Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Практичне заняття 1. Правові засади забезпечення екологічної безпеки у сільському господарстві (1 год.)1. Способи та методи забезпечення екологічної безпеки при здійсненні товарного сільськогосподарського виробництва.

2. Суб'єкти забезпечення екологічної безпеки у сільському господарстві: поняття, види та повноваження.

3. Правові засади використання пестицидів та агрохімікатів у виробництві сільськогосподарської продукції. Забезпечення екологічної безпеки при наданні послуг з агрохімічного обслуговування у сільському господарстві.

Завдання для самостійної роботи (__ год.)

1. Права та обов’язки суб’єктів товарного сільськогосподарського виробництва щодо забезпечення екологічної безпеки земель та продукції виробництва.

2. Правова охорона земель сільськогосподарського призначення та її роль у забезпеченні екологічної безпеки у сільськогосподарському виробництві.

3. Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки при меліорації земель.

4. Забезпечення екологічної безпеки у тваринницькому комплексі. Організаційно-правові засади та значення ветеринарного контролю.

5. Відповідальність суб’єктів товарного сільськогосподарського виробництва за порушення вимог екологічної безпеки.

Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 17, 25, 26, 51, 153, 154, 171-173.

Додаткові джерела: 209, 210, 213, 264, 460.

Нормативно-правові акти: 21, 23, 38, 49, 70, 75, 76, 88, 119, 225, 251, 260, 298, 299, 302.

Тема 10. Правові засади забезпечення екологічної безпеки у сфері використання ядерної енергії (1 год.)

Лекція 1. Правові засади забезпечення екологічної безпеки у сфері використання ядерної енергії (1 год.)

Правове забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в сфері використання ядерної енергії.

Поняття ядерної та радіаційної безпеки. Співвідношення понять “радіоекологічна безпека” та “екологічна безпека”.

Ядерний та радіаційний ризик як передумова формування правовідносин забезпечення екологічної безпеки.

Правове забезпечення екологічної безпеки в різноманітних сферах використання ядерної енергії.

Юридична відповідальність за порушення вимог ядерного законодавства України щодо забезпечення екологічної безпеки.Закон України “Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення” як джерело права екологічної безпеки України.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Правові ознаки поняття „ядерна безпека”.

2. Правові ознаки поняття „радіаційна безпека”.

3. Співвідношення радіаційного захисту та радіаційної безпеки.

4. Поняття юридичних гарантій забезпечення радіоекологічної безпеки.

5. Поняття та класифікація ядерних та радіаційних правопорушень як підстав юридичної відповідальності.

6. Особливості окремих видів юридичної відповідальності у сфері використання ядерної енергії та забезпечення екологічної безпеки в Україні.

7. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” як джерело права екологічної безпеки.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 25, 26, 49, 50, 51, 55, 58, 60, 153, 154.

Додаткові джерела: 2, 42, 53, 57, 483.

Нормативно-правові акти: 21, 22, 34, 36, 47, 71, 150, 188, 307.

 

Тема 11. Правові засади забезпечення харчової, біологічної, генетичної та фармацевтичної безпеки як складових екологічної безпеки (1 год.)

Лекція 1. Правові засади забезпечення харчової, біологічної, генетичної та фармацевтичної безпеки як складових екологічної безпеки (1 год.)

Поняття, ознаки та критерії харчової, біологічної, генетичної та фармацевтичної безпеки.Правові засоби захисту права громадян на безпеку продуктів харчування (внутрішню екологічну безпеку) у разі порушення вимог екологічної безпеки.

Особливості державного управління та регулювання в сфері харчової, біологічної, генетичної та фармацевтичної безпеки.

Правові засади поводження з генетично-зміненими організмами (далі – ГМО).

Юридична відповідальність за порушення вимог екологічної безпеки в сфері харчової, біологічної, генетичної та фармацевтичної безпеки.

 

Практичне заняття 1. Правові засади забезпечення харчової, біологічної, генетичної та фармацевтичної безпеки як складових екологічної безпеки (1 год.)

1. Правова класифікація ризиків у сфері харчової, біологічної, генетичної та фармацевтичної безпеки.

2. Правове регулювання дозвільної діяльності, контролю та нагляду за дотриманням екологічних вимог у сфері забезпечення харчової, біологічної, генетичної та фармацевтичної безпеки.

3. Правові засади сертифікації продовольчої сировини, харчових продуктів та супутніх матеріалів як засіб забезпечення екологічної безпеки.

4. Організаційно-правові засади вилучення з обігу, переробки, утилізації, знищення або подальшого використання неякісної та небезпечної продукції.

