: вартість до 10 грн включно за одиницю (комплект) вартість понад 10 грн за одиницю (комплект) 411 221/2 221/1 221/1
2.17 Оприбуткування лишків малоцінних і швидкозношуваних предметів, виявлених під час інвентаризації 221 811 711 411
2.18 Реалізація лишків малоцінних і швидкозношуваних предметів, що не використовуються установою
На суму коштів від реалізації проводиться запис 364, 675  
 
2.19 Списання малоцінних і швидкозношуваних предметів, які стали непридатними
2.20 Оприбуткування сум вартості матеріалів, отриманих від ліквідації та розбору необоротних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, які залишені для ремонту та інших потреб установи 231, 234, 235, 238, 239
2.21 Списання малоцінних і швидкозношуваних предметів, установлених під час інвентаризації нестач і втрат
Водночас проводять другий запис на суму, яка віднесена на рахунок винних осіб
2.22 Списання нестач малоцінних і швидкозношуваних предметів, установлених під час інвентаризації
Водночас проводять другий запис, коли винні особи не встановлені  
 
2.23 Придбання тварин для відгодівлі: за попередньою оплатою за оплатою після отримання тварин 212 212 313, 323, 364 313, 323, 675
2.24 Оприбуткування приросту і приплоду молодняку за плановою собівартістю 711, 822
2.25 Списання за рахунок установи загиблого молодняку і тварин на відгодівлі 711, 822 211, 212
2.26 Оприбуткування м’ясних продуктів при забої тварин за плановими цінами 211—218
3. Облік операцій з грошовими коштами
3.1 Отримання асигнувань із загального фонду: установами, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету 311, 321 701
установами, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету 311, 321
3.2 Отримання асигнувань зі спеціального фонду (крім власних надходжень) 316, 326
3.3 Переведення коштів розпорядникам нижчого рівня 701, 702, 713 311, 312, 316, 321, 322, 326
3.4 Списання з рахунків залишків коштів, виділених асигнувань, не витрачених у поточному році 701, 702, 713 311, 312, 316, 321, 322, 326
3.5 Надходження на поточні, спеціальні реєстраційні рахунки установи сум, що відносяться до плати за надані послуги, оренду та реалізацію майна відповідно до чинного законодавства України 313, 323 364, 674
3.6 Отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги 301, 302,  
 
(у т.ч. надходження у натуральній формі) 314, 318, 324  
3.7 Витрачання спонсорських та благодійних внесків 364, 675 314, 318, 324
3.8 Перерахування частини отриманих доходів відповідно до чинного законодавства України установі нижчого рівня 711, 712 313, 314, 318, 323,
3.9 Перерахування сум постачальникам згідно з пред’явленими рахунками за матеріальні цінності та надані послуги, за електричну енергію та комунальні послуги, за замовлення транспорту на доставку матеріалів і продуктів харчування тощо:    
у порядку планових платежів 311, 313, 314, 316, 318, 319, 321, 323, 324, 326
шляхом попередньої оплати 311, 313, 314, 316, 318, 319, 321, 323, 324, 326  
 
