Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Використання ПЕОМ під час виконання лабораторних робітНаведені методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за курсом «Економетрія» розв’язуються за допомогою персональних комп’ютерів та спеціальних прикладних програм. Найбільш поширеною програмою роботи з економічною інформацією є програма EXCEL, яку взято за базову для проведення лабораторних робіт із застосуванням ПЕОМ.

Нижче наведена таблиця 1.1, в якій перелічені основні функції програми EXCEL та дії, які вони виконують.

 

Таблиця А.1

Функція Дія, яка виконується
Функції для роботи з матрицями
МУМНОЖ (масив 1, масив 2) Повертає добуток матриць, які містяться в масивах. Масив з тим самим числом рядків, як і масив 1, та таким самим числом стовпців, як і масив 2.
ТРАНСП Повертає транспонований масив. Перший рядок вихідного масиву стає першим стовпцем, а другий рядок – другим його стовпцем і т.д.
МОПРЕД Повертає визначник матриці. Матриця записується у масиві
МОБР Повертає обернену матрицю. Матриця записується у масиві
Статистичні функції
СРЗНАЧ Функція обчислення середнього арифметичного
ДИСП Обчислює дисперсію не більш 30 випадково взятих чисел
КВАДРОТКЛ Обчислює суму квадратів відхилень точок даних від їх середнього
КОВАР Обчислює коваріацію (середній добуток відхилень для кожної пари точок даних)
КОРРЕЛ Обчислює коефіцієнт кореляції
ЛИНЕЙН Ця функція застосовує метод найменших квадратів, щоб визначити оцінки параметрів лінійної регресії
НОРМАЛИЗАЦИЯ Обчислює нормалізоване значення для розподілу, що характеризується середнім та стандартним відхиленням Х-значення, що нормалізується
ТЕНДЕНЦИЯ Функція передбачає, що тенденція зміни залежної змінної буде збережена
СРОТКЛ Обчислює середні абсолютних значень відхилень точок даних від середнього
СТАНДОТКЛОН Оцінює стандартне відхилення за вибіркою та характеризує розкид точок відносно їх середнього
FРАСП Це функція F-розподілу використовується для визначення розбіжностей щільності розподілу двох множин даних
СКОС Повертає асиметрію розподілу
ЭКСЦЕСС Повертає ексцес множини даних
     

Додаток БВаріанти вихідних даних для лабораторних робіт

Лабораторна робота №1

(для формування варіанта вибирається будь-який стовпчик

з таблиці №1 в парі з будь-яким стовпчиком таблиці №2)

 

Таблиця Б.1 – Значення фактора

N XI X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12
2.06 2.53 2.17 3.65 3.22 2.16 4.57 2.25 6.15 1.86 2.07 3.11
2.54 3.54 2.90 3.82 3.67 2.65 5.42 2.98 5.66 1.91 3.22 3.15
3.14 3.84 3.29 3.76 4.95 3.49 5.29 2.15 7.50 2.14 3.04 3.65
3.84 4.13 5.24 5.10 3.16 6.33 2.71 6.90 3.39 3.42 4.84
4.18 4.22 5.25 5.03 5.98 3.85 7.63 3.70 8.31 3.95 5.23 4.62
4.78 4.81 4.92 5.52 7.28 4.58 7.53 4.59 8.25 4.30 5.70 4.87
5.11 8.53 5.79 5.62 6.90 5.33 7.73 4.77 9.39 5.10 6.53 6.09
5.67 5.82 5.87 6.98 7.54 5.89 8.44 5.34 9.73 5.47 6.41 7.06
6.02 6.43 6.99 6.91 7.91 6.20 9.49 5.45 9.33 5.97 6.88 6.23
6.65 7.73 7.04 7.98 8.40 6.39 9.18 6.00 10.50 6.16 7.46 6.83
7.05 8.19 8.14 7.24 6.14 6.95 10.14 6.25 11.10 6.46 6.83 8.01
7.52 7.65 8.06 9.27 8.76 7.28 9.94 6.79 11.51 6.07 6.34 6.26
8.03 9.31 8.57 8.46 9.67 7.80 10.92 8.24 12.42 6.71 8.19 9.37
8.56 8.26 9.45 10.30 10.28 8.47 11.89 8.51 12.40 7.16 7.19 9.02
9.03 9.86 9.06 10.72 10.59 9.22 11.14 9.15 13.14 8.81 9.72 9.76

