Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розрахунок заробітної плати виконавця робіт зі створення програмного продуктуДля розрахунку використовуємо дані попереднього розрахунку – Т , а також ставки зазначені в таблиці 3.7

Таблиця 4.8 Тарифні оклади

Розряд Тарифний коефіцієнт Кт Ставка тарифна грн. місячна Оклад місячний грн
 
1.13 962.76
1.2 1022.4
1.28 1090.56
1. 36 1158.72
1.45 1235.40

 

Продовженя таблиці 4.8

1.54 1312.08
1.64 1397.28
1.73 1473.96
1. 82 1550,84

Основна ЗП визначається за формулою:

ЗПосн. = З1*Кт*Т/Чр*tр.буд.*(1+П/100) (грн.) (4.9)

Де З1 – місячна зарплата 1-го розряду (грн.); уточнюється на кожний розрахунковий рік відповідно на 2013рік З1 =852 гривні,

Кт – тарифний коефіцієнт, що відповідає розряду тарифної сітки по якому працює виконавець; уточнюється на кожний розрахунковий рік інженери – програмісти відноситься до 6-10 розряду ,для розрахунків приймаємо 6 , або 7 розряд з відповідними тарифними коефіцієнтами виконавця. , які вводяться поетапно ( в прикладі використано Кт=1,45 ) 6 розряд Кт=1,3 або 1, 45 –прийняти для розрахунків ; або 7 розряд Кт= 1,37 або 1, 54 –прийняти для розрахунків ( дивись табл..7 )

Т – загальна кількість годин на створення програмного продукту (люд/год);

потрібен окремий розрахунок, дивись нижче ;

Чр – число робочих днів на місяць;

При 5-денному робочому тижні Чр = 21,1 дні

t р.буд. – тривалість робочого дня в годинах;

t р.буд. = 8 год.

П – відсоток премії, якщо є., приймаємо від 4-15 %., доплати за виконання додаткових функцій; обчислюється у відсотках до тарифу

Рекомендуємо премії і доплати обчислювати разом і прийняти 5%

Підставляємо значення у формулу (3.8)

ЗПосн.= З1*Кт*Т/Чр*tр.буд.*(1+П/100) = ( 852 * 1.45 * 291,9 / (21.1 *8)) х 1.05 =2243,15 грн

Стаття 2 2243,15 грн

Стаття 3 . Додаткова заробітна плата основних робітників

Додаткова заробітна плата виробничих робітників складає а=15-10% від основної зарплати робітників Додаткова заробітна плата в прикладі береться в розмірі 10% від основної. за формулою (3.9)3дод.=(3посн*а дод.%) / 100% (4.9)

Зо — зарплата основна; а дод%. - відсоток додаткової зарплати.

ЗПдод = 2243,15 х 0,1 = 147,9 (224,32)грн

Стаття 3 = 224,32 грн

Стаття4. Єдиний соціальний внесок на обов язкове державне соціальне страхування.

Розрахунок нарахувань на заробітну плату (єдиного соціального внеску (податку).

Единий соціальний внесок ( використовується на формування фондів : соціальне страхування., пенсійний фонд та інші ) розраховується у відсотках від основної і додаткової заробітної плати (загальної нарахованої зарплати ) за формулою (3.10)

Нзп .= 36 ,76% х ( З осн + З дод ) (4.10)

, де 36,76 % - відповідна ставка Єдиного соціального внеску для конкретної групи підприємств. Обчислюється від всієї суми нарахованої зарплати.

Загальна заробітна плата дорівнює сумі основної і додаткової:

Зпзаг= ЗПосн + ЗПдод (4.11)

Зпзаг = (2243,15 + 224,32) = 2467,47 грн.

Тепер можна підрахувати єдиний соціальний податок, що нараховується на заробітну плату й становить 36.76 %

Нзп= ЗПзаг * 36,76 % (гр.) =2467,47 х 0, 3676 = 907,04 грн

Стаття 4 = 907,04 грн

Стаття 5 Загальновиробничі витрати. Витрати на утримання та експлуатацію ПЄВМ, що відносяться до даного програмного продукту.

Стаття „Загально виробничі витрати” містить виробничі накладні витрати на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, та іншими підрозділами основного та допоміжного виробництва, також витрати на утримання та експлуатацію машин, устаткування; витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями, тощо; відрахування на соціальні заходи апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо); амортизацію основних засобів загально-виробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення; витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загально - виробничого призначення, витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень; витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничому персоналу; відрахування на соціальні заходи, ; витрати на здійснення виробничого контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг); інші витратиРозрахунок витрат на утримання й експлуатацію ПЄВМ, що відносяться до даного програмного продукту обчислюються шляхом складання кошторису цих витрат на певний період і розподілу їх на одиницю продукції.

