Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Арнайы жабдықталан аудиториялар, оқу бөлмелері, зертханалардың тізіміАрнайы жабдықталған ауди- ториялар, оқу бөлмелері, зертханалардың тізімі   Саны Ауданы (кв.м)
Мультимедиалық кабинет – 304
Интерактивтік тақта – 202
Оқу-әдістемелік кабинет – 101

 

 

 
 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті   СМЖ ЖМУ Е/ПОӘК.09-2015 3 басылым
САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ
Оқу-әдістемелік кешені Ф.4.09-42
01.09.2012ж.

Гуманитарлық факультет

Филология және журналистика кафедрасы

БЕКІТЕМІН

Бірінші проректор – оқу-әдістемелік

жұмыстар жөніндегі проректор

_____________ Еркінбаева Л.Қ.

«_____»_________________2013 ж.

 

 

Мамандыққа баулу пәнінің

 

ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

 

Мамандық: 5В050400 - Журналистика

Оқу түрі: күндізгі, сырттай

 

 

Талдықорған 2015 ж.

Оқу - әдістемелік кешенді типтік оқу бағдарламасына сәйкес және МЖМБС негізінде 5В050400 - Журналистика мамандығына филология және журналистика кафедрасының аға оқытушысы Сайдахмет Айбек Тұрғанбекұлы кұрастырған.

 

__________________________

(оқытушының қолы)

 

 

Филология және журналистика кафедрасының отырысында қарастырылды.

«____ »________ 2013 ж. №_______ хаттама

 

Кафедра меңгерушісі____________ ф.ғ .к., доцент С.Қ.Қожағұлов

«_____»__________ ___2013 жыл. №______ хаттама

Гуманитарлық факультеттің әдістемелік бюросы мақұлдаған.

 

Әдістемелік бюроның төрайымы_____________ Ш.С.Жаукумова

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті   СМЖ ЖМУ Е/ПОӘК.09-2015 3 басылым
САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ
Оқу-жұмыс бағдарламасы Ф.4.09-26
28.05..2015 ж.

 

 

Гуманитарлық факультет

Филология және журналистика кафедрасы

 

БЕКІТЕМІН

Бірінші проректор – оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі проректор

________________ Еркінбаева Л.Қ.

«_____»__________________2015ж.

 

Мамандыққа баулу пәнінің

 

ОҚУ – ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

 

Мамандық:   Оқу түрі: 5В050400 - Журналистика   Күндізгі, сырттай

 

Талдықорған - 2015

Оқу-жұмыс бағдарламасын 5В050400-Журналистика мамандығына аға оқытушы Сайдахмет Айбек Тұрғанбекұлы кұрастырған.

 

 
 


(оқытушының қолы)

 

 

Филология және журналистика кафедрасының отырысында қарастырылды

 

« » 2015 ж. № хаттама

 

 

Кафедра меңгерушісі ф.ғ.к., доцент С.Қ. Қожағұлов

 

« » 2015 ж.№ хаттама

           
     


Гуманитарлық факультетінің әдістемелік бюросы мақұлдаған

 

 

Әдістемелік бюроның төрайымы Ш.С. Жаукумова

 

 

 
 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті   СМЖ ЖМУ Е/ПОӘК.09-2015 3 басылым
САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ
Силлабус Ф.4.09-26
28.05.2015 ж.

Гуманитарлық факультет

Филология және журналистика кафедрасы

С И Л Л А Б У С

 

Мамандыққа баулу пәні бойынша

5В050400 - Журналистика мамандығы үшін

 

 

Оқу түрі: күндізгі, сырттай

курс: 3

семестр: 2

кредит саны: 3

барлық сағат саны: 135

оның ішінде:

аудиториялық сағат саны:

дәрістер: 30

іс-тәжірибелік сабақтар: 15

ОСӨЖ 45

СӨЖ 45

Емтихан: 7

 

 

Талдықорған 2015 ж.

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ:

Сайдахмет Айбек Тұрғанбекұлы, филология және журналистика кафедрасының аға оқытушысы

Кафедра тел: 22-16-67-145

Филология және журналистика кафедрасы, 120 - ауд.

Жансүгіров көшесі, 187а - үй.

Қабылдау уақыты: кафедрадағы консультациялар кестесі бойынша

Пән: Мамандыққа баулу

Пәннің пререквизиті: Қазақ радиожурналистикасы, Қазақ телевизиялық журналистикасы, Қазақжурналистикасының тарихы.

Пәннің постреквизиті: Журналистік шеберлік, Қазақ фразеологизмнің ұлттық болмысы.

Пәннің қысқаша сипаттмасы. Қазақстан журналистикасында БАҚ туралы қабылданған екі Заңға байланысты журналистік қызметтің қазіргі тенденциялары айқындалуда, қазақ баспасөзінің қайта жаңарған ұлттық дәстүрлері көрініс табуда.

«Қазақ фельетон жанры» пәні оқу жоспары мен білім берудің мемлекеттік стандартын а сәйкес «журналистика» мамандығы бойынша күндізгі бөлімде екінші семестрде оқытылады. Сондықтан бұл пән университеттік журналистік жоғары білімнің алашқы теориялық курсы болып табылады және болашақ тәжірибелік қызметте кәсібилікті жақсы меңгеру үшін қажетті әмбебап білім кешенін береді.

Пәннің мақсат - міндеттері:

Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарының ақпаратты-талдамалы материалдары, ҚР-ның «БАҚ туралы» Заңы, журналистика мектебінің әр түрлі өкілдерініің еңбектері курстың шешуші теориялық және методологиялық негізі болып табылады.

Қазақстанның журналистика тәжірибесінің барлық сферасында қызмет жасайтын ғылыми зерттеулер айрықша бағыт болып қалыптасып, осы ауқымда ғылыми ізденістердің бүгінгі күні де негізгісі болып табылады.

Курс соңында студенттің алатын білік – дағдылары:

Студенттерге қазақ мерзімді баспасөзінің ішінде интернет журналистикасының бағыт-бағдарына, мән-мазмұнына, көркемдік-идеялық деңгейіне қоғамдық ойдың айнасы, уақыт барометрі, жаңалық жаршысы ретіндегі сол дәуірдің саяси-әлеуметтік ахуалының қалыптасуына сәйкес баға беру; Студенттерге қазақ журналистикасы тарихының проблемалары туралы мәлімет беру; Ұлттық журналистиканың өткен дәуірлердегі жинақтаған мол тәжірибесін, шығармашылық ізденістері мен шеберлік жетістіктерін болашақ кәсіби маман, бүгінгі шәкірт бойына тұтас дарыта білу "Фельетон жанрының өзекті мәселелері " ең басты міндеті болып саналады; әртүрлі тақырыптарға бір немесе бірнеше интернет деректері бойынша мақала, эссе, хабарлама әзірлей алуы, қорғауы.

Бағалау саясаты

Білімді бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесі

 

Әріптік жүйе бойынша бағалар Балдардың сандық эквиваленті Процентік құрамы Дәстүрлі жүйе бойын- ша бағалар
A 4,0 95-100 Өте жақсы
A- 3,67 90-94
B+ 3,33 85-89 Жақсы
B 3,0 80-84
B- 2,67 75-79
C+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық
C 2,0 65-69
C- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 50-54
F 0-49 Қанағаттанарлықсыз

 Просмотров 1517

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!