Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Обліку і закріплення озброєнняПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

(найменування органу, установи, навчального закладу)

 

 

Частина 1 - Облік озброєння

 

Частина 2 - Закріплення зброї

 

 

Почата: ”____” ___________20____ р.
Закінчена: ”____” ___________20____ р.

 

З М І С Т

№ п/п Найменування матеріальних засобів Сторінки книги № п/п Найменування матеріальних засобів Сторінки книги
почат-кова подаль-ші почат-кова подаль-ші
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Частина 1 – Облік озброєння

Дата запису Найменування операції та номери документів 9 мм пістолети ПМ 5,45 мм автомати АК-74 і т.ін.
прибуток видаток залишок прибуток видаток залишок прибуток видаток залишок
                     
                     

Частина 2 – Закріплення озброєння

№ п/п Спеціальне звання, прізвище, ініціали Посада Найменування закріплених предметів Підпис в отриманні Відмітка про здачу озброєння
9 мм ПМ 5,45 мм АК-74 і т.ін. дата здачі підпис у прийнятті
                 
                 

Пояснення до форми № 3

1. Книга поділяється на дві частини. Перша і друга частини форми можуть виготовлятися окремими книгами.

2. У першій частині книги ведеться облік усього табельного озброєння та боєприпасів, які значаться за органом, установою, навчальним закладом.

3. У другій частині ведеться облік закріплення озброєння та боєприпасів за особовим складом органу, установи, навчального закладу.

Для закріпленої зброї та боєприпасів, виданих працівникам органу, установи, навчального закладу для постійного носіння, і для відміток про перевірку їх наявності начальником служби озброєння органу, установи, навчального закладу в другій частині книги відводяться окремі аркуші.

У графах 4, 5 проставляються серія, номер і рік виготовлення зброї.

Внесення змін у записи шляхом їх виправлення не дозволяється.


Форма № 4

 

Відомість № _____

Обліку витрати боєприпасів на бойову підготовку

 

(найменування, органу, установи, навчального закладу)

 

(за який період – місяць)

 

(повне найменування боєприпасів)

 

Дата видачі Кому видано (підрозділ, прізвище та ініціали отримувача) Виробничі дані боєприпасів (партія, рік виготовлення, завод-виготовлювач) Кількість виданих боєприпасів Розписка в отриманні Фактично витрачено Кількість зданих на склад Кількість незданих боєприпасів (гільз) Розписка в здачі боєприпасів (гільз), які залишилися Розписка про приймання боєприпасів
невикористаних боєприпасів несправних боєприпасів (з осічками) гільз стріляних Всього здано
                         
                         

 

Видачу проводив  
  (посада, спеціальне звання, підпис, прізвище)
Засвідчую  
  (начальник органу (установи), спеціальне звання, підпис, прізвище)
Правильність видачі затверджую  
  (начальник служби озброєння, спеціальне звання, підпис, прізвище)
       

____________________ 20___ року

 


Пояснення до форми № 4

1.Відомість призначена для обліку видавання на бойову підготовку боєприпасів до стрілецької зброї і приймання невитрачених боєприпасів.

2.Відомість ведеться в органі, установі та навчальному закладі кримінально-виконавчої служби. На кожний вид боєприпасів ведеться окрема відомість, яка реєструється в журналі (форма № 20) та видається під розписку:

молодшому інспектору з озброєння,

начальнику складу озброєння (СІЗО) - на місяць;

Додатки до відомості форми № 4 окремо не реєструються. На кожному аркуші додатка проставляється “до №______”, за яким зареєстрований основний документ.

3.У графі 3 зазначаються такі виробничі дані боєприпасів:

а) боєприпаси в герметичній упаковці - завод, рік виготовлення та № партії;

б) боєприпаси розсипом - завод і рік виготовлення (за даними на дні гільзи);

в) ручних гранат із запалами - завод, рік виготовлення, номер партії запалів.

4.Наприкінці місяця (кварталу) записи за графами 6-10 підсумовуються, відомості підписуються молодшим інспектором (начальником складу) та здаються в службу озброєння у встановлені строки.


 

Форма № 4-а

Підстави для видачі боєприпасів   Видано  
      (назва боєприпасів та кількість)
(дата та № наказу про стрільби)    
    (підпис начальника відділу охорони)
    _______________ 20___ р.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 671

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!