Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Пізньошумерський (20 – 17 ст. до н.е.) іВавилонський (22 – 20 ст. до н.е.) періоди

Зміст теми:

Стилістичні особливості мистецтва часу правління Гудеа. Присвятні статуї Гудеа. Об'єднання в мистецтві стилістичних ознак ранньодинастичного і аккадського періодів. Об'єднання Шумера і Аккада царем Хаммурапі в одну державу. Політичні, економічні, соціальні перетворення країни та їх плив на розвиток художньої культури. Рельєфна композиція на стелі царя Хаммурапі. Збереження і продовження традицій аккадського мистецтва. Стилістичні особливості сюжетів композицій настінних розписів палацу Зімріліма.

 

Основні положення теми:

Скульптура часу правління Гудеа характеризується поєднанням в ній стилістичних ознак ранньодинастичного і аккадського періодів. Полегшення аналогічні круглої пластики в стилістичному відношенні.

Цар Хаммурапі, який правив на середній течії Євфрату, об'єднав області Шумера і Аккада в одну державу під керівництвом міста Вавилона (у перекладі «Ворота бога»). Рельєфи, скульптура даного періоду характеризується реалістичними досягненнями аккадського мистецтва. Композиція рельєфу стели царя Хаммурапі символічна. Це інвеститура - сцена отримання царем Хаммурапі знаків влади від бога сонця Шамаша. Стела з висіченими на ній клинописом зі зведенням законів мала загальнодержавну значимість.

 

3.5. Ассирія ( 13 – 7 ст. д.е.))

Зміст теми:

Загальна образотворча система настінних рельєфів і розписів з палацу Ашшурнасірапала II в Кальху, з палацу Саргона II в Дур-Шаррукене і з приміщень палацу Ашшурбанапала. Стилістичні закономірності круглої скульптури: кам'яні статуї царів Ашшурнасірапала II, Салманасара III, статуетка царя Ашшурнасірапала II. Розвиток та втілення принципів канону в образотворчому мистецтві Ассирії.

 

Основні положення теми:

Міць Ассирійської держави, що завоювала величезні території, централізація влади в руках царів, постійна готовність до походів сприяли створенню мистецтва, яке прославляло силу і славу правителів. Асирійське мистецтво поєднало традиції багатьох країн Передньої Азії. Більшість зображень пов'язані з релігією, але також були популярні і світські сюжети. Розквіту досягла кругла палацово-храмова скульптура, тісно пов'язана з архітектурою. У сценах культових, військових і полюваннях прославляли власників палаців – могутніх владик Ассирії. 

 

 

Подп. до друку 2011 р. Формат 60х84/16

Об'єм д. а. № Тираж 50 екз.

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеська державна академія будівництва та архітектури

 

Кафедра рисунка, живопису та архітектурної графіки

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з дисципліни «Історія образотворчого мистецтва»
до змістовного модулю: «Мистецтво Стародавнього світу»

для самостійної роботи студентів за напрямом підготовки –

6.0 20205 «Образотворче мистецтво»

 

 

 

 

ОДЕСА -2011 р.

 

прикрашена сюжетними композиціями і декоративними орнаментами. Рослинні орнаменти на вівтарі Миру здаються намальованими пензлем, настільки вони невисокі і тонко переходять у фон; рельєфи часу Флавіїв опуклі, об'ємні і рельєфно виділяється на фоні. Весь багатофігурний фриз колони Трояна (більше 2000 фігур) підпорядкований одній ідеї: демонстрації сили, організованості, витримки і дисципліни римського війська-переможця.

У образотворчому мистецтві 3 ст. н. е. реалістичний з гострою психологічною характеристикою портрет переживає ще раз свій розквіт. При Септімії Севере і його наступниках ще продовжують жити художні форми антоніновського портрета. Портрети з вираженням м'якому смутку, меланхолії поступаються місцем не зображенню якого-небудь настрою, а розкриттю характеру вольових, енергійних, суворих правителів Риму.Мистецтво 3 ст. н. е.— один з найскладніших періодів історії римської імперії, періодів, коли багатовікове античне мистецтво з його розвиненою реалістичною формою, з багатющою традицією портретного мистецтва, з обов'язковою вимогою досконалого знання пластичної анатомії, ретельною і детальною розробкою зачіски і складок одягу, з досконалою майстерністю в передачі руху вступає в гостру боротьбу з новим розумінням художнього образу і з новими ідеями і формами образотворчого мистецтва, що зароджується в надрах рабовласницького суспільства, що розкладається. У живописі і вскульптурі, співіснують різні художні напрями. До старої античної школи відносяться фрески імператорського палацу на Палатині. Фаюмські портрети представляють величезну художню і історичну цінність, будучи майже єдиними пам'ятниками античного станкового живопису.

