Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 На відпускання боєприпасів для бойової підготовкиДля проведення практичних стрільб з особовим складом

 

(органу, установи, навчального закладу)

згідно з планом організації бойової підготовки на “___” квартал прошу дозволити витратити такі боєприпаси:

 

№ п/п Найменування боєприпасів Заявляється до відпуску, шт. Дозволяється відпустити, шт. (прописом) Примітки
         
         
         

 

Начальник служби озброєння органу, установи, навчального закладу  
  (звання, підпис, прізвище, ініціали)
Начальник органу, установи, навчального закладу  
  (звання, підпис, прізвище, ініціали)
“_____”__________ 20___ р.  

 

 

Пояснення до форми № 7

Заявка складається на квартал у 2-х примірниках, з яких:

перший - у службу озброєння органу утримання;

другий - в орган, установу, навчальний заклад.

 

Заявка призначена для отримання боєприпасів, імітаційних та спеціальних засобів для проведення стрільб ( занять) з особовим складом органу, установи, навчального закладу.


 

Форма № 9

 
 
Формат 210×99 мм

 


ЯРЛИК

поточного обліку боєприпасів

 

Найменування боєприпасів  
Виробничі дані боєприпасів  

 

Дата запису Прибуло (вибуло) Становить Підпис, прізвище та ініціали особи, яка вносить зміни
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Пояснення до форми № 9

 

1. Ярлик поточного обліку боєприпасів призначений для обліку боєприпасів, за виключенням тих, що призначені для несення служби (що зберігаються разом зі зброєю) в кімнаті для зберігання зброї і контролю за їх рухом під час експлуатації.

2. Ярлик ведеться на кожну партію боєприпасів.

3. Записи в ярлику здійснюються начальником служби (групи) озброєння (відповідальним за озброєння) навчального закладу (відповідальним за озброєння в установі (спецпідрозділі).

4. Одночасно з надходженням (видачею) боєприпасів до ярлика вносяться відповідні зміни.


 

Форма № 18

 
 
Форма №18   Картка-замісник № ____  
Видана  
  (спеціальне звання, прізвище та ініціали)
у тому, що від нього прийнято на зберігання  
 
(найменування зброї, серія, номер і рік виготовлення)
патронів   шт., магазинів   шт.
Особистий підпис співробітника  
М.П.      
Начальник органу, установи, навчального закладу  
  (підпис)
  20__ р.  
                     

 

 

 


Пояснення до форми № 18

(друкується на зворотному боці картки)

 

1. Картка видається всім працівникам органу, установи, навчального закладу, за якими закріплені пістолети, під розпис у книзі форми № 20 для їх видачі по тривозі.

2. Під час видачі працівнику закріпленої за ним зброї та набоїв черговий отримує від нього картку-замісник, яку вміщує на місце зберігання зброї. Під час прийняття зброї повертається картка-замісник.

3. Картки-замісники працівників, яким зброя видана для постійного носіння, зберігаються в опечатаному пакеті у начальника служби з озброєння.

4. Картка виготовляється з цупкого картону розміром 8,5×6,5 см, записи в ній засвідчуються гербовою печаткою.


 

Форма № 19

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада)

(звання)

 

(підпис, прізвище)

“____” ____________20___р.

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ № ______

на __________________________________________________________________

(озброєння та боєприпаси, видані із КЗЗ (складу), прийняті в КЗЗ (склад), витрачені на учбову практику)

 

за _________________20___ р.

 

№ з/п №№ накладних і роздавальних відомостей Найменування органу, установи, навчального закладу Найменування озброєння та одиниця обліку
      і т. д.
             
             
Інспектор з озброєння  
  (підпис, прізвище)
Перевірив: Начальник відділу охорони  
  (звання,підпис, прізвище)
     

________________20___ р.

 

Пояснення до форми № 19

 

1. Зведена відомість складається в службі озброєння на видані (прийняті) із КЗЗ (складу) однорідні предмети озброєння та боєприпаси за декількома прибутковими або видатковими документами. У більшості випадків вона укладається на підставі відомостей обліку витрачання боєприпасів на учбову практику (ф.№ 4).