Обрахуємо витрати для складання кошторису.

Розрахунок витрат на утримання й експлуатацію ПЄВМ.

Розрахунок собівартості 1-ї машино-год роботи ПЄВМ.

Основою для розрахунку витрат на утримання і експлуатацію ПЄВМ, що відносяться до даного програмного продукту, є кошторис 1-єї машино-год роботи ПЄВМ.

Спочатку ми визначимо річні витрати кожного компонента кошторису у число яких входять витрати , зазначені в кошторисі (див .таблицю 4.10, а

потім розрахуємо ці витрати на одиницю продукту).

Починаємо розрахунок з визначення заробітньої плати :1. Основна заробітна плата працівників, що забезпечують функціонування ПЄВМ

2. Основна ЗП адміністративного й допоміжного персоналу.

1)Основна заробітна плата працівників, що забезпечують функціонування ПЄВМ.

До числа цих працівників відносяться:

- Інженер – електронік;

- Системний програміст;

- Оператор.

ЗПосн. кожного із цих категорій працюючих, що припадає на 1 робоче місце визначається за формулою:

ЗПосн.рік. = З1*Кт/Нобсл.*(1+5/100)*12, (грн.) (4.12 )

де З1 – місячна зарплата (тарифна ставка) 1 розряду в гр.; 852 гр ( уточнювати на кожний плановий період )

Кт – тарифний коефіцієнт, що відповідає розряду працівника; ( уточнювати по Є диній тарифній сітці на данний період ), дивись таблицю 7

Нобсл. – кількість ПЄВМ, що обслуговується одним працівником на плановий період;

П – відсоток премії, якщо він є. в даному разі 5%

Для інженерів єлектронщиків Нобсл = 13-15 одиниць

Для системних програмістів Нобсл = 20-26 одиниць

Для оператора Нобсл =7- 9 одиниць

Для інженерів-єлектронщиків Кт = 1,45

Для системних програмістів Кт = 1,45

Для оператора Кт = 1,2

Підставляємо значення у формулу (3.12)

ЗПосн.рік.і.є. =(852х 1.54 / 15 )х 1,05*12 = 1102, 15 грн

 

ЗПосн.рік.с.п. = (852*1.45 ) /26*1,05*12 = 598,69 (грн.)

Зпосн.рік.оп. = (852*1,2/9*1,05*12 = 1431, 36грн.)

Тепер можна визначити сумарну річну заробітну плату працівників, що забезпечують функціонування ПЄВМ:

Зпосн.рік.обсл.перс. = 1102, 15 + 598,69 + 1431, 36грн = 3132 ,2 грн

2)Додаткова зар. плата працівників, що забезпечують функціонування ПЄВМ (обслуговуючого персоналу )береться в розмірі 10% від основної.

ЗПдодобсл. = Зпосн.г. * 10% = 3132 , 2 х 0,1 = 313,22(грн.)

Загальна заробітна плата буде дорівнювати сумі основної і додаткової:

Зпгод.о.п. = Зпосн + Зпдод обсл

Зпгод.оп. заг. = 3132 ,2 + 313,22 = 3435 , 42 (грн.)

3) Нарахування на ЗП обслуговуючого ПЕВМ персоналу.Єдиний соціальний внесок

Нзп = Зпгод.оп. загю. * 36.76% / 100%

, де 36,76 % - відповідна ставка Єдиного соціального внеску. Одержуємо Нзп = = 3435,42 х 0, 3676 = 1262.86 (грн.)

4 ) Основна ЗП адміністративного й допоміжного персоналу.

До адміністративного персоналу, частина заробітної плати якого також повинна входити в собівартість ашино-години, ми віднесемо начальника Інформаційно Обчислюваного Центру. Його основна заробітна плата визначається за формулою 8, тільки Нобсл визначається за нормами керування Буде позначати кількість НЄВМ у відділі (на ІОЦ).в данному разі приймаємо від 45 до 55 чоловік. Приймаємо 55 чоловік розряд 8 ( дивись оклад в табл. 3.7 ) Підставляючи значення в формулу

Зпосн. Начальн. = (тарифний оклад / Н обсл х 1.05 х 12 (4.13)

Одержимо Зпосн. Н. = 1397 / 55 х 1,05 х 12 = 320,04 грн

З обслуговуючого персоналу ми враховуємо прибиральницю, що буде прибирати адміністративні приміщення.

