Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Норми і основні правила закріплення рухомого складуПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. При закріпленні вагонів на станційних коліях відповідно до вимог, викладених в розділі 17 цієї Інструкції, необхідно керуватися такими мінімальними нормами:

1.1. На горизонтальних коліях і коліях з ухилами до 0,0005 включно - по одному гальмовому башмаку для закріплення будь-якої кількості вагонів по обидва боки (состава, групи вагонів або поодинокого вагона).

1.2. На коліях з ухилами більше 0,0005 норми закріплення визначаються за наступними розрахунковими формулами:

1.2.1. При закріпленні поодиноких вагонів, а також составів або груп, що складаються з однорідного за вагою (брутто) рухомого складу: вантажних навантажених або порожніх вагонів незалежно від їх роду; рефрижераторних вагонів за умови, що в групі (секції) усі вагони навантажені або всі порожні (у тому числі порожня секція з машинним відділенням); з’єднаних локомотивів у недіючому стані;

1.2.2. При закріпленні змішаних (різнорідних за вагою) составів або груп, що складаються з навантажених і порожніх вагонів або навантажених вагонів різної ваги за умови, що гальмові башмаки укладаються під вагони з навантаженням на вісь не менше 15 т (брутто), а за відсутності таких вагонів - під вагони з меншим навантаженням на вісь, але максимального для групи, що закріплюється.

При дотриманні умов, зазначених у п.п. 1.2.1 і 1.2.2 застосовується формула (1):

 

К = ( n / 200 ) ( 1,5 і + 1 ) (1)

де: К - необхідна кількість гальмових башмаків;

n - кількість осей у составі (групі);

і - середня величина ухилу колії або відрізка колії в тисячних;

(1,5 і + 1) - кількість гальмових башмаків на кожні 200 осей.

1.2.3. При закріпленні змішаних составів або груп, що складаються з різнорідних за вагою вагонів, якщо гальмові башмаки укладаються під порожні вагони, вагони з навантаженням менше 15 т на вісь брутто, які не є найважчими вагонами в групі, або під вагони з невідомим навантаженням на вісь, застосовується формула (2):

 

К = ( n / 200 ) ( 4 і + 1 ) (2)

 

де: (4 і + 1) - кількість гальмових башмаків на кожні 200 осей.

1.2.4. Норми закріплення, розраховані за даними формулам, вказуються у ТРА станції.

2. При закріпленні груп вагонів, в яких кількість осей менше або більше двохсот, кількість башмаків обчислюється пропорційно співвідношенню фактичного числа осей групи, що закріплюється, до 200 осей. При одержанні значення у вигляді дробу кількість башмаків округляється до більшого цілого числа.

 

Приклади:

а) для закріплення 80 осей групи вагонів на ухилі 0,0025 і укладенні гальмових башмаків під порожні вагони (або вагони з невідомим навантаженням на вісь) буде потрібно:

[ 80 (25 * 4 + 1)] / 200 = 4,4  5 гальмових башмаків;

для закріплення тієї ж групи вагонів і при укладанні гальмових башмаків під вагони з навантаженням на вісь не менше 15 т (або якщо таких вагонів у групі немає, - під вагони даної групи з максимальним навантаженням на вісь):

( 80 (2,5 * 1,5 + 1)) / 200 = 1,9 = 2 гальмових башмака;

б) для закріплення 240 осей вугільного маршруту або состава з порожніх вагонів на ухилі 0,0015 буде потрібно:

240 (1,5 * 1,5 + 1) / 200 = 3,9 = 4 гальмових башмака;

остання кількість гальмових башмаків розраховується аналогічно і для порожніх маршрутів.

3. На станційних коліях із сильно замасленими поверхнями рейок (колії навантаження наливних вантажів, очищення та промивання цистерн тощо), вказані в п. 1 цього Додатка норми закріплення збільшуються в 1,5 раза.

4. На коліях з ломаним профілем норми закріплення составів поїздів або груп вагонів, що знаходяться в межах повної довжини колій, обчислюються за середнім значенням профілю. Якщо вагони залишаються на окремих відрізках колій, то їх закріплення гальмовими башмаками має проводиться за нормами, що відповідають фактичній величині ухилу даного відрізка.

5. При закріпленні поданої під вивантаження групи вагонів гальмові башмаки мають укладатися під вагони, що підлягають вивантаженню в останню чергу, або норматив закріплення для них має обчислюватися відповідно до підпункту 1.2.3 цього Додатку.

6. Гальмові башмаки мають бути справними та укладатися під різні осі состава з накатом вагонного колеса на гальмовий башмак або щоб носок полоза гальмового башмака торкався обода колеса. В місцях постійного укладання гальмових башмаків мають бути встановлені ящики з піском, який застосовується у випадках утворення намерзлого льоду, інею тощо. Якщо закріплення проводиться двома або більше гальмовими башмаками, то не можна їх укладати під одну і ту ж вагонну вісь.

Забороняється використовувати для закріплення вагонів гальмові башмаки з обмерзлим або замасленим полозом.

7. На коліях з ухилами башмаки укладаються з боку спуску.

На ухилах більше 0,0005 до 0,001 включно вагони закріплюються додатково одним гальмовим башмаком і з боку, протилежному спуску.

8. Якщо гальмовий башмак укладається не під крайній вагон з боку можливого виходу групи, що закріплюється, то додатково має бути перевірена надійність зчеплення з цим вагоном усіх інших вагонів цієї групи.

9. При сильному (понад 15 м/c) вітрі, напрямок якого збігається з напрямком можливого виходу вагонів, норма закріплення, обчислена відповідно до п.1 цього Додатку (на кожні 200 осей закріпленої групи), збільшується укладанням під колеса вагонів трьох додаткових гальмових башмаків, а при дуже сильному (штормовому) вітрі - семи гальмових башмаків.

10. При закріпленні локомотивів у недіючому стані, а у виняткових випадках іншого рухомого складу у разі відсутності достатньої кількості гальмових башмаків можуть бути використані ручні гальма рухомого складу з розрахунку: 5 гальмових осей замінюють один гальмовий башмак.

На горизонтальних коліях або коліях з ухилом 0,0005 і менше допускається приводити у дію ручне гальмо одного вагона (локомотива) в будь-якій частині зчепленої групи рухомого складу замість гальмових башмаків з обох її боків.

 

 

Директор департаменту

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 717

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!