Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Азіргі журналистика қызметінің жанрлық түрлері курсы бойынша кәсіби шеберлікті қалыптастыруды қамтамасыз ететін білім мазмұныГуманитарлық факультет

Филология және журналистика кафедрасы

БЕКІТЕМІН

Ұйымдастыру жұмысы, әлеуметтік және

студенттік сұрақтар бойынша проректор

____________ М.Ж.Мальтекбасов

«_____» ______________2015 ж.

 

 

Мамандыққа баулу пәнінің

 

ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

 

Мамандық: 5В050400 - Журналистика

Оқу түрі: күндізгі, сырттай

 

 

Талдықорған 2015 ж.

Оқу - әдістемелік кешенді типтік оқу бағдарламасына сәйкес және МЖМБС негізінде 5В050400 - Журналистика мамандығына филология және журналистика кафедрасының аға оқытушысы Сайдахмет Айбек Тұрғанбекұлы кұрастырған.

 

__________________________

(оқытушының қолы)

 

 

Филология және журналистика кафедрасының отырысында қарастырылды.

«____ »________ 2015 ж. №_______ хаттама

 

Кафедра меңгерушісі____________ ф.ғ .к., доцент С.Қ.Қожағұлов

«_____»__________ ___2015 жыл. №______ хаттама

Гуманитарлық факультеттің әдістемелік бюросы мақұлдаған.

 

Әдістемелік бюроның төрайымы_____________ Ш.С. Жаукумова

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті   СМЖ ЖМУ Е/ПОӘК.09-2015 3 басылым
САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ
Оқу-жұмыс бағдарламасы Ф.4.09-26
28.05..2015 ж.

 

 

Гуманитарлық факультет

Филология және журналистика кафедрасы

 

БЕКІТЕМІН

Ұйымдастыру жұмысы, әлеуметтік және

студенттік сұрақтар бойынша проректор

____________ М.Ж.Мальтекбасов

«_____» ______________2015 ж.

 

Мамандыққа баулу пәнінің

 

ОҚУ – ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

 

Мамандық:   Оқу түрі: 5В050400 - Журналистика   Күндізгі, сырттай

 

 

Талдықорған - 2015

Құрастырған: аға оқытушы Сайдахмет Айбек Тұрғанбекұлы

Оқу бағдарламасы филология және журналистика кафедрасының отырысында қарастырылды және 5В050400 – Журналистика мамандығы бойынша оқу үрдісіне енгізілуіне ұсынылды.

 

Хаттама № _____«___ »________ 2015 ж.

 

Кафедра меңгерушісі ___________ ф.ғ.к., доцент С.Қ. Қожағұлов

 

Оқу бағдарламасы гуманитарлық факультеттің әдістемелік бюросында қарастырылды және бекітуге ұсынылды.

 

«___» ________ 2015 ж. №____ хаттама

 

ФӘБ төрайымы__________________Ш.С.Жаукумова

 

Факультет деканы________________ Қ.Қ.Рысбеков

 

Оқу бағдарламасы оқу - әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді.

 

Хаттама №_____ «____» _________________2015 ж.

 

ОӘК төрағасы ______________________М.Ж.Мальтекбасов

 

 

Құрастырған: аға оқытушы Сайдахмет Айбек Тұрғанбекұлы

Оқу бағдарламасы журналистика және филология кафедрасының отырысында қарастырылды және 5В050400 – Журналистика мамандығы бойынша оқу үрдісіне енгізілуіне ұсынылды.

 

Хаттама № _____«___ »________ 2015 ж.

 

Кафедра меңгерушісі ___________ С.Қ.Қожағұлов

 

Оқу бағдарламасы гуманитарлық факультеттің әдістемелік бюросында қарастырылды және бекітуге ұсынылды.

