Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Облік витрати боєприпасів на вогневу підготовку і оперативні ціліПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

4.1. Витрата боєприпасів на бойову підготовку планується відділом охорони установи на звітний рік згідно з розрахунком, що складається органом утримання на підставі діючих норм витрати боєприпасів на бойову підготовку.

 

4.2. На бойову підготовку в першу чергу витрачаються боєприпаси в негерметичній упаковці, найбільш ранніх років виготовлення, дрібних партій та з числа боєприпасів, що використовуються для несення служби.

 

4.3. Відпуск боєприпасів на бойову підготовку проводиться за відомістю обліку витрат боєприпасів на бойову підготовку (ф. № 4) на підставі заявок (ф. №7), підписаних начальниками територіальних органів управління Департаменту.

 

4.4. Начальником пункту бойового постачання наказом по установі, призначається найбільш підготовлений працівник відділу організації охорони.

 

4.5. При проведенні стрільб забороняється призначати начальником пункту бойового постачання осіб, на яких покладено облік і зберігання боєприпасів.

 

4.6. Отримані начальником пункту бойового постачання патрони до стрілецької зброї, імітаційні, освітлювальні та спеціальні засоби, якщо порушена їх заводська упаковка, переносяться (перевозяться) на стрільбище в спеціально обладнаному ящику, який замикається на замок та опечатується.

 

4.7. Одночасно з видачею боєприпасів начальникові пункту бойового постачання видаються бланки роздавально-здавальних відомостей (ф. №4-а) на кожний вид боєприпасів із зазначенням на них дати видачі, найменування і кількості виданих боєприпасів. Цей запис підтверджується підписом інспектора з озброєння (молодшим інспектором з озброєння) і є контрольною цифрою при перевірці наявності боєприпасів на пункті бойового забезпечення посадовими особами установи.

 

4.8. Керівники стрільб, занять і начальники пунктів бойового постачання несуть відповідальність за збереження, наявність і правильність обліку боєприпасів під час проведення стрільб та занять, за суворе виконання встановлених заходів безпеки.

 

4.9. Перед початком стрільб, занять керівник стрільби оголошує особовому складу порядок отримання і здавання невитрачених боєприпасів, нагадує про відповідальність за втрату, розкрадання, придбання та незаконне зберігання боєприпасів.

 

4.10. Боєприпаси на виконання вправ видаються начальником пункту бойового постачання після команди керівника стрільб безпосередньо стріляючим поштучно під розписку. Для посилення контролю боєприпаси на виконання вправи можуть видаватись керівником стрільби на вогневому рубежі в споряджених магазинах кожному стріляючому також під розписку в роздавально-здавальній відомості (ф. №4-а).

 

4.11. Керівник стрільби на ділянці під час стрільби зобов’язаний особисто перевіряти правильність видачі боєприпасів кожному стріляючому, звіряти свій облік витрати боєприпасів з обліком начальника пункту бойового постачання.

Після закінчення стрільби зміною керівник стрільби на ділянці з дозволу старшого керівника стрільби: організує збирання гільз; перевіряє зброю, магазини та сумки для магазинів, гранат, а також місця укладання боєприпасів у бойових машинах і БТР на предмет виявлення невитрачених боєприпасів; спільно з начальником пункту бойового постачання перераховує залишок невитрачених боєприпасів, стріляних гільз, перевіряє правильність заповнення роздавально-здавальної відомості (ф. №4-а), звіряє свої облікові дані з відомостями начальника пункту бойового постачання і підписує їх. У разі виявлення розходжень вживає заходів до розшуку відсутніх боєприпасів. Старший керівник стрільби та керівник на ділянці зобов’язані особисто зробити запис у відомості (ф. №4-а) про кількість боєприпасів, що залишилися на пункті бойового постачання, і підписати її.

 

4.12. Невитрачені боєприпаси, стріляні гільзи та повністю оформлені документи (відомості, акти) складаються в ящик, який замикається на замок і опечатується печаткою інспектора з озброєння. В день стрільб начальник пункту бойового постачання зобов’язаний здати боєприпаси, що залишилися, гільзи та облікові документи в кімнату зберігання зброї. Здача підтверджується розпискою того, хто здає, в графі 12 відомості (ф. №4-а).

 

4.13. Під час проведення стрільб і занять не допускається втрата боєприпасів і стріляних гільз. Усі випадки їх втрат оформляються актом за підписами керівника стрільби, начальника відділу охорони і начальника пункту бойового постачання.

Акт здається в кімнату зберігання зброї разом із боєприпасами, які залишилися, і гільзами. Одночасно начальник установи призначає службове розслідування для встановлення причин втрати боєприпасів і гільз.

 

4.14. Втрачені гільзи списуються з обліку на підставі рішення начальника установи за результатами службового розслідування, а втрачені боєприпаси - на підставі інспекторського свідоцтва.

 

4.15. Витрата ручних гранат, вибухових речовин і засобів підривання, імітаційних засобів (вибухових пакетів та інше) оформляється окремим актом, з обов’язковим доданням до нього роздавально-здавальної відомості (ф. №4-а).

 

4.16. В акті довільної форми зазначається: які, коли, де, з якою метою і скільки витрачено боєприпасів, керівник занять, а також кількість нерозірваних і підірваних гранат.

Акт підписується керівником занять, начальником відділу охорони і начальником пункту бойового постачання, затверджується начальником установи і є підставою для списання їх з обліку. Начальник відділу охорони зобов’язаний особисто бути присутнім під час проведення бойового гранатометання і здійснювати контроль за технічним станом гранат і запалів, правильністю обліку, видачі їх особовому складу на пункті бойового постачання і дотримання заходів безпеки. Він зобов’язаний не допускати видачі гранат особовому складу, який не засвоїв правила поводження з бойовими гранатами і не виконав вправи учбово-імітаційними гранатами.

 

4.17. Начальник відділу охорони в 5-ти денний термін після закінчення кварталу подає у службу озброєння органу утримання узагальнені відомості (ф. №4), щомісячні відомості зберігаються згідно з діючим законодавством.

 

4.18. Перевитрата боєприпасів на бойову підготовку понад встановлені норми не допускається. Відповідальність за перевитрату несе начальник виправної колонії, слідчого ізолятора, тюрми, навчального закладу, підрозділу.

 

4.19. Про кожен випадок витрати боєприпасів під час несення служби начальник варти записує в постову відомість кількість витрачених боєприпасів та негайно доповідає рапортом начальнику виправної колонії. В рапорті вказується: коли, ким, де, з якою метою, скільки та які боєприпаси були витрачені. Боєприпаси, що витрачені під час несення служби, списуються окремим проведенням з обліку установи за книгою (ф. №1) на підставі рапорту начальника установи та матеріалів службового розслідування з дозволу начальника територіального органу управління Департаменту.

 

Розділ V

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 783

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!