Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Методи регулювання відносин у міжнародному приватному праві. Застосування колізійних норм та іноземного правасемінарське заняття № 2 (2 год.)

В межах даної теми розглядаються питання щодо особливостей правового регулювання в МПП. Особливу увагу слід звернути на вивчення питань щодо особливостей та послідовності правового регулювання відносин за участю іноземного елементу, змісту та особливостей колізійного та матеріального регулювання в МПП, структури та виду колізійних норм. Важливим є засвоїти перелік основних (типових) колізійних прив’язок, які застосовуються в практиці МПП різних країн, та сферу їх застосування.

Також важливим є вивчити основні техніко-практичні проблемні питання, які виникають у зв’язку із застосуванням колізійних норм (кваліфікація колізійних норм, зворотне відсилання та відсилання до законодавства третьої держави, обхід закону, взаємність) та іноземного права (пошук та кваліфікація норм іноземного права, застереження про публічний порядок).

Ключові поняття: колізійна норма, матеріально-правова норма, обсяг (об’єм), прив’язка (формула прикріплення), застосування колізійної норми (первинна кваліфікація), застосування іноземного права (вторинна кваліфікація), зворотне відсилання, відсилання до права третьої держави, обхід закону, взаємність, застереження про публічний порядок, правовий режим в МПП.

Питання для обговорення:

1.Загальні положення щодо правового регулювання відносин за участю іноземного елементу.

2. Колізійно-правовий метод регулювання. Класифікація колізійних норм.

3. Види колізійних прив’язок (формул прикріплення).

4. Матеріально-правовий (прямий) метод правового регулювання. Види матеріально-правових норм.

5. Встановлення змісту і застосування колізійних норм та іноземного права.

6. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої країни.

7. Обхід закону у міжнародному приватному праві.

8. Застереження про публічний порядок.

9. Взаємність та правові режими в міжнародному приватному праві.

 

Контрольні питання:

1. Вкажіть відмінності колізійно-правового та матеріально-правового методів регулювання у міжнародному приватному праві.2. Вкажіть відмінності застосування колізійної норми від застосування норм матеріального права.

3. Наведіть найбільш типові колізійні прив'язки (формули прикріплення), що застосовуються у міжнародному приватному праві.

4. Визначте, в чому полягає зміст „взаємності” у міжнародному приватному праві.

5. Вкажіть значення та види правових режимів у міжнародному приватному праві.

6. Визначте правові наслідки порушення правил про „обхід закону” згідно законодавства України.

Практичні завдання:

1. Законодавство держави „А” містить положення про забезпечення позовів, заявлених в іноземні суди. Законодавство держави „В” таких положень не містить. Проте по одній із справ за участю суб’єктів держави „А” суд загальної юрисдикції держави „В” застосував забезпечувальні заходи.

Яким принципом керувався суд держави „В” у даному випадку?

а) суверенітету;

б) реторсії;

в) взаємності.

 

2. Який режим надається для іноземних громадян в Україні у відносинах власності на землю:

а) національний;

б) спеціальний;

в) найбільшого сприяння.

 

3. Український суб’єкт господарювання уклав з своїм американським партнером контракт, в якому було застереження, що всі спори вирішуються виключно шляхом позасудового розгляду. В процесі виконання договору виник спір і українська сторона звернулась до місцевого суду з позовом. Суд прийняв справу до розгляду, зазначивши на заперечення відповідача, що, згідно положень Конституції України, компетенція судів в Україні поширюється на всі правовідносини.Вкажіть, який з інститутів МПП був застосований судом:

а) недискримінація;

б) неприпустимості обмеження права власності не інакше як за рішенням суду;

в) публічного порядку.

Теми рефератів:

1. Співвідношення матеріально-правового та колізійно-правового регулювання в сучасному міжнародному приватному праві.

2. Міжнародні механізми правової допомоги та обміну правовою інформацією.

 

Рекомендована література:

1. Мироненко І.В. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / І.В. Мироненка. – К.: Алерта, 2011. – 272 с.

2. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / В.Л. Чубарєв. – К.: Атіка, 2008. – 608 с.

3. Мережко О.О. Проблеми теорії міжнародного публічного та приватного права/ Олександр Мережко. – Юстиніан, 2010. – 320 с.

4. Богуславский М.М. Междунароное частное право: Учебник / М.М. Богуславский. – М.: Норма, 2009. – 704 с.

5. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право: Підручник. – 4-те вид. (перероб. і доп.) / Фединяк Г.С., Фединяк Л.С.– К.: Атіка, 2009. – 500 с.

6. Міжнародне приватне право: навч. посібн. / За ред. С.Г. Кузьменка – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 316 с.

7. Міжнародне приватне право: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / За ред. проф. В.П. Жушмана та доц.. І.А. Шуміло. – Х.: Право, 2011. – 320 с.

8. „Конвенція про колізії законів, що стосуються форми заповітних розпоряджень” (1961 р.).

9. Закон України „Про міжнародне приватне право” від 23.06.2005 року.

 


Просмотров 504

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!