Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розрахункові теплотехнічні параметри пари та водиНазва Параметрів Тиск, МПа Температура оС Ентальпія, кДж/кг
1 2 3 4
Пара на виході з котла р1 =1,4 t1 = 195 i1 = 2788,4
Пара після редукційної установки, яка використовується споживачами рсп =1,0 tсп = 179,9 iсп = 2777,0
Пара після редукційної установки, яка використовується на власні потреби р2 =0,7 t2 = 164,96 i2 = 2762,9
Пара, яка утворилась в сепараторі продувної води р3 =0,17 t3 = 115,2 i3= 2699,5
Пара, яка надходить з деаератора в охолодник випару р4=0,12 t4 = 104,2 i4= 2683,8
Конденсат після охолодника випару деаератора р5 =0,12 t5 = 104,2 i5 = 439,4
Конденсат, який повертається після водопідігрівників котельні р6=0,7 t6 = 164,96 i6 =697,1
Продувна вода, яка надходить до сепаратора з котла р7=1,4 t7 = 195 i1 = 830,1
Продувна вода після сепаратора р8=0,17 t8 = 115,2 i1 = 483,3
Вода після деаератора рд=0,12 Т = 104,2 iд = 2788,4
Вода з холодного водопроводу   T1 = 5 (15)  
Вода перед хімводоочисткою   T3 = 25...30  
Вода продувна після охолодника   tпр = 40  
Вода для підживлення мережі   T = 70  
Максимальна температура мережної води   t1max = 150  
Максимальна температура поворотної мережної води на вході в котел   t2max = 70  
Температура поворотної мережної води влітку   t'г.в = 35  
Температура гарячої води в системі місцевого теплопостачання споживачів   tг.в = 60  

Проектування і гідравлічний розрахунок трубопроводів.

Перед початком гідравлічного розрахунку водяних, парових та конденсатних трубопроводів теплових мереж виконується їх трасування.

Водяні теплові мережі прокладаються від котельні до об’єктів, які в опалювальний період для потреб опалення, вентиляції та гарячого водо-постачання використовують гарячу воду, яка підготовлена водогрійними котламикотельні, а влітку воду для гарячого водопостачання – від пароводяних підігрівників або окремих водогрійних котлів. Для теплових мереж систем опалення і вентиляції прокладається прямий і зворотний трубопроводи, в системах гарячого водопостачання – трубопроводи подачі та циркуляційний.

Парові теплові мережі прокладаються від котельні до споживачів пари, в першу чергу, технологічних, та складаються з паропроводу та конденсатопроводу.

При прокладанні теплових мереж слід враховувати наступне:

- траса мереж повинна бути прокладена по найкоротшому можливому шляху; спосіб прокладання – безканальний, в напівпровідних і непрохідних каналах, на високих опорах, - визначається умовами об’єкту та техніко-економічними міркуваннями;

- запірна арматура (засувки) встановлюється на відгалуженнях від основної магістралі, на вводах до споживачів; для встановлення арматури слід влаштовувати теплові камери;

Таблиця 4.1.

Відстань між нерухомими опорами трубопроводів

Умовний прохід труб dум,мм Компенсатори Само-компен сація Умовний прохід труб dум,мм Компенсатори Само-компен Сація
П-подібні сальни-кові П-подібні сальни-кові
Відстань між опорами, м Відстань між опорами, м
- - -
-
-
-
-
-

 - компенсатори (сальникові, П-подібні) на трубопроводах встановлюються з

кроком, який визначається способом прокладання труб та їх діаметром; рекомендовані відстані між опорами наведені в табл. 4.1.

Проектування теплових мереж слід виконувати з урахуванням рекомендацій МВ 056-180: конструювання мереж –п.5; побудова п’єзометричних графіків – п.8, підбір компенсаторів – п.11, та додатками МВ 056-181.

Розрахункова схема теплової мережі виконується в аксонометричній проекції. Мережа розбивається на розрахункові ділянки, які мають незмінну витрату теплоносія. На схемі проставляються порядкові номери вузлів ділянок, геодезичні позначки вузлів, довжини ділянок в м, витрати теплоносія, кг/с або т/год. Головною магістраллю визначається найдовша і найбільш навантажена послідовність ділянок від джерела тепла (котельні) до найбільш віддаленого споживача.

Гідравлічний розрахунок трубопроводів водяних теплових мереж

Розрахункові витрати мережної води визначаються окремо для потреб опалення, вентиляції і гарячого водопостачання (див. п.3.2.2). Гідравлічний розрахунок мережі полягає у виборі діаметрів трубопроводів за умови, що втрати напору в мережі не перевищать допустимого значення гарантованого тиску ΔРр в магістралі та відгалуженнях.

Таблиця 4.2.


Просмотров 489

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!