Римське мистецтво кінця 3 початку 4 ст. втрачає відчуття гармонії, властиве античному світосприйманню. Рельєфи тріумфальних арок, саркофагів, вівтарів неспокійні по настрою, переобтяжені деталями, в них відсутня ясність композиції, фігури деформовані, форми подрібнені. Все частіше спостерігається відхід від психологічного портрета до орнаментальних, декоративних мотивів. З'являється християнське мистецтво у вигляді розписів катакомб в Римі. Сюжети розписів пов’язані з християнською релігією та історією – біблейські сцени, образи Христа і Богоматері, апостолів, пророків, мучеників.

Хронологічно виділяють чотири помпейські стилі: перший – інкрустаційний (II – початок I ст. до н. е.); другий – архітектурно-перспективний (80 – 30 рр. до н. е.); третій – орнаментальний (перша половина I ст. н. е.); четвертий стиль – фантазійний (друга половина I ст. н. е.).Кінець 5 ст. – час падіння Римської імперії – завершує собою великий період античної художньої культури і дає початок новому етапу художньої культури, що багато в чому ввібрала в себе дух героїчного і суворого мистецтва Риму.

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………….………….…….…4

Розділ 1. МИСТЕЦТВО ПЕРВІСНОГО ЛАДУ………………...………..........6

1.1. Палеоліт (150 – 10 тис. до н. е. )…………………………………………..… 6

1.2 Мезоліт (10 – 6 тис. до н. е.)…………………………………………………...7

1.3 . Неоліт (6 – 2 тис. до н. е.)…………………………………………………......8

1.4. Епохи бронзи (2 тис. до н. е.)…………………………………………….....…9

1.5. Епоха заліза (1 тис. до н. е.)………………………………………………….10

Завдання і запитання для самоперевірки і підготовки до заліку……....………11

Теми рефератів…………………………………………………………………….11

Рекомендована література……………………………………………………..….12

Розділ 2. МИСТЕЦТВО СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ…………………….13

2.1. Додинастичний період (5 – 4 тис. до н. е.)…………………………………13

2.2. Раннє царство (30 – 28 ст. до н. е.)……………………………….………….14

2.3. Стародавнє царство (28 – 23 ст. до н. е.)……………………………………14

2.4. Середнє царство (21 – 18 ст. до н. е.)………………………….…………….16

2.5. Нове царство (16 – 11 ст. до н. е.)……………………………........................17

2.6. Період правління XXI – XXXII династії………………………………........18

Завдання і запитання для самоперевірки і підготовки до заліку……....………19

Теми рефератів………………………………………………………………….…19

Рекомендована література………………………………………………………...20

Розділ 3. МИСТЕЦТВО КРАЇН ПЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ………………………....21

3.1. Дворіччя ранньої епохи (6 тис. – 28 ст. до н. е.)……….…...………………21

3.2. Шумер раньодинастичного періоду (28 -24 ст. до н. е.)…………………..22

3.3. Період Аккада (24 – 22 ст. до н. е.)……………………………………….…22

3.4. Пізньошумерський і Вавилонський періоди (22 – 17 ст. до н. е.)……..…..23

3.5. Ассирія (13 – 7 ст. до н. е.) ……………………………………………….….23

Завдання і запитання для самоперевірки і підготовки до заліку……....………24

Теми рефератів…………………………………………………………………….25

Рекомендована література………………………………………………………...25

Розділ 4. МИСТЕЦТВО СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ…………………….......26

4.1. Егейське мистецтво (III – II тис. до н. е.)……………………………………26

4.2. Гомерівський період (11 – 8 ст. до н. е.)……….…………………………...28

4.3. Архаїка (7 – 6 ст. до н. e.)…………………………………………………….29

4.4. Рання і висока класика (500 – 490-і рр. до н. е.)……………………………31

4.5. Пізня класика (кінець 5 – початок 6 ст. до н. е.)……………………………33

4.6. Еллінізм (кінець 4 – 1 ст. до н. е.)……………………………………………34

Завдання і запитання для самоперевірки і підготовки до заліку……....………36

Рекомендована література……………………………………………………..….37

Розділ 5. МИСТЕЦТВО СТАРОДАВНЬОГО РИМУ……....……….………38

5.1. Мистецтво етрусків (8 – 4 ст. до н. е.)……………………………………....38

5.2. Римська республіка (6 – кінець 1 ст. до н. е.)……………………………….39

5.3. Римська імперія (кінець 1 ст. до н. е. –5 ст. н. е.)…………………………..40

Завдання і запитання для самоперевірки і підготовки до заліку……....………43

Теми рефератів………………………………………………………………….…43

Рекомендована література…………………………………………………..…….43

5.3. Римська імперія (кінець 1 ст. до н. е. –5 ст. н. е.)

Зміст теми:

Падіння Римської республіки. Тріумфальні споруди (арки, колони). Вплив алексанрійської стилістики на створення римськими майстрами Вівтаря Миру. Особливості римського мистецтва в період правління Октавіана Августа: грецька класика як орієнтир розвитку. Культ імператора, що обожнюється (Статуї Августа). «Римський мир» і його вплив на розвиток мистецтва і культури. Художньо-стилістичні особливості мистецтва в період правління імператора Андріана. Портрети флавієвського часу.

