Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


РЕЧОВІ ПРАВА у міжнародному приватному правісемінарське заняття № 4 (2 год.)

В межах даної теми розглядаються питання щодо регулювання речово-правових відносин у МПП. При підготовці до семінарського заняття необхідно зосередити увагу на т.з. „колізійних питаннях права власності в МПП”, тобто тих питаннях речово-правових відносин, регламентація яких є відмінною у різних державах, що створює перешкоди у правовому регулюванні. Крім цього необхідні вивчити основні та додаткові прив’язки щодо регулювання речово-правових відносин у МПП, а також знати перелік та основні положення міжнародно-правових актів в даній сфері.

Окремим блоком даної теми є питання щодо регулювання іноземних інвестицій, оскільки вони є типовим прикладом ситуації, коли об’єкти права власності перебувають в іноземній державі. З даного питання слід звернути увагу на міжнародно-правове регулювання відносин іноземного інвестування, основні положення актів національного законодавства щодо регулювання даних відносин, а також правовий режим іноземних інвестицій в Україні.

Ключові поняття:колізійні питання відносин власності, закон місця знаходження речі,закон держави відправлення вантажу, іноземна інвестиція, правовий режим.

 

Питання для обговорення:

1. Загальні положення речового права.

2. Колізійні питання права власності в міжнародному приватному праві.

3. Колізійні норми речового права в внутрішньому законодавстві України.

4. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні: загальні положення.

5. Гарантії та правові механізми захисту іноземних інвестицій в Україні.

 

Контрольні питання:

1. Вкажіть основні колізійні питання відносин власності у міжнародному приватному праві.

2. Вкажіть основні механізми захисту іноземних інвестицій у сучасному міжнародному приватному праві.

3. Вкажіть основні положення щодо правового режиму іноземних інвестицій в Україні.

 

Практичні завдання:

1. В українському законодавстві закріплений наступний основний колізійний принцип щодо регулювання питань власності у відносинах з іноземним елементом:а) „автономії волі” сторін;

б) законодавство держави місця знаходження речі;

в) законодавство держави місця здійснення операції;

г) законодавство держави місця державної реєстрації майна.

 

2. Іноземний громадянин приїхав до України на роботу за контрактом в якості тренера з кульової стрільби. Пізніше міжнародною поштою до України йому було відправлено дві гвинтівки, належним чином придбані та зареєстровані за ним в його країні. Коли посилка була доставлена в Україну, одержувач не зміг її отримати, оскільки дозвіл на зберігання зброї у нього був відсутній і органи внутрішніх справ відмовились такий дозвіл видавати. Вважаючи, що порушується його право власності, іноземець звернувся до суду з позовом про захист права власності. Яке рішення повинен прийняти суд?

 

 

Теми рефератів:

1. Правовий режим іноземних інвестицій у вільних економічних зонах України.

2. Міжнародно-правова уніфікація питань права власності.

3. Міжнародні договори України про захист іноземних інвестицій.

Рекомендована література:

1. Мироненко І.В. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / І.В. Мироненка. – К.: Алерта, 2011. – 272 с.

2. Міжнародне приватне право: навч. посібн. / За ред. С.Г. Кузьменка – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 316 с.

3. Міжнародне приватне право: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / За ред. проф. В.П. Жушмана та доц.. І.А. Шуміло. – Х.: Право, 2011. – 320 с.4. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / В.Л. Чубарєв. – К.: Атіка, 2008. – 608 с.

5. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 366 с.

6. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право: Підручник. – 4-те вид. (перероб. і доп.) / Фединяк Г.С., Фединяк Л.С.– К.: Атіка, 2009. – 500 с.

7. Ківалова Т. Питання права власності в міжнародно-правових договорах України // Право України. - 2000. - № 7. - С. 111-113.

8. „Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами” (1965 р.).

9. „Конвенція про юрисдикційні імунітети держав та їх власності” (2004 р.).

10. „Конвенція про право, що застосовується до режимів власності подружжя” (1978 р.).

11. „Конвенція про закон, що застосовується до передачі права власності у разі міжнародного купівлі-продажу товарів” (1958 р.).

12. Цивільний кодекс України.

13. Закон України „Про міжнародне приватне право” від 23.06.2005 року.


Просмотров 410

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!