Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


III. Вимоги до безпеки від час прове­дення занятьІНСТРУКЦІЯ __

З охорони праці під час занять гімнастикою

І. Загальні положення

1.1. Уроки фізкультури необхідно ! проводити в добре провітрюваних І спортивних залах.

І 1.2. Зал повинен бути підготовлений до уроку відповідно до завдань, що випливають з вимог навчальної програми.

1.3.Займатись на гімнастичних приладах (снарядах) дозволяється лише в присутності вчителя.

1.4.Під час розучування і виконан­ня найскладніших гімнастичних вправ на гімнастичних приладах (снарядах) необхідно застосовувати відповідні методи і способи страху­вання залежно від підготовки учнів, висоти приладів (снарядів).

1.5. Усі спортивні прилади (снаря­ди) й обладнання, встановлені в закритих або відкритих місцях проведення занять, повинні бути повністю справними і надійно закріпленими.

1.6.Надійність установлення й ре­зультати випробувань спортінвентаря та обладнання мають бути зафіксовані в спеціальному жур­налі. Основні розміри і методи ви­пробування гімнастичних приладів (снарядів) подано в додатку 4.

1.7.Гімнастичні прилади (снаряди) не повинні мати в окремих части­нах і з'єднаннях люфтів, коливань, прогинів; деталі кріплення (гайки, гвинти) повинні бути надійно за­кручені. Жердини брусів треба ре­монтувати по всій довжині. Якщо виявиться тріщина, жердину не­обхідно замінити.

1.8. Гриф перекладини перед вико­нанням вправ і після їх закінчення необхідно протирати сухою ган­чіркою і зачищати шліфувальною шкіркою.

1.9. Пластини для кріплення гаків і розтяжок повинні бути міцно пригвинчені до підлоги і зрівняні врівень зпідлогою.

1.10. Колода гімнастична не повинна мати тріщин і задирин на брусі, і помітного викривлення.

1.11.Опори гімнастичного козла повинні бути міцно закріплені в коробках корпусу.

1.12.При висуванні ніжки козла і повинні вільно встановлюватися і міцно закріплюватися в заданому положенні.

1.13. Гімнастичні мати повинні впритул укладатися навколо гімнастичного приладу (снаряда) так, і щоб вони перекривали площу зіскоку або передбачуваного зриву й падіння.

1.14. Місток гімнастичний повинен бути підбитий гумою, щоб запобігти ковзання під час відштовхування.

1.15. М’ячі набивні використовувати за номерами відповідно до віку і фізичної підготовки учнів.

1.16.Розміщувати обладнання треба так, щоб навколо кожного гімнастичного приладу (снаряду) була безпечна зона.

1.17.Регулярно очищувати робочу поверхню перекладини, брусів, стежити за тим, щоб вона була гладенькою і без іржі.

1.18.Не виконувати вправ на при­ладах (снарядах) з вологими доло­нями, якщо на них є свіжі мозолі, а також на забруднених приладах (снарядах).

1.19.Під час переміщення і вста­новлення гімнастичних приладів (снарядів) будьте уважними.

І.20.Не переносьте і не перевозьте важкі гімнастичні прилади без використання спеціальних візків і пристроїв.

1.21. Проводити заняття із застосу­ванням несправного обладнання або спортінвентаря без спортивного одягу не дозволяється.

ІІ. Вимоги до безпеки перед початком занять

2.1. Перевірити надійність кріплення гімнастичних приладів. Пояснити учням, де можуть бути зриви і що потрібно зробити при невдалому виконанні вправ.

2.2. Пояснити і показати техніку виконання вправ, правильність ви­бору місця для страхування.

2.3. Враховувати індивідуальні особливості учнів при індивідуаль­ному чи груповому страхуванні.

III. Вимоги до безпеки від час прове­дення занять

3.1.Стежити за дотриманням учня­ми вимог техніки безпеки при ви­конанні гімнастичних вправ.

3.2.Дотримуватись принципу до­ступності і послідовності у навчанні.

3.3.Вибирати правильні способи і прийоми страхування та допомо­ги, враховуючи характер вправ, рівень фізичної і технічної підго­товленості учня,

3.4. Під час занять у гімнастичному залі використовувати магнезію або каніфоль, які зберігаються в спе­ціальних укладках або ящиках, що виключають розпилювання.

3.5.При виконанні вправ потоком (один за одним), витримувати до­статні інтервали.

3.6. Виконуючи стрибки і зіскоки з приладів (снарядів), приземля­тись м'яко, на носки, пружинисто присідаючи.

3.7. Не виконувати без страхування складні, елементи і вправи.

3.8.Пам'ятайте, що під час вико­нання вправ на гімнастичних при­ладах (снарядах) безпека багато в чому залежить від їхньої справ­ності.

3.9. Під час занять на паралельних брусах ширину жердин встановлювати залежно від індивідуальних даних учня. Ширина жердин повинна приблизно дорівнювати довжині передпліччя.

3.10. Змінюючи висоту брусів,послабивши гвинти, підніматиодночасно обидва кінці кожної жердини; висоту ніжки, в стрибкових приладах (снарядах) по черзі з кожного боку, нахиливши прилад (снаряд).

3.11. Підіймаючиабо опускаю жердини брусів, триматись зажердину, а не за її металеву опору. Щоразу перед виконанням вправи перевіряти, чи закріплені стопорні гвинти.


Просмотров 641

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!