Зпосн.уб = З1* Квн х12/Нобсл.*(1+П/100) (4.14)

6-8 м2 на одне робоче місце при нормі 400 м2 загальна площа 55робочих місць х 6 мкв =330 м2 коефіцієнт виконання норм Квн = 330\ 400 = 0.825 . Зарплата допоміжного працівника ( прибиральниці ) :

З осн доп приб = 0.825*852х12\ 55 * 1.05 = 161 , 03 грн З осн доп приб

Тепер визначимо загальну основну ЗП адміністративного й допоміжного персоналу.

Зпосн.адм.всп = Зпосн.н. + З осн доп приб . = 320,04грн + 161,03 грн = 418 ,07 грн

5) Додаткова заробітна плата адміністративного й допоміжного персоналу береться в розмірі 10% від основної: Зпдод = 418,07 грн * 0,1 = 41.81 грн

Загальна заробітна плата буде дорівнювати сумі основної і додаткової:

Зпгод.адм.всп. = Зпосн. + Зпдод. = 418 ,07 грн + 41. 81 грн =459 ,88 грн

6) Нарахування на ЗП адміністративного й допоміжного персоналу. Єдиний соціальний внесок адміністративного й допоміжного персоналу.

Нзп. Адм. І всп. = 0,3676 х 459 , 88 =169.05грн

7) Амортизаційні відрахування визначаються за нормою амортизації від балансової вартості ПЄВМ. К бал. Амортизація (ст. 144 Податкового Кодексу України)

Амортизація основних засобів проводиться до досягнення залишкової вартості об єктом його ліквідаційної вартості. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, щокварталу. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів.представлена в ст. 145 ПК.

 

 

Таблиця 4.9 Мінімально допустимі строки корисного використання , роки для обрахунку амортизації.

Номер групи Групи роки для обрахунку амортизації.
Машиниі обладнання З них: Електронно обчислювальні машини,та інші для автоматичного обробленні інформації,засоби зчитування або друку інформації,пов язані з ними комп ютерні програми( крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та \або програми, які визнаються нематеріальними активами ) , інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони( втому числі стільникові ), мікрофони і рації. Вартість яких не перевищує 2500гр.  

Таким чином необхідно визначитися з балансовою вартістю основних фондів .

Для розрахунку ми використаємо загальну вартість комплектуючих ПЕВМ із периферією (див. таблицю 4.9), розглядаючи ці комплектуючі , як єдиний об єкт основних фондів.для нарахування амортизації.

 

 

Таблиця 4.10 Балансова вартість ПЄВМ із периферіею

Найменування (перелік власний, може мати відмінності ) Ціна в грн.(оптова закупівельна, визначається по прайс-листам)
Монітор
Материнська плата
Процесор
Відео карта
HDD
DVD-RW
CPU Cooler
Клавіатура
Принтер
Миша
BOX
сума
Транспортно-заготівельні і налагоджувальні витрати 15% від закупівельної вартості. 697,5
Разом: Кбал 5347,5 грн


Норма амортизаційних відрахувань - це відношення що­річного розміру амортизаційних відрахувань до вартості основ­них фондів, виражене у відсотках. Підприємству не обов'язково відшкодову­вати всю початкову (або переоцінену) вартість основних фон­дів. Під час ліквідації об'єктів залишаються матеріальні ціннос­ті, які підприємство може використовувати надалі в госпо­дарській діяльності й отримувати певний економічний ефект або реалізувати їх на сторону (запасні частини, агрегати, брухт тощо). Тому норми амортизаційних відрахувань обчислюють­ся з урахуванням зменшення початкової (або переоціненої) вар­тості об'єкта основних фондів на суму його ліквідаційної вар­тості, тобто норми амортизації застосовуються тільки щодо вартості, яка амортизується. У загальному випадку норми амортизації обчислюються за формулою

На = (Вп-Вл)/(Впх Т кв)*100% (4.15)

Де Вп та Вл - початкова та ліквідаційна вартість об'єкта основ­них фондів відповідно, грн.; Ткв - термін корисного використання, роки.