 Таблиця Б.2 – Значення показника

N Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12
7.24 10.89 11.21 12.11 15.21 16.62 10.22 12.50 19.66 14.87 22.68 10.65
8.02 11.82 17.75 12.30 15.42 17.63 10.58 13.88 20.53 15.76 23.69 11.87
9.28 12.45 16.39 13.82 16.44 19.22 12.01 15.16 21.31 16.79 24.32 12.81
10.12 13.27 11.87 14.84 17.93 19.36 12.84 16.06 22.59 16.03 25.97 13.40
11.12 14.12 19.80 15.86 18.52 20.52 13.28 16.86 23.27 16.29 26.23 15.12
12.18 15.23 21.21 18.41 19.60 21.95 15.13 17.65 24.44 19.93 27.60 16.03
13.01 16.07 21.84 17.80 20.76 22.45 15.84 18.46 25.65 20.32 28.13 16.21
14.12 17.40 23.00 21.30 23.56 17.08 19.54 20.74 21.18 29.84 18.07
15.21 18.68 24.44 19.57 22.25 24.90 17.99 20.58 27.36 22.47 30.31 18.41
16.29 19.46 25.36 21.26 24.14 25.53 18.32 21.77 28.37 23.47 31.52 19.53
17.01 20.52 25.54 21.08 24.17 26.11 19.49 22.15 29.22 24.07 32.27 20.48
18.03 21.32 27.14 22.99 25.66 28.02 20.59 23.80 30.50 25.57 33.77 21.72
13.19 22.58 27.95 23.43 26.50 28.37 21.35 24.79 31.21 27.07 34.66 23.17
20.21 23.73 28.99 24.63 27.46 29.46 23.20 25.57 32.56 27.62 35.93 23.57
21.22 25.02 30.80 25.41 29.02 30.42 24.21 27.18 33.66 28.42 36.97 24.41

Лабораторна робота №2Таблиця Б.3 – Значення факторів Х1, Х2, Х3 та показника Y

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3
XI Х2 X3 Y XI Х2 X3 Y XI Х2 X3 Y
2.31 10.1 6.315 7.627 2.12 9.97 6.28 7.45 2.41 10.25 6.32 7.73
4.67 11.7 7.729 10.7 4.40 11.43 7.64 10.48 4.78 11.95 7.79 10.94
6.17 13.9 8.479 11.53 6.16 16.61 8.25 11.25 6.26 13.87 8.57 11.82
8.7 14.4 8.691 13.4 8.69 14.28 8.61 13.33 8.95 14.52 8.83 13.59
10.7 15.1 10.5 17.02 10.47 14.93 10.21 16.90 10.75 15.18 10.55 17.15
13.5 17.1 10.52 18.75 13.41 17.04 10.43 18.57 13.57 17.41 10.59 18.81
16.2 18.9 11.68 21.14 15.98 18.82 11.54 20.91 16.43 19.01 11.83 21.26
18.3 20.3 13.77 23.37 18.24 20.30 13.73 23.32 18.55 20.52 13.83 23.38
21.2 21.7 13.7 27.45 20.89 21.48 13.64 27.16 21.45 22.02 13.97 27.62
22.7 22.4 14.43 27.13 22.66 22.22 14.41 27.00 22.75 22.53 14.55 27.18
25.1 22.5 14.07 29.61 24.91 22.41 13.98 29.59 25.19 22.64 14.17 29.87
26.1 24.7 16.46 32.52 26.03 24.45 16.45 32.24 26.25 24.89 16.64 32.64
27.5 24.8 15.02 31.8 27.25 24.75 14.83 31.71 27.63 25.02 15.07 32.01
29.9 14.27 35.18 29.74 24.89 15.06 35.10 30.16 25.19 15.38 35.25
32.1 15.66 37.07 31.80 25.95 15.61 36.77 32.20 26.15 15.72 37.14
33.7 27.4 17.21 38.85 33.66 27.27 17.14 38.70 33.94 27.60 17.27 38.96
35.8 28.9 17.47 ? 35.57 28.80 17.39 ? 36.00 29.02 17.56 ?

