Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Організація експлуатації озброєнняРозділ І

(Розділ І викладено в новій редакції, наказ Департаменту від 14.04.2008 № 90)

Основи експлуатації озброєння

 

Загальні положення

 

1.1.1. Під озброєнням у цій Інструкції розуміються: зброя; боєприпаси; оптичні, оптико-електронні та електронно-оптичні прилади (далі – оптичні прилади); засоби індивідуального захисту та активної оборони (далі – спецзасоби); спеціальні вибухові засоби та засоби підривання; засоби радіаційного, хімічного і бактеріологічного захисту (далі – засоби РХБЗ).

1.1.2. Під експлуатацією озброєння розуміється сукупність дій з підготовки і використання озброєння за призначенням, його облік, технічне обслуговування, зберігання, транспортування та ремонт.

1.1.3. Під використанням озброєння розуміється його застосування у бойових та учбових цілях з дотриманням встановлених експлуатаційною документацією норм, правил та режимів, що забезпечують нормальну роботу озброєння.

1.1.4. Під обліком озброєння розуміється комплекс заходів спрямованих на відображення наявності, забезпечення, руху (отримання (здача), приймання (видача), переміщення, списання), технічного (якісного) стану і місцезнаходження озброєння.

1.1.5. Під технічним обслуговуванням озброєння розуміється комплекс робіт для підтримання озброєння у справному стані при його підготовці і використанні за призначенням, зберіганні та транспортуванні.

Озброєння вважається справним, якщо його стан відповідає усім вимогам експлуатаційної документації.

Технічний стан озброєння визначається його справністю та укомплектованістю.

1.1.6. Під зберіганням розуміється утримання озброєння в місцях його зберігання у цілісності та справному стані із застосуванням встановлених експлуатаційною документацією та цією Інструкцією засобів і методів захисту озброєння від впливу навколишнього середовища, проведенням його технічного обслуговування та виконанням заходів щодо збереження.

1.1.7. Під транспортуванням розуміється перевезення озброєння різноманітними видами транспорту.

1.1.8. Під ремонтом розуміється комплекс робіт для підтримання та відновлення справності озброєння.

Організація експлуатації озброєння

 

1.2.1. Організація експлуатації озброєння в Державній кримінально-виконавчій службі України (далі – ДКВСУ) покладається на один із структурних підрозділів центрального апарату Державного департаменту України з питань виконання покарань (далі – Департамент), що повинно бути зазначено в положенні про цей підрозділ.

1.2.2. Організація експлуатації озброєння в управліннях (відділах) Департаменту в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській області, підпорядкованих їм установах виконання покарань, слідчих ізоляторах (далі – установи) і підрозділах спеціального призначення (далі – спецпідрозділи), а також в навчальних закладах ДКВСУ покладається на службу (групу) озброєння цих управлінь (відділів, навчальних закладів), а за її відсутності у штаті на один із структурних підрозділів (одну з посадових осіб) цих управлінь (відділів, навчальних закладів), що повинно бути зазначено в положенні про цей підрозділ (її функціональних обов’язках).

1.2.3. Усі начальники (керівники, командири) органів, установ, навчальних закладів та спецпідрозділів ДКВСУ, а також їх заступники, відповідно до розподілу повноважень заступників, в обсязі займаної посади відповідають за правильне виконання вимог цієї Інструкції та належну експлуатацію озброєння у підпорядкованих їм органах, установах, навчальних закладах та спецпідрозділах.

1.2.4. Безпосередньо організовують та відповідають за правильну експлуатацію озброєння в територіальних органах управління Департаменту, підпорядкованих їм установах, спецпідрозділах і навчальних закладах ДКВСУ - начальники служби (групи) озброєння територіальних органів управління Департаменту (навчальних закладів ДКВСУ). За відсутності у штаті територіальних органів управління Департаменту (навчальних закладів ДКВСУ) таких посад наказом їх начальника (керівника) призначається посадова особа, відповідальна за цей напрямок службової діяльності (далі – відповідальний за озброєння) та затверджуються її функціональні обов’язки.

1.2.5. Для безпосередньої організації експлуатації озброєння в установах та спецпідрозділах наказом начальника територіального органу управління Департаменту, якому вони підпорядковані, призначаються відповідальні за озброєння в установах і спецпідрозділах та визначаються їх функціональні обов’язки.

1.2.6. Відповідальний за озброєння повинен перебувати у штаті територіального органу управління Департаменту (навчального закладу ДКВСУ, установи, спецпідрозділу), за організацію експлуатації озброєння в якому він відповідає.

 Просмотров 765

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!