Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Приймання (здавання) справ з озброєння1.4.1. При зміні (вибутті) начальників служб (груп) озброєння (відповідальних за озброєння) територіальних органів управління (навчальних закладів) та відповідальних за озброєння в установах (спецпідрозділах) обов’язково проводиться приймання (здавання) ними справ. При тимчасовому їх вибутті (у відпустку тощо) приймання (здавання) справ не проводиться.

1.4.2. Для проведення приймання (здавання) справ начальниками служб (груп) озброєння (відповідальними за озброєння) наказом начальника (керівника) територіального органу управління Департаменту (навчального закладу ДКВСУ) призначається комісія у складі не менше ніж з трьох осіб (далі – комісія з приймання (здавання) справ) або доручається провести цю роботу раніше призначеній комісії з проведення інвентаризації озброєння. Особи, які приймають (здають) справи, до складу комісії не призначаються.

1.4.3. Приймати справи можуть лише посадові особи, які добре обізнані з вимогами нормативних документів з експлуатації озброєння та склали відповідний залік. Приймання заліків проводиться:

у відповідальних за озброєння в установах (спецпідрозділах) – територіальними органами управління Департаменту;

у начальників служб (груп) озброєння (відповідальних за озброєння) територіальних органів управління Департаменту (навчальних закладів ДКВСУ) – структурним підрозділом центрального апарату Департаменту, на який покладена організація експлуатації озброєння в ДКВСУ.

1.4.4. При прийманні (здаванні) справ начальниками служб (груп) озброєння (відповідальними за озброєння) в навчальних закладах (установах, спецпідрозділах) обов’язково проводиться інвентаризація озброєння. При прийманні (здаванні) справ начальниками служб (груп) озброєння (відповідальними за озброєння) територіальних органів управління Департаменту інвентаризація озброєння проводиться в усіх установах та спецпідрозділах, за експлуатацію озброєння в яких відповідають ці особи.

1.4.5. Приймання (здавання) справ, у тому числі перевірка залишків озброєння в органах, установах, спецпідрозділах та навчальних закладах ДКВСУ проводиться за обов’язкової участі осіб, які приймають (здають) справи. Якщо особа, яка здає справи, через поважну причину (тяжка хвороба тощо) не може бути присутня при прийманні (здаванні) справ або відмовляється це робити, комісія з приймання (здавання) справ, за рішенням начальника (керівника), який її призначив, може виконувати покладені на неї завдання за відсутності зазначеної особи. Про відсутність під час роботи комісії з приймання (здавання) справ (перевірці залишків озброєння) особи, яка здає справи, обов’язково повинно бути зазначено в акті, складеному за підсумками роботи цієї комісії.

1.4.6. Результати своєї роботи комісія з приймання (здавання) справ відображає в акті, який підписується членами цієї комісії, а також особами, які приймають (здають) справи, якщо вони були присутні під час роботи комісії. До акта додаються інвентаризаційні описи з результатами перевірки залишків озброєння, а також, за необхідності, письмові пояснення тих осіб, які здають (приймають) справи, та інших посадових осіб.

Якщо хтось із членів комісії або осіб, які приймають (здають) справи, має окрему думку, яка відрізняється від загальних висновків комісії, або заперечення (зауваження) щодо її роботи, він повинен викласти їх в акті за власним підписом.

1.4.7. Акт приймання (здавання) справ після його підписання розглядається та затверджується начальником (керівником), який призначив комісію з приймання (здавання) справ. За наявності у нього зауважень, ним дається доручення щодо доопрацювання акта із зазначенням своїх зауважень та за необхідності продовжується термін приймання (здавання) справ.

1.4.8. Акти приймання (здавання) справ складаються:

при прийманні (здаванні) справ відповідальним за озброєння в установі (спецпідрозділі) – у трьох примірниках, які після їх затвердження та реєстрації: по одному примірнику надаються особам, які здають (приймають) справи, ще один примірник зберігається у справі з озброєння територіального органу управління Департаменту;

при прийманні (здаванні) справ начальником служби (групи) озброєння (відповідальним за озброєння) територіального органу управління Департаменту (навчального закладу ДКВСУ) - у чотирьох примірниках, які після їх затвердження та реєстрації: по одному примірнику надаються особам, які здають (приймають) справи, один примірник зберігається у справі з озброєння територіального органу управління Департаменту (навчального закладу ДКВСУ), ще один примірник надсилається до Департаменту.

1.4.9. Приймання (здавання) справ повинно проходити без порушення нормальної роботи органів, установ, спецпідрозділів та навчальних закладів ДКВСУ.

Керівництво роботою з експлуатації озброєння до закінчення терміну приймання (здавання) справ та затвердження відповідного акта здійснює особа, яка здає справи. Рух озброєння, за виключення його видачі (приймання) на службу, під час роботи комісії з приймання (здавання) справ тимчасово припиняється і може проводитися лише у виняткових випадках, з обов’язковим візуванням облікових документів щодо такого руху головою комісії та тією особою, яка приймає справи.

1.4.10. Для приймання (здавання) справ відводиться:

відповідальним за озброєння в установі (спецпідрозділі) – до 3 робочих днів;

начальником служби (групи) озброєння (відповідальним за озброєння) територіального органу управління Департаменту, якому підпорядковується не більше ніж десять установ (спецпідрозділів) (навчального закладу ДКВСУ) – до 10 робочих днів;

начальником служби (групи) озброєння (відповідальним за озброєння) територіального органу управління Департаменту, якому підпорядковується понад десять установ (спецпідрозділів) – до 20 робочих днів.

За необхідності вказані терміни можуть бути продовжені начальником (керівником), який призначив комісію з приймання (здавання) справ, на строк до 10 робочих днів.

 

 

Розділ ІІ

(Розділ ІІ викладено в новій редакції, наказ Департаменту від 14.04.2008 № 90)


Просмотров 981

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!