 

 

Варіант 4 Варіант 5 Варіант 6
XI Х2 X3 Y XI Х2 X3 Y XI Х2 X3 Y
2.37 10.27 6.40 7.73 2.25 9.90 6.09 7.49 2.61 10.35 6.61 7.72
4.77 11.87 7.88 10.85 4.42 11.54 7.49 10.64 4.89 11.78 7.94 10.77
6.24 13.88 8.50 11.54 6.08 13.73 8.46 11.44 6.24 14.09 8.62 11.86
8.70 14.62 8.86 13.52 8.65 14.26 8.59 13.24 9.01 14.64 8.83 13.73
10.79 15.28 10.51 17.13 10.64 14.91 10.43 16.99 10.79 15.17 10.68 17.04
13.60 17.29 10.53 18.75 13.29 17.02 10.52 18.57 13.53 17.42 10.66 18.80
16.31 19.04 11.74 21 15 15.95 18.84 11.65 21.07 16.32 19.24 11.78 21.28
18.40 20.45 13.96 23.49 18.25 20.06 13.55 23.23 18.60 20.60 13.78 23.70
21.25 21.94 13.86 27.50 21.10 21.71 13.67 27.37 21.48 22.04 13.74 27.63
22.87 22.55 14.60 27.16 22.67 22.31 14.33 27.12 23.02 22.69 14.56 27.45
25.15 22.56 14.24 29.73 24.99 22.39 13.95 29.42 25.17 22.65 14.09 29.71
26.27 24.79 16.59 32.71 26.00 24.50 16.34 32.43 26.40 24.83 16.66 32.80
27.70 24.82 15.03 31.83 27.34 24.76 14.81 31.74 27.62 24.82 15.12 31.81
30.00 25.11 15.34 35.18 29.75 24.99 15.13 35.16 30.19 25.17 15.42 35.22
32.25 26.11 15.84 37.12 31.87 25.94 15.46 37.07 32.25 26.22 15.77 37.26
33.85 27.58 17.30 38.97 33.55 27.35 16.96 38.74 33.76 27.72 17.40 39.20
35.96 29.1 17.48 ? 35.7 28.83 17.25 ? 35.97 29.15 17.77 ?

 

Продовження табл. Б.3

Варіант 7 Варіант 8 Варіант 9
XI Х2 Х3 Y XI Х2 X3 Y Х1 Х2 X3 Y
2.61 10.32 6.71 7.95 2.40 11.27 6.78 8.61 1.43 9.18 6.17 7.29
4.97 11.96 8.14 10.75 5.66 12.48 8.49 11.33 3.92 10.94 7.70 9.79
6.55 13.96 8.95 11.66 6.87 14.11 9.46 12.48 5.49 13.30 8.43 11.26
9.16 14.62 8.83 13.49 9.52 14.64 9.44 14.37 8.17 13.89 8.12 12.42
10.68 15.18 10.95 17.44 11.57 16.17 10.82 17.43 9.68 14.49 10.41 16.04
13.93 17.34 10.92 19.05 13.73 17.47 11.01 19.50 13.42 16.73 10.39 18.34
16.27 19.21 11 75 21.42 16.87 19.85 12.16 21.22 15.92 17.97 11.36 20.94
18.74 20.36 14.05 23.85 18.73 21.43 14.46 23.84 18.04 19.45 13.32 22.74
21.31 22.21 14.09 27.92 22.16 22.12 13.96 27.80 22.68 21.49 12.72 27.09
22.88 22.84 14.60 27.27 23.33 22.98 14.72 27.82 22.68 21.80 14.22 26.43
25.13 22.63 14.38 30.04 25.84 22.61 14.58 30.01 24.33 21.64 13.51 29.39
26.28 24.93 16.57 32.83 26.69 25.03 17.07 33.32 25.64 24.48 15.83 32.37
27.71 24.94 15.51 31.89 27.78 25.16 15.39 31.87 27.14 24.02 14.52 31.52
30.01 25.27 15.44 35.21 30.86 26.05 15.95 35.35 29.22 24.42 15.06 34.89
32.08 26.18 16.00 37.27 32.87 26.44 16.37 37.50 31.09 25.96 15.32 36.33
33.74 27.61 17.59 38.99 34.65 28.09 17.94 39.91 33.34 27.05 16.65 38.35
36.31 29.23 17.97   36.25 29.76 18.44   35.64 28.12 16.55  

