Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Металургійної промисловості М.І.Абросімов 

Додаток 3

До Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізничному транспорті промислових підприємств

 

Порядок

Постановки у поїзди вагонів з небезпечними вантажами

Та спеціального технологічного рухомого складу

 

1. Вагони з небезпечними вантажами при постановці в поїзди в необхідних випадках повинні мати прикриття від локомотива та між собою. Відомості про умови перевезення небезпечних вантажів, перелік таких вантажів і встановлені норми прикриття приводяться в Правилах перевезення небезпечних вантажів по залізницях і Правилах перевезень вантажів залізничним транспортом. Дані, що характеризують основні властивості такого вантажу, а також необхідні норми прикриття вказуються відправниками вантажу у перевізних документах.

 

2. Постановка в поїзди, що відправляються на загальну мережу залізниць, вагонів з негабаритними вантажами, транспортерів, хоперів-дозаторів, думпкарів, спеціального несамохідного рухомого складу, локомотивів у недіючому стані проводиться в порядку, встановленому Укрзалізницею.

 

3. Одиночні вагони зі справними ходовими частинами, непридатні для прямування у составі поїзда, мають пересилатися до пунктів ремонту тільки окремим локомотивом у порядку, встановленому начальником залізничного цеху.

 

4. Ковші для перевезення розплавленого металу і рідкого шлаку, візки для перевезення гарячих зливків та мульд у навантаженому стані перевозяться тільки спеціальними поїздами. Допускається в порядку, встановленому начальником залізничного цеху, перевезення цього рухомого складу разом з іншими вагонами місцевого парку при дотриманні заходів, що забезпечують безпеку руху.

 

5. Вагони з негабаритними, великоваговими а довгомірними вантажами перевозяться по коліях підприємства у порядку, встановленому Інструкцією з перевезення негабаритних, великовагових та довгомірних вантажів по коліях залізничного транспорту промислових підприємств.

Відправлення таких вагонів на колії залізниць проводиться за правилами, встановленим Укрзалізницею.

 

6. Спеціальний рухомий склад у поїзді або з окремим локомотивом перевозяться в неробочому стані відповідно до вимог технічної документації на цей рухомий склад. При цьому порядок перевірки їхньої готовності до прямування та приведення в транспортне положення встановлюється начальником залізничного цеху.

 

Директор департаменту

Металургійної промисловості М.І.Абросімов

 

Додаток 4

До Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізничному транспорті промислових підприємств

 

Порядок руху дрезин

Рух дрезин знімного типу

1.1. Рух знімних дрезин на залізничному транспорті підприємств здійснюється з закриттям перегону наказом поїзного диспетчера.

1.2. При необхідності відправити дрезину на перегін (без роботи на перегоні), обладнаний автоматичним або напівавтоматичним блокуванням, черговий по станції повідомляє про це поїзному диспетчеру. Поїзний диспетчер наказом припиняє дію автоматичного (напівавтоматичного) блокування, встановлює телефонний спосіб зв'язку. Крім того, черговий по станції відправлення дрезини видає водію дрезини попередження про час прибуття на наступну станцію.

1.3. Правом на заняття перегону для водія дрезини знімного типу є письмовий дозвіл із заповненням пункту II.

1.4. При необхідності відправити дрезину знімного типу для роботи на перегоні перегін для руху поїздів закривається наказом поїзного диспетчера. У цьому випадку необхідна заявка відповідального працівника служби колії, контактної мережі, сигналізації та зв'язку (за посадою не нижче майстра).

1.5. Дрезини знімного типу повинні мати сигнали відповідно до Інструкції з сигналізації.

1.6. У темний час доби, а також при туманах, хуртовинах, снігопадах та температурі нижче -5С, зливах виїзд дрезин знімного типу на перегін забороняється.

1.7. Порядок руху дрезин знімного типу по ділянках з диспетчерською централізацією, із складними умовами плану і профілю колії, що мають тунелі або великі мости, встановлюється начальником залізничного цеху.

1.8. Кількість людей, що супроводжують дрезину, має бути не менше 4 чол. для дрезин ТД-5, 2 чол. - для дрезин ІД і СМ-4.

Старшим, що супроводжує дрезину, може бути працівник за посадою не нижче бригадира колії, електромеханіка служби СЦБ та зв'язку або бригадира служби контактної мережі.

1.9. Знята з колії дрезина має бути встановлена так, щоб не порушувався габарит наближення споруд.

1.10. Водій дрезини повинен бути перевірений на знання ПТЕ, Інструкції з сигналізації, дійсній інструкції, правил безпеки на залізничному транспорті підприємств (правил безпеки) та завжди мати при собі посвідчення на право управління дрезиною.

1.11. Старший працівник, який супроводжує дрезину, є відповідальним за безпеку руху дрезини і людей, що знаходяться на ній. Йому забороняється переміщатися з дрезиною в межах станції без відома чергового по станції, а також виїжджати на перегін без відповідного дозволу.

1.12. Після прибуття з перегону на станцію старший працівник, який супроводжує дрезину, зобов'язаний негайно особисто, по телефону або радіозв'язку повідомити про це чергового по станції, після чого керуватися його вказівками.

1.13. Черговий по станції зобов'язаний відмітити в журналі руху поїздів час прибуття дрезини, повідомити про це чергового по станції відправлення та поїзного диспетчера для наступного відкриття перегону та відновлення руху поїздів за основними засобами зв'язку.

1.14. Забороняється зчіплювати дрезину з будь-яким рухомим складом. Зчеплення дрезини з причепом і причепів між собою допускається тільки типовими приладами. Можливість саморозчеплення під час руху дрезин повинна бути виключена.