після надходження матеріальних цінностей, отримання послуг 311, 313, 314, 316, 318, 319, 321, 323, 324, 326
3.10 Перерахування до Державного бюджету України податків та інших платежів відповідно до чинного законодавства України 641, 642 311, 313, 321, 323
3.11 Перераховані кошти установі-закупівельнику за матеріальні цінності за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупівельник є бюджетною установою 313, 314 323, 324
3.12 Перераховані кошти для проведення операцій з централізованих закупівель матеріальних цінностей за власними надходженнями установою-замовником установі-закупівельнику, коли остання є госпрозрахунковою установою 364, 675 313—314, 323, 324
3.13 Послуги із замовлення транспорту на доставку матеріалів і продуктів харчування, списані на фактичні видатки 801, 802, 811—813 361, 364, 675
3.14 Оприбуткування бланків суворої звітності (акредитиви, чекові книжки, талони на бензин, мазут, харчування, путівки в будинки відпочинку, санаторії, турбази, повідомлення на поштові перекази, митні марки, бланки трудових книжок та вкладиші до них тощо), вартість бланків (без ПДВ) Водночас проводять запис на позабалансовому рахунку 08   08 311, 313, 321, 323, 364, 675
3.15 Видача в підзвіт бланків суворої звітності (талони на бензин, бланки трудових книжок тощо)
3.16 Списання витрачених бланків суворої звітності на підставі акта Водночас проводять списання з позабалансового рахунка 801, 802, 811 331—362 08
3.17 Отримання в касу готівки з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків за прибутковими касовими ордерами 301, 302 314, 316, 311, 313, 318, 319, 321, 323, 324, 326
3.18 Видача готівки з каси за видатковими касовими ордерами або іншими документами, що їх замінюють 362, 652, 661, 662, 671, 672
3.19 Прийняття звіту про витрачені підзвітні суми 221, 231—236, 238, 239, 331, 801, 802, 811—813, 823
3.20 Повернення підзвітною особою залишку авансу до каси установи 301, 302
3.21 Віднесення на рахунок винних осіб виявлених нестач грошових коштів у касі установи 301, 302
3.22 Надходження сум до каси, на поточні, реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки установи на погашення нестач, завданих збитків тощо 301, 302, 311, 313, 321, 323
3.23 Надходження коштів за харчування працівників за місцем роботи, утримання дітей в дитячих дошкільних закладах 301, 313, 323 301, 364 674
3.24 Надходження до каси плати за телефонні переговори та інших коштів, які, відповідно до чинного законодавства України, відносяться на відшкодування касових видатків 364, 801, 802, 811—813
3.25 Зарахування сум на поточні, спеціальні реєстраційні рахунки коштів, які надійшли до каси установи 313, 314, 323, 324
3.26 Зарахування плати за телефонні переговори та інших коштів, які, відповідно до чинного законодавства України, відносяться на відшкодування касових видатків 311, 321, 313, 323 301, 364
3.27 Зарахування коштів на депозитний рахунок 315, 325
3.28 Повернення коштів з депозитного рахунка 315, 325
3.29 Надходження на поточний, спеціальний реєстраційний рахунки установи коштів, отриманих від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей (у т.ч. списаних) за здані у вигляді брухту і відходів чорні, кольорові метали, дорогоцінні метали (у т.ч. відходів від використання фотоматеріалів і кіноплівки), дорогоцінне каміння у розмірах, що, згідно із законодавством України, залишаються в розпорядженні установи 313, 323 364, 675
3.30 Отримання асигнувань із загального Фонду шляхом виданих векселів 701, 702
3.31 Погашення векселем кредиторської заборгованості за отримані матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги 364, 675
3.32 Перерахування коштів установі банку для придбання іноземної валюти 311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326
3.33 Проведення розрахунків з установою банку з придбання іноземної валюти:    
зарахована іноземна валюта
списана вартість послуги за придбання валюти 801, 802 811—813
3.34 Проведено розрахунок із Пенсійним фондом за придбану іноземну валюту:    
нарахований пенсійний збір 801, 802 811—813
перерахований пенсійний збір 311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326  
 