 

 

Варіант 10 Варіант 11 Варіант 12
Х1 Х2 X3 Y XI Х2 X3 Y Х1 Х2 X3 Y
3.18 10.95 6.94 8.50 1.49 10.12 5.97 7.54 0.95 8.71 4.67 5.94
5.76 12.66 8.20 11.67 3.65 10.54 6.62 10.36 2.82 10.89 6.16 10.20
7.26 14.35 9.03 12.11 6.11 13.09 7.92 11.46 6.09 13.54 7.18 10.22
8.95 15.04 9.87 14.09 8.59 14.03 8.17 12.38 7.38 12.56 6.81 12.40
11.44 16.26 10.65 18.01 9.73 15.13 10.01 15.88 10.28 13.50 9.87 15.64
14.59 18.13 10.57 19.21 12.49 16.51 10.01 18.21 11.97 16.69 8.58 18.23
16.91 19.73 12.18 21.33 15.58 17.73 11.61 20.34 15.08 18.84 10.22 19.34
18.40 21.09 14.02 23.54 18.03 19.80 13.43 23.34 16.43 19.59 12.72 23.28
21.84 22.47 13.77 27.72 20.43 20.55 13.33 27.34 19.59 20.15 12.39 25.80
23.88 22.58 15.01 27.18 21.71 22.08 13.78 26.30 22.44 20.79 13.12 25.47
25.98 22.68 14.51 30.26 23.88 22.36 13.64 29.51 24.53 20.57 12.58 27.72
26.85 25.76 17.62 33.09 26.00 23.84 15.47 32.25 24.56 23.28 16.15 31.40
28.71 25.63 15.59 32.22 26.53 24.29 14.52 31.78 27.39 24.47 13.30 31.67
30.38 25.00 16.23 35.42 29.26 24.33 14.75 34.71 29.41 23.00 14.73 33.68
32.66 26.36 16.63 37.21 31.55 25.73 14.59 35.96 31.82 24.87 14.94 36.97
33.88 28.54 17.28 39.64 32.61 27.38 17.02 38.33 33.13 26.17 16.8 37.22
36.54 29.13 18.59   35.66 28.14 16.45   35.20 28.30 16.57  

Лабораторна робота № 3

 

Таблиця Б.4 – Залежність обсягу проданого товару від ціни Р

Варіант
P D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
8.15 8.71 7.76 10.00 8.33 7.6 9.04 9.18 8.39 8.05
7.24 7.64 6.83 8.12 8.96 6.70 7.24 7.79 7.37 6.66
6.31 6.9 6.02 6.68 8.06 5.79 6.55 7.20 6.6 6.14
6.24 6.28 6.06 7.70 6.34 6.08 6.88 6.52 6.44 5.21
5.47 6.28 5.02 5.64 7.09 5.37 6.15 5.74 5.50 4.85
4.53 4.55 4.18 6.33 5.64 3.71 4.55 4.61 4.75 3.91
3.67 3.94 3.67 3.93 4.85 2.68 3.97 3.83 3.90 3.21
3.08 3.30 2.85 4.46 4.06 2.36 3.58 3.38 3.26 2.17
2.44 3.23 2.12 2.64 2.94 2.13 3.08 3.23 2.51 1.92
1.81 2.15 1.77 2.9 1.48 1.93 2.33 2.03 1.35
1.45 1.83 1.19 1 57 1.65 1.18 2.14 1.55 1.53 0.45