1.15. Під час руху дрезини знімного типу забороняється: стояти на дрезині, сидіти на бортах, сходити з дрезини або сідати на неї до повної зупинки, курити під час руху, а також на стоянках під час заправлення пальним.

1.16. Водій дрезини під час прямування через переїзди повинен дотримуватись особливої обережності.

1.17. Швидкість руху дрезини ТД-5 на перегонах не повинна перевищувати 25 км/год, по станційних коліях та стрілочних переводах - 15 км/год.

1.18. Кількість людей для одночасного проїзду не повинна перевищувати 6 чол. на дрезині ТД-5 і 10 чол. - на не завантаженому причепі. На навантаженому причепі може знаходитися тільки 1 чол. для гальмування причепа. Перевезення вантажів безпосередньо на дрезині забороняється. 

Рух дрезин незнімного типу

2.1. До експлуатації на залізничному транспорті промислових підприємств допускаються дрезини, мотовози, автомотриси та інший моторно-рейковий транспорт (надалі - дрезини), конструкція якого відповідає затвердженим або узгодженим проектам і технічним умовам. Вносити зміни в конструкцію дрезин без дозволу заводу-виготовлювача забороняється.

2.2. Рух дрезин, які належать іншим організаціям, по залізничних коліях підприємства допускається з дозволу начальника залізничного цеху.

2.3. Дрезини повинні мати відмітні знаки і написи, передбачені ПТЕ залізничного транспорту промислових підприємств, а приналежні іншим організаціям - відмітні знаки цих організацій.

2.4. Дрезини повинні мати технічні паспорти, у які заносяться дати виготовлення і введення в експлуатацію, зведення про періодичні ремонти, пробіг, конструктивні зміни, придатність для руху по ділянках, обладнаних рейковими колами, та інші необхідні дані.

2.5. Дрезини повинні піддаватися обов'язковому щорічному контрольно-технічному огляду, у тому числі і на надійність шунтування рейкових кіл, порядком, встановленим керівником залізничного транспорту. Під час огляду перевіряються технічний паспорт та правильність його ведення, технічний стан дрезини та можливість її подальшої експлуатації. Контрольно-технічний огляд проводиться комісією, встановленою начальником залізничного цеху з обов'язковим включенням до її складу представників служби власника дрезини і служби СЦБ та зв'язку. Результати огляду оформляються актом встановленої форми.

2.6. Забороняється експлуатація дрезин, що не пройшли контрольно-технічний огляд та дрезин із простроченим терміном ремонту.

2.7. Дрезини, що відправляються на перегін, розглядаються як поїзд і відправляються черговим по станції з дозволу поїзного диспетчера.

2.8. При відправленні дрезин зі станції черговий по станції перевіряє наявність у водія (машиніста): свідоцтва на право управління, оформленого маршрутного листа та акта річного контрольно-технічного огляду. Порядок перевірки наявності свідоцтва встановлюється начальником залізничного цеху підприємства.

2.9. Водію дрезини забороняється відправлятися із станції без маршрутного листа й акта річного контрольно-технічного огляду. Форма маршрутного листа встановлюється начальником залізничного цеху.

2.10. Черговому по станції забороняється відправляти поїзд на перегін, зайнятий дрезиною, до прибуття дрезини на сусідню станцію.

2.11. При тривалому перебуванні дрезини на приймально-відправних коліях черговий по станції зобов'язаний встановити стрілки в положення, що виключає можливість заїзду на ці колії, та уважно стежити за зайнятістю цих колій.

2.12. Кількість причіпних одиниць рухомого складу або причепів до моторно-рейкового транспорту встановлюється начальником залізничного цеху в залежності від паспортної даних, наявності гальмових засобів та допустимої швидкості руху на керуючому схилі.

2.13. Перед відправленням зі станції водій (машиніст) дрезини зобов'язаний перевірити справність дрезини, звертаючи особливу увагу на стан ходових частин, гальмових пристроїв, справність радіозв'язку, наявність сигнальних приналежностей, гальмових башмаків, надійність зчеплення з причепом , гальмової системи тощо.

2.14. Швидкість прямування дрезин одиночних, зчеплених одна з одною або з причепами встановлюється начальником залізничного цеху.

2.15. Несправні дрезини виводяться з перегону в порядку, встановленому п.п.10.3 і 9.14.6 цієї Інструкції.

2.16. Порядок руху дрезин по коліях (перегонах) з ухилом від 0,040 і більше встановлюється начальником залізничного цеху.

2.17. Норми укомплектованості дрезин запасними частинами, ремонтним та протипожежним інвентарем, сигнальними приналежностями встановлюються начальником залізничного цеху.

2.18. При вимушеній зупинці на перегоні водій (машиніст) дрезини зобов'язаний діяти відповідно до розділу 10 цієї Інструкції.

2.19. Під час експлуатації дрезини на ділянках, обладнаних рейковими колами, водій (машиніст) дрезини зобов'язаний строго стежити за чистотою поверхні катання бандажів колісних пар, не допускати зупинок дрезини на ділянках колії, де поверхня голівок рейок покрита мазутом, снігом, піском та іншими матеріалами, що може привести до втрати шунтування.

2.20. Начальники служб, ділянок, що мають у своєму розпорядженні дрезини, зобов'язані:

призначати відповідальних осіб за стан та експлуатацію дрезини;

дотримуватися встановленої періодичності ремонту, огляду й обстеження дрезин, систематично перевіряти їхній стан, знання водіями (машиністами) правил та інструкцій, профілю ділянок, правил навантаження і вивантаження вантажів, що перевозяться, на перегонах і станціях.

 

 

Директор департаменту


Просмотров 399

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!