З таблиці 3.8 бачимо , що для нашого прикладу мінімально допустимі строки корисного використання буде Ткв =5 років ,оскільки К бал більше 2500грн

Вп = К бал = 5347,5 грн Вл =приймаємо 300 грн

Розрахуємо норму амортизації , при ліквідаційній вартості 300гр за формулою (3.15)

Якщо вартість об єкта групи 4 більша за 2500 гр , як у нашому випадку то розрахункова норма амортизації буде На =(( 5909.85(5347,5) – 300) / 5 х5909.85(5347,5))х 100% =18,88 %= 19 %

Для розоахунку Амортизації основних засобів застосуємо Метод прямолінійної (рівномірної) амортизації. Прямолінійний метод нарахування , за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості , яка амортизується , на строк корисного використання об єта основних засобів , Метод передбачає, що протягом усього строку корисного використання об'єкта основних фондів його вартість, що амор­тизується, рівномірно списується (розподіляється) на поточні витрати підприємства та відноситься на собівартість виготовлюваної продукції, виконаних робіт та послуг, що надаються. Щорічна сума амортизаційних відрахувань (АВ) визначається за формулою (16) або (17)

АВ = (Вп-Вл)/ Т кв *100% (4.16) ,

Або АВ = Кбал * На / 100% , (4.17)

Нараховуємо амортизаційні відрахування на рік за формулою (4.17)

 

А =5347,5 * 18,88 %= 19 % = 1016,03 грн

8) Витрати на ел. енергію складають:

· Витрати на силову ел.енергію;

· Витрати на ел.енергію, що йде на освітлення.

Витрати на силову ел.енергію розраховуються за формулою:

Зе.ен. = Феф.*Цэ*Р (грн.), (4.18)

де Феф – ефективний річний фонд часу роботи ПЄВМ у годинах

Ф номінальний на 2013 рік = 2002 години ,

Фном = ((Дк-Двих-Дcвят)*Тем) 8 годин –Дпередсвяткові х скорочення = ((365-104-10)*8-6*1,) = 2002год При роботі ІОЦ в 1 зміну

Феф = Фном*(1-узаконені невиходи /100) = 2002(1-20/100) = 2002*0.8 = 1601.6 год для данного підприємства Цэ – вартість 1 квт / год в грн., на 2013 рік складвє 79,52 коп за 1 квт/год ( тарифи уточнювати на певні періоди )

Р – загальна потужність ПЄВМ із периферією у кВт/год

Р = 0,7 – 1,2 квт/год залежно від периферії., обираємо Р=1

Підставляючи значення у формулу (3.18) одержуємо:

Зе.ен. = Феф.*Цэ*Р (грн.) = 1601,6 х0.7952х1= 1273.59грн

Витрати на ел.енергію,що йде на освітлення визначається за формулою:

Зосв. = Феф*Цэ*Росв (грн.) (4.19)

Де Росв – сумарна потужність, що йде на освітлення у квт/год.

Росв. = 200 Вт/год

Підставляючи значення у формулу 19 одержуємо:

Зе.ен. = Феф.*Цэ*Р (грн.) = 1601,6 х0.7952х0.2= 254.72грн

Тепер визначаємо загальни витрати на ел.енергію:

З елен.заг.. = Зе.ен + Зосв. = 1273.59грн + 254.72грн =1528.31 грн

9) Витрати на профілактику становлять 2% від балансової вартості ПЄВМ із периферією.

Рпр. = 5347,5 грн * 0.02 = 106,95 грн

10) Витрати на опалення виробничих площ визначається за формулою:

Зотоп. = Ц від кв.м. * S *12, (4.20)

де, Ц від кв.м. – витрати на опалення на 1 кв.метр –3.10грн . діючий тариф ( уточнювати на розрахунковий період ) на місяць;

S – площа ІОЦ (кв.м.) на 1 ПЄВМ ( робоче місце ) (6 м).

Підставляючи значення в формулу 12 одержуемо:

Зотоп. = 3.10*6х12 = 223.2гр

11) итрати на обслуговування виробничих площ визначається за формулою:

Зобс. = Ц кв.м. * S *12 (4.21)

Ц кв.м. – витрати на 1 кв.метр, приблизно від 16 до 24.грн. на місяць; приймаємо 16грн

S – площа ІОЦ (кв.м.) на 1 ПЄВМ (від 5 до 7м). прийнято 6 м

Підставляючи значення в формулу 3.21 одержуемо:

Зобс. =16 х6 х12 =1152 грн

12) Інші виробничі витрати беруться в розмірі від 10% до 20 %. Приймаємо15% від основної зар.плати працівників, що забезпечують функціонування ПЄВМ.

