Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


В) біліктілігін жоғарылатуТехнологиялық машинларды жинақтау және пайдалану

2-нұсқа

1. Үйкеліс коэффициентінің минималдығын қамтамасыз ететін күкіртті қаптаулар:

А) молибден дисульфиді (MoS4 )

В) цирконий дисульфиді(ZrS2 )

С) күкіртті титан(TiS)

D) темір сульфаты `(FeSO4 )

E) марганец сульфаты (MnSO4 )

2.Тоқсандық баптау және реттеу қай уақыт аралығында орындалады:

A)2 жылда 1 рет

B) 6 айда 1 реттен кем емес

C) 2 жылда 1 реттен кем емес

D)3 айда 1 реттен кем емес

E) 24 айда 1 реттен кем емес

F) 1 жылда 1 реттен кем емес

 

3. Антифрикционды материалдар:

А) графит

В) металкерамикалық материалдар

С) баббит

D)бейметалл материалдар

E)мыс және жез

 

 

4.Техникалық қызмет көрсету -2:

А) жарты айда орындалатын ТҚ

В) екі апта уақыт аралығында мерзімділікпен орындалатын ТҚ

С) ай аралық мерзімдікпен орынадалатын ТҚ

D) бір апта бойындағы мерзімділікпен орындалатын ТҚ

E) Тәулік мерізімдегі орындалатын ТҚ

 

5.Бақылау-тесеру жұмыстары:

А) майлайтындардың техникалық күйін тексеруге мүмкіндік беретін жұмыстар

В) техникалық күйінің жалпы тексеру жұмыстары

С) бұйымды қалпына келтіру және қолдауға арналған жұмыстар

D) бұйымды қалпына келтіру мақсатпен іске асырылатын жұмыстар

E)бұйымның техникалық күйін бағалауға мүмкіндік беретін жұмыстар

F) бұйымның техникалық күйін бағалауға мүмкіндік бермейтін жұмыстар

G)бұйымның жұмысқа қабілеттілігін жартылай қалпына келтіруге мүмкіндік беретін, жұмыстар 

 

6.Паспорт:

А)бұйымның параметрлерін растайтын құжат

В) бұйымның техникалық сипаттамаларын және негізгі параметрлерін растайтын, құжат

С) жабдықтарды пайдалану ережесі бар құжат

D) бұйымның техникалық сипаттары бар құжат

E)жабдықтарды пайдалану ережесіз құжат

 

7.Тексерудің негізгі белгілері:

А) жұмыстың қауіпсіздігін анықтау

В) жұмыстың тиімділігін арттыру

С) жұмыстың қауіпсізділігін арттыру

D) техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмыс көлемін анықтау

E) жасырын ақаулықтарды анықтау

 

8. Монтаждау:

А)қызмет көрсетуді және жөндемді қолдау

B) торапшыларды түзілімдеуге байланысты жұмыстар комплексі

C)қызмет көрсету және үзіліссіздікті қолдау

D) жабдықтың өзгеріссіздігін қолдау

E)машинаның негізгі тораптарын құрастыру

F)детальдар мен тораптарды жеткізіп, оларды жинақтап, баптайтын жұмыстар комплексі

G) торапшылар мен тораптарды жинақтау

 

9. Техникалық қызмет көрсету-1:A) екі апталық мерзімділікпен орындалатын,ТҚ

B)екі апта аралығына тең ТҚ

C) апталық мерзімділікпен орындалатын ТҚ

D)бір апта аралығында орындалатын ТҚ

E)айлық ауысымдағы мерзімділікпен орындалатын ТҚ

F) тәуліктік мерзімділікпен орындалатын ТҚ

G) үш аптаға тең мерзімділікпен орындалатын ТҚК

 

10.Техникалық пайдалану ережелеріне жатады:

A) жабдықтың қабылдау және айлық тапсыру, апаттық жағдайда персоналдың эксплуатациялық әрекеті

B) жабдықтың технологиялық және техникалық параметрлері, техникалық сипаттамасын және құрылғының сипатын, жұмыс тәртібін

