Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Принципіальні теплові схеми парових котеленьПарові котельні з котлоагрегатами низького тиску (1,4 або 2,4 МПа) призначені для одночасного відпуску пари та гарячої води, тому в їх теплові схеми входять установки водопідготовки. Парова промислово-опалювальна котельня може працювати з відпуском теплоти при закритій або відкритій системі теплопостачання. Пара використовується на технологічні потреби та на власні потреби котельні. Гаряча вода (мережна), необхідна для опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, нагрівається у водопідігрівальній установці.

Деаерація живильної води і води для підживлення, яка полягає у видаленні з води кисню, вуглекислого та інших газів з підвищенням температури до кипіння, потрібна для зменшення корозій поверхонь нагрівання, трубопроводів котельні та теплової мережі, а також для запобігання погіршенню тепловіддачі і зниженню ефективності роботи теплообмінної апаратури.

Для опалювальної парової котельні в тепловій схемі потрібно виключити лінію подавання пари з котельні на технологічні потреби та лінію надходження конденсату від споживачів у деаератор живильної води. Для промислової парової котельні із схеми виключається водонагрівальна установка.

Водогрійні котельні, як правило, є опалювальними. Нагрівання мережної води здійснюється безпосередньо у водогрійних котлах. Водогрійні котельні без парового котла проектуються у випадках, коли паливом для водогрійних котлів служить газ або попередньо розігрітий мазут. Якщо потрібне розігрівання мазуту, навіть якщо він є резервним паливом, в котельні додатково встановлюється службовий паровий котел для потреб мазутного господарства.

Щоб уникнути корозії, температуру води на вході в котел необхідно підтримувати вище температури точки роси димових газів, не нижче за 60оС, для чого передбачається подавання гарячої води на вхід котла (рециркуляція). Для забезпечення розрахункової температури води на вході в теплові мережі при всіх режимах роботи котельні, крім максимального зимового, частина води з поворотної лінії після мережного насоса спрямовується в подавальну магістраль системи по перепускній лінії.Для забезпечення гарячого водопостачання у споживачів встановлюються допоміжні підігрівники, які приєднуються до теплової мережі за змішаною чи паралельною схемою.

Пароводяні котельні є промислово-опалювальними і забезпечують технологічні потреби парою, а опалення, вентиляцію і гаряче водопостачання – гарячою водою.

Парова частина пароводогрійної котельні (рис. 2.1) забезпечує отримання пари в парових в котлах 1. Пара проходить через редукційну охолодну установку 2, де відбувається зниження її тиску, і надходить до паропроводу, яким подається на технологічні потреби, водопідігрівальну установку 11 і мазутне господарство. Частина пари витрачається на власні потреби котельні – деаерацію хімічно очищеної води, підігрівання сирої води у водопідігрівнику сирої води 9. Чистий конденсат водяної пари від споживачів, після водопідігрівача 11 подається в деаератор живильної води 3, а звідти повертається в котел.

Гаряча вода, необхідна для опалення, вентиляції, гарячого водопостачання , готується в водогрійному котлі. Водогрійна частина пароводяної котельні містить водогрійний котел 22, контур поворотної мережної води, насос 12, рециркуляційний насос 23 і регулятор перепуску 30.

.

Рис. 2.1. Принципіальна теплова схема пароводогрійної промислово-опалювальної котельні з відпуском теплоти при закритій системі теплопостачання1 – паровий котел. 2 – редукційна охолодна установка, 3 – деаератор живильної води, 4 – охолодник випару деаератора, 5 – сепаратор безперервного продування котла, 6 – насос для подавання живильної води в котел, 7 – охолодник продувальної води, 8 – перший ступінь хімічного очищення води, 9 – підігрівник сирої води, 10 – насос для подавання сирої води на підготовку, 11 – водопідігрівальна установка, 12 – насос для подавання поворотної мережної води на підігрівання, 13 – насос подавання підживлювальної води до поворотної мережі, 14 – перепускний вентиль, 16 – другий ступінь хімічного очищення води, 17 – деаератор води для підживлення, 18 – охолодник деаерованої води, , 22 - водогрійний котел, 23 – рециркуляційний насос, 30 – регулятор перепуску, 31 – нерегульований перепуск.

 

Водопідігрівальна установка 11 служить для забезпечення цілорічного гарячого водопостачання, тому що паровий котел працює цілий рік, постачаючи парою технологічних споживачів і водопідігрівальну установку. Сезонне опалювальне і вентиляційне навантаження котельні в зимовий період покривається водогрійним котлом, який влітку не працює. Поворотна мережна вода насосом 12 подається у водопідігрівальну установку 11, яка складається з двох послідовно сполучених теплообмінників. У першому за ходом мережної води гріючим теплоносієм є конденсат водяної пари, яка утворюється в другому теплообміннику – пароводяному підігрівнику, теплоносієм якого є пара після редуктора. Нагріта до потрібної температури вода надходить у подавальний трубопровід теплової мережі.

Підживлювальна вода, яка компенсує втрати конденсату і витікання води з мережі, та вода для живлення парового котла готується з сирої водопровідної води. Сира вода насосом 10 подається в пароводяний теплообмінник 9 (теплоносій – свіжа пара), де підігрівається до температури 20-30оС і спрямовується в перший ступінь хімічного очищення 8, в якому пом’якшується і позбавляється лужності. У схемі водопідготовки живильної води котла є другий ступінь хімічного очищення 16. Вода для підживлювання мережі після першого ступеня хімічного очищення 8 підігрівається в охолоднику деаерованої води 18, підігрівнику пом’якшеної води 19, охолоднику випару деаератора 4 і надходить в деаератор для підживлювальної води. Для деаерації води для підживлення встановлений атмосферний деаератор 17. Для нагрівання деаерованої води в ньому використовується технологічна пара після редукційної охолодної установки 2. Деаерована вода охолоджується до температури 70 оС в теплообміннику 18. Деаерована вода використовується для гарячого водо-постачання влітку, при вимкнутій водопідігрівальній установці 11. Вода для підживлення з деаератора 17 перекачувальним насосом 20 подається в бак 21, звідки насосом для підживлювання мережі 13 спрямовується в поворотну лінію теплової мережі.У парових котельнях застосовують деаератори, які працюють при тиску, близькому до атмосферного (0,12 МПа) і температурі 104 оС. В деаератор 3 подається пара після редуктора 2 з тиском 0,7 МПа. Суміш газу і пари (випар) безперервно відводиться від головки деаератора в охолодник 4, де пара конденсується, а гази відводяться в атмосферу. Теплота випару утилізується шляхом підігрівання хімічно очищеної води в охолоднику випару 4. Конденсат випару у великих котельнях повертається в цикл, в дрібних скидається в дренаж. Деаерована вода живильним насосом 6 спрямовується у водяний економайзер парового котла і охолодник редукційної установки.

Тепло води безперервного продування котлоагрегату після сепаратора 5 утилізується в охолоднику 7, де продувна вода віддає тепло хімічно очищеній, охолоджується до 40оС і скидається в дренаж. Якщо загальна жорсткість мережної води не перевищує 0,05 мг-екв/л, то допускається використовувати продувну воду для підживлення теплової мережі закритої системи тепло-постачання. Пара з сепаратора 5 безперервного продування, що утворюється завдяки зниженню тиску продувальної води з 1,4 (2,4) МПа після котла до 0,17 МПа в сепараторі, подається в деаератор 3.


Просмотров 722

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!