Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Всі розроблені методи підключити до відповідних подій (на закладці Events вікна Properties для потрібного елементу)Лабораторна робота № 3

Мета – ознайомлення з елементами графічного інтерфейсу TabControl, ComboBox, DomainUpDown, NumericUpDown, RadioButton, ListBox, ContextMenuStrip, RichTextBox, TextBox, HelpProvider, а також опрацювання подій "натискання клавіш клавіатури"

Інтрукція до виконання Завдання.

Створити Windows Form Application.

ДодатиTabControl, на нього додати елементи управління (рис.1, рис.2).

Реалізувати програмний код, що забезпечує можливість по натисканню кнопки (елемент Button1) виводити в поле ListBox значення з елементів DomainUpDown,TextBox та NumericUpDown.

• задати обмеження [1,10] на значення лічильника NumericUpDown (властивостіMaximum iMinimum).

• задати список в DomainUpDown (властивість Items)

Додати метод: button1_Click(…)

Для елементу listBox1 вдастивість SelectionMode задати MultiSimple

Для елементу ListBox розробити метод опрацювання подій, що дозволяє видалити вибраний рядок:

* від натискання клавіші "Delete" (e->KeyCode == Keys::Delete)

* або набору клавіш "Shift+D" (e->Shift && e->KeyCode == Keys::D).

Додати метод: listBox1_KeyDown (…)

Реалізувати програмний код, що забезпечує можливість виклику файлу-допомоги (help) по натисканні кнопки F1 для форми (Form1). Додати елемент HelpProvider.

Створити локально на диску С:\\ файл допомоги ( C:\\lab3\\help_file1.txt )

Додати метод: Form_HelpRequested(…).

Заповнення списку в елементі ComboBox відбувається після завантаження головної форми. Після вибору пункту зі списку автоматично заповнюється Label4.

Додати методи: Form1_Load(…) та comboBox1_SelectedIndexChanged(…)

Зміна вибору елементів RadioButton активізує та деактивує залежні елементи (ComboBox та TextBox).

Додати метод:RadioButton_CheckedChanged(…)

Реалізувати програмний код, що забезпечує можливість по натисканню кнопки (елемент Button2) заповнити поле RichTextBox на основі даних з елементів ListBox та ComboBox і Label або TextBox.Додати метод:button2_Click(…)

Для елементу RichTextBox передбачити виклик контекстного меню (елемент ContextMenuStrip). Розробити метод опрацювання події від контекстного меню, що дозволяє очистити елемент RichTextBox.

Додати метод:clearToolStripMenuItem_Click(…)

Для елементу RichTextBox розробити метод опрацювання подій від натискання клавіш "Ctrl+S", що дозволяє зберегти вміст елементу RichTextBox у файлі формату *.rtf. Додати на графічну форму елемент saveFileDialog1.

Додати метод: richTextBox1_KeyDown(…)

Всі розроблені методи підключити до відповідних подій (на закладці Events вікна Properties для потрібного елементу).

Допомога (інформація щодо властивостей, методів та подій для роботи з графічними елементами): http://msdn.microsoft.com/ru-RU/library


Допоміжні конструкції:

для роботи з елементом checkedListBox:

- визначення кількості елементів в списку:

checkedListBox1->Items->Count

- отримання значення вибраних елементів списку:

checkedListBox1->CheckedItems->Count // визначення їх кількості

checkedListBox1->CheckedItems[ i ] // вибір і-го вибраного елементу

- встановлення значення і-го елементу списку:

checkedListBox1->SetItemChecked( i, false );

// false – елемент не відзначений, true – елемент відзначений

 

для роботи з елементом listBox:

- додати запис в елемент:listBox1->Items->Add("текст")

 

- отримати значення вибраного запису:

listBox1->SelectedItem->ToString() // ToString() – конвертувати в текст

 

- визначення статусу рядка запису:

listBox1->GetSelected(i) // повертає true, коли рядок вибраний

 

- отримати значення і-го рядка:

listBox1->Items[i]

 

- очистити або оновити елемент:

listBox1->Items->Clear(); // очистити

listBox1->Refresh(); // оновити

listBox1->SelectedItems->Clear(); // зняти вибір із записів

 

для роботи з елементом radioButton:

- встановити прапорець:

radioButton1->Checked = false;

// false – елемент не відзначений, true – елемент відзначений

 

для роботи з елементом helpProvider:

- задати файл-допомоги: helpProvider1->HelpNamespace = "C:\\lab3\\help_file1.txt";

- встановити прив’язку виклику допомоги до елементу:

helpProvider1->SetShowHelp(tabPage1, true);

для генерування випадкових чисел використовується вбудований клас Random:

- оголошення класу:

Random^ <назва змінної> = gcnew Random( )

- генерування числа з інтервалу:

<назва змінної> –>Next(<нижня межа>, <верхня межа> )

для роботи з елементом numericUpDown:

- отримання значення (тип результату - decimal):

numericUpDown1 –>Value

- приведення типу decimal до типу int: Convert::ToInt16(numericUpDown1 –>Value)

для роботи з елементом comboBox:

- додати запис в елемент:

comboBox1->Items->Add("текст")

- отримання індексу вибраного пункту списку comboBox1->SelectedIndex У випадку, коли в елементі comboBox не вибраний жоден пункт списку, команда comboBox1->SelectedIndex повертає значення –1, в іншому випадку – індекс вибраного елементу, починаючи з 0.для роботи з елементом textBox (або label):

- виведення тексту textBox1–>Text = "текст" label1–>Text = "текст" - додавання тексту до вже наявного в полі textBox–>Text += "текст" label1–>Text += "текст" - задавання властивості "доступне/недоступне для використання" textBox1–>Enabled = true textBox1–>Enabled = false

 

- задавання властивості "поле тільки для читання"

textBox1->ReadOnly = true;


Скріншоти:

Рис.1 Інтерфейс закладки TabPage1

 

 


Рис.2 Інтерфейс закладки TabPage2

 


Рис.3 Виведення в поле ListBox значення з елементів
DomainUpDown та NumericUpDown

 

 

Рис.4 Вибір рядка в полі ListBox для видалення за допомогою клавіш " Shift+D "

Рис.5 Результат видалення рядка

 

Рис.6 Вибір елементу списку в ComboBox

 

Рис.7 Генерування випадкового значення ID клієнта з врахуванням поточної дати в елементі TextBox

 

 

Рис.8 Виведення в поле RichTextBox даних з елементів ComboBox, Label та ListBox

Рис.9. Виведення діалогового вікна після натискання клавіш "Ctrl+S" для підтвердження збереження даних з поля RichTextBox

Рис.10. Виведення повідомлення про підтвердження збереження даних

Рис.11. Виклик контекстного меню для елементу RichTextBox


Індивідуальні завданняЗадано предметну область: Варіант 1

База даних канцтоварів

Варіант 2

База даних книг

Варіант 3

База даних комп'ютерної техніки

Варіант 4

База даних продуктів

Варіант 5

База даних хлібних виробів

Варіант 6

База даних лікарств

Варіант 7

База даних моделей автомобілів

Варіант 8

База даних цукерок

Варіант 9

База даних канцтоварів

Варіант 10

База даних книг

Варіант 11

База даних комп'ютерної техніки

Варіант 12

База даних продуктів

Варіант 13

База даних хлібних виробів

Варіант 14

База даних лікарств

Варіант 15

База даних моделей автомобілів

 


Просмотров 296

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!