Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розрахунок ціни програмного продукту за аутсорсінгомУкраїнська комп’ютерна промисловість має свої особливості. Лише потужні підприємства та відомі стабільно працюючі фірми можуть зосереджувати свою увагу на створенні програмного забезпечення. Інші підприємства займаються лише використанням придбаного програмного забезпечення, або долучають персонал за угодою аутсорсінга.

Найбільш прийнятним і дешевим способом розробки програмного продукту на сьогоднішній день є аутсорсинг. За цим методом витрати на створення програми обмежуються оплатою праці програміста та незначною часткою накладних витрат. Аутсорсінг персоналу передбачає укладання трудової угоди , яка обов язково доповнюється додатковою угодою про вартість робіт за 1 годину. Крім того розробляється і узгоджується зобов язання за завданням замовника на виконання робіт. Розробляється Реєстр відпрацьованого часу . За цим реєстром здійснюється контроль відпрацьованого часу і узгодження робіт.

Витрати на оплату праці = Кількість годин х Вартість робіт за 1 годину.

Сукупні Витрати на розробку програмного продукту = Прямі витрати на розходні матеріальні ресурси ( не обов язково ) + Витрати на оплату праці з нарахуваннями + Накладні витрати

Ціна за аутсорсінгом = (Сукупні витрати + прибуток + ПДВ)

Вартість робіт за 1 годину не може бути меншою , ніж тариф відповідного розряду працівника.

Для нашого розрахунку Реєстр відпрацьованого часу відповідає даним табл.. 3 Трудомісткість робіт.Можна недати власний Реєстр. Часу., а тарифні ставки брати з таблиці 4.7.

Розрахунок прямих витрат на матеріальні ресурси та оплату праці розробника програми відповідають данним таблиці 4.11.

Такі вихідні данні дозволяють коректно порівняти ціну , розраховану за витратним методом і за аутсорсінгом . Розрахунок витрат і ціни за аутсорсінгом представлений в таблиці 4.13

Таблиця 4.13 Розрахунок витрат і ціни за аутсорсінгом

  Вид витрат Сума гр
Стаття 1 Прямі матеріальні витрати 632,5

 

Продовженя таблиці 4.13

Стаття 2 Основна заробітна плата основних виробничіх працівників ( розробників програмного продукту . )   2243,15
Стаття 3 Додаткова заробітна плата ( розробників програмного продукту . ) 224,32
Стаття4. Єдиний соціальний внесок ( нарахування на заробітну плату ) 907,04
  Накладні витрати ,які розраховуються у % до основнї зарплати .Приймаємо 40% тоді 1478.99(2243,15) х 0,4 897,26
Загалом Сукупні витрати за аутсорсінгом 4904,27
  Плановий прибуток 25% тоді О,25х 4904,27 1226,07
  ПДВ 20 %х (4904,27 + 1226,07) 1226,07
Загалом Ціна за аутсорсінгом (витрати + прибуток + ПДВ ) 7356,41

Порівнюючі ціни розраховані за різними методами ми робимо висновок . що програми вигідніше розробляти використовуючи аутсорсінг персоналу , ніж витратним методом .В данному разі різниця між цінами складає :Ціна оптово- відпускна програмного продукту- Ціна за аутсорсінгом = 10542,45 - 7356,41= 3186,04 грн

Замовник програми економить 30,2 % від повної собівартості:

Економія = Повна Собівартість програмного продукту - Сукупні витрати за аутсорсінгом = 7028,3 - 4904,27 =2124,03 грн.,

 

 

Таблиця 4.14 Порівняння витрат

Показники за аутсорсінгом Показники за традиційним методом розробки Економія

 

Сукупні витрати за аутсорсінгом Повна Собівартість програмного продукту Економія замовника
4904,27 7028,3 2124,03
Ціна за аутсорсінгом Ціна оптово- відпускна програмного продукту Економія споживача
7356,41 10542,45 3186,04
3.6 Висновок за розділом

В цьому розділі було розраховано повну собівартість робіт пов’язаних зі створенням програмного забезпечення, що становить 7028,3 грн і оптово-відпускну ціну, що становить 10542,45 грн. Отримана відпускна ціна може коригуватися з врахуванням конкурентного середовища.
5 ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1 Охорона праці користувачів ПК

Основним нормативним документом щодо забезпечення охорони праці користувачів ВДТ є ДНАОП 0,00-1.31-99 "Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин". Дані Правила встановлюють вимоги безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання робочих місць користувачів електронно-обчислювальних машин і персональних комп'ютерів (дані ЕОМ) та працівників, що виконують обслуговування, ремонт та налагодження ЕОМ та роботи з застосуванням ЕОМ, відповідно до сучасного стану техніки та наукових досліджень у сфері безпечної організації робіт з експлуатації ЕОМ та з урахуванням положень міжнародних нормативно-правових актів з цих питань.

ДНАОП 0.00-1.31-99 поширюється на всі підприємства, установи, організації, юридичні особи, крім зазначених нижче, незалежно від форми власності, відомчої належності, видів діяльності та на фізичних осіб (що займаються підприємницькою діяльністю з правом найму робочої сили), які здійснюють розробку, виробництво та застосування ЕОМ, у тому числі й на тих, які мають робочі місця, обладнані ЕОМ, або виконують обслуговування, ремонт та налагодження ЕОМ.

Вимоги ДНАОП 0.00-1.31-99 не поширюються на:

· комп'ютерні класи вищих та середніх закладів освіти, майстерні професійно-технічних закладів освіти;· робочі місця операторів ЕОМ, що використовуються у сфері управління та експлуатації атомних електростанцій;

· робочі місця пілотів, водіїв або операторів транспортних засобів, обладнаних ЕОМ, ЕОМ в системах обробки даних на борту засобів сполучення і ЕОМ у складі машин та обладнання, що переміщуються в процесі роботи;

· так звані портативні системи обробки даних, якщо вони не постійно використовуються на робочому місці;

· обчислювальні машинки (калькулятори), реєструвальні каси та прилади з невеликими пристроями індикації даних або результатів вимірювання;

· друкарські машинки класичної конструкції, обладнані відеотерміналом (так звані дисплейні друкарські машинки);

· омп'ютерні гральні автомати та системи обробки даних, призначені для громадського користування.

 


Просмотров 314

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!