Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розділ 5. МИСТЕЦТВО СТАРОДАВНЬОГО РИМУ5.1. Мистецтво етрусків (8 – 4 ст. до н. е.)

Зміст теми:

Мистецтво етрусків. Розписи похоронних склепів. Скульптура: «Аполлон з Вейн», «Гермес з Вейн», «Капітолійська вовчиця». Статуя оратора – «Авл Метелл». Портретна скульптура етрусків. Похоронні культові маски, теракотові саркофаги. Художнє ремесло.

 

Основні положення теми:

В Італії до римського панування, крім міст Стародавньої Греції, найзначнішою культурною областю була Етрурія. Політично Етрурія являла собою союз 12 міст. У 1 ст. до н. е. етруски як етнос були повністю поглинені римлянами.

Зразками теракотової етруської скульптури є великі саркофаги із зображенням на кришці подружжя, статуя Аполлона і частини статуї Гермеса з Вій, а також численні теракотові розфарбовані антефікси з головами Силена і Менади. Прикраса гробниці розписами було ознакою особливого становища в суспільстві.

Грецькі художні вироби стають важливим товаром імпорту Греції в Етрурію. Етруська кераміка близька до грецької формою, але відрізняється технікою виготовлення і оздоблення. Етруські майстри обпалювали вази до чорного кольору, тому вони отримали назву «буккеронеро» (чорна земля). Вази прикрашали рельєфним зображенням тварин або птахів. Етруски були вправними майстрами ювелірного мистецтва, володіли технікою зерні і філіграні, славилися бронзовим литвом. На відміну від грецької, етруська скульптура створювалася не з мармуру (поклади якого були відкриті на території Італії лише в 1 ст. до н. е.), а з глини і бронзи або з місцевих порід каменю – вапняку і травертину.

У першій половині 5 ст. до н. е. посилюється вплив грецького класичного мистецтва в етруському живопису і пластиці. Ці ознаки виявилися в пропорціях фігур, які стають більш стрункими, і в типі фігури, що наближається до середини 5 ст. до н. е. до класичних форм. У 4 ст. до н. е. і в наступні століття велике місце займає в етруському мистецтві портрет – не тільки скульптурний, але і в розписах в гробницях. Мистецтво цього періоду продовжує розбиватися в двох головних напрямках: одне пов'язане з елліністичним мистецтвом, інше – традиційне місцеве. Широко входить у похоронний звичай поховання в саркофагах і урнах з теракоти, рідше каменю, із зображенням покійника, який лежав на кришці. Портрет на саркофазі або урні рідко піднімається до психологічного типу.У 4 ст. до н. е. Етрурія потрапляє під владу Риму, і з цих пір римське мистецтво вже грає головну роль. У 3 ст. до н. е. прекрасне мистецтво гробниць поступово змінюється. Все частіше ідея безсмертя втілюються в маленьких ремісничих похоронних урнах, на передній стінці яких змальовані сцени із стародавніх грецьких міфів. Традиції етруського мистецтва відіграли важливу роль у формуванні мистецтва Стародавнього Риму.

тіла, до вміння правильно передати не тільки пропорції, але і рух тварин, швидкий біг, сильні повороти і ракурси. Особливістю стилю цього періоду є натуралізм при зображенні гіпертрофованих частин тіла. Місця, де знайдені зображення, були святилищами, в яких здійснювалися магічні обряди, пов'язані з полюванням і життям первісних общин. Щоб вплинути на успіх полювання, людина удавалася до ритуалів. В ритуалі находять вираження соціальні взаємовідношення і культурні цінності. Слід зазначити, що люди в мадленських розписах практично не зображуються.

Найдавніші статуетки тварин відрізняються характерним реалістичним зображенням. Скульптурні зображення людини дуже схематичні і умовні. Такі первісні «венери» (Венера з Вілендорф), найпростіші зображення жіночої фігури. Ці статуетки вирішені узагальнено: руки ледь намічені, риси обличчя відсутні, підкреслено збільшені ті частини тіла, які мають відношення до виношування, народження і вигодовування дитини. Таке трактування жіночих фігур пояснюється їх магічним значенням: вони були пов'язані з культом родючості, втілювали турботу про продовження, зростання, розквіт та захист первісного роду. 

1.2 Мезоліт (10 – 6 тис. до н. е.)

