Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ І САМОКОНТРОЛЮ. Мета заняття :вивчити основні вени голови, шиї, тулуба і кінцівокЛ А Б О Р А Т О Р Н А Р О Б О Т А

№ 12

Тема. ВЕНОЗНА СИСТЕМА. ОРГАНИ ІМУННОЇ СИСТЕМИ. ЛІМФАТИЧНА СИСТЕМА

Мета заняття :вивчити основні вени голови, шиї, тулуба і кінцівок.

Проаналізувати особливості кровообігу плода як приклад

якісного переходу з одного біологічного стану в інший.

Оволодіти знаннями будови органів імунної та лімфатичної

систем.

 

Матеріали та обладнання : таблиці: загальна схема венозного кровообігу

тіла людини, синуси твердої мозкової оболонки, вени голови,

кровообіг у плода, ворітна вена. Барел’єфи – венозний

кровообіг. Електрифіковані таблиці – вени тіла людини,

кровообіг у плода. Таблиці – лімфатична система, глибокі та

поверхневі лімфатичні вузли. Мультімедійний проектор зі

слайдами.

 

Завдання 1. Вивчити, замалювати та позначити систему кровообігу плода:

 
 

 


1-артеріальна протока; 2-овальний отвір; 3-ліве передсердя; 4-аорта; 5-лівий шлуночок;

6-нижня порожниста в.; 7-пуповинні артерії; 8-пуповина; 9-дитяче місце; 10-пуповинна в.; 11-венозна протока; 12-правий шлуночок; 13-праве передсердя; 14-легеневий стовбур;

15-верхня порожниста в..

Рис. 1.

Завдання 2. Вивчити основні вени тіла людини:

а) замалюйте та позначте основні вени голови, ший та тулуба:

 

 
 

 

 


1-позанижньощелепна в.; 2-лицьова в.; 3-внутрішня яремна в.; 4-зовнішня яремна в.;

5-підключична в.; 6-ліва плече-головна в.; 7-пахвові вени; 8-плечові вени; 9-загальна клубова в.; 10-зовнішня клубова в.; 11-стегнова в.; 12-нижня порожниста в.; 13-ниркова в.; 14-півнепарна в.; 15-непарна в.; 16-верхня порожниста в.; 17-права плече-головна в..

Рис. 2.

б) вивчіть, замалюйте та позначте судини ворітної вени:

 


1-ворітна в.; 2-верхня брижова в.; 3-ліва шлункова в.; 4-селезінкова в.; 5-нижня брижова в.; 6-шлунок; 7-аорта; 8-низхідна ободова кишка; 9-пряма кишка; 10-тонка кишка;11-висхідна ободова кишка; 12-жовчний міхур; 13-печінка.

Рис. 3.

 

 

в) заповніть пропуски:

1. Всі три системи шляхів венозного відтоку крові зв’язані між собою ___________________________ і _________________________ анастомозами.

2.Ворітна вена збирає кров від органів ________________________________.

3. Основними коренями ворітної вени є:

___________________,_______________________, ______________________,

________________________, ________________________.

4. До поверхневих вен голови і шиї відносять__________________________ .

5. Венозний кут утворюють ______________________, __________________ .

г) поставте позначення на схемі анастомозів між ворітною веною,

верхньою та нижньою порожнистими венами:

 
 


Рис. 4.

П А М ’ Я Т А Й Т Е !

Імунна системаоб’єднує органи й тканини, які забезпечують захист організму від генетично чужорідних клітин чи речовин. Органи імунної системи утворені лімфоїдною тканиною.

Лімфатична системаздійснює в організмі фільтрацію тканинної рідини (лімфи), тобто вивід із органів та тканин продуктів обміну речовин, різноманітних чужорідних часток, які не можуть бути видалені з кровообігу через свої великі розміри.

 

Завдання 3. Вивчити топографію і будову органів імунної системи :а) замалюйте та позначте розташування центральних і периферійних органів імунної системи:


1-кістковий мозок; 2-мигдалики; 3-загруднина залоза; 4-лімфатичні вузли; 5-селезінка; 6-скупчення лімфоїдних вузликів; 7-червоподібний відросток; 8-одинокі лімфоїдні вузлики.

 

Рис. 5.

Завдання 4. Вивчити будову органів лімфатичної системи людини:

а) замалюйте та позначте будову лімфатичної системи:

 
 

 

 


1-передні лімфатичні вузли вушної раковини; 2-привушні вузли; 3-піднижньощелепні вузли; 4-бічні шийні вузли; 5-грудна протока; 6-пригруднинні вузли; 7-молочна цистерна; 8-кишковий стовбур; 9-правий поперековий стовбур; 10-глибокі пахвові вузли; 11-глибокі ліктьові вузли; 12-клубові вузли; 13-глибокі пахвинні вузли; 14-поверхневі лімфатичні судини гомілки; 15-поверхневі пахвинні вузли; 16-брижові вузли; 17-поверхневі ліктьові вузли; 18-поверхневі пахвові вузли; 19-підключичні вузли; 20-потиличні вузли.