 
3.35 Повернуто установою банку невикористаний залишок коштів, перерахований установою для придбання іноземної валюти 311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326
3.36 Отримана в касу готівка в іноземній валюті
3.37 Видано під звіт іноземну валюту
3.38 Проведений розрахунок за підзвітну суму:    
прийняття та затвердження звіту про використаний аванс в іноземній валюті (за курсом на день видачі авансу) 801, 802 811—813
повернення невикористаної частини авансу в іноземній валюті (за курсом на день видачі авансу)
відшкодовані перевитрати понад виданий аванс (за курсом на день погашення заборгованості, але не пізніше терміну, визначеного для звітування за відрядження)
3.39 Нарахована курсова різниця на кошти на валютному рахунку (щомісяця за зміни курсу): за збільшення курсу за зменшення курсу 318 442 442 318
3.40 Перерахована валюта для надання послуг, виконання робіт тощо
3.41 Списано на фактичні видатки отримані послуги, виконані роботи (за курсом перерахування авансу) 801, 802, 811—813
4. Власний капітал
4.1. Списуються остаточними оборотами отримані за поточний рік асигнування загального фонду бюджету 701, 702
4.2 Списуються остаточними оборотами доходи за коштами, отриманими як плата за послуги (надходження, що отримані установою згідно з кошторисом як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна), що, згідно з кошторисом, відносяться до поточного бюджетного року
4.3 Списуються доходи за іншими джерелами власних надходжень (надходження установи для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що, згідно з чинним законодавством України, отримують бюджетні установи)
4.4 Списуються доходи за іншими надходженнями спеціального фонду
4.5 Списуються доходи, що отримані від батьків за утримання дітей у дошкільних закладах, за навчання у державних школах естетичного виховання тощо
4.6 Списуються доходи за коштами, отриманими як плата за послуги, що отримані в минулому бюджетному році, які були використані в поточному році (плата за навчання, перерахована за весь навчальний рік тощо), якщо установою застосовувався у минулому році субрахунок 716 «Доходи за витратами майбутніх періодів»
4.7 Списуються доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт 721, 722, 723
4.8 Списуються видатки поточного року, проведені за рахунок коштів загального фонду бюджету 801, 802
4.9 Списуються видатки поточного року, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету: видатки за коштами, отриманими як плата за послуги, за іншими джерелами власних надходжень, за іншими надходженнями спеціального фонду 811, 812, 813
4.10 Списуються витрати (виробничих /навчальних/ майстерень, підсобних /навчальних/ сільських господарств, на науково-дослідні роботи за договорами, на виготовлення експериментальних пристроїв, на заготівлю і переробку матеріалів) за завершеними і зданими роботами Витрати за незавершеними або завершеними, але не зданими роботами, заключними оборотами за рік не списуються 821, 822, 823, 824, 825
4.11 Списується вартість переоцінених запасів та матеріалів: дооцінювання уцінювання 441 431, 432 431, 432 441
4.12 Списуються нараховані курсові різниці: додатній результат від’ємний результат 442 431, 432 431, 432 442
4.13 Списання сум дебіторської заборгованості по завершенні терміну позовної давності 431, 432 363, 364
4.14 Списання сум кредиторської заборгованості, термін позовної давності якої минув 364, 675 431, 432
4.15 Списання сум депонентської заборгованості, термін позовної давності якої минув 431, 432
5. Розрахунки із зобов’язань, не пов’язаних безпосередньо з діяльністю установи
5.1 Отримання довгострокового кредиту в установі банку
5.2 Відстрочення терміну погашення довгострокового кредиту в установі банку
5.3 Перерахування з поточного рахунка на погашення довгострокових кредитів 501, 502
5.4 Отримання короткострокового кредиту в установі банку
5.5 Відстрочення терміну погашення короткострокового кредиту в установі банку
5.6 Відображення поточної заборгованості з довгострокового кредиту в установі банку
6. Розрахунки із заробітної плати
6.1 Нарахування заробітної плати працівникам, що перебувають і не перебувають у штаті установ 801, 802, 811—813
6.2 Нарахування стипендій 801, 802, 811
6.3 Нарахована допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
6.4 Утримання із заробітної плати та стипендій податків та інших утримань 661, 662 641, 651—654, 663—668
6.5 Перерахування з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків за дорученням працівників: сум заробітної плати, стипендії, утримань із заробітної плати за товари, продані в кредит; в установи банків на вклади; за договорами добровільного страхування; профспілковим організаціям членських профспілкових внесків тощо 661, 662   663, 664, 665, 666, 667, 668 311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326
6.6 Повернення на рахунки установи сум неотриманих коштів заробітної плати, стипендії, аліментів тощо 311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326 661, 662, 668
6.7 Нарахування внесків до Пенсійного фонду 801, 802, 811—813
6.8 Нарахування внесків на державне соціальне страхування 801, 802, 811—813
6.9 Нарахування внесків на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття 801, 802, 811—813
6.10 Нарахування внесків з інших видів страхування 801, 802, 811—813
6.11 Перерахування сум внесків за розрахунками зі страхування 651, 652, 653, 654 311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326
6.12 Нарахування гонорару композиторам, артистам, авторам за виконані ними роботи за договорами й разовими замовленнями 801, 802, 811
6.13 Утримання податків із гонорару
6.14 Виплата заробітної плати, стипендій і гонорарів із каси установи 661, 662, 669
6.15 Віднесення на рахунок депонентів не отриманих своєчасно заробітної плати та стипендій 661, 662
6.16 Виплата з каси установи сум, що належать депонентам
6.17 Надходження на рахунок коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
6.18 Нарахування допомоги і компенсацій, виплат, пов’язаних з підвищеною оплатою праці, наданням додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до чинного законодавства України
6.19 Отримання в касу установи коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
6.20 Видача працівникам коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, або заробітної плати відповідно до чинного законодавства України
7. Облік операцій із власними надходженнями та інші операції
7.1 Нарахування плати за послуги, надання яких пов’язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи, від господарської та/або виробничої діяльності визначеними переліками послуг, що можуть надаватися бюджетними установами, за плату, затверджуваними Кабінетом Міністрів України для відповідної галузі 364, 674 711, 714, 741
7.2 Нарахування плати за оренду майна бюджетної установи
7.3 Нарахування плати за комунальні послуги зданого в оренду приміщення, які, відповідно до чинного законодавства України, відносяться на відшкодування касових видатків 364, 675 801, 802, 811
7.4 Нарахування коштів від реалізації майна, відшкодування вартості форменого одягу, завданих збитків тощо 363, 364
7.5 Нарахування податку на додану вартість та інших податків, що підлягають перерахуванню до Державного бюджету України відповідно до чинного законодавства України 641, 642
7.6 Надійшли кошти в іноземній валюті за надані послуги
7.7 Зараховані благодійні внески в іноземній валюті
7.8 Здійснення видатків за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги (сума без ПДВ) Сума ПДВ: 364, 675
якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 364, 675  
 
