Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Забезпечення озброєнням органів, установ та навчальних закладів кримінально-виконавчої служби5.1. Безперебійне забезпечення органів, установ, навчальних закладів озброєнням, утримання його у встановлених розмірах і постійній готовності до бойового використання є однією з головних умов бойової готовності. Начальники органів, установ, навчальних закладів повинні вживати рішучих заходів до своєчасного і повного забезпечення їх озброєнням, поповнення його витрат і постійного підтримання його у справному стані.

 

5.2. Забезпечення органів, установ, навчальних закладів озброєнням здійснюється згідно з нормами, штатами і табелями служби озброєння Департаменту. Доставлення їх в органи і установи здійснюється в установленному Департаментом порядку.

 

5.3. В органах, установах, навчальних закладах озброєння утримуються на штатну чисельність. Надлишкові і нетабельні озброєння здаються (передаються) за вказівкою органу утримання.

 

5.4. Перед здачею начальники відповідних служб зобов’язані перевірити справність, комплектність і готовність озброєння до здачі, повноту і своєчасність записів у формулярах (картках) і паспортах про стан озброєння, яке здається.

 

5.5. Відпускання (відправлення) озброєння органам, установам та навчальним закладам з бази матеріально-технічного забезпечення здійснюється на підставі нарядів (рознарядок) органу постачання.

 

5.6. Продовження терміну дії наряду має бути оформлено телеграмою або відповідною позначкою особи, яка підписала документ, на самому наряді.

 

5.7. Різні види озброєння за нарядами Департаменту можуть надходити в органи, установи, навчальні заклади безпосередньо із заводів (баз) постачальників.

 

5.8. Порядок отримання (відправлення) озброєння, виклику приймальників і супроводжуючих, строки прибуття визначаються начальником органу постачання, бази постачальника, підприємства за узгодженням з Департаментом і повідомляються територіальним органам управління Департаменту.

 

5.9. Перевезення озброєння має здійснюватися тільки в справних і чистих транспортних засобах.

 

5.10. Озброєння з баз постачальників у відповідності з діючими правилами видаються на місці приймальникам органів (установ).

Приймальниками повинні призначатися штатні матеріально відповідальні особи або офіцери та прапорщики за вказівкою начальника , які добре знають комплектність, порядок приймання і транспортування озброєння.

 

5.11. Для отримання озброєння приймальник зобов’язаний мати доручення і повинен бути проінструктований начальником відділу охорони про порядок приймання, охорони і перевезення отриманого вантажу.

 

5.12. Приймальник провадить кількісне та якісне приймання озброєння. Кількісне приймання озброєння провадиться особисто приймальником шляхом перелічування з одночасним звірянням його кількості, категорій і номерів з даними, вказаними в наряді (накладній).

Перевірка якісного стану озброєння провадиться приймальником або спеціалістами, які прибули з ним. Підготовка озброєння для перевірки його стану здійснюється відправником. Ящики з перевіреним і прийнятим озброєнням закриваються і пломбуються приймальником. Кришки ящиків зі стрілецькою зброєю і набоями розсипом додатково закріплюються шурупами.

 

5.13. Перевезення озброєння залізничним, водним автомобільним та повітряним транспортом провадиться у відповідності з Правилами перевезень даним видом транспорту і відповідними довідниками за нормами завантаження.

 

5.14. Стрілецька зброя і боєприпаси усіх видів, піротехнічні, імітаційні та спеціальні засоби, запасні стволи до зброї, вибухові речовини та засоби підривання, сильнодіючі та отруйні речовини в усіх випадках перевозяться під охороною варт, які виділяються розпорядженням начальника установи після надходження відповідних документів на отримання (відправлення) вказаного озброєння.

 

5.15. Під час перевезення зброї, боєприпасів або аналогічного майна їх охорона здійснюється вартою на чолі з офіцером. Охорона транспорту у місцях завантаження (розвантаження), а також на шляху слідування здійснюється у відповідності із встановленими вимогами.

 

5.16. Особи, які призначаються для перевезення, охорони, завантаження, розвантаження озброєння, повинні бути проінструктовані відправником щодо заходів безпеки. У посвідченні про відрядження приймальника (здавальника) розрядних вантажів і начальника варти вантажовідправник робить відмітку про проведений інструктаж.

 

5.17. Озброєння перевозиться в штатній справній упаковці. Відповідальність за якість і правильність упаковки, закупорки визначення розрядності і сумісність перевезень вантажу несуть відправник і приймальник.

 

5.18. На кожний ящик складається пакувальний лист у двох примірниках, в якому перелічуються усі предмети, що містяться у даному ящику, їх кількість і категорія, а на предмети озброєння, крім того, проставляються їх номери. Перший примірник пакувального листа прикріплюється до внутрішнього боку кришки ящика, другий примірник передається отримувачу. Пакувальний лист заповнюється і підписується особою, відповідальною за пакування озброєння.

 

5.19. Після завантаження вантажу на кожний вагон складається повагонна відомість у двох примірниках. Один примірник повагонної відомості прикріплюється на видному місці у вагоні, а другий залишається у відправника.

