Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Огляду (перевірки) озброєннянайменування підрозділу

Почата: ”____” ___________20____ р.
Закінчена: ”____” ___________20____ р.
№ п/п Дата Посада, звання, прізвище та ініціали перевіряючого Що перевірялось, кількість зброї Результати перевірки, основні недоліки і зауваження Вказівки особи, яка здійснювала перевірку і строки їх виконання Відмітка про усунення недоліків, дата і підпис посадової особи
             

 

Пояснення до форми № 30

 

1. Книга призначена для запису результатів перевірки наявності, обліку, зберігання і стану зброї та боєприпасів, імітаційних і спеціальних засобів, які рахуються на обліку органу, установи, навчального закладу.

 

2. Книга зберігається у відповідального відділу охорони або чергового органу, установи, навчального закладу разом з книгою ф. №5.


 

Форма № 32

 

Затверджую

(посада)

(звання)

 

(підпис, прізвище)

_______________20____ р.

 

АКТ

Технічного стану озброєння і боєприпасів

 

Комісія у складі: голови  
  (посада)
  і членів  
(звання, П.І.Б.)   (посада)
 
(звання, П.І.Б.)
       

на підставі наказу від ”_______________20____ р. № ____ провела огляд пред’явлених для переведення в нижчу категорію (відправки в капітальний ремонт) озброєння і боєприпасів.

У результаті проведення огляду і вивчення формулярів, паспортів і карток комісія встановила:

№ п/п Найменування озброєння і боєприпасів Дата введення в експлуатацію Строк служби Серія, номер, рік і завод виготовлювач озброєння, виробничі дані боєприпасів Якої категорії значиться за обліком Кількість Технічний стан, комплектність зразка озброєння і боєприпасів, які виявлені комісією при огляді Висновок комісії про фактичну категорію перевіреного озброєння і боєприпасів Примітка
                   

Пропозиції комісії:

Озброєння потребує  
  (поточного, капітального ремонту)
Голова комісії:  
  (звання, П.І.Б.)
Члени комісії:  
  (звання, П.І.Б.)
     

Засвідчую:

Начальник  

_______________20____ р.

 

Пояснення до форми № 32

 

Акт технічного стану озброєння і боєприпасів призначений для оформлення результатів перевірки їх технічного стану при пошкодженні, псуванні, переведенні в нижчі категорії і відправці в ремонт.

 

 


 

Форма № 32-а

 

Начальник ___________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

(звання, підпис, прізвище)

 

А К Т

Реалізації озброєння і боєприпасів

”_____” _______________ 200_ р.

 

1. Комісія у складі: голови  
  (посада, звання, прізвище та ініціали)
і членів:  
  (посада, звання, прізвище та ініціали)
     

на підставі наказу від “_____” _______________ 200_ р. № _____ перевірила наявність і стан озброєння і боєприпасів, переведених актом технічного стану від “_____” ____________ 200_ р. в _______ категорію.

 

У наявності виявилось:

№ п/п Найменування боєприпасів Одиниця обліку Кількість, №_____ Категорія   №№ статей і сторінки за книгами обліку
           

 

2. Зазначені в акті озброєння і боєприпаси реалізовані (знищені) шляхом_____________________________________________________________

 

3. У результаті реалізації отримано деталей, непридатних до експлуатації, які підлягають здачі в металобрухт, _____________ шт.

Деталі, придатні до експлуатації, і отриманий металобрухт повністю прийняті на відповідальне зберігання та оприбутковані за обліком.

 

Голова комісії:  
  (звання, підпис, прізвище)
Члени комісії:  
  (звання, підпис, прізвище)

”_____” _____________ 200_ р.

Пояснення до форми № 32-а

Акт призначений для оформлення результатів роботи комісії щодо реалізації (знищення) озброєння і боєприпасів, переведених за актом технічного стану (форма № 32) у п’яту (для боєприпасів - у третю) категорію. Після затвердження акт є підставою для списання реалізованого (знищеного) озброєння і боєприпасів з обліку. До акта додається відомість розукомплектування, в якій вказується кількість деталей, придатних для застосування.


