Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Характеристики норм гарячого водопостачанняСередня за опалювальний період норма витрати гарячої води b, кг при температурі 55оС на 1 людину за добу Укрупнений показник середньої витрати теплоти на гаряче водопостачання qг.в , в розрахунку на 1 людину, Вт/чол.

 

Середній тепловий потік на гаряче водопостачання споживачів у неопалювальний період, Вт, визначають за формулою

(1.12)

де tsc - температура холодної (водопровідної) води в неопалювальний період (при відсутності даних приймається рівною 15 °С); Т1- температура холод­ної (водопровідної) води в опалювальний період (при відсутності даних при­ймається рівною 5 °С); β- коефіцієнт, що враховує зміну середньої витрати води на гаряче водопостачання в неопалюваний період по відношенню до опалювального періоду, який приймається при відсутності даних для житло­во-комунального сектора рівним 0,8 (для курортів β = 1,2- 1,5), для підпри­ємств β = 1,0.

Максимальний тепловий потік, Вт, на гаряче водопостачання житло­вих і громадських будівель визначається за формулою Qг.в.max = (2…2,4) Qг.в, ; (1.13)

а максимальна витрата теплоти на гаряче водопостачання душових приміщень промпідприємств –за формулою

(1.14)

де th - розрахункова температура гарячої води, mд- кількість людей, які користуються душем, mс – кількість людей на 1 душову сітку, aд – норма витрати гарячої води в кг на одного працівника в годину найбільшого водоспоживання (8,4 кг/люд для цехів з надлишком явної теплоти більш як 23,2 Вт на 1 м2, 4,4 кг/люд для інших цехів), Tа – число годин заряджання баків-акумуляторів. Теплота Qдушmax витрачається протягом Tа годин і називається видатковою теплотою для заряджання баків-акумуляторів, які встановлюються якщо кількість душових сіток більша за 10. Значення Tа залежить від кількості сіток: для 10-20 сіток Tа =2, для 20-30 сіток -3, при кількості сіток понад 30–4 год.

Середні Qг.в і максимальні годинні Qг.в.max теплові потоки на гаряче водо-постачання житлових і громадських будівель та промислових підприємств слід визначати за нормами витрати гарячої води у відповідності до вимог [4].

Річні витрати теплоти, кДж, на гаряче водопостачання ви­значаються за формулою: Qг.в.річне = 86,4 Qг.в no + 86,4 Qг.вs (nh – no); (1.15)

де пh - розрахункове число діб роботи системи гарячого водопостачання за рік (за відсутності даних слід приймати 350 діб з урахуванням 15-денної перерви на ревізію і ремонт теплових мереж).

1.4. Витрата теплоти на технологічні потреби

Визначається для кожного теплоносія, відповідно до його параметрів і схеми теплопостачання. Витрати теплоносіїв визначаються за питомими витратами теплоти на технологічні процеси, які нормуються для різних галузей промисловості і залежать від досконалості технологічного процесу, теплообмінного обладнання.

У випадку, коли теплоносієм є пара з поверненням конденсату, максимальна витрата теплоти, Вт, обчислюється за формулою

Qт = Dт( in – св )- Gксвtк , (1.16)

де Dт – масова витрата пари на технологічні потреби, кг/с; in – питома ентальпія пари, Дж/кг; св питома теплоємність води, Дж/(кг.К); Gк – масова витрата конденсату, що повертається, кг/с; tк – його температура.

При повному поверненні конденсату формула 1.16 спрощується і набуває вигляду Qт = Dт( in – свtк), (1.17)

Якщо як теплоносій використовується вода з її поверненням від споживача, то максимальна витрата теплоти на технологічні потреби визначається за формулою Qт = Gтсв(tт – tc )- Gпсв (tп – tc), (1.18)

де Gт, Gп –масові витрати води, яка, відповідно, подається на технологічні потреби і яка повертається, кг/с; tт , tп – температури води, відповідно, яка подається і яка повертається, оС.

У випадку повного використання води споживачем

Qт = Gтсв(tт – tc ), (1.19)

Річна витрата теплоти обчислюється за формулою

Q.т.річне = ΣGт nт 24*3,6; (1.20)

де nт – число діб використання теплової потужності технологічними установками за рік.

Проектування котельніПросмотров 1802

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!