Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розрахунок повної собівартості прогамного продуктуСобівартість продукції – це виражені в грошовій формі поточні витрати, які пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції. Типовим положенням

 

з планування, передбачено два типи собівартості:

- виробнича – це виражені в грошовій формі витрати, які пов’язані з виробництвом продукції.

- повна - це виражені в грошовій формі витрати, які пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції.

За способом перенесення вартості на продукцію, витрати поділяються на прямі та непрямі (накладні).

Стаття 1 Прямі матеріальні витрати

Прямі витрати безпосередньо пов’язані з наданням послуги, випуском продукції, виконанням роботи. Вони відносяться на собівартість прямим шляхом, тобто за допомогою прямого розрахунку.

Сюди відносяться:

- Прямі матеріальні витрати;

- Прямі витрати на оплату праці.

Стаття 1 включає витрати на сировину, основні і допоміжні матеріали, куповані вироби і напівфабрикати, а також транспортно заготівельні витрати; вартість зворотних відходів віднімається за ціною їх можливого використання чи реалізації.

Розрахунок витрат виконується на підставі наступних даних:

а) номенклатура матеріалу і норми їх витрат .Витрати на витратні матеріали беруться по факту

б) оптова або закупівельна ціна матеріальних ресурсів;

в) транспортно-заготівельні витрати (відсоток їх необхідно уточнювати на підприємстві,приблизно складає10%-25% від вартості матеріальних витрат);

г) вартість реалізуємих відходів, якщо вони присутні (їх можна прийняти в розмірі 1- 2% від вартості матеріалів і відняти). Розрахунок зводиться в таблицю 4.2

 

 

Таблиця 4.3 Вартість купованих матеріальних ресурсів.

Найменування (перелік власний, може мати відмінності) Норма витрат на 1 виріб. Кількість Ціна одиниці в грн.(оптово- закупівельна ) Сума, грн
Картридж 1 шт
CD-R диски 5 шт
Папір для принтеру 3 пачка
Разом:    
Транспортно-заготівельні витрати 10% від загальної суми закупівель     57,5
Сумовані витрати     632,5 грн

Вартість обладнання (комп’ютера з периферією) встановлено в попередньому періоді і тому враховується лише амортизація по даному обладнанню у відповідній статті витрат.Стаття 1= 632,5 грн

Стаття 2 Основна заробітна плата основних виробничіх працівників (розробників програмного продукту). Прямі витрати на оплату праці.

Оплата праці – це грошова винагорода, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконані роботи або надані послуги. Основна зарплата включає тарифну (пряму) зарплату а також премії і доплати до тарифу , якщо вони передбачені трудовою угодою. Нарахована зарплата (загальна зарплата) складається з основної та додаткової .заробітної плати і містить витрати на оплату праці робітників, безпосередньо зайнятих виготовленням продукту , обчислюється відповідно до трудомісткості технологічних операцій та тарифних ставок.

Розрахунок включає 2 етапи

1. Розрахунок часу на створення програмного продукту.

2. Розрахунок заробітної плати виконавця робіт зі створення програмного продукту.

4.3.1 Розрахунок часу на створення програмного продукту.

Загальний час на створення програми складається з різних компонентів. Структура загального часу на створення програмного продукту представлена в таблиці 3.3.

Таблиця 4.4. Трудомісткість робіт. Структура загального часу на створення програмного продукту.№ етапу Позначення години даного етапу Трудомісткість Годин для даного прикладу (береться із розрахунків) Зміст етапу Стуктура %
Тпо Підготовка опису завдання. 5,1
То 32,4 Опис завдання.
Та Розробка алгоритму. 9,3
Тбс Розробка блок-схеми алгоритму. 9,3
Тн 40,5 Написання програми мовою..(вказати мову) 13,9
Тп 21,6 Набивання програми. 7,4
Тот 113,4 Налагодження й тестування програми. Узагальнення і висновки 38,9
Тд Технічна звітність Оформлення документації, інструкції користувачеві, пояснювальної записки. Заключна стадія 5,1
  Загалом 291,9 год   100%

 

 

Т = Тпо + То + Та + Тбс + Тн +Тп + Тот + Тд = (4.1)

15 + 32,4 + 27 + 27 + 40,5 + 21,6 + 113,4 + 15 = 291,9 ( люд .год)

Години розраховуються в людино-годинах, причому Тпо береться по фактично відпрацьованому часу, а час інших етапів визначається розрахунково по умовному числу команд Q в подальших розрахунках.