 

Форма № 35

Формат А4 (210×297 мм)
до пункту 3.34 Інструкції

 

ЖУРНАЛ

Обліку інструктажів персоналу і запобіжних заходів

Під час поводження зі зброєю та боєприпасами

Початий: ”____” __________20____ р.
Закінчений: ”____” __________20____ р.

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові того, хто отримує інструктаж Посада, прізвище та ініціали того, хто проводить інструктаж Назва документа, згідно з яким проводиться інструктаж Дата Підпис того, хто отримав інструктаж Підпис того, хто провів інструктаж
             

 

Пояснення до форми № 35

 

1. Журнал призначений для оформлення інструктажів із заходів безпеки під час поводження зі зброєю та боєприпасами. Він ведеться в установах (спецпідрозділах, навчальних закладах).

2. Журнал реєструється у службі діловодства навчального закладу (установи, за спецпідрозділ - територіального органу управління Департаменту) та зберігається у начальника служби (групи) озброєння (відповідального за озброєння) навчального закладу (відповідального за озброєння установи (спецпідрозділу)).

3. Інструктажі проводяться:

первинний - перед закріпленням зброї;

періодичний (плановий) - не рідше одного разу на три місяці, з урахуванням проведених позапланових інструктажів;

позаплановий - перед проведенням стрільб (змагань зі зброєю), а також за рішенням Департаменту, його територіальних органів управління (керівників (начальників, командирів) навчальних закладів (установ, спецпідрозділів). 


 

Додаток 2

до пункту 2.1.6 Інструкції

Формат А4 (210×297 мм) А5 (148×210 мм)

 

 


ОПИС

 

майна, що знаходиться в кімнаті для зберігання зброї (сховищі)

 

(найменування підрозділу)

Приклад оформлення

№ п/п Найменування майна Складає на
01.01.07 12.05.07  
Ставниці для зброї №№ 1-6, опечатані печаткою №  
Шафа № 1, опечатана печаткою №  
Шафи №№ 2,3, опечатані печаткою №  
Дошка документації  
Вогнегасники  
Стіл  
Табурет  
Ліхтар  
         
         
         
         
         
         
         
  Всього найменувань: 8 (вісім) 8 (вісім)  
Підпис про внесення змін      

 

Начальник відділу охорони Замкової виправної колонії (№ 58)

капітан внутрішньої служби __________________________ С.М. Бурденко

(підпис)

"___" _______ 20__ р.

 

Відповідальний за озброєння – старший інспектор з організації служби та озброєння відділу охорони Замкової виправної колонії (№ 58)

старший лейтенант внутрішньої служби ________________ К.Б. Макарчук

(підпис)

"___" _______ 20__ р.

 

 

Додаток 3

Формат 140×100 мм
до пункту 2.1.17 Інструкції

 

Ярлик

на ставницю зі зброєю

 
 
Ставниця № 1 для зброї Відповідальний за зберігання: Опечатується печаткою №  

 

 


Ярлик

на шафу (ящик) з пістолетами (боєприпасами)

 
 
Шафа № 2 Відповідальний за зберігання: Опечатується печаткою №


Додаток 4

Формат А4 (210×297 мм) А5 (148×210 мм)
до пункту 2.1.17 Інструкції

 

ОПИС

озброєння, що зберігається у ставниці № 1

 

№ п/п Найменування озброєння Кількість озброєння на
02.11.2004 12.01.2005  
5,45 мм автомати АК-74  
Магазини до АК-74  
Багнет-ножі до АК-74  
7,62 мм гвинтівки СВД  
Багнет-ніж до СВД  
5,45 мм кулемети РПК-74  
Магазини до РПК-74  
Всього найменувань: 7 (сім) 7 (сім)  
  Підпис відповідального за озброєння в установі      

 

Начальник відділу охорони капітан внутрішньої служби __________С.П. Вовк

(підпис)

"___" _______ 20__ р.