В інш = 3132 ,2 грн х 0,15 = 469.83 грн

13) Складаємо кошторис виробничих витрат за статтею 5 в таблиці 4.10.

Таблиця 4.11 Кошторис виробничих витрат.

№п\п Виробничі витрати на рік Витрати на утримання й експлуатацію ПЄВМ.   Умовне позначення Сума,грн
1. Основна заробітна плата працівників, що забезпечують функціонування ПЄВМ:   Зпосн.рік.обсл.перс 3132 ,2 (грн.)

 

Продовженя таблиці 4.11

2. Додаткова зар. Плата працівників, що забезпечують функціонування ПЄВМ (обслуговуючого персоналу) ЗПдод. 313,22 (грн.)
3. Загальна нарахована заробітна плата працівників, що забезпечують функціонування ПЄВМ., Зпгод.оп. заг. 3435,42 (грн.)
4. Нарахування на ЗП обслуговуючого ПЕВМ (Єдиний соціальний внесок ) Нзп 1262.86 (грн.)  
5. Основна ЗП адміністративного персоналу. (Начальника ІОЦ) Зпосн. Начальн. 320,04 (грн.)
6. Основна Зарплата допоміжного працівника ( прибиральниці ) З осн доп приб 161,03 (грн.)
7. Основна ЗП адміністративного й допоміжного персоналу. ( п. 5 + п.6 ) Зпосн.адм.всп 418,07 (грн.)
8. Додаткова заробітна плата адміністративного й допоміжного персоналу З осн доп приб 41.81 (грн.)
9. Загальна нарахована заробітна плата адміністративного й допоміжного персоналу Зпгод.адм.всп. 459,88 (грн.)
10. Єдиний соціальний внесок адміністративного й допоміжного персоналу Нзп. адм. і всп. 169.05 (грн.)
11. Амортизаційні відрахування Ав 1016,03 (грн.)
12. Витрати на силову ел.енергію Зе.ен. 1273.59 (грн.)
13. Витрати на ел.енергію,що йде на освітлення Зосв. 254.72 (грн.)

 

 

Продовженя таблиці 4.11

14. Загальні витрати на електро енергію , в т. ч. : З елен.заг. 1528.31 (грн.)
15. Витрати на профілактику Рпр. 106,95 (грн.)
16. Витрати на опалення Зотоп. 223.2 (грн.)
17. Витрати на обслуговування виробничих площ Зобс. 1152 (грн.)
18. Інші виробничі витрати В інш 469.83 (грн.)
19. Загалом виробничі витрати - Сума (п 3 + п 4 + п 9 + п10 + п 11 + п 14 + п.15 + п.16 + п.17 + п.18 ) Рс.е   9823,53 (грн.)

Таким чином за результатами розрахунків отримуємо річні витрати на утримання і експлуатацію однієї1-ої ПЄВМ. 9823,53 грн (табл 3.14)

Далі визначаємо собівартість 1-го машино-часа роботи ПЄВМ, що визначається за формулою:

Смч= Рс.е./Феф. (4.22)

де, Фєф. – ефективний фонд робіт ПЄВМ у рік в годинах. (див. п 8) розрахунку)

Підставляючи значення у формулу 22 одержуємо:

Смч =9823,53 / 1601.6 год = 6,13 грн

15) Розрахунок витрат на утримання й експлуатацію ПЄВМ, що відносяться до даного програмного продукту.

Тепер, знаючи собівартість 1-го машино-год роботи ПЄВМ і час на створення програмного продукту, що вимагало використання ПЄВМ, можна визначити витрати на утримання й експлуатацію ПЄВМ, що відносяться до даного програмного продукту:

Рзеп. = Смч * Тсум (4.23)

де, Смч – собівартість 1-го машино-часа роботи ПЄВМ,

Тсум – загальній час етапів, що вимагають використання ПЄВМ. Т сум - час на створення програмного продукту. Див. Табл. 3.3

Рзеп. =6,13 грн х 291,9 люд/год =1789,35 грн ,

Стаття 6 Адміністративні витрати

Адміністративні витрати відображають загальногосподарські витрати, пов’язаниі з управлінням та обслуговуванням підприємства; загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо), до них належать витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги), охорона, юридичні, транспортні, поштово-телеграфні ,провайдерські, консультативні послуги, канцелярські витрати , Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків. та інші.