 

«___» ________ 2015 ж. №____ хаттама

 

ФӘБ төрайымы__________________Ш.С.Жаукумова

 

Факультет деканы________________ Қ.Қ.Рысбеков

 

Оқу бағдарламасы оқу - әдістемелік кеңесінде қарастырылды және бекітілді.

 

Хаттама №_____ «____» _________________2015 ж.

 

ОӘК төрағасы ______________________М.Ж.Мальтекбасов

 

Түсінік хат

Шығармашылық ізденістер журналист кәсібінің негізі болып табылады. Шеберлік мәселесінің, қоғамның барлық саласын қамтитын журналистикадағы алар орны ерекше. Заман өскен сайын, біліміміз де байып, өзгеріп, өрлеп, жаңарып, жасарып келеміз. Жаңалық жаршысы – журналистика өзгеден оқ бойы озық тұруды, болашақты болжап, қоғамдық пікірді дұрыс қалыптастыруды көздейді.

Бүгінгі кәсіби журналист дегеніміз – қажетті, маңызды ақпаратты дәл уақытында ала білген, көкейкесті проблемаларды дер кезінде жедел көтеріп, шешілу жолдарын көресететін, экономикалық, қоғамдық, әлеумметтік мәселелерге қатысты татымды ой, пірік айта лаатын журналист. Мұның бәрі тек журналистік шеберліктің қыр-сырын меңгергенде ғана жүзеге асырылатын шаралар болып табылады. Ақпарат жинаудың түрлі әдіс-тәсілдері болады. Журналистикада небір жақын үлгілері бар қарапайым әрі тиімді әдіс сұқбаттан бастап, сауалнамалық сұрақ-жауап, бақылау, тәжірибе, психологиялық тест тағы басқа әдістерді журналист сауатты пайдалана білуі тиіс.

Журналистің жазу шеберлігі теледидардағы өзін-өзі ұстауы, радиодағы сөз саптауы қашанда жоғары талап үрдісінен көріне білуі тиіс. Осы орайда бүгінгі бұқаралық ақапарат құралдарындағы кейбір журналистік өнімдердің сын көтермеуі журналистік шеберлікті толық меңгермегендіктен. Тақырып таңдаудан бастап, оны оқырмағанға жеткізгенге дейінгі арасындағы журналист еңбегі кәсіби шеберліктің үлгісін көрсеткенде ғана ол публицистика деңгейіне көтеріліп, оқырманның жүрегіне жол табады. Көтерер жүгі ауыр тақырыптың дұрыс таңдалуы, мамұнның ашылуы, материалдың жеткілікті түрде өцңделуі, тілдік-стильдік тұрғыдан ұтымды баяндалуы журналистік шеберлікпен тікелей байланысты.

Сондықтан, болашақ журналист – бүгінгі студент осы мәселелерден жеткілікті хабардар болып, алған теориялық білімдерін тәжірибе жүзінде асыруы тиіс. Сондай-ақ журналист еңбегніің нәтижесі адамдармен өзара қарым-қатынас барысында да туындайды. Журналистік шеберлік пәнінің студенттердің жан-жақты кәсіби журналист болып шығуындағы маңызы зор.

Курстың мақсаты – аға ұрпақтың іс-тәжірибелері негізінде қалыптасқан журналистік шеберліктің негіздерін үйрету. Кәсіби шеберліктерін шыңдау мақсатында студенттерге тәжірибелік тұрғыдан білім беру, теорияны мен тәжірибені ұштастыра отырып, журналистік шеберліктің қыр-сырына баулу.

Журналистік шеберлік қырларын үйрену барысында студенттер:

- ақпарат жинаудың әдіс-тәсілдерін;

- тақырыпты дұрыс таңдау;

- журналистік зерттеуді жүргізе білу;

- шығарманың мазмұнын ашу;

- ақпаратты жедел әрі толық алу;

- шоғамдық маңызды проблемаларды танып, көтеру;

- шығарманы өңдеу, сапалы мәтін жазу;

- тілдік, стильдік тұрғыдан сауаттылық;

- журналистика этика мәселелерін меңгереді.

