Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Житлових і громадських будівельМЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ

до виконання курсового проекту з предмету

"Теплопостачання промислових об’єктів”

для студентів спеціальності 7.092108

"Теплогазопостачання та вентиляція”

денної форми навчання

 

 

  Рекомендовано до друку методичною комiсiєю ІВГ з спеціальності 7.092108 “Теплогазопостачання і вентиляція”   Протокол N 6 від 19. 02. 2004р  

 

Рiвне - 2004

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з предмету "Теплопостачання промислових об’єктів” для студентів спеціальності 7.092108 "Теплогазопостачання і вентиляція" денної форми навчання.

/Вижевська Т.В. - Рiвне: НУВГП, 2004.- 40с./

 

Упорядник - Вижевська Т.В., доцент, к.т.н.

 

Відповідальний за випуск - зав. кафедрою водовідведення, теплогазопостачання і вентиляції Гіроль М.М., професор, д.т.н.

 

©Вижевська Т.В. ,2004

НУВГП, 2004

Визначення витрат тепла споживачами

Максимальні теплові потоки на опалення Qo.max, вентиляцію, Qв.max,і гаряче водопостачання Qг.в.max,житлових, громадських і виробничих будівель та на технологічні потреби Qm.max, слід приймати при проектуванні теплових мереж за окремими видами споживання з поділом за видом теплоносія та його параметрами. Теплові потоки для підприємств визначаються за укрупненими відомчими нормами.

Витрати теплоти на опалення.

Особливістю визначення витрат теплоти на опалення виробничих будівель є необхідність врахування промислових тепловиділень, які для багатьох виробництв в окремі періоди можуть навіть перевищувати втрати тепла приміщенням.

Таблиця 1.1.

Питомі опалювальні та вентиляційні характеристики виробничих будівель

 

  Призначення будівель Розрахункова темпера-тура внутріш-нього повітря, tвн, оС Зовнішній об’єм, Vзовн, тис м3 Питомі теплові характеристики будівель, Вт/(м2.К)   Вид венти-ляції Кількістьлюдей на одну душову сітку
опалювальна, qo вентиляційна, qv
Термічні цехи <10   0,465...,35 1,51 ...1,40 Без обмеження
    10.. .30 0,35... 0.29 1,40.. .1,16  
    30... 75 0,29.. .0,23 1,16.. .070  
Ковальські цехи <10 0,465... 0,35 0,81. .,0,70 Те ж
    10...50 0,35... 0,29 0,70.. .0,58    
    50... 100 0,29. ..0,17 0,53... 0,35    
Механоскладальні 5...10 0,64... 0,52 0,465.. .0,29   З обмежен-ням 5.. .7
І механічні цехи,   10.. .50 0,52... 0,465 0.29..0,17  
слюсарні     50... 100 0,465... 0,44 0,17. ..0,14  
майстерні   100. ..200 0,44... 0.41 0,14. ..0,09  
Деревообробні та <5 0,70... 0,64 0,70... 0,58 Без обмеження 7. ..15
модельні цехи   5. ..10 0,64... 0,52 0,58... 0,52  
    10.. .50 0,52... 0,465 0,52. ..0,465  
Цехи металевих 50.. .100 0,44. ..0,41 0,62—0,52 Те ж
конструкцій 100... 150 0,41. ..0,35 0,52... 0,41    
Ремонтні цехи 5. ..10 0,70 ..0,58 0,23... 0,17 3 обме-женням 5.. .7
    10.. .20 0,58.. .0,52 0,17.. .0,12  
Компресорні та 0,70      
насосні   0,64      
приміщення   0.58      
Побутові та адміністративні приміщення . 18, 16 0,41 — -    
0,5... 1 0,70.. .0,52 3 обме-женням      
1...2 0,52... 0,465  
2.. .5 5. ..10 0:465.. .0.38 0.38...0,35 0,16.. .0,14 0.14.. .0,13  
10... 20 0,35... 0,29 0,13.. .0,12  
               

Для житлових районів теплові потоки визначають за МВ 056-180, п.1.

Максимальну витрату теплоти на опалення виробничих будівель, Вт, а також житлових, адміністративних і громадських можна розраховувати за формулою

Qo.max = qr a Vзовн (tвн – tр.о), (1.1)

де qr – питома опалювальна характеристика будівель при розрахунковій температурі зовнішнього повітря tр.о = -30 оС, Вт/(м3.К), наведена в таблицях 1.1, 1.2, a – поправковий коефіцієнт, яким враховується відмінність кліматичних умов від розрахункових (див.табл. 1.3), Vзовн – зовнішній об’єм будівель, м3, tвн – розрахункова температура внутрішнього повітря, оС. приймається для житлових і громадських будівель рівною 18 °С, для вироб­ничих 14...16 °С.

Таблиця 1.2

Значення питомих опалювальної та вентиляційної характеристик

житлових і громадських будівель

 

Призначення будівель     Розрахункова тем­пература внутріш­нього повітря, tвн,оС     Зовнішній об’єм бу­дівель Vзовн, тис м3   Питомі теплові характеристики будівель, Вт/(м2 . К)
опалю­вальна , qr вентиляційна, qo
Житлові <3 0,49 Припливної
будинки   0,44 вентиляції немає
    0,41  
    0,38  
    0,36  
    0,35  
    0,325  
    >30 0,30  
Адміністративні <5 0,50 0,10
будівлі та   0,44 0,09
установи   0,41 0,08
    >І5 0,37 0,19
Дитячі садки <5 0,44 0.13
та ясла   >5 0.395 0,12
Поліклініки, <5 0,405 Вентиляції немає
амбулаторії   0,42 0.29
    0,37 0,27
    >І5 0,35 0,255
Лікарні <5 0,465 0,34
    0,42 0,325
    0,37 0,30
    >І5 0,35 0,29
Школи <5 0,45 0,105
    0,41 0,09
    >10 0,38 0,08
Виші навчальні <!0 0,41 Вентиляції немає
заклади і   0.38 0.12
технікуми   0,35 0.09
    >20 0,09
Їдальні, <5 0,41 0,81
ресторани   0,38 0,76
    >10 0,35 0,70

 Середня витрата теплоти на опалення обчислюється за формулою:

(1.2)

де tо.п –середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період, приймається за СНиП 2.01.01-82 „Строительная климатология и геофизика”

Таблиця 1.3


Просмотров 473

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!