Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розподіл автобусів загального користування по класахПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ТЕХНІКУМ

ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

 

«ОРГАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРВЕЗЕНЬ»

ІНСТРУКЦІЯ

 

до виконання самостійних робіт

 

для студентів ІІ-ІІІ курсів спеціальності 5.07010102

«Організація перевезень і управління на автотранспорті»

(1 частина)

 

Павлоград

 

1. Розроблено і внесено

Цикловою комісією спеціальності 5.07010102

Протокол № ___ від «___» _________20___ р.

 

2. Затверджено Методичною радою

Павлоградського технікуму ВНЗ «НГУ»

від «___» ________________ 20___ р.

 

3. Розробник – викладач Радич А.М.

 

Самостійна робота № 1

Тема:Історія розвитку транспорту.

Навчальна мета:Вивчити історію розвитку різних видів транспорту.

 

Основні питання теми:

 1. Розвиток транспорту в XVІІІ-XXІ століттях.
 2. Розвиток залізничного та автомобільного транспорту.
 3. Морський, річковий, повітряний транспорт.
 4. Міський транспорт. Метрополітен.
 5. Трубопровідний транспорт.

 

Рекомендована література:Л.Ю.Яцківський, Д.В.Зеркалов.

Загальний курс транспорту. К.А. 2007 р. ст. 14-37

 

Методичні рекомендації:

Записати: 1. Основи розвитку транспорту.

2. Основні віхи розвитку залізничного, автомобільного, морського та річкового транспорту, авіаційного та трубопровідного транспорту, міського транспорту та метрополітену.

 

Питання самоконтролю:

 1. Коли зародились основи розвитку транспорту?
 2. Які особливості розвитку залізничного транспорту?
 3. Коли виник автомобільний транспорт в Україні?
 4. Назвати основні автозаводи України.
 5. Назвати основні судноплавні ріки України.
 6. Що входить до міського транспорту?

 

Тематичний контроль:Семінар № 1

 

Опорний конспект

 

Залізничний транспорт (ЗТ) - універсальний вид транспорту для масових перевезень вантажів та пасажирів.

До складу ЗТ входять підприємства ЗТ, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, рухомий склад ЗТ, залізничні шляхи сполучення, а також промислові, будівельні, торгівельні та постачальницькі підприємства, навчальні заклади, технічні школи, дитячі дошкільні заклади, заклади охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, культури, науково-дослідні, проектно-конструкторські організації, підприємства промислового залізничного транспорту та