Кінна статуя Марка Аврелія. Традиції римського скульптурного портрета (портрети Цицерона, Вітеллія, Люція Віра, Філіпа Аравітянина, Максиміна Дази). Римські історичні рельєфи. Живопис в Стародавньому Римі. Помпейський розпис. Зміна різних стилів. Римські мозаїки. Роль культури і мистецтва Риму в розвитку мистецтва Європи і Близького Сходу. Художні особливості історичного і побутового рельєфу. Римське мистецтво кінця 3 – початку 4 ст. Ранньохристиянське мистецтво римських катакомб.

Основні положення теми:

У кінці I ст. до н. е. римська аристократична республіка припинила своє існування, на зміну їй прийшов час імперії. Перед мистецтвом Риму постало завдання прославлення імператора і його влади. «Римський мир» стимулював високий підйом мистецтва і культури. У епоху імперії отримали подальший розвиток рельєф і кругла пластика. Провідне місце в римській скульптурі як і раніше займав портрет. Поглибився інтерес до культури грецького та елліністичного світу, яка піддалася своєрідній переробці. Римляни розробили побутовий і історичний рельєф, що є важливою частиною архітектурного декору.

В період правління Августа, який в мистецтві називають «августським класицизмом», різко змінився характер образів: у них втілився ідеал строгої класичної краси, що відображає тип нової людини, якої не знав республіканський Рим. Зразками для наслідування виступали грецькі статуї періоду класицизму. Це наклало особливий відбиток на архітектурні і скульптурні твори, що поєднують урочисту велич із строгою стриманістю форм. В мистецтві здійснювалися інтенсивні пошуки виразних можливостей жанрів і форм, які втілювали б нову картину світу – світ Римської імперії. Ці зміни торкнулися всіх сфер римської культури, і в першу чергу релігійної традиції. Офіційна релігія проголосила культ імператора, який уподоблювався богу. Цей культ поєднувався з поклонінням померлим імператорам і особливо шанованим ними богам, які також іменувалися Августами. Мармурові статуї Октавіана Августа, що прославляють імператора і полководця – приклад такого ідеалізованого, обожненого портрета. У портретах приватних осіб августавського часу продовжує розвиватися також стара традиція реалістичного римського портрета.

У живописі часу Августа так само, як в портретному мистецтві, можна

 

В результаті вивчення змістовного модулю «Мистецтво Стародавнього світу» з дисципліни «Історія образотворчого мистецтва» студенти повинні

знати:

– основні етапи, тенденції, закономірності і чинники (історичні, соціально-політичні, економічні, філософсько-естетичні та художні) формування і розвитку мистецтва Стародавнього світу;

– хронологічні межі різних періодів формування і розвитку образотворчого мистецтва Стародавнього світу;

– особливості художніх процесів в історії Стародавнього світу.

вміти:

– визначати приналежність мистецьких творів за стильовими ознаками до різних періодів, шкіл, мистецьких напрямків зазначеного періоду;

– визначати хронологічні межі створення художнього твору;

– розпізнавати особливості мистецьких стилів, напрямів, шкіл;

– виявляти динаміку художньої картини Стародавнього світу, яка проявляється в еволюції різних видів образотворчого мистецтва;

– аналізувати мистецькі композиції, твори;

– опанувати методами і прийомами мистецтвознавчого дослідження;

– розпізнавати на фотографії (репродукції) пам’ятки світового мистецтва.

Матеріально-технічне забезпечення дисципліни полягає у використанні в учбовому процесі слайдів, альбомів репродукцій та ілюстрацій і спеціального приміщення, оснащеного мультимедійним і проекційним устаткуванням.

Особливе місце в вивченні курсу лекцій відводиться самостійній роботі, яка здійснюється студентами на базі наукових бібліотек при обов'язковому консультуванні з викладачем. Самостійна робота студентів полягає в освоєнні і закріпленні отриманих теоретичних матеріалів на лекціях, поглибленні їх за допомогою рекомендованої літератури і у виконанні відповідних завдань на семінарських заняттях, підготовки рефератів, доповідей. При підготовки тематичного реферату студенти набувають навики самостійної роботи із спеціальною і довідковою літературою і опановують методи і прийоми мистецтвознавчого дослідження, розвивають уміння бачити і проникати в сенс художнього твору, оцінювати його естетично- культурні достоїнства.

Протягом семестру контроль знань здійснюється в проведенні контрольних робіт, що враховують присутність студента на лекціях і активність при опитах на семінарських заняттях. Обов'язковою умовою допуску студента до заліку є відвідування лекцій, робота на семінарських заняттях, наявність конспекту лекцій і захист тематичних рефератів.


Просмотров 312

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!