Курстың пререквизиттері:«Қазақ әдебиетінің тарихы», «Қазақ әдебиетінің теориясы», “Журналистикаға кіріспе”.

Курстың постреквизиті:Пәнді меңгеруге төмендегідей қосымша білім көздері көмектеседі: «Ғылыми-танымдық журналистика», «Баспасөз және әдеби сын».

 

азіргі журналистика қызметінің жанрлық түрлері курсы бойынша кәсіби шеберлікті қалыптастыруды қамтамасыз ететін білім мазмұны

 

Негізгі бөлім. Журналистік шеберлік қырлары.Журналистік туындыға қойылатын талаптар: маңызды проблема, тілдік, стильдік нормалар, құрылым, дизайн. Ой анықтығы, мазмұн дәлдігі. Дерек және публицистика.

Журналистік әдеп.Журналистік жауапкершілік. Журналистік әлемдік этика талаптары. Тілдік этикет. Журналистік моральдық-этикалық ерекешеліктері. Журналистің құқықтары, міндеттері. Сұқбат алу барасындағы журналистің өзін-өзі ұстауы. Сөз сөйлеу мәнері. Ақиқат ақпарат, шындықты бұрмаламау. Сенімділік. Объективтілік. Заңдылықтың сақталуы. Жеделдік. Мәдени, діни, ерекшеліктерге құрмет.

Журналистік зерттеу.Журналистік зерттеудің ерекшеліктері. Алғашқы зерттеу. Екінші ретті зерттеуге қойылатын талаптар. Құпия ақпарат. Заңдылықтрады білу,байланыстар. Компьютермен жұмыс істей білу. Интернет – зерттеудің жаңа құралы. Құжаттарды табу және сақтау. Ескі ақпарат көздерімен жұмыс. Тұжырым жасау. Сараптау, талдау.

Кәсіби журналист және қарымды қабілет.Сауатты жаза білу – журналист еңбегінің бір бөлігі ғана. Ақиқатқа жету. Техникалық біліктілік. Рухани мәдениет. Қойын кітапшасы. Диктофон. Стенография. Рухани принциптер. Ақпарат көздерімен жұмыс істеу. Іскерлік, білгірлік, байқағыштық, сезімталдық, төзімділік, еңбекқорлық, жеделдік.

Сұқбат.Жанр ретіндегі сұқбат және ақпарат алу әдісі ретіндегі сұқбат. Сұрақ қою өнері. Сұқбатқа дейінгі ақпарат жинау. Қарапайым сұрақтар, жалпыдан жалқыға принципі. Кім? Не? Қайда? Қашан? Қалай? Неге? Не үшін? Сұқбат барысындағы алынған ақпаратты нақтылау.

Тақырып.Тақырыпты дұрыс таңдау – журналистің тиімді еңбегі. Алғашқы және екінші ақпарат көздері. Журналистің тақырыпты жан-жақты меңгеруі. Тақырыптың өзектілігі. Тақырып таңдау – ақпарат жинау – деректерді тексеру – таллдау – жазу – өңдеу – көркемдеу. Проблема және оның шешілу жолдары. Журналистің қоғамдық рөлі. Қысқалық, өткірлік.

Журналист өнімінің түрі мен мазмұны.Ақпараттты жинау және оны тарату технологиясы. Мазмұндық элементтері. Ішкі сәйкестік. Журналистің өзіндік қолтаңбасы. Автормен жұмыс істеу. Мазмұн байлығы, жаңа мазмұн. Тұшымды мақаланың алғы шарттары.

