Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


У міжнародному приватному правісемінарське заняття № 6 (2 год.)

В межах даної теми розглядаються питання, пов’язані з регулюванням позадоговірних (деліктних) та шлюбно-сімейних відносин у МПП.

При вивченні питань правового регулювання деліктних зобов’язань у МПП необхідно звернути увагу на відмінності щодо регулювання деліктних правовідносин в різних державах, існуючі міжнародні договори з питань деліктних зобов’язань з іноземним елементом, основні та додаткові колізійні прив’язки щодо регулювання деліктних зобов’язань.

Вивчення правового регулювання шлюбно-сімейних відносин у МПП передбачає вивчення наступних питань: особливостей регулювання даних відносин як таких, основних колізійних проблем в цій сфері, а також колізійних прив’язок щодо врегулювання питань укладення і розірвання шлюбів з іноземним елементом, регулювання особистих немайнових та майнових відносин подружжя. Важливе значення має вивчення переліку та основних положень існуючих міжнародних договорів з питань сімейного права.

Ключові поняття:делікт,позадоговірне зобов’язання,закон місця заподіяння шкоди, шлюб, матеріальні умови дійсності шлюбу, формальні умови укладення шлюбу, форма шлюбу, кульгаюче укладення (розірвання) шлюбу, спільний особистий закон, закон місця укладення шлюбу.

Питання для обговорення:

1. Загальна характеристика деліктних зобов’язань в міжнародному приватному праві.

2. Колізійні прив’язки в сфері деліктних зобов'язань.

3. Правове регулювання деліктних зобов’язань з іноземним елементом в міжнародних договорах України.

4. Особливості правового регулювання шлюбно-сімейних відносин в міжнародному приватному праві.

5. Колізійні питання оформлення шлюбу в міжнародному приватному праві.

6. Правове регулювання відносин подружжя в міжнародному приватному праві.

7. Колізійні питання припинення шлюбних відносин в міжнародному приватному праві.

 

Контрольні питання:

1. Вкажіть основні колізійні питання деліктних зобов’язань у сучасному міжнародному приватному праві.

2. Вкажіть міжнародно-правові акти, на підставі яких здійснюється регулювання деліктної відповідальності в міжнародному приватному праві.3. Вкажіть міжнародні договори за участю України, що регулюють питання деліктних зобов’язань.

4. Вкажіть основні колізійні питання щодо укладення шлюбу в міжнародному приватному праві.

5. Вкажіть особливості припинення шлюбу у міжнародному приватному праві.

 

Практичні завдання:

1. В суді розглядається справа за позовом громадянина України до білоруського підприємства про стягнення збитків від виплати пенсії працівнику позивача - інваліду II групи. Виробнича травма заподіяна працівнику позивача на території України з вини відповідача, що допустив випуск трактора з конструктивним недоліком. Відповідач не знаходився в договірних відносинах з позивачем. Яке рішення щодо права, яке підлягає застосуванню, повинен прийняти суд? Вирішіть спір.

 

2. Вкажіть, хто може нести відповідальність за шкоду, заподіяну товаром, окрім самого виробника:

а) постачальник товару;

б) інші особи, що брали участь у виробництві і продажу товару;

в) офіційний представник виробника;

г) покупець за своїм вибором визначає відповідального суб'єкта за зобов'язанням.

 

3. Судно під прапором держави „А”, що перевозило нафтопродукти, зазнало аварії в територіальних водах держави „В”, внаслідок чого було забруднено узбережжя, яке є територією держави „С”. Правом якої держави повинні регулюватись відносини щодо відшкодування екологічної шкоди, завданої державі „С”? 

4. Іноземний громадяни Н. і особа без громадянства Ф. уклади шлюб на території України в консульській установі іноземної держави з дотриманням вимог, передбачених законодавством країни, що призначила консула. Згодом було з’ясовано, що закон країни громадянства Н. допускає укладення шлюбу особами, які вже перебувають у зареєстрованому шлюбі. Дізнавшись, що Н. на момент одруження вже перебував в законному шлюбі, Ф. звернулась з позовом про визнання шлюбу недійсним. Яке рішення повинен прийняти український суд в цьому випадку?

 

5. Шлюб був укладений між громадянкою України і громадянином Франції в Києві, подружжя певний період часу проживало на території України, де знаходиться їх спільне майно. Через деякий час громадянин Франції Н. переїжджає у Францію і подружжя проживає роздільно. Яке законодавство слід застосовувати суду України про розгляді спору про розподіл майна?

 

Теми рефератів:

1. Міжнародно-правова уніфікація питань деліктної відповідальності.

2. Міжнародні договори України з питань сімейного права.

 

Рекомендована література:

1. Мироненко І.В. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / І.В. Мироненка. – К.: Алерта, 2011. – 272 с.

2. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / В.Л. Чубарєв. – К.: Атіка, 2008. – 608 с.

3. Міжнародне приватне право: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / За ред. проф. В.П. Жушмана та доц. І.А. Шуміло. – Х.: Право, 2011. – 320 с.

4. Богуславский М.М. Междунароное частное право: Учебник / М.М. Богуславский. – М.: Норма, 2009. – 704 с.

5. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право: Підручник. – 4-те вид. (перероб. і доп.) / Фединяк Г.С., Фединяк Л.С.– К.: Атіка, 2009. – 500 с.6. „Конвенція МОП № 12 про відшкодування шкоди у разі нещасних випадків на роботі у сільському господарстві” (1921 р.).

7. „Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду” (1963 р.).

8. „Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою” (1969 р.).

9. „Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об'єктами” (1972 р.).

10. „Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну при перевезенні небезпечних вантажів автомобільним, залізничним та внутрішнім водним транспортом” (1989 р.).

11. „Конвенція про згоду на взяття шлюбу, шлюбний вік та реєстрацію шлюбу” (1962 р.).

12. „Конвенція про укладення та визнання дійсності шлюбів” (1978 р.).

13. „Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом” (1975 р.).

14. „Конвенція про право, що застосовується до режимів власності подружжя” (1978 р.).

15. Цивільний кодекс України.

16. Сімейний кодекс України.

17. Закон України „Про міжнародне приватне право” від 23.06.2005 року.


Просмотров 347

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!