Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІсемінарське заняття № 5 (2 год.)

В межах даної теми розглядаються питання правового регулювання правочинів з іноземним елементом. При підготовці до семінарського заняття слід звернути увагу на поняття „міжнародного комерційного правочину”, „споживчого договору з іноземним елементом”, а також особливості їх регулювання. В вітчизняному законодавстві регулювання комерційних правочинів з іноземним елементом здійснюється в рамках регламентації т.з. „зовнішньоекономічних договорів (контрактів)” і на це необхідно окремо звернути увагу. Окремої уваги заслуговує вивчення змісту і особливостей основної („автономія волі”) та додаткових („закон найбільш тісного зв’язку”, „закон держави продавця”) колізійних прив’язок щодо регулювання міжнародних договірних зобов’язань. На сьогодні існує значна кількість міжнародно-правових актів, як нормативного, так і ненормативного характеру, які також регламентують сферу міжнародних комерційних правочинів; відповідно, необхідно знати перелік та основні положення найбільш важливих міжнародних актів з даного питання.

Ключові поняття:міжнародний комерційний договір, зовнішньо-економічний договір, автономія волі, закон держави місця укладення договору, форма правочину, комерційне право (lex mercatoria).

 

Питання для обговорення:

1. Поняття та види міжнародних договорів цивільно-правового характеру.

2. Міжнародно-правове регулювання правочинів з іноземним елементом.

3. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні.

4. Колізійні питання форми міжнародного цивільно-правового договору.

5. Колізійні питання змісту міжнародного цивільно-правового договору.

6. „Віденська конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів” (1980 р.): загальні положення.

 

Контрольні питання:

1. Вкажіть основні та факультативні ознаки зовнішньоекономічного договору.

2. Вкажіть міжнародно-правові акти, що регулюють договірні відносини у міжнародному приватному праві.

3. Вкажіть сферу застосування „Віденської конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів” (1980 р.). 

Практичні завдання:

1. Між українським акціонерним товариством і болгарською фірмою був укладений договір поставки. Сторони вибрали в якості застосовного права українське право. Актом приймання товару було встановлено, що болгарська сторона порушила умови договору, в односторонньому порядку змінивши асортимент поставленої продукції. На вимогу покупця забезпечити асортимент товару, передбачений договором, продавець відповів відмовою. Позивач, обґрунтовуючи свої вимоги, посилався на норми Господарського кодексу України. Відповідач же обґрунтовував свої заперечення на основі положень „Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі - продажі товарів” (1980). Чи правильно суд в даному випадку застосував норми міжнародного договору?

 

2. Як слід вчинити суду у разі виникнення спору, якщо компанія російського права продавала свої облігації на спеціалізованих торгах в Нью-Йорку (США), а в укладених договорах не був передбачений вибір застосовного права, і російська сторона, як продавець, застосовувала російське право.

Теми рефератів:

1. „Принципи міжнародних комерційних договорів” (УНІДРУА, 1994 р.).

2. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічних договорів в Україні.

Рекомендована література:

1. Мироненко І.В. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / І.В. Мироненка. – К.: Алерта, 2011. – 272 с.2. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / В.Л. Чубарєв. – К.: Атіка, 2008. – 608 с.

3. Чубарєв В.Л. Міжнародне економічне право: підруч. / В.Л. Чубарєв. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 368 с.

4. Міжнародне приватне право: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / За ред. проф. В.П. Жушмана та доц. І.А. Шуміло. – Х.: Право, 2011. – 320 с.

5. Богуславский М.М. Междунароное частное право: Учебник / М.М. Богуславский. – М.: Норма, 2009. – 704 с.

6. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право: Підручник. – 4-те вид. (перероб. і доп.) / Фединяк Г.С., Фединяк Л.С.– К.: Атіка, 2009. – 500 с.

7. „Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів” (1980 р.).

8. „Конвенція про право, що застосовується до договорів міжнародної купівлі-продажу товарів” (1986 р.).

9. „Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів” (1974 р.).

10. „Конвенція про єдиний закон про укладення договорів про міжнародну купівлю-продаж товарів” (1964 р.).

11. „Конвенція про право, що застосовується до міжнародної купівлі-продажу товарів” (1955 р.).

12. „Конвенція про закон, що застосовується до передачі права власності у разі міжнародного купівлі-продажу товарів” (1958 р.).

13. Цивільний кодекс України.

14. Закон України „Про міжнародне приватне право” від 23.06.2005 року.

15. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 року.

16. Закон України „Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності” від 23.12.1998 року

17. Указ Президента України „Про застосування міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів” від 04.10.1994 року.

18. „Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів)” (додаток № 1 до постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21.06.1995 року № 444).

 


Просмотров 566

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!