5. Правове забезпечення екологічної безпеки у сфері виробництва, проведення випробувань та застосування лікарських засобів.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Повноваження органів державної виконавчої влади у сфері забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування.

2. Правове регулювання застосування державними органами виконавчої влади примусових заходів, які спрямовані на забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування.

3. Правове регулювання здійснення випробувань ГМО.

4. Правове регулювання надання дозволу на вивільнення ГМО у відкритій системі.5. Правове регулювання державної реєстрації ГМО-джерел харчових продуктів та державної реєстрацію харчових продуктів, косметичних засобів, лікарських засобів, які містять ГМО.

6. Правові засади ведення Державної Фармакопеї України у системі гарантій фармацевтичної безпеки.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 199, 209, 208, 210, 211, 341, 434.

Додаткові джерела: 209, 333, 334, 390.

Нормативно-правові акти: 1, 8, 21, 23, 32, 50, 82, 156, 174.

Тема 12. Правові засади забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України (1 год.)

Лекція 1. Правові засади забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України (1 год.)

Поняття, ознаки та критерії екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України.

Екологічний ризик та його класифікація в діяльності Збройних Сил України.

Правові вимоги екологічної безпеки при здійсненні діяльності Збройних Сил України в мирний та воєнний час.

Правові засади здійснення державного контролю за додержанням вимоги екологічної безпеки при здійсненні діяльності Збройних Сил України.

Юридична відповідальність за порушення вимог екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Правові аспекти обліку боєприпасів та інших небезпечних речовин, як гарантія екологічної безпеки.

2. Повноваження органів державної виконавчої влади у сфері забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України.

3. Правові аспекти вжиття запобіжних заходів щодо забезпечення екологічної безпеки у сфері здійснення діяльності Збройних Сил України.

4. Правове забезпечення ліквідації надзвичайних ситуацій, обумовлених діяльністю Збройних Сил України.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 25, 26, 51, 153, 154, 369.

Додаткові джерела: 18, 107, 164.

Нормативно-правові акти: 29, 35, 77, 81.

Тема 13. Правові засади забезпечення екологічної безпеки у сфері поводження з відходами (2 год.)

Лекція 1. Правові засади забезпечення екологічної безпеки у сфері поводження з відходами (2 год.)

Юридичне визначення та ознаки відходів, їх розмежування з іншими суміжними поняттями.

Правові засади дозвільної системи у сфері поводження з відходами. Ліцензування операцій поводження з небезпечними відходами.

Правове регулювання перевезення екологічно-небезпечних відходів.

Збирання, заготівля та використання окремих видів відходів як вторинної сировини у механізмі правового забезпечення екологічної безпеки.

Юридична відповідальність за порушення вимог екологічної безпеки у сфері поводження з відходами.

 

Практичне заняття 1. Правові засади забезпечення екологічної безпеки у сфері поводження з відходами (1 год.)

  1. Правова характеристика поводження з відходами. Види операцій поводження з відходами.
  2. Повноваження органів державної виконавчої влади у сфері поводження з відходами.
  3. Правове регулювання надання дозволів та лімітів на розміщення відходів.
  4. Правові засади здійснення контролю, нагляду та експертиз у сфері поводження з відходами.
  5. Державний облік, ведення реєстрів, паспортизація, моніторинг та інформаційне забезпечення у сфері поводження з відходами як засоби забезпечення екологічної безпеки.
  6. Застосування запобіжних заходів у сфері поводження з відходами як елемент механізму правового забезпечення екологічної безпеки громадян.
  7. Правові засади обов’язкового та добровільного страхування у сфері поводження з відходами як економіко-правового засобу забезпечення екологічної безпеки.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Правова природа Жовтого та Зеленого переліків відходів.

2. Відходи як об’єкт права власності. Правові вимоги до власників відходів, а також місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення екологічної безпеки.

3. Загальна характеристика засобів правового стимулювання щодо утилізації відходів та зменшення обсягів їх утворення.

4. Технічне регулювання як засіб забезпечення екологічної безпеки у сфері поводження з відходами. Правові засади стандартизації та нормування у сфері поводження з відходами.

5. Організаційно-правові засади участі громадськості у прийнятті рішень, які стосуються екологічної безпеки у сфері поводження з відходами.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 51, 25, 26, 61, 153, 154, 288.

Додаткові джерела: 152, 231, 232, 233.

Нормативно-правові акти: 21, 45, 152, 158, 185, 292, 296, 297, 309, 310.

 

Частина 3. Міжнародно-правове співробітництво України в галузі екології (міжнародне екологічне право)

Тема 14. Науково-теоретичні засади міжнародно-правового регулювання в галузі екології (2 год.)


Просмотров 262

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!