Тіл және стиль.Тіл және оның құрылымы. Тіл мәдениеті. Тілдік және стильдік сауаттылық. Бұқаралық ақапарат құралдарының тілдік, стильдік ерекшеліктері. Шешендік өнер. Қанатты сөздер, мақал-мәтелдерді пайдалану. Көпсөзділікке ұрынбау. Тартымды стиль, көркем тіл. Терминология. Тіл мен стильдің жанрлық қолданыстары. Ауызекі сөйлеу стильі, ғылыми стиль, көркем әдеби стиль. Пікірдің түсінікті болуы. Тартымдылық, әсерлік. Қысқалық, ықшамдылық.

Фотожурналистика.Фото- жанр. Фотоның рөлі мен қызметі. Сәтті фотосуреттің маңызы. Фотоматериалдың мәтіні. Фотосурет түсіру мәдениеті. Фотосурет жанрының ерекшеліктері, түрлері. Оған қойылатын талаптар. Фотожурналистке қойылатын талаптар. Сәтті тақырыпты таңдай білу. Бейнелеудің ең тиімді жолын іздеу. Мерзімді басылымдағы фотосурет – дәлелді дерек.Фотопортрет, фотоочерк, фотоплакат, фоторепортаж, фотомонтаж, фотохабар. Фотожанрлар, ерекшеліктері. Фотожурналистиканың кәсіби проблемалары.

Композиция.Анықтық, тиімділік, ықшамдылық, қарапайымдылық. Лид- фактологиялық негіз. Оқиғаны хронологиялық тіркеу. Композиция- ақпараттың орналасуы, материалдың көлемі және түрі. Мақала бөліктерінің арасындағы табиғи байланыс. Сілтемелерді пайдалану.

Тележурналист және оған қойылатын талаптар.Теледидар мүмкіндігі. Тележурналистің рөлі. Тележурналистің құралы. Құжаттарды талдау. Қазіргі ақпараттық технологиялар. Дыбыс, бейне бірлігі. Тележурналист этикасы. Теледидар хабарларын жоспарлау. Тележурналистиеаның жанрлары, қолдану ерекшеліктері. Теледидардың қоғам мен БАҚ жүйесіндегі орны. Тікелей репортаж жүргізудегі шеберлік сырлары.

Радиожурналистика.Радиожурналистің жұмыс істеу кезеңдері. Радиохабар, жасалу ерекшеліктері. Сценарий, маңызы. Тікелей эфир. Этика. Сөйлеу мәдениеті. Радиохабардың өзіндік табиғаты. Саз – бейнелеудің тиімді құралы. Радиожурналистиканың тілдік, стильдік ерекшеліктері. Радиожурналистиканың жанрлары мен пішіндері. Мерзімді басылым, Радио, теледидар жанрларының ұқсастықтары мен ерекшеліктері.

Жарнама.Жарнаманың ақпаратты беру құралы ретіндегі қызметі және қоғамдағы рөлі. Эфир жарнамасының ерекшеліктері. Шығармашылық процесс. Жарнамаға қоғамдық сын. Тілдік қалыптан ауытқушылықтар. БАҚ және жарнама. Жарнаманың балаларға әсері. Жарнама агенттіктерінің рөлі. Журналистік менеджменттің қалыптасуы мен дамуы. Редакция қызметіндегі экономикалық принциптер. Журналистиканың экономиканың дамуындағы рөлі. Жарнаманың басқару жүйесі. БАҚ және нарық.

 
 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті   СМЖ ЖМУ Е/ПОӘК.09-2015 3 басылым
САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ
Силлабус Ф.4.09-26
28.05.2015 ж.

Бағалау саясаты

Білімді бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесі

 

Әріптік жүйе бойынша бағалар Балдардың сандық эквиваленті Процентік құрамы Дәстүрлі жүйе бойын- ша бағалар
A 4,0 95-100 Өте жақсы
A- 3,67 90-94
B+ 3,33 85-89 Жақсы
B 3,0 80-84
B- 2,67 75-79
C+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық
C 2,0 65-69
C- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 50-54
F 0-49 Қанағаттанарлықсыз

 Просмотров 3740

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!