Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Імпровізація на уроках музикиІмпровізація — новий вид музичної діяльності в школі. Значення імпровізаційної творчості для музичного розвитку дитини і роль імпровізації як виду учбової роботи підкреслював ще Б. Асаф'єв, який писав, що «людина, яка пережила радість творчості навіть в наймінімальнішому степені, поглиблює свій життєвий досвід і стає іншою за психічним складом, ніж людина, що тільки наслідує інших. Найнеобхіднішою справою в даному напрямку я рахую розвиток здібності до імпровізації».

Практичний досвід введення імпровізації в уроки музики показує не тільки велику зацікавленість дітей процесом творчості, але і безперечний його вплив на музичний розвиток учнів.

В імпровізації, як і в будь-якому іншому виді музичної діяльності, органічно сплітаються два моменти: «радість творчості» (Асаф'єв) і той музичний досвід, який виражається в конкретному освоєнні дитиною музичної мови, в придбанні і засвоєнні ним певних музичних знань.

Імпровізація — одне з найулюбленіших занять молодших школярів. Із задоволенням імпровізують не тільки ті, хто уміє добре співати, але і слабо інтонуючи діти, що недостатньо володіють своїм голосом. У імпровізації дитина ніби розкріпачується, йому не треба наслідувати спів інших, що часто буває дуже нелегко. Виступаючи з власною мелодією, дитина не боїться заспівати її невірно і продемонструвати тим самим своє невміння. Було помічено, що збудити інтерес дитини до співу буває легше саме в ході імпровізацій.

Відомий вислів видатного психолога Б. М. Теплова. «По відношенню до музики і літератури, - писав він, нерідко висловлюється думка, що творча діяльність доступна лише окремим спеціально обдарованим дітям і що тому їй не може бути місця в масовому художньому вихованні. Психологічні дані говорять про те, що остання думка несправедлива і що раннє залучення дітей (і не тільки особливо обдарованих) в творчу, а не тільки «сприймаючу» діяльність дуже корисно для загального художнього розвитку, цілком природно для дитини і цілком відповідає її потребам і можливостям » .Імпровізаційна пісенна творчість дітей не виникає саме по собі. Вона спирається на сприйняття музики, музичний слух дитини, уміння оперувати музично-слуховими уявленнями і на уяву дитини, здатність комбінувати, змінювати, створювати щось нове на основі наявного музично-слухового досвіду.

В учбовий процес включаються наступні види вокальної імпровізації: імпровізація мелодій без тексту в заданому характері, мелодизацію віршованих текстів, твір підголосків до відомих пісень.

До імпровізації мелодії в заданому характері відносимо наступні типи завдань: «музична розмова», імпровізація мелодій в характері пісні, танцю, маршу і допридумування початої мелодії.

Основний акцент робиться на імпровізації «музична розмова», як найбільш простій. У «музичній розмові» діти часто виступають за персонажів знайомих і улюблених ними казок, імпровізуючи мелодії в характері «героїв» казки. Імпровізація в певному жанрі і допридумування мелодій, як показує досвід, для дітей складніші. Цей тип завдань ми включаємо в уроки з II класу.

У основі мелодизації віршованих текстів лежить зміст тексту, його емоційний настрій. Для співочої імпровізації доцільний вибір з тих віршів, які діти вивчають в школі. Основний критерій відбору — виразність вірша, доступність його ритмоінтонаційного ладу.

Таким чином, усвідомлення емоційно-смислового змісту вірша включається в процес музичної творчості, будучи його необхідною складовою частиною.Створення підголосків до знайомих поспівок і пісень — в традиціях народної багатоголосої хорової творчості.

Велике значення надається хоча і елементарним, але самостійним спробам дітей знаходити підголосок до відомої мелодії. Створення підголосків активно розвиває навички багатоголосого співу, ладо-гармонійний слух дітей.

Одним з основних стимулів до творчості є створення на уроці проблемної ситуації. Нами вона розуміється широко — як така організація процесу навчання, яка максимально активізує творче мислення дітей. У області музики це і впізнавання музичних жанрів по їх характерних ознаках, і впізнавання мелодії в різному тембровому звучанні, і самостійне визначення структури ладу мелодії в нотному записі, і знаходження потрібних виконавських фарб, відповідних виконавському задуму. Зрозуміло, що імпровізація як вид творчості може бути органічною частиною уроку тільки при такому навчанні, яке і у всіх інших ланках направлено на розкриття творчого потенціалу дитини.

Імпровізація може вводитися в урок музики на всіх його етапах.

Творчі завдання пропонуються дітям і під час слухання музики, і під час виконання вивчених пісень, і під час гри на дитячих музичних інструментах, і під час музично-ритмічних рухів. Завдання ускладнюються з віком і з набуттям учнями багажу знань.

Всі запропоновані види імпровізацій на уроці є досить цікавими для учнів. Вони активізують роботу. Але обов'язковою умовою організації творчої діяльності учнів є індивідуалізація, що дозволяє добрати доступні завдання і спонукає дітей до активної праці. Індивідуально-диференційовані завдання можна давати учням і додому. Цим ми продовжимо їх зацікавленість музикою і тоді, коли вони знаходяться за межами школи.

На уроці творчим завданням можна приділити 5-Ю хв., залежно від способу їх використання (під час слухання музики, співу чи вивченням музичної грамоти). Але бажано, щоб ці завдання давались систематично, тоді інтерес до них не зникає. Можна вводити їх і в позакласні заняття. Наприклад, на занятті хору, під час розспівування скласти казку „Як ми були у лісі", де використати „поклики птахів і звірів": зозуля, горобець, ворона, дятел; мама, що кличе дітей; жабка, що стрибає; фонтанчик, який співає буль-буль-буль; вітерець - глісандо вгору і вниз і т.д.На початковому етапі імпровізування не обов'язково вимагати виконання завдання всіма учнями. Діти добровільно виступають в ролі композитора і на уроці створюється атмосфера творчої свободи. Поступово більшість учнів, дивлячись на своїх однокласників, захочуть спробувати себе у цій ролі. Творчий початок народжує у дитини живу фантазію, живу уяву. Адже творчість засновується на бажанні зробити щось таке, що до тебе ще ніким не було зроблене, або те, що існувало зробити по-новому. Творчий початок у людині - це завжди прагнення вперед, до кращого, до досконалості, до прекрасного.

Такий творчий початок мистецтво виховує в людини. По своїй здатності викликати в неї творчу фантазію, воно займає перше місце серед усіх елементів, що складають систему виховання людини. У дитини треба обов'язково підтримувати будь-яке прагнення до творчості, якими б не досконалими не були результати цих прагнень. Адже за цим всіх ховаються найщиріші устремління дитини, прояви її ніжних почуттів і думок. Тому найважливіше завдання естетичного виховання в школі - розвиток в учнів творчих начал.

Успіх імпровізації на уроці багато в чому залежить від вчителя, його виконавських можливостей, педагогічної майстерності, уміння створити єдиний емоційний настрій уроку, пов'язати імпровізацію з його темою, з усім тим матеріалом, який використовується на уроці. Дитяча музична творчість є органічним елементом різних видів музичної діяльності. Допомагає творчій активності дитини створення на уроці проблемної ситуації, тобто такої організації навчального процесу, яка максимально організує творче мислення дітей.

Творчий процес сприяє розвиткові в дітей мислення, уяви, спостережливості, активності, позитивних емоцій, а також спеціальних музичних здібностей. Через це творчість має бути невід'ємним компонентом уроку музики.

 


ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ З КУРСУ


Просмотров 539

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!