Адміністративні витрати становлять 40- 120% від основної заробітної плати основних робітників. Розрахунок адміністративних витрат виконуємо за формулою

Ав.=ЗПосн.*r/100, (4.24)

де j - відсоток адміністративних витрат; Приймаємо 40 %

ЗПосн. – основна заробітна плата основних робітників

Ав. = 2243,15 х 40 / 100 = 897,26 грн

Розрахунок виробничої собівартості зводимо до таблиці 11

Стаття 6 = 6693,62, С/В вир = 6693,62

Стаття 7 Вневиробничі витрати . Витрати на збут

Витрати на збут включають такі витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг): витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції ; витрати на ремонт тари; оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут; витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг); витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом.

Розрахунок витрат на збут виконуємо за формулою (4.25):

Вз. = ЗВВ. * d/100, (4.25)

де d – відсоток витрат на збут; приймаємо від5- 15 % , до розрахунку 5 %

Св. – виробнича собівартість.

Вз= 6693,62х0,05 =334,68

Розрахунок повної собівартості зведено до таблиці 4.11

Таблиця 4.12 Виробнича собівартість. Повна собівартість.

№ статей Елементи виробничої собівартості Сума грн   % витрат до повної собівартості (структура витрат )
Стаття 1 Прямі матеріальні витрати 632,5
Стаття 2 Основна заробітна плата основних виробничіх працівників ( розробників програмного продукту . )   2243,15  
Стаття 3 Додаткова заробітна плата ( розробників програмного продукту . )   224,32   3,19
Стаття4. Єдиний соціальний внесок ( нарахування на заробітну плату )   907,04   12,9
Стаття 5 Загальновиробничі витрати . Витрати на утримання та експлуатацію ПЄВМ, що відносяться до даного програмного продукту     1789,35     25,46

 

Продовженя таблиці 4.12

Стаття 6 Адміністративні витрати   897,26   12,77
С/В вир Виробнича собівартість =сума всіх зазначених статей витрат 6693,62    
Стаття 7 Вневиробничі витрати .   334,68   4,77
С/В п Повна собівартість програми ( Сума ст.) 7028,3 100%

4.4 Розрахунок ціни програмного продукту

Ціна виробника складається з наступни компонентів:

ОЦ = С/Вп + П, (4.26)

де с/в – повна собівартість програмного продукту,

П – прибуток плановий

Прибуток є основним узагальнюючим показником діяльності підприємства. Головною метою будь-якого підприємства є отримання прибутку. Розрахунок прибутку виконуємо за формулою (3.27):

П=СВп.*e/100, (4.27)

де e – відсоток прибутку; Норма прибутку( рентабельність ) планується на рівні 25% від повної собівартості.

П =0.25 х 7028,3= 1757,08 грн

Отже, оптова ціна програми становить:

ОЦ = 4575.92(7028,3) + 1143.98(1757,08) = 8785,38 грн

Відпускна ціна продукту враховує, крім оптової ціни підприємства, ще сплату податку на додану вартість.

Оптово-відпускна ціна розраховується за формулою

ВЦз пдв = С/В + П + ПДВ, (4.28)

де ВЦ.з пдв=Оц. + ПДВ,

ПДВ – податок на додану вартість, що береться в розмірі 20% від суми собівартості й прибутку

Податок на додану вартість – є частиною новоствореної вартості і сплачується до Державного бюджету на кожному етапі виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг, згідно чинному законодавству України він становить 20% від оптової ціни послуги.

Розрахунок суми податку на додану вартість ведеться за формулою (3.29):

ПДВ=Оц.* 20 / 100, (4.29)

ПДВ = (4575.92 + 1757,08) х 0.2= 8785,38 х 0.2 =1757,08 грн

ВЦ з пдв = ОЦ + ПДВ =8785,38 + 1143.98 = 10542,45грн

Цз ПДВ = С/В х 1.25х1.2 = 7028,3 х 1.25 х 1.2 = 10542,45 грн

Результати розрахунків зведемо в підсумкову табл. 4.12

Таблиця 3.12 Результати розрахунків. Зведена таблиця показників

Показник Значення грн.
Повна Собівартість програмного продукту 7028,3
Прибуток запланований 1757,08
Ціна програми виробника 8785,38
ПДВ 1757,08
Ціна оптово- відпускна програмного продукту 10542,45

В ьому розділі було розраховано повну собівартість робіт пов’язаних зі створенням програмного забезпечення, що становить 7028,3 грн і оптово-відпускну ціну, що становить 10542,45 грн. Отримана відпускна ціна може коригуватися з врахуванням конкурентного середовища.

 


Просмотров 578

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!