якщо ПДВ включено до податкового кредиту 364, 675  
 
7.9 Надходження від підприємств на поточний, спеціальний реєстраційний рахунки власних надходжень навчальних закладів системи професійно-технічної освіти за виконані учнями роботи в період виробничого навчання 313, 323
7.10 Пред’явлені рахунки замовникам за виконані для них роботи, надані послуги, виготовлені вироби учбово-виробничими майстернями 711, 721, 741
7.11 Повернення плати за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах
7.12 Надходження коштів для сплати іменних стипендій 314, 324
7.13 Нараховування стипендій за рахунок отриманих коштів для сплати іменних стипендій
7.14 Виплата іменних стипендій 301, 314, 324
7.15 Списання видатків, проведених за кошти, що надійшли як гуманітарна допомога 364, 675
7.16 Проведення видатків за коштами, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду 316, 326, 364, 675
7.17 Отримані кошти установою-закупівельником для проведення централізованих закупівель від установи-замовника за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупівельник є бюджетною установою
7.18 Оплачені рахунки установою-закупівельником за централізоване придбання матеріальних цінностей за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупівельник є бюджетною установою 351, 364, 675
7.19 Придбані матеріальні цінності установою-закупівельником за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупівельник є бюджетною установою, до передання установам-замовникам обліковуються на позабалансовому рахунку  
7.20 Передані матеріальні цінності за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупівельник є бюджетною установою, списуються з позабалансового рахунка установи-закупівельника
7.21 Після отримання підтвердження установою-закупівельником від установи-замовника факту отримання матеріальних цінностей, придбаних за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупівельник є бюджетною установою, проводиться закриття розрахунків 351, 364, 675
8. Облік операцій при виробництві продукції
8.1 Оприбуткування готових виробів і продукції, переданих з виробництва на склад 241, 251 821, 822
8.2 Реалізація готових виробів і продукції підсобних господарств 721, 722 241, 251
8.3 Оприбуткування продукції підсобних господарств для потреб установи 232, 239 241, 251
8.4 Видача зі складу матеріалів тривалого використання науковими підрозділами для виконання науково-дослідних робіт або майстернями для реставрації та ремонту виробів мистецтва, музейних цінностей і пам’ятників архітектури
Водночас проводять другий запис 801 802, 811—813
8.5 Оприбуткування спеціального обладнання для виконання науково-дослідних робіт за господарськими договорами (сума без ПДВ) 313, 323, 351, 364, 631—635,
Сума ПДВ: якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 313, 323, 351, 364, 631—635,
якщо ПДВ включено до податкового кредиту 313, 323, 351, 364, 631—635,
8.6 Передача спеціального обладнання зі складу до наукового підрозділу для виконання робіт за господарськими договорами
Водночас проводять запис на позабалансовому рахунку 02
8.7 Оприбуткування за ціною можливого використання спеціального обладнання, яке не повернуто замовникові після завершення теми і яке використовується як:    
основні засоби 104, 106, 811 711 131, 401 711 411 711  
 
