Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Вказівки до розрахунку та проектування інженерних споруд 

Резервуари

3.1.1. Циліндричні резервуари

Функціональне призначення резервуарів – для зберігання води. Резервуари приймати заглибленими та закритими, а днище і покриття - плоским. Конструкції, що підлягають розрахунку: стінка та днище резервуару [2, 4, 9, 11, 14].

В монолітних резервуарах з’єднання стін з днищем і покриттям приймається жорстким, а крок колон – 4 м. В збірних залізобетонних резервуарах з’єднання стін з покриттям – шарнірне, а стін з днищем – жорстке при його діаметрі D < 30 м, та шарнірне при D ≥ 30 м. Сітка колон може бути 3 х 6 або 6 х 6 м. Переріз колон за варіантами приймається 300 мм, товщина монолітного днища – 150...200 мм.

У збірних циліндричних резервуарах, при їх радіусі R ≥ 12 м, зовнішня поверхня стінових панелей циліндрична, а внутрішня – плоска. При радіусі резервуару R ≤ 9 м обидві поверхні стінових панелей приймаються циліндричними.

У випадку використання в якості попередньо напруженої арматури високоміцної проволоки, спосіб її натягу приймається механічний (навивочними машинами) з відстанню між проволокою більшою 10 мм. Для стержневої арматури натяг – електротермічний з відстанню між стержнями більшою за 200 – 250 мм.

Стінку резервуару розраховують на дію вертикальних навантажень, що передаються з покриття, та горизонтальних: окремо від тиску ґрунту на порожній резервуар (ремонтний випадок) і окремо від внутрішнього тиску рідини повного резервуару при відсутності засипки землею (випробувальний випадок). Розрахунок стінки резервуару залежить від типу її з’єднання з днищем (жорстке, шарнірне). Днище резервуару розраховується на дію навантажень: власна вага, тиск ґрунту, тимчасове (рідина) в місцях примикання стінок та фундаментів колон. Стінка резервуару відноситься до конструкцій з вимогами 1-ї категорії тріщиностійкості (утворення тріщин не допускається).

 

Прямокутні резервуари

Функціональне призначення резервуарів – для зберігання води. Резервуари приймати заглибленими та закритими з плоским монолітним днищем. Температурно-усадочний шов виконують через 54 м в днищі та стінках за допомогою металевих або гумових компенсаторів. Конструкції, що підлягають розрахунку: стінка та днище резервуару [2, 4, 9, 11, 14].В монолітних резервуарах висотою до 4 м стінки виконують без ребер, при більшій висоті резервуару – з вертикальними ребрами зовні.

У збірних залізобетонних прямокутних резервуарах за сітки колон 6 х 6 м покриття складається з ребристих плит розміром 6 х 1,5 м, що лежать на типових ригелях. За сітки колон 4 х 4 м – великорозмірні плити 4 х 4 м з ребрами по контуру, що обпираються на капітелі колон та консолі стін.

Розрахунок прямокутних резервуарів виконується на ті ж навантаження, що й циліндричних. У залежності від наявності вертикальних ребер та співвідношення між висотою панелі (Н) і відстані між ребрами (с) стінові панелі рахують за такими розрахунковими схемами:

- ребра відсутні, або віддаль між ними с > 2Н;

- відношення висоти плити до відстані між ребрами становить 0,5Н ≤ с ≤ 2Н;

- віддаль між ребрами складає с < 0,5Н.

Стінову панель резервуару необхідно розрахувати за ІІ групою граничних станів, обмежуючи ширину розкриття тріщин acrc = 0,2 мм, вважаючи, що все навантаження тривале.

 

Силосні корпуси

Розташування силосних банок приймаємо рядове, кількість банок ≥ 6. Висота підсилосного поверху приймається: 4,8; 6,0; 10,8 м залежно від розміру силосу. Конструкції, що підлягають розрахунку: стінка та днище силосу [2, 4, 6, 7, 8, 14]. Стінки силосів розраховуються у вертикальному і горизонтальному напрямках. Конструкція надсилосної галереї – металевий каркас обшитий азбестоцементними листами.На стінку силосу діють навантаження: вертикальні (вага конструкцій, снігове, тертя сипучого) та горизонтальні (тиск від сипучого, вітрове). До стінки силосу висуваються вимоги І-ї категорії тріщиностійкості. Воронку розраховують на розтяг від власної ваги та тиску сипучого в залежності від її прийнятого типу.

 

Бункер

Розташування бункерів приймається однорядне. Конструкції, що підлягають розрахунку: стінка та воронка бункера [2, 4, 6, 8, 14].

Елементи бункера розраховують залежно від характеру їх руйнування :

- згин стінки з площини;

- розрив стінки та воронки від горизонтального розпору;

- відрив воронки від вертикальних стінок бункера;

- згин стінок бункера у своїй площині.

З усіх розрахунків приймається максимальна площа арматури.

 


Просмотров 264

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!