 

 

5.20. Завантажений транспорт здається відправником під охорону за описом. Опис складається у трьох примірниках. Один примірник з підписом начальника варти (супроводжуючого) у прийманні транспорту залишається у відправника, другий видається начальникові варти (супроводжуючому), третій додається до супровідних документів, що направляються отримувачу з начальником варти (супроводжуючим).

 

5.21. У разі відправлення вагонів на одну станцію призначення, але на адреси різних отримувачів описи складаються окремо на вагони кожного отримувача.

 

5.22. Супровідні документи на озброєння, яке відправляється, боєприпаси або майно, що мають гриф “Таємно”, відправляються фельдзв’язком.

Крім зазначених документів, отримувачу пересилаються у встановленому порядку накладні або копії нарядів на майно, що відправляється, в яких, крім даних про майно, вказуються номери вагонів і залізничних накладних, копії карток-паспортів на партії боєприпасів.

 

5.23. Після закінчення завантаження, перевірки якості уклададання і відповідності кількості предметів (місць) вказаному в повагонній відомості відправник (приймальник) зобов’язаний перевірити щільність зачинення дверей вагонів, закріпити дротом діаметром 5-6 мм дверні накладки. Відправник (приймальник) повинен опломбувати вагон своєю пломбою, відбиток її занести до табеля постів і опису на транспорт, що охороняється, і здати транспорт варті. Про проведене завантаження відправник (приймальник) повідомляє начальника станції (порту, пристані).

 

5.24. Начальник варти повинен прийняти транспорт за описом, перевіривши при цьому зовнішнім оглядом кількість вагонів і відповідність їх номерів, а також їх справність, стан зачинення дверей, відповідність вказаним в табелі постам відбитків на пломбах вантажовідправника.

 

5.25. У разі відправлення озброєння під охороною варти (без приймальника і здавальника) відповідальність за правильність упакування, якість упаковки, відповідність кількості ( крім випадків, коли втрата виникла з вини залізничного або інших видів транспорту) озброєння, що відвантажуються, його стан, за укладання у вагоні та віднесення вантажу до певного розряду несе відправник.

 

5.26. Після прибуття до пункту призначення начальник варти перевіряє у вантажоотримувача (вказаного в супровідних документах) доручення на право отримання вантажу і здає йому вагони за описом, під пломбами відправника. Один примірник опису з підписом вантажоотримувача, засвідченим гербовою печаткою, залишає в себе.

 

5.27. Приймання озброєння, що надійшло на адресу установи, провадиться комісією у складі не менш ніж з трьох чоловік. Головою комісії призначається начальник відділу охорони. Результати приймання оформляються актом (ф. №24), який складається після надходження вантажу у трьох примірниках: перший примірник залишається в отримувача і є підставою для оприбуткування озброєння, другий примірник надсилається до органу постачання, третій-вантажовідправникові.

 

5.28. Усі примірники приймального акта скріплюються гербовою печаткою. Відправлення актів провадиться не пізніше наступного після закінчення приймання дня.

 

5.29. У процесі перевірки комісія здійснює кількісне і якісне приймання озброєння шляхом стовідсоткового розкриття упаковки зі зброєю, ручними бойовими гранатами, ящиків з набоями до стрілецької зброї розсипом, а також зіставлення фактично прийнятого з даними супровідних документів.

 

5.30. Облікові документи на озброєння, яке надійшло в установу (спецпідрозділ, навчальний заклад), у тому числі приймальні акти (форма № 24), надаються для реєстрації начальнику служби (групи) озброєння (відповідальному за озброєння) територіального органу управління Департаменту (навчального закладу ДКВСУ) у журналі реєстрації облікових документів (форма № 20). Для реєстрації надаються лише оригінали облікових документів з підписами осіб, які прийняли озброєння на відповідальне зберігання. При прийманні номерного озброєння в обліковому документі, як правило у приймальному акті або у відомості, що до нього додається, обов’язково вказується найменування, серія, номер та рік виготовлення кожної одиниці озброєння. Після реєстрації оригінал облікового документа зберігається в територіальному органі управління Департаменту (навчальному закладі), а його засвідчена копія надається (зберігається) особі, яка прийняла озброєння на відповідальне зберігання. (Пункт 5.30 викладено в новій редакції, наказ Департаменту від 14.04.2008 № 90)

 

5.31. Фактично прийняте озброєння відповідальний за озброєння в управлінні оприбутковує у книзі обліку озброєння (форма № 1) та книзі обліку і закріплення озброєння (форма № 3, частина 1) того підрозділу, який отримав озброєння. Дані щодо прийнятої номерної зброї заносяться до книги номерного обліку зброї (форма № 29). (Пункт 5.31 викладено в новій редакції, наказ Департаменту від 14.04.2008 № 90)

5.32. (Пункт 5.32 виключено, наказ Департаменту від 14.04.2008 № 90)

Розділ VIПросмотров 696

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!