Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Знищення відпрацьованих та несправних регенеративних патронів6.3.12. Відпрацьовані та несправні регенеративні патрони підлягають обов’язковому знищенню. Знищення їх оформляється актами, які складаються технічною комісією, що призначається наказом керівництва Департаменту.

 

6.3.13. Відпрацьовані та несправні регенеративні патрони знищуються шляхом спалювання або розчинення речовин, що в них містяться, у воді. Перед знищенням регенеративних патронів корпуси розкриваються так, щоб був вільний доступ до речовини, що міститься всередині них. Розкриття корпусів регенеративних патронів провадиться сокирою, ломом чи іншими придатними дла цієї мети пристроями.

Під час знищення регенеративних патронів необхідно дотримуватися застережних заходів.

 

6.3.14. Розкриття корпусів патронів і знищення їх вмісту шляхом розчинення у воді слід провадити в окулярах, рукавичках і плащі для уникнення потрапляння при цьому отруйних речовин в очі й на шкіру та їх наступного ураження.

Управління охорони

Державного департаменту України

з питань виконання покарань


Додаток 1

до Інструкції

 

 

ФОРМИ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ

ТА ПОЯСНЕННЯ ДО НИХ


Форма № 1

Формат А3 (420×297 мм) А4 (210×297 мм)

 

 


К Н И Г А

Обліку озброєння

_____________________________________________________

(найменування територіального органу управління Департаменту, навчального закладу)

Почата: ”____” ___________20____ р.
Закінчена: ”____” ___________20____ р.

 

З М І С Т

№ п/п Найменування матеріальних засобів Сторінки книги № п/п Найменування матеріальних засобів Сторінки книги
почат-кова подаль-ші почат-кова подаль-ші
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

РАХУНОК
     
    (повне найменування озброєння)  
       
Одиниця обліку       Ціна за одиницю (без ПДВ)                          
               
№№ статей по порядку Дата запису Обліковий документ Найменування операції Рух Всього перебуває на обліку у тому числі в підрозділах Місце знаходження виконаного документа  
ВК № ВК № СІЗО ПСП інші  
найменування номер дата прибуло вибуло № справи №№ аркушів у справі  
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
          Перенесення залишку                      

 


Пояснення до форми № 1

1. Книга призначена для обліку наявності та руху озброєння:

в Департаменті – в цілому за ДКВСУ;

в територіальних органах управління Департаменту – в цілому за підпорядковані установи (спецпідрозділи);

в навчальних закладах ДКВСУ – в цілому за навчальний заклад.

2. При оформленні книги, в залежності від очікуваної інтенсивності руху (очікуваної кількості записів), на кожне найменування озброєння виділяється одна або декілька сторінок. Перші записи в книзі проводяться на підставі первинних облікових документів або взятих з попередніх книжок даних про залишок озброєння. У разі перенесення залишків з попередньої книги записується: у графі 3 – ”Книга обліку”, у графі 4 – її номер, у графі 5 – сторінка книги, у графі 6 – ”Перенесення залишку”. Відмітка про звірку записується в книзі у двох наступних рядках:

в першому рядку: в графі 3 робиться запис ”Звірено”, у графі 6 – ”Залишок на ________”, у графах9 – 14 виводяться залишки, графи 1, 2, 7, 8,

число, місяць

15, 16- не заповнюються,

у другому рядку: в графі 6 робиться запис ”Підписи відповідальних”, у графах 9 – 14 по особистих рахунках підписуються:

в книгах Департаменту – особа, яка здійснює облік озброєння в Департаменті та начальники служб (груп) озброєння (відповідальні за озброєння) територіальних органів управління Департаменту (навчальних закладів ДКВСУ);

в книгах територіального органу управління Департаменту – начальник служби (групи) озброєння (відповідальний за озброєння) територіального органу управління Департаменту та відповідальні за озброєння в установах (спецпідрозділах, органах, які забезпечуються озброєнням цим територіальним органом управління Департаменту);

в книгах навчального закладу ДКВСУ – начальник служби (групи) озброєння (відповідальний за озброєння) навчального закладу та начальник складу озброєння, якщо він передбачений штатом (відповідальні за озброєння в структурних підрозділах, якщо вони призначені наказом цього навчального закладу);

графи 1 - 5, 7, 8, 15, 16 - не заповнюються.

3. У графі 6 вказується: звідки озброєння прибуло чи куди воно вибуло, кому видано або ким здано. Приклади записів: ”Списання”, ”Передача з ВК № 31 до ВК № 58”, ”Придбано ВК № 31”, ”Перерозподіл” тощо.

4. Якщо обліковується рух озброєння між підрозділами (органи, навчальні заклади, установи тощо) зазначеними у графах 10 – 14 графи 7, 8 не заповнюються. У графі 9 повторюється попередній залишок, а зміни залишків проводяться тільки в особистих рахунках відповідних підрозділів, які за обліковим документом є отримувачами або постачальниками (здавальниками).

Сума граф 10 – 14 має дорівнювати графі 9.

5. У графах 15 і 16 (останні дві) зазначається місце зберігання прибутково-витратних документів (№ справи та сторінки). Заповнюються вони після підшивання документів у справу.

6. Для відшукання потрібного рахунку на початку книги робиться зміст із зазначенням найменувань і №№ сторінок.

 


 

Форма №3

К Н И Г АПросмотров 707

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!