Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Категорування вогнепальної зброї, боєприпасів та спецзасобівЗагальні положення

6.1.1. Категорування - це встановлення і документальне оформлення категорії виробу озброєння або переводу його із однієї категорії в іншу.

 

6.1.2. Озброєння, в залежності від технічного стану, технічного ресурсу (строку служби), гарантійного строку експлуатації та гарантійного напрацювання поділяється на 5 категорій. Під категорією розуміють умовну облікову характеристику зразка озброєння або майна, яка встановлена в залежності від його технічного стану, запасу технічного ресурсу і необхідності проведення того чи іншого ремонту.

Категорування проводиться:

при прийомі озброєння;

по закінченню нормативних строків експлуатації, гарантійного ресурсу або відпрацювання технічного ресурсу (строку служби);

при передчасному виході зброї з ладу, а також при отриманні бойових пошкоджень;

при проведенні технічних обслуговувань або контрольних оглядів озброєння після тривалого зберігання;

після проведення середнього або капітального ремонту.

 

6.1.3.При категоруванні озброєння необхідно керуватись встановленими гарантійними строками експлуатації і зберігання зброї, гарантійним напрацюванням, вказаним в формулярах, технічними ресурсами, переліком несправностей і пошкоджень, які визначають по категоріях технічний стан озброєння, а також нормами категорування стволів.

 

6.1.4. Озброєння, яке підлягає відновленню поточним ремонтом в органах, установах та навчальних закладах в нижчу категорію не переводиться.

 

6.1.5. Відсутність або несправність запасних частин, інструменту, приладдя, а також комплектуючих виробів (прицілів, багнет-ножів, футлярів, чохлів і т.д.) не є підставою для переводу озброєння в нижчу категорію, а лише характеризує стан комплектності озброєння.

 

6.1.6. Для визначення категорії озброєння наказом начальника (керівника) територіального органу управління Департаменту (навчального закладу) призначається комісія у складі не менше ніж трьох осіб або це доручається комісії з проведення інвентаризації озброєння. Комісія перевіряє технічний (якісний) стан озброєння, результати проведеної нею перевірки відображаються в акті технічного стану озброєння (форма № 32).

Акти затверджуються:

начальником (керівником) територіального органу управління Департаменту (навчального закладу) – на переведення озброєння, крім боєприпасів, у 2, 3 та 4-у категорії; боєприпасів – у 2-у категорію; кийків гумових, наручників, газових балончиків, брезентових тканинних і шкіряних виробів, тари, респіраторів та фільтруючих протигазів – у 5-у категорію;

Головою Департаменту або його заступником, який відповідає за експлуатацію озброєння в ДКВСУ, - на переведення озброєння, крім того, яке переводиться правами начальника (керівника) територіального органу управління Департаменту (навчального закладу), у 5-у, а боєприпасів – у 3-ю категорії. (Пункт 6.1.6 викладено в новій редакції, наказ Департаменту від 14.04.2008 № 90)

 

6.1.7. Голова Департаменту та його заступник, який відповідає за експлуатацію озброєння в ДКВСУ, мають право переводити озброєння з 5-ї категорії в учбове з проведенням необхідного ремонту та доробок. У цьому випадку акти є підставою для списання бойового озброєння з обліку та оприбуткування його як учбового. (Пункт 6.1.7 викладено в новій редакції, наказ Департаменту від 14.04.2008 № 90)

 

6.1.8. Затвердження Головою Департаменту (його заступником, який відповідає за експлуатацію озброєння в ДКВСУ) актів на переведення озброєння у 5-у, а боєприпасів у 3-ю категорії проводиться після їх огляду на місці зберігання представником структурного підрозділу центрального апарату Департаменту, на який покладена організація експлуатації озброєння в ДКВСУ, що має бути засвідчено його особистим підписом в акті, що подається на затвердження. Патрони, що дали осічку, переводяться у нижчі категорії без огляду представником центрального апарату Департаменту. (Пункт 6.1.8 викладено в новій редакції, наказ Департаменту від 14.04.2008 № 90)

 

 

6.1.9. Начальникам територіальних органів управління Департаменту в надається право приймати рішення про реалізацію або знищення з подальшим списанням з обліку усіх предметів озброєння, що стали непридатними, які він має право переводити в 5-у категорію.

 

6.1.10. Акти технічного стану озброєння (форма № 32) на переведення озброєння до нижчої категорії, що надсилаються для затвердження до Департаменту, складаються у 2-ох примірниках, підписуються членами комісії, засвідчуються підписом начальника (керівника) територіального органу управління Департаменту (навчального закладу) і скріплюються гербовою печаткою. (Пункт 6.1.10 викладено в новій редакції, наказ Департаменту від 14.04.2008 № 90)

 

6.1.11. Затверджені Головою Департаменту (його заступником, який відповідає за експлуатацію озброєння в ДКВСУ) акти технічного стану озброєння скріплюються гербовою печаткою Департаменту, після чого перші примірники актів повертаються до територіальних органів управління Департаменту (навчальних закладів), а другі зберігається в структурному підрозділі центрального апарату Департаменту, на який покладена організація експлуатації озброєння в ДКВСУ.

Затверджений акт на переведення озброєння у 5-у, а боєприпасів у 3-ю категорії є підставою для проведення їх подальшого списання за актом реалізації озброєння (форма № 32а). (Пункт 6.1.11 викладено в новій редакції, наказ Департаменту від 14.04.2008 № 90)

 

6.1.12. Голова та члени комісії, які підписали акт технічного стану і акт реалізації, а також начальник, який затвердив ці акти, несуть відповідальність за правильність зарахування озброєння до відповідної категорії та за їх реалізацію.

 

6.1.13. Якщо переведення озброєння у нижчі категорії пов’язане з пошкодженням або неправильною експлуатацією його, то провадиться службове розслідування, матеріали якого подаються разом з актом технічного стану.


Просмотров 880

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!