 

 

Варіант
P D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20
8.21 8.74 7.81 10.49 8.42 8.00 9.5 9.4 8.81 8.16
7.41 7.85 6.88 8.41 9.12 6.76 7.42 8.02 7.56 6.76
6.36 6.93 6.07 6.95 8.47 5.96 6.9 7.36 6.71 6.55
6.74 6.57 6.34 7.77 6.39 6.13 6.94 6.58 6.64 5.66
5.71 6.35 5.51 5.89 7.19 5.76 6.19 5.89 5.97 5.18
4.82 4.59 4.36 6.68 6.04 3.93 5.01 4.95 5.20 3.93
3.94 4.20 3.68 3.99 5.11 3.12 4.26 3.99 4.22 3.59
3.52 3.35 2.91 4.52 4.13 2.79 3.72 3.4 3.35 2.61
2.85 3.69 2.16 2.98 3.18 2.48 3.19 3.72 2.83 2.13
2.21 2.57 2.08 2.54 3.31 1.91 2.23 2.80 2.08 1.62
1.57 2.31 1.39 1.67 1.68 1.21 2.24 2.00 1.61 0.57

 

 

Варіант
P D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D27 D29 D30
8.04 8.71 7.64 9.8 7.92 7.22 9.03 8.91 8.23 7.94
7.18 7.53 6.38 7.82 8.59 6.49 7.08 7.33 7.37 6.17
5.85 6.53 6.01 6.31 7.69 5.49 6.35 7.03 6.40 5.88
6.01 6.11 5.85 7.68 6.26 5.69 6.64 6.5 6.36 4.72
5.08 6.15 4.66 5.47 7.07 5.08 5.78 5.63 5.49 4.73
4.22 4.25 3.77 6.29 5.23 3.26 4.05 4.46 4.58 3.7
3.30 3.73 3.62 3.69 4.57 2.26 3.71 3.75 3.83 2.95
2.85 3.01 2.79 4.35 3.61 2.17 3.22 3.02 3.1 1.91
2.13 3.11 1.94 2.24 2.44 1.91 2.67 2.85 2.45 1.82
1.55 1.79 1.73 2.11 2.73 1.33 1.78 1.86 1.74 0.92
1.21 1.53 0.79 1.55 1.6 0.76 2.00 1.42 1.28 0.29

Лабораторна робота № 4

 