2. Зведена відомість складається інспектором з озброєння на підставі первинних документів, перевіряється начальником і разом з усіма доданими до неї документами, що підтверджують зроблені в ній записи, розглядається як єдиний документ і записується в журналі реєстрації прибутково-видаткових та облікових документів. На документах, доданих до зведеної відомості, зазначається номер реєстрації.


 

Форма № 20

ЖУРНАЛ

Реєстрації облікових документів

 

(найменування органу, установи, навчального закладу)

 

Почата: ”____” ___________20____ р.
Закінчена: ”____” ___________20____ р.

 

 

З М І С Т

№ п/п Найменування матеріальних засобів (індекс) Сторінки книги № п/п Найменування матеріальних засобів (індекс) Сторінки книги
почат-кова наступ-на почат-кова наступ-на
               
               
               
               
               
               

 

Найменування документів  

 

Реєстраційний номер Дата реєстрації Найменування документів або операції Кількість аркушів Підпис про отримання документів і дата Підпис про приймання виконаного документа і дата Місце зберігання документа (№ справи, аркушів)
             
             
             

Пояснення до форми № 20

 

1.Журнал призначений для обліку всіх нетаємних прибуткових та видаткових облікових документів, які складені або надійшли (накладних, нарядів, рознарядок, актів, атестатів тощо), карток обліку, а також для контролю їх повернення після виконання.

2.У журналі відкриваються такі окремі розділи для реєстрації документів:

I. Накладні

II. Приймальні акти частини

III. Картка-замісник (форма №18)

IV. Картка обліку (форма №27)

V. Внутрішні прибутково-видаткові документи:

а) відомості обліку витрати боєприпасів на бойову підготовку (форма №4) та зведені відомості (форма №19);

б) акти та інші документи.

VI. Вхідні прибутково-видаткові документи (наряди органу постачання, накладні, атестати, приймально-здавальні відомості органів (установ) та інші документи).

VII. Книги і зошити обліку (форми № 3, 5 тощо).

3. При великій кількості карток обліку дозволяється вести їх облік в окремих книгах.

4. Порядкові номери реєстрації оформлених облікових документів є їх номерами; документів, які надійшли з інших органів і установ (від постачальників), порядкові номери реєстрації стають реєстраційними, до них додається літера “р”. Облікові документи реєструються після їх підписання посадовими особами в суворій послідовності у міру надходження.

5. У графі 6 підписується виконавець під час повернення документа в службу. У разі здачі документів у таємну частину в цій графі підпис ставить особа, яка прийняла документ.


 

Форма № 24

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада)

(звання)

 

(підпис, прізвище)

 

 

ПРИЙМАЛЬНИЙ АКТ № ______

(посада, спеціальне звання, прізвище осіб, які робили приймання)

оглянули і прийняли озброєння та боєприпаси, що надійшли

  20__ р.  
 

Під час приймання виявлено:

 

№ з/п № картки Найменування Значиться за документами Фактично є Результат Відмітки
кількість категорія кількість категорія не вистачає лишки
                   
                   

 

Причини недостач, лишків і невідповідності якості  
 
 
Голова комісії  
  (спеціальне звання, підпис, прізвище)
Члени комісії  
  (спеціальне звання, підпис, прізвище)
 
Представник  
  (спеціальне звання, підпис, прізвище)
Фактично надійшло  
  (найменування матеріальних цінностей)
Прийняв на відповідальне зберігання:  
  (спеціальне звання, підпис, прізвище)
           

 

  20__ р.

 


 

Форма № 26

 

НАКЛАДНА № ______

  20__ р.  
 
