Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Міжнародний цивільний процессемінарське заняття № 8 (2 год.)

В межах розділу правового регулювання, який має назву „міжнародний цивільний процес”, регламентуються питання судочинства за участю іноземного елементу. При підготовці до семінарського заняття необхідно звернути увагу на питання щодо поняття та змісту міжнародного цивільного процесу, а також на найбільш важливі міжнародно-правові акти і їх загальні положення з цього питання. Вивчення питань міжнародного цивільного процесу передбачає розгляд питань щодо поняття, видів та правового регулювання в нашій державі міжнародної підсудності. Окремим розділом міжнародного цивільного процесу є питання міжнародної правової допомоги, що зумовлює необхідність вивчення правової регламентації, форм та порядку надання міжнародної правової допомоги. Також значну частину семінарського заняття відведено розгляду питання про порядок визнання та виконання іноземних судових рішень; при підготовці до семінарського заняття слід звернути увагу як на загальні підходи щодо регулювання цих відносин в практиці МПП, так і на встановлені в нашій державі процесуальні положення в цій сфері. При вивченні питань щодо процесуального статусу учасників судочинства з іноземним елементом слід враховувати незастосування з цих питань колізійних норм щодо правосуб’єктності особи, а імперативне регулювання цих відносин відповідним національним законодавством.

Ключові слова: міжнародний цивільний процес, міжнародна підсудність, виключна підсудність, альтернативна підсудність, міжнародна правова допомога, виконання іноземного судового рішення, екзекватура, міжнародний комерційний арбітраж, арбітражний суд ad hoc.

 

Питання для обговорення:

1. Поняття та зміст міжнародного цивільного процесу.

2. Процесуальний статус іноземців в Україні.

3. Підсудність цивільних справ за участю іноземного елементу.

4. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні.

5. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу.

6. Міжнародно-договірна уніфікація комерційного арбітражу.7. Арбітражна угода та компетенція міжнародного комерційного арбітражу.

8. Загальні положення щодо процедури арбітражного розгляду справ.

 

Контрольні питання:

1. Вкажіть, що слід розуміти під міжнародним цивільним процесом?

2. Вкажіть основні підходи щодо встановлення міжнародної підсудності.

3. Вкажіть загальний порядок виконання рішень іноземних судів в Україні.

4. Вкажіть, сферу застосування Закону України „Про міжнародний комерційний арбітраж”.

5. Вкажіть загальний порядок формування складу комерційного арбітражного суду.

 

Практичні завдання:

1. У процесі судового розгляду українським судом справи за позовом іноземця до громадянина України було встановлено, що оскільки даний розгляд справи затягнувся, то цей же іноземець з аналогічним позовом до цього ж відповідача звернувся до суду у власній державі. На цій підставі громадянин України заявив клопотання про припинення провадження у даній справі. Обґрунтуйте, чи підлягає таке клопотання задоволенню?

 

2. В господарському суді розглядається позов німецької компанії до української фірми. В процесі підготовки справи до судового розгляду суддя зажадав від німецької сторони надати документи, підтверджуючі статус її як юридичної особи за правом ФРН, проте, не уточнив перелік таких документів. Представники німецької компанії надали суду Статут і виписку з торгового реєстру землі Баварія, завірені апостилем. Проаналізувавши ситуацію, вкажіть, чи достатньо цих документів для українського суду згідно положень процесуального права. 

3. Російська компанія уклала арбітражну угоду з австрійською фірмою, відповідно до якої всі спори між цими юридичними особами повинні передаватися на розгляд арбітражу, причому компетентним органом був вибраний МКАС при ТПП Російської Федерації. В процесі розгляду справи один з арбітрів арбітр затягував процес, грубо не виконував свої обов'язки, після чого російська компанія запропонувала замінити його на іншого відомого фахівця. Проте австрійська компанія, як і арбітр, відмовилися від проведення заміни. Які дії слід вжити для розв’язання даної ситуації?

Теми рефератів:

1. Виконання доручень іноземних судів та інших органів.

2. Міжнародні договори України з питань цивільного процесу.

3. Міжнародно-правова уніфікація питань комерційного арбітражу.

 

Рекомендована література:

1. Мироненко І.В. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / І.В. Мироненка. – К.: Алерта, 2011. – 272 с.

2. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / В.Л. Чубарєв. – К.: Атіка, 2008. – 608 с.

3. Богуславский М.М. Междунароное частное право: Учебник / М.М. Богуславский. – М.: Норма, 2009. – 704 с.

4. Чубарєв В.Л. Міжнародне економічне право: підруч. / В.Л. Чубарєв. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 368 с.

5. Міжнародне приватне право: навч. посібн. / За ред. С.Г. Кузьменка – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 316 с.

6. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: теорія та законодавство / Під загальною ред. І.Г. Побірченка. – К.: Ін Юре, 2007. – 584 с.

7. Міжнародний цивільний процес України: Навчальний посібник. Практикум: За ред. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2010. – 328 с.

8. „Угода держав-учасниць СНД про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності” (1992 р.).

9. „Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, укладена державами - членами Співдружності Незалежних Держав” (1993 р.).

10. Цивільний процесуальний кодекс України.

11. Закон України „Про міжнародне приватне право” від 23.06.2005 року.

12. Закон України „Про міжнародний комерційний арбітраж” від 24.02.1994 року.

13. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України” від 24.12.1999 р. № 12.

 


Просмотров 421

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!