Таблиця Б.4 – Залежність розміру податкових ставок від податкових надходжень

Х1 21.1 23.6 24.4 24.8 27.0 28.6 31.0 33.1 33.7 34.9 35.2 36.4 37.2
Х2 52.1 57.0 60.7 65.7 69.9 74.6 77.8 78.0 83.0 86.9 89.2 94.6 97.0
Y 69.5 75.9 79.9 84.6 89.0 95.6 99.8 103.1 107.5 111.9 114.5 120.9 122.8
Х1 30.1 32.6 33.7 35.1 36.4 39.4 41.8 43.3 44.2 46.0 47.8 49.5 49.7
Х2 52.1 53.5 53.1 56.5 54.1 58.2 55.1 57.2 56.1 56.1 57.1 58.7 58.1
Y 78.2 82.5 83.8 86.7 87.0 92.8 91.5 95.3 94.7 96.7 99.5 102.9 102.6
Х1 26.9 28.7 29.8 31.5 34.4 35.5 35.9 37.3 40.1 42.7 44.6 44.8 46.5
Х2 52.1 56.7 60.9 62.9 67.2 67.5 72.7 76.9 81.0 84.4 85.8 89.8 93.7
Y 75.2 81.4 84.9 90.0 96.3 97.2 102.2 107.1 114.0 118.5 123.1 126.2 131.7
Х1 23.8 23.8 24.2 24.8 24.9 25.9 26.7 27.8 30.3 31.5 33.4 35.6 37.7
Х2 42.7 46.6 49.3 51.8 53.3 55.5 58.6 59.0 64.4 65.7 68.8 69.2 74.4
Y 63.4 67.2 70.9 72.2 74.2 76.2 81.2 81.4 88.8 92.7 96.5 99.1 106.5
Х1 43.1 45.2 45.5 47.8 49.5 50.3 53.3 53.7 53.7 55.5 57.4 59.2 61.2
Х2 32.4 34.8 38.0 40.3 45.7 48.2 53.3 55.4 55.5 56.7 62.2 65.9 68.4
Y 68.7 73.3 77.6 80.1 88.1 91.0 100.4 102.2 101.1 103.9 112.1 118.3 121.9
Х1 55.0 55.4 55.6 56.8 58.3 59.7 60.8 63.6 65.6 68.0 70.7 71.4 74.2
Х2 32.5 36.7 40.6 45.0 49.4 52.2 52.4 55.3 59.7 60.4 62.3 65.6 66.3
Y 74.9 81.7 86.0 93.1 99.4 102.3 103.2 109.2 115.9 117.4 120.6 124.7 128.0
Х1 46.0 46.6 48.7 49.2 49.3 51.7 54.3 54.7 55.7 58.6 61.5 64.1 67.1
Х2 32.8 34.3 38.9 42.8 43.8 48.4 48.7 52.5 56.9 59.7 62.1 66.3 66.9
Y 69.9 72.4 80.3 85.4 85.1 92.3 94.9 99.4 104.1 110.2 115.8 121.6 127.7
Х1 45.9 46.2 47.4 49.8 51.6 53.8 55.3 56.5 59.5 60.7 61.4 63.3 64.7
Х2 52.1 55.5 55.9 56.6 57.9 63.2 63.7 64.3 65.4 69.5 73.1 74.8 80.3
Y 92.3 97.2 98.6 100.9 102.7 111.2 111.8 114.1 117.6 121.9 126.5 129.6 135.6
Х1 32.1 34.3 36.3 38.4 40.8 42.1 43.5 45.8 48.7 51.6 53.7 54.4 55.7
Х2 44.1 45.4 46.4 50.9 55.5 57.9 63.4 63.8 66.5 66.9 68.3 71.5 76.5
Y 74.2 76.2 78.5 85.9 95.6 102.4 104.4 108.3 111.3 114.6 119.4 124.6
Х1 33.1 34.2 36.3 38.4 41.0 43.7 44.3 46.0 47.0 49.3 50.1 51.6 53.9
Х2 25.1 25.4 30.2 32.7 35.7 41.1 43.5 47.9 53.3 56.8 62.2 64.2 69.7
Y 54.1 54.9 62.0 66.3 70.5 79.3 81.3 88.0 94.8 99.7 106.2 110.4 117.7
Х1 43.2 44.9 46.2 46.8 49.4 51.7 52.5 54.8 57.3 57.9 60.2 60.6 60.9
Х2 25.2 36.4 41.7 47.3 50.8 52.2 52.6 57.6 62.8 67.9 71.5 75.7 78.8
Y 71.1 75.1 82.4 88.9 94.7 96.8 97.6 104.5 112.7 117.7 124.0 127.9 131.3
Х1 54.2 56.8 59.7 61.4 63.5 64.7 64.8 67.4 69.0 70.7 71.3 73.7 75.9
Х2 33.6 39.1 40.4 42.9 44.0 46.8 51.9 56.3 56.6 58.7 59.6 62.4 63.9
Y 75.4 85.4 88.5 92.7 95.2 99.5 106.2 113.2 114.5 118.1 118.7 123.0 127.4
Х1 34.8 35.8 38.7 40.7 41.9 42.3 44.3 46.6 48.4 48.8 51.7 53.3 54.4
Х2 32.4 36.4 39.9 43.4 47.9 51.6 56.0 60.7 61.9 66.9 70.6 72.3 75.2
Y 62.4 67.5 74.0 79.5 85.9 88.9 95.3 101.9 104.7 110.1 116.6 118.1 122.2
Х1 43.6 44.0 44.8 46.3 47.6 47.9 50.1 50.5 51.1 52.9 53.1 54.0 56.8
Х2 34.7 37.7 40.4 42.8 44.7 49.5 51.8 53.8 57.6 60.4 63.3 63.6 66.0
Y 71.9 75.1 78.1 83.1 86.7 92.3 94.9 97.5 102.0 106.4 110.0 110.0 114.6
Х1 43.4 45.5 46.3 46.8 49.8 51.3 53.8 55.1 56.2 56.9 59.6 60.3 60.4
Х2 32.3 37.2 42.5 47.7 50.2 54.6 57.2 60.4 62.7 64.0 68.4 71.6 74.3
Y 69.3 75.4 82.4 88.1 93.8 99.3 104.9 108.8 111.6 114.4 120.5 123.3 126.1
Х1 45.3 45.6 45.9 48.4 51.0 51.6 52.1 52.6 55.5 56.7 57.3 57.8 58.7
Х2 36.6 38.5 42.5 47.7 53.2 57.7 60.7 64.8 64.9 69.4 74.6 77.9 80.3
Y 75.4 77.7 81.3 89.2 97.7 103.1 105.4 111.7 114.2 118.3 124.8 127.4 131.6
Х1 33.3 33.6 33.8 34.5 36.8 39.4 40.3 42.7 44.7 44.9 45.7 48.0 50.4
Х2 47.5 52.2 55.1 58.7 62.3 67.9 73.1 75.4 78.5 81.4 81.5 81.7 82.6
Y 77.6 82.8 85.0 89.2 95.0 102.3 107.7 112.2 115.7 120.2 119.3 123.3 126.5
Х1 44.4 47.3 48.2 49.8 52.2 54.3 54.4 56.9 58.7 61.5 63.8 64.2 65.0
Х2 33.3 38.5 40.4 45.8 46.2 50.0 52.1 56.7 57.9 60.5 63.0 65.1 66.6
Y 70.1 78.6 81.7 38.7 90.8 96.4 99.7 106.1 109.2 112.8 117.1 119.1 123.2