(найменування органу, установи, навчального закладу)
Відпустити:  
(прийняти) (вказати, кому відпустити чи від кого прийняти)
Підстава:  
Одержувач (здавач)  
  (вказуються посада, звання, прізвище та № доручення)
         

 

№ за порядком № за номенклатурою Найменування озброєння, боєприпасів Одиниця виміру Відпустити Відпущено №№ сторінок і статей за книгою обліку
Прийняти Прийнято
Кількість Категорія Кількість Категорія
                 
                 
                 

 

Начальник служби озброєння  
органу, установи, навчального закладу (звання, підпис, прізвище)
Прийняв:  
  (звання, підпис, прізвище)
Видав:  
  (звання, підпис, прізвище)
     

 

Пояснення до форми № 26

1.Накладна призначена для оформлення відпускання (видачі) та приймання (здачі) озброєння і боєприпасів як у межах органу, установи, навчального закладу так і поза ними.

Накладна виписується в службі озброєння органу, установи, навчального закладу відповідальним виконавцем, який заповнює графи 1, 2, 3, 4, 5 накладної, після чого накладна підписується особою, яка веде облік, і начальником служби озброєння органу, установи, навчального закладу.

2.Накладна виписується в двох примірниках; під час відпускання (видачі) і приймання (здачі) озброєння і боєприпасів перший примірник залишається у начальника складу (інспектора з озброєння) і є підставою для запису в картках (книгах) обліку; другий примірник накладної видається одержувачу (здавальникові).

 

3.У рядку “підстава” зазначається, з якою метою (для забезпечення до табельної потреби, на бойову підготовку тощо) і на підставі якого документа озброєння і боєприпаси мають бути видані (прийняті).

4.Фактично відпущене (прийняте) озброєння і боєприпаси зазначається в графах 7,8 накладної.

5.Тара й упаковка, яка приймається (видається) з озброєнням і боєприпасами записується в накладній після переліку озброєння і боєприпасів.

Після закінчення видачі (приймання) озброєння і боєприпасів здавач і одержувач розписуються в накладній з обов’язковим зазначенням своїх прізвищ.

 

 

Форма № 29

Формат А4 (210×297 мм)

 

КНИГА № ___

Номерного обліку зброї

найменування територіального органу управління Департаменту (навчального закладу ДКВСУ)

Почата: ”____” ___________20____ р.
Закінчена: ”____” ___________20____ р.

З М І С Т

№ п/п Найменування матеріальних засобів Сторінки книги № п/п Найменування матеріальних засобів Сторінки книги
почат-кова подаль-ші почат-кова подаль-ші
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

(найменування виду озброєння)

 

№ п/п Прибуло Серія і номер зразка Рік виготовлення Категорія Місце знаходження, номер і дата наказу про закріплення Вибуло
звідки найменування, номер, дата документа куди найменування, номер, дата документа
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Пояснення до форми № 29

 

1. Книга призначена для обліку за номерами зброї і оптичних приладів, а також для закріплення їх за установами (спецпідрозділами, навчальними закладами).

2. Книга ведеться в територіальних органах управління Департаменту та навчальних закладах ДКВСУ. Вона поділяється на розділи за видами (зразками, модифікаціями) зброї (оптичних приладів). У кожному розділі відводиться одна або декілька сторінок для кожної установи (спецпідрозділу).

3. Записи в книзі здійснюються на підставі облікових документів за якими зброя (оптичні прилади) надійшла (вибула) до установ (спецпідрозділу) (відбулася змінена категорія технічного (якісного) стану, проведено пере закріплення).

4. При зміні категорії зброї (оптичного приладу) у графі 8 вказується новий порядковий номер рядку, куди переноситься запис, а у графі 9 – найменування, номер та дата документа, яким змінено категорію. У новому рядку, куди здійснено перенос: у графі 2 вказується порядковий номер рядка звідки перенесено запис, а у графі 3 - найменування номер та дата документа, яким змінено категорію.


 

Форма № 30

 

 

КНИГА № ___Просмотров 799

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!