Умовне число команд Q визначається за формулою:

Q=q*c (4.2)

С – коефіцієнт, що враховує новизну й складність програми. де q – коефіцієнт, що враховує умовне число команд залежно від типу завдання. Вибрати значення коефіцієнта q можна з таблиці 4.4

Таблиця 4.5 Значення коефіцієнта q

Тип завдання Межі змін коефіцієнта(умовне число команд )
Завдання обліку від 1400 до 1500
Завдання оперативного керування від 1500 до 1700
Завдання планування від 3000 до 3500
Різноманітні завдання від 4500 до 5000
Комплексні завдання від 5000 до 5500
Інше (вказати) До 1400

Наприклад для даного завдання коефіцієнт q приймається = 1000Програмні продукти за ступінню новизни можуть бути віднесені до однієї з 4-х груп: .

- Група А – розробка принципово нових завдань;

- Група Б – розробка оригінальних програм;

- Група В – розробка програм з використанням типових рішень;

- Група Г – разове типове завдання.

Наприклад для даного завдання ступінь новизни: В

По ступені складності програмні продукти можуть бути віднесені до однієї з 3-х груп.( проконсультуватися з керівником професійної частини ):

 

- 1 – алгоритми оптимізації й моделювання систем;

- 2 – завдання обліку, звітності й статистики;

- 3 – стандартні алгоритми.

Дане завдання може бути віднесена до 2 групи складності.

Визначаємося з коефіцієнтом С , для цього користуємося данними таблиці 4.5. Коефіцієнт С визначається з таблиці 4.5 на перетинанні груп складності й ступені новизни.

Таблиця 4.6 Значення коефіцієнта С

МОВА ПРОГРАМУВ. ГРУПА СКЛАДНОСТІ СТУПІНЬ НОВИЗНИ
А Б В Г
ВИСОКОГО РІВНЯ 1,38 1,26 1,15 0,69
1,30 1,19 1,08 0,65
1,20 1,10 1,00 0,60
НИЗЬКОГО РІВНЯ 1,58 1,45 1,32 0,79
1,49 1,37 1,24 0,74
1,38 1,26 1,15 0,69

Наприклад для данного завдання обираємо мову програмування високого рівня , групу складності рівня -3 (стандартні алгоритми.) і ступінь новизни Г- разове типове завдання.

Тоді для даного завдання коефіцієнт С=1,08

Тепер, виходячи з формули (3.2) можна визначити умовне число команд Q.

Q = q*c = 1000*1,08 = 1080 число команд

Визначаємо час, витрачений на кожний етап створення програмного продукту:

1) Тпо (година на підготовку опису завдання), береться по факту і становить:

Тпо =15 люд/год.( дивись таблицю трудомісткості –вказати власні данні )

2) То (година на опис завдання) визначається за формулою:

 

То = Q*В/(50*К), (4.3)

То = 1080*1,2/(50*0,8) = 1008 / 50=32,4 (люд/год)

Де В – коефіцієнт обліку змін завдання, встановлюється в залежності від складності завдання й числа змін і обирається в інтервалі від 1,2 до 1,5.

Для даного завдання В = 1,2

К – коефіцієнт, що враховує кваліфікацію програміста.

Обираємо стаж від 2 років, тому коеф К = 0,8

Вибрати значення коефіцієнта К можна з таблиці 4.6

Таблиця 4.7 Значення коефіцієнта К

Стаж програміста Значення коефіцієнта К
Від 2-х років 0,8
Від 2 до 3 років 1,0
Від 3 до 5 років 1,1 – 1,2
Від 5 до 10 років 1,2 – 1,3
Понад 10 років 1,3 – 1,5

3) Та (годин на розробку алгоритму) розраховуємо за формулою:

Та = Q/(50*К) (4.4)

Застосовуючи формулу 4 підраховуємо години на розробку алгоритму:

Та = 1080/(50*0,8) = 27 (люд/год)

4) Тбс (година на розробку блок-схеми) визначається аналогічно за формулою (3.4) і становить:

Тбс = 27 (люд/год)

5) Тн (година написання програми мовою програмування) визначається за формулою:

Тн = Q*1,5/(50*К) (4.5)

Застосовуючи формулу (5) підраховуємо години написання програми мовою програмування

Тн =1080*1,5/(50*0,8) = 40,5 (люд/год)

6) Тп (час набивання програми) визначається за формулою:

Тп = Q/50 (4.6)

Застосовуючи формулу 6 підраховуємо години набивання програми.

Тп = 1080/50 = 21,6 (люд/год)

7) Тот (година налагодження й тестування програми) визначається за формулою:

Тот = Q*4,2/50*К (4.7)

Підставляємо значення у формулу й одержуємо:

Тот = 1080*4,2/(50*0,8) = 113,4 (люд/год)

8) Оформлення документації, інструкції користувачеві, пояснювальної записки.

Тд = 15 год\люд.

Тепер, знаючи години, витрачені на кожному етапі, можна підрахувати загальнмй час на створення програмного продукту:

Т = Тпо + То + Та + Тбс + Тн +Тп + Тот + Тд = (4.8)

15 + 32,4 + 27 + 27 + 40,5 + 21,6 + 113,4 + 15 = 291,9 ( люд .год)

 


Просмотров 421

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!