Рис. 6.

б) знайдіть помилки і виправте текст:

1. Кількість лімфоцитів в 1мм³ лімфи від 200 000 до 2000 000.

1.________________________________________________________________.

2. Стінка лімфатичних капілярів складається з одного шару ендотеліальних клітин і базальної мембрани.

2.___________________________________________________________________________________________________________________________________.

3. Грудна протока відкривається у правий венозний кут.

3.________________________________________________________________.

4. Селезінка розташована у передньому середостінні і здібна утворювати еритроцити.4.________________________________________________________________.

5. До центральних органів імунної системи належить головний мозок і селезінка.

5.________________________________________________________________.

 

в) замалюйте контури тіла людини і позначте місця притискання артерій

під час кровотеч:

 
 

 


1-поверхнева скронева а.; 2-загальна сонна а.; 3-пахвова а.; 4-стегнова а.;

5-тильні артерії стопи; 6-ліктьова а.; 7-променева а.; 8-плечова а.; 9-підключична а.;

10-лицьова а.; 11-потилична а..

Рис. 7.

г) запишіть і вивчіть латинські назви:

 

Верхня порожниста в.  
Нижня порожниста в.  
Яремна в.  
Головна в.  
Ворітна в.  
Грудна лімфатична протока  
Селезінка  
Тимус  

 

 

Г Л О С А Р І Й

 

№ п/п Морфологічне поняття Стисле визначення
1. Верхня порожниста вена  
 
2. Нижня порожниста вена  
 
3. Ворітна вена  
 
4. Кава-кавальні і порта-кавальні анастомози  
 
 
5. Імунна система  
 
6. Лімфатична система  
 
7. Селезінка  
 
8. Грудна протока  
 
9. Лімфатичний вузол  
 
10. Червоний кістковий мозок  
 
11. Тимус  
 
12. Лімфа  
 
13. Мигдалики  
 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ І САМОКОНТРОЛЮ

 

1. Верхня порожниста вена. Топографія, латинська назва, як утворюється, з вен яких ділянок надходить до неї кров?

2. Внутрішня яремна вена, де знаходиться, куди впадає, звідки поступає до неї кров?

3. Півнепарна і непарна вени, топографія, звідки до них відпливає кров?

4. Нижня порожниста вена. Латинська назва, топографія, як утворюється, з яких ділянок надходить до неї кров?

5. Ворітна вена. Латинська назва, де знаходиться, з яких вен потрапляє до неї кров?

6. Значення стоку крові по ворітній вені до печінки.

7. Місця притискання артерій під час кровотеч. Кровообіг плода.

8. З чого складається лімфатична система?

9. З якої рідини утворюється лімфа?

10. Значення лімфатичної системи.

11. Будова лімфокапілярів та інших лімфатичних судин.

12. Де міститься грудна протока і куди вона впадає?

13. З яких ділянок тіла до неї надходить лімфа?

14. Розташування і місце впадіння правої лімфатичної протоки.

15. Якими лімфатичними стовбурами і з яких ділянок тече лімфа в праву лімфатичну протоку?

16. Будова лімфатичного вузла.

17. Яке значення має те, що лімфа протікає через лімфатичні вузли?

18. Назви і топографія основних груп лімфатичних вузлів голови, шиї, тулуба, кінцівок.

19. Топографія селезінки, її латинська назва, значення і внутрішня будова.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. – М.: Наука, 1982. – 238 с.

2. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І. Анатомія людини. – К.: Нова книга, 2006. – 367 с.

3. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека. – М.: ФиС, 1985. – 544 с.

4. Козлов В.И. Анатомия человека. – М.: ФиС, 1978. – 464 с.

5. Козлов В.И., Гладышева А.Л. Основы спортивной морфологии.– М.: ФиС, 1977.–103 с.

6. Колесников Л.Л. Международная анатомическая терминология. – М.: Медицина, 2003. – 424 с.

7. Кубатько Б.И. Физиология человека и животных. – Херсон: ХДУ, 2000.–Ч.I-2. – 244 с.

8. Никитюк Б.А. Интегративные подходы в возрастной и спортивной антропологии. – М.: Институт психологии РАН, 1999. – 219 с.

9. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека. – СПб: Издательский дом СПбМАПО, 2004. – 720 с.

10. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека: - М., 2004. – 465 с.

11. Сапин М.Р., Никитюк Д.Р. Карманный атлас анатомии человека. – М.: АПП «Джангар», 2004. – 720 с.

12. Свиридов О.І. Анатомія людини. – К.: Вища школа, 2000. – 399 с.

13. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека.– М.: Медицина, 2004, ТІ-ІV.

14. Фомин Н.А. Морфофункциональные основы адаптации школьников к физическим нагрузкам. - Челябинск: ЧГПИ, 1984. – 88 с.

15. Чайченко Г.М., Цебенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин: Підручник. – К., Вища школа, 2003. – 442 с.

16. Хоменко В.Г. Анатомия человека // Практикум. – К., 1991. – С.14-33.

ВИСНОВОК

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Просмотров 378

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!