Зміст теми:

Зміцнення і розвиток родової організації первісних людей. Умовно-схематичний характер образотворчого мистецтва і втрата реалізму, притаманна мистецтву епохи палеоліту. Зображення людини і його дії в багатофігурних композиціях: сцени ритуальних дій, полювання та збройних сутичок, загону худоби і т. ін. Наскальні розписи та малюнки (петрогліфи), вибиті на скелях Східної Іспанії (Альпера, Когула і Валлторта), на Кавказі і в Середній Азії (Фергана).

 

Основні положення теми:

Уявлення людини про оточуючу її природу і середовище поступово ускладнюється і поглиблюється. Діяльність людей, колективу стародавніх мисливців стає тепер центральною темою мистецтва. Образ людини не сприймається як самоцінне явище, важлива не сама людина, а дія, яку вона виконує. Тому в мистецтві цього періоду поширені багатофігурні композиції, що відображають динамічні сцени полювання, збройних сутичок між племенами, ритуальних дій. Нові завдання вимагали і нових форм художнього рішення – більш розвиненої композиції, сюжетної супідрядності окремих фігур. Стилістиці мистецтва мезоліту притаманна експресія, емоційність, силуетність монохромних, позбавлених об’єму зображень, схематизація і одночасно оповідна складність, яка веде до спроб передати рух, дію, подію, процес. Окремі фігури в більшості випадків об'єднані в складні композиції, і ця композиційна складність відрізняє петрогліфи (зображеннях, вибитих або вигравіруваних на камені) від художніх творів палеоліту. 

 

фізичних та психологічних станів, емоційних переживань і дій людини.

Великий крок вперед робить скульптурний портрет, в якому співіснують різні напрямки. Одні майстри продовжують традиції Лисиппа, інші створюють твори класичного, тобто ідеалізованого типу. В скульптурному портреті виразне прагнення не стільки до передачі характерних особливостей зовнішнього вигляду моделі, скільки до втілення духовного світу (наприклад портрети Арістотеля і Менандра). Повноправним в скульптурі став побутовий напрям, інколи натуралістичного характеру, притаманного, наприклад, олександрійській школі («Літній чоловік, який виймає занозу з ноги»), інколи більш ліричне, поетичне (наприклад, теракотові статуетки із Танагри). Надзвичайно популярні в елліністичному мистецтві зображення маленьких дітей (наприклад, «Хлопчик з гусаком», скульптор Боеф). Багато грецьких творів другої половини 2 – 1 ст. до н. е. пройняті духом похмурого песимізму і безнадійності.

Падіння Коринфа в 146 р. до н. е. позначило початок завоювання Греції Римом. Протягом II – I ст. до н. е. римські легіонери поступово відвоювали все Східне Середземномор'я, і з того часу історія античного мистецтва пов'язана вже з Римом.

 

Завдання і запитання для самоперевірки та підготовки до заліку:

1. Які естетичні категорії були особливо важливі для стародавніх греків і вплинули на характер мистецтва?

2. Які риси притаманні крито-мікенському мистецтву?

3. Що вам відомо про настінний живопис Кносського палацу?

4. Розкажіть про особливості зображення олімпійських богів.

5. Охарактеризуйте давньогрецькі архітектурні ордери.

6. Які головні риси мистецтва архаїки?

7. Як розвивалося мистецтво вазопису в Стародавній Греції?

8. У чому полягають основні особливості мистецтва ранньої класики?

9. Розкажіть про творчість скульптора Мирона.

10. Якими скульптурами було прикрашено святилище Зевса в Олімпії?

11. Опишіть основні принципи архітектури грецьких храмів.

12. У чому полягають головні переваги архітектурного ансамблю Акрополя в Афінах?

13. Що нового з'явилося в скульптурі високої класики? Розкажіть про творчість Фідія і Поліклета.

14. Які риси характерні для скульптури періоду пізньої класики? Розкажіть про творчість Праксителя, Скопаса, Лисиппа, Леохара.

15. Що нового внесли стародавні греки в розвиток архітектури?

16. Які характерні риси властиві мистецтву еллінізму?

17. Чим викликана різниця в способі відображення рельєфів, що прикрашають храми в період класики і еллінізму?

18. Чому Галікарнаський мавзолей називали одним із семи чудес світу?

 


Просмотров 424

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!