C) жабдықтың сипаты

D)жабдық сызбасы

E)жабдықтың құрылымдық сызбасы

F) жөндеу құжаттарын

G)пайдалану құжаттары

 

11. Пластикалық майлау материалдарының жұмыс істеу қабілеті мен негізгі бағалау көрсеткіштері:

A) механикалық тұрақтылық

B) беріктік шегінің жылжуы

C)тұтқырлық

D)температура тамшы құлауы

E пенетрация

F)температура тұтануы

G) көмірсутектердің құрамы

 

12.Майлаудағы май жұмысы мен негізгі сапа көрсеткіштері:

А) антикоррозиялық қасиеттер

В) тығыздық

С)қайнау температурасы,тұтқырлық

D) пенетрация

E)тамшылау температурасы, тұтқырлық

F) баға

 

13. Цех персоналы жөндеу жұмыстарын жүргізгендегі жауапты жетекшіт болады:A) бөлімше бастығы

B)цех бастығы

C) аға инженер

D)механик

E) инженер –механик

F) басты инженер

 

14. Металл тозған кезде хромдау қолданылады:

A) тозу 0,16±0,2 мм құраған

E) тозу 0,15±0,2 мм құраған

G) тозу 0,18±0,2 мм құраған

А) тозу 2ч4 мм құраған

С) тозу 2ч4 мм құраған

D) тозу ±3 мм құраған

F) тозу 4ч6 мм құраған

15. «Құрғақ» үйкеліс дегеніміз:

A)жанасатын беттерде майлаусыз 2 дененің бөлінетін ортада қозғалыс үйкелісі

B)жанасатын беттерде төсемдердің майлаусыз дененің қозғалыс үйкелісі

C)жанасатын беттерде майлаусыз 2 дененің қозғалыс үйкелісі

D)майдың болмауы

E) майлауда майдың болмауы

F) майлауда майдың болмауы

G) 0,1% кем емес майдың мөлшері бар үйкеліс

 

16. Индустриалдық май көрсеткіштерімен сипатталады:

А) тұтқырлықпен,май қызуының температурасымен, меншікті салмақпен

В) қышқылдар және сілтілердің құрамымен

С) динамикалық тұрақтылықпен

D)күл және механикалық қоспалар құрамымен

E)механикалық қоспалар құрамымен

F) кинематикалық тұтқырлықпен

 

17. Электр механикалық қалыпна келтіру кезіндегі кернеудің шамасы:

А)3-5В

В) 1-5В

С)5-6В

D) 2-5В

E)7-8В

F) 6-7В

G)1-3В

 

18. Әмбебап майлау таңбасында «Д» әрпі білдіреді:

A)ұзақ сақтауды

B)қысқа сақтауды

C)майлау әмбебаптығын

D) ыстыққа төзімділігін

E)қоспаларды

F) аязға төзімділігін

 

19. Өндірісте кәсіби оқудың формалары қолданылады:

А) біліктілігін жоғарылату үшін аттестациялау

В) біліктілігін жоғарылату

С)жұмыскерлерді қайта дайындау

D)жұмыскерлерді екінші мамандыққа оқыту

E) жаңа жұмыскерлерді дайындау

 

20. Зақымдану:

A)тетіктердің үйкелісі

B) тетіктердің ақауы

C) тетіктердегі ойық

D) тетіктердің бұзылуы

E)тетіктер коррозиясы

F)қызметтік қасиеттердің жартылай жоғалуы

 

21. Қорғаныс құрылығыларын енгізуге және сынауға құқығы бар:

A) арнайы персоналдың

B) арнайы маманның

C)кезекші слесардың

D) диспетчердің

E) ауысым бастығының

F)механиктің

22. Пайдаланылған барлық май топтарындағы механикалық қоспалардың мөлшері:

A) ≤1%

B) 0,9%

C) 7%

D) 5%

E) 3%

 

23. Мойынтіректің тіректерін герметизациялау үшін нені қолданады:


Просмотров 479

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!