Лабораторна робота № 5

 

Таблиця Б5 – Побудова економетричної моделі на основі системи одночасних

структурних рівнянь

Х1
  Х2 12,5 8,5 8,2 5,5
  X3 14,3 12,8 12,5 11,5
  Y1
  Y2
Х1
  Х2 12,5 8,5 8,2 5,5
  X3 7,5 6,5 6,2 5,8 5,5 4,5 4,7
  Y1
  Y2
Х1
  Х2 13,5 9,5 9,2 9,2
  X3 14,3 12,8 12,5 11,5
  Y1
  Y2
Х1
  Х2 8,5 8,2 8,5 8,2 5,5 5,5
  X3 12,8 12,5 11,5 4,5 4,7
  Y1
  Y2
Х1
  Х2 8,5 8,2 9,5 9,2 9,2 5,5
  X3 6,2 5,8 5,5 4,5 11,5
  Y1
  Y2
Х1
  Х2 12,5 8,5 8,2 5,5
  X3 12,8 12,5 11,5 4,5 4,7
  Y1
  Y2
Х1
  Х2 8,5 8,2 9,5 9,2 9,2 5,5
  X3 14,3 12,8 12,5 11,5
  Y1
  Y2
Х1
  Х2 12,5 8,5 8,2 5,5
  X3 12,8 12,5 11,5 4,5 4,7
  Y1
  Y2
Х1
  Х2 13,5 9,5 9,2 9,2
  X3 14,3 12,8 12,5 11,5
  Y1
  Y2
Х1
  Х2 12,5 8,5 8,2 5,5
  X3 12,8 12,5 11,5 4,5 4,7
  Y1
  Y2

Додаток В


Просмотров 311

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!