 

ОПИС

озброєння, що зберігається у шафі № 2

 

№ п/п Найменування озброєння Кількість озброєння на
02.11.2004 12.01.2005  
9 мм пістолет ПМ  
Ящик з патронами № 1, опечатаний печаткою № 2  
9 мм пістолетні патрони до ПМ, 1978 р. виг., завод № 38  
Всього найменувань: 3 (три) 3 (три)  
  Підпис відповідального за озброєння в установі      

 

Начальник відділу охорони капітан внутрішньої служби __________С.П. Вовк

(підпис)

"___" _______ 20__ р.

 

 

Формат А4 (210×297 мм) А5 (148×210 мм)
Додаток 5

до пункту 2.1.17 Інструкції

 

 

ВІДОМІСТЬ

закріплення зброї та боєприпасів до неї,

що зберігаються у шафі № 2

 

№ п/п Спеціальне звання Прізвище та ініціали особи, за якою закріплено зброю та боєприпаси Найменування, серія, номер та рік виготовлення зброї Кількість боєприпасів, шт.
полковник вн.сл. Сіпіпо Ю.Г. 9 мм ПМ АВ 0001
майор вн.сл. Дахно Ю.П. 7,62 мм ТТ ГБ 003
             
             

 

Начальник відділу охорони капітан внутрішньої служби __________С.П. Вовк

(підпис)

"___" _______ 20__ р.

 

 


 

Додаток 6

до пункту 2.1.17 Інструкції

Ярлики

біля гнізд ставниць (шаф, ящиків) зі зброєю

 

а) біля гнізда шафи з пістолетами (варіант 1)

 
 
Формат 65×15 мм


9 мм ПМ № АВ 0001 Сіпіпо Ю.Г.

 

б) біля гнізда шафи з пістолетами (варіант 2)

 
 
Формат 15×15 мм


Формат 50×15 мм

9 мм ПМ № АВ 0001 Сіпіпо Ю.Г.

 

в) біля гнізда ставниці для зброї (варіант 1)

 
 


5,45 мм АК-74 № 000001 - 1983 Бурко С.М.

 

г) біля гнізда ставниці зі зброєю (варіант 2)

 
 
Формат 15×15 мм


Формат 50×20 мм

 

5,45 мм АК-74 № 000001 - 1983 Бурко С.М.

 

Примітки: 1. Ярлик біля гнізда ставниці (шафи, ящика) зі зброєю виготовляється згідно із вказаними розмірами, як правило, з використанням шрифту Times New Roman розміром - ”14”.

2. При потребі, якщо це обумовлено конструкцією ставниці (шафи, ящика), ширина ярлика може бути зменшена або збільшена.

3. Номера на колодках з боєприпасами виготовляються з дотриманням розмірів вказаних у пунктах ”б” і ”г” цього Додатку.


 

Додаток 7

Формат А4 (210×297 мм) А5 (148×210 мм)
до пункту 2.1.19 Інструкції

 

 

ОПИС

боєприпасів, які зберігаються у шафі № 2

 

№ п/п Найменування боєприпасів Виробничі дані Кількість боєприпасів на
02.11.2004 12.01.2005  
5,45 мм ПС (інд. 7Н6) П15-03-270  
05-270  
П76-06-270  
7,62 мм зр. 1943 р. ПС 83-38  
Н13-76-188  
9 мм п/п Пст К13-05-270  
7,62 мм п/п Пст 76-38  
  Підпис відповідального за озброєння в установі      

 

 

Начальник відділу охорони капітан внутрішньої служби __________С.П. Вовк

(підпис)

"___" _______ 20__ р.