малоцінні та швидкозношувані предмети 221, 811  
матеріали 231 234  
Вартість цього обладнання списується з позабалансового рахунка 02
8.8 Передання матеріалів і продуктів харчування для перероблення 231—236, 238, 239
8.9 Оприбуткування матеріалів, які надійшли від заготівлі і переробки 231—236, 238, 239
8.10 Оприбуткування малоцінних і швидкозношуваних предметів, які надійшли з переробки
Водночас проводять другий запис 801, 811
8.11 Оприбуткування необоротних активів, виготовлених господарським способом 106, 109, 113, 114  
 
Водночас проводять другий запис 801, 811
8.12 Надходження від замовників сум на сплату рахунків за виконані науково-дослідні роботи за договорами 313, 323
8.13 Надходження авансів від замовників за договорами на виконання науково-дослідних робіт 313, 323
8.14 Надходження коштів від реалізації виробів і продукції 313, 323 241, 251, 364, 721, 722, 741
8.15 Перерахування з поточного, реєстраційного рахунків організаціям за виконані ними замовлення для науково-дослідних і конструкторських робіт за тематикою загального фонду бюджету 311, 321
8.16 Прийняття згідно з актом або іншими документами виготовлених приладів і виробів для науково-дослідних і конструкторських робіт 104, 221
Водночас проводять другий запис 801, 802 401, 411
8.17 Перерахування з поточного, спеціального реєстраційного рахунків для обліку коштів, отриманих як плата за послуги спільним виконавцям, залученим для виконання окремих науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами 313, 323
8.18 Прийняття виконаних робіт від співвиконавців
8.19 Залік авансів, отриманих від замовників на науково-дослідні роботи за договорами відповідно до чинного законодавства України
8.20 Здача замовникам виконаних науково-дослідних робіт за вартістю, що передбачена в договорі
8.21 Оплата прямих видатків при виробництві продукції і при виконанні науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами 821—823 301, 313, 323, 362, 635
8.22 Видача зі складу матеріалів та спеціального обладнання на виробництво продукції і виконання науково-дослідних робіт за договорами 821—823 201, 203, 231, 234, 235, 238, 239
8.23 Повернення на склад матеріалів, що не були використані у виробництві 201, 203, 231, 234, 235, 238, 239 821—823
8.24 Оплата наданих послуг із заготівлі і переробки матеріалів 301, 313, 323, 362, 364, 675
8.25 Отримання від постачальників для будівництва обладнання і будівельних матеріалів 202, 204
8.26 Передання підрядним організаціям обладнання і будівельних матеріалів на капітальне будівництво 202, 204
8.27 Оплата зі спеціального рахунка замовника сум підряднику за завершеними етапами будівельно-монтажних робіт з капітального будівництва 311, 313, 319, 321, 323
8.28 Списання на підставі підтверджувальних документів сум, виконаних підрядником будівельно-монтажних робіт 801, 802, 811
             

  


 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 535

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!