 


Додаток 8

до пункту 6.1.16. Інструкції

Перелік несправностей і пошкоджень, які визначають технічний стан

при переводі озброєння в 3-тю і 4-ту категорію

Несправності і пошкодження, які визначають переведення озброєння
в 3-тю категорію в 4-у категорію
Зношення або зрив винтовпх червячних передач, а також різбляню з’єднань, відновлення яких відбувається нагшавкою з наступною механічною обробкою або виготовленням деталей з категорійними чи пригоночнимі розмірами.   Зношення частин зброї, яке визиває необхідність постановки запасних частин з ремонтними (категорійними або підвищеними) розмірами на виготовлення таких частин по малюнкам Керівництва по середньому ремонту.   Складні нерівності ствола, ствольної коробки, затворної рами, спускової коробки, ніг станка, основи, люльки, для усунення яких необхідна термічна обробка, правка їх в пристосуваннях і перевірка випрямлених частин.   Обрив або замикання витків обмотки електроспуску. Зношення деталей зброї відновлення яких потребує хро мування.   Зношення деталей автоматики зброї, для усунення якого необхідна наплавка з наступною механічною обробкою.   Порушення пресових посадок газової камери, колодки мушки прицільної колодки та ін. на незмінних стволах.   Качання планки (кронштейну) для оптичного або нічного прицілу який закріплений на ствольній коробці.   Несправності або пошкодження (зломи, зношення, розриви, згиби, обгорання) частин зброї, які вимагають заміни непридатних деалей і для виготовлення яких необхідна термічна обробка.   Модернізація зброї, яка пов’язана з складною механічною обробкою або підготовкою деталей.

 

 

Несправності і пошкодження, які визначають переведення озброєння
в 3-тю категорію в 4-у категорію
Оптичні прилади
Несправності і пошкодження деталей оптичної системи: гігроскопічні та жирові нальоти на сітці і окулярних лінзах, які заважають спостереженню та прицілюванню; гігроскопічні нальоти на оптичних деталях, які видно з боку об'єктива в прямому проходячому світлі, які заважають спостереженню і які не зникають шляхом осушки приладу; висипи на сітці і окулярних лінзах, які заважають спостереженню і прицілюванню; навколоштрнховий наліт на сітці, який заважаї прицілюванню; напливи змазки на оптичних деталях, які знаходяться всередині прибора; незначний біологічним наліт у вигляді плссені і т.д. на поверхнях окремих деталей оптичної системи, який знаходиться всередині приладу і якого видно з боку об’єктиву та окуляра в прямому проходячому світлі; жировий наліт на сітці і внутрішніх поверхнях окулярних лінз у вигляді мазків і плям, які заважають спостереженню та прицілюванню; хитання каретки прицільних механізмів, яке шізиваї зміщення лінії прицілювання на величину, яка більше від встановленої експлуатаціііною документаціїю; збільшене радіальне хитання, яке визиваї помітне для ока двоїння зображення. Несправності і пошкодженню деталей оптичної системи: грубі подряпини на зовнішніх поверхнях окових лінз, які заважають спостереженню та прицілюванню; відколювання і тріщини на оптичних деталях; розклеювання оптичних деталей у вигляді радужних плям, зірочок дубових листів; хімічне руйнування алюміневого фільму дзеркал; жовті і матові плями на поверхнях посрібнених деталей, які видно неозброєним оком; біологічні нальоти у вигляді плесені і т.д., на поверхнях більшості деталей оптичної системи, які знаходяться всередині прибору і яких видно з боку об’єктива та окуляра в прямому проходячому світлі; просвітлення на штрихах і прицільних знаках (марках) сіток, які ускладнюють прицілювання.   Несправності і пошкодження механізмів: згиби і вмятини на зовнішніх деталях прибора, які порушують плавність руху механізму або впливають на точність вимуру, якщо вказані несправності неможливо усунути при середньому ремонті; бойові пошкодження корпусних деталей, ремонт яких можливий і доцільний.

Додаток 9

до пункту 6.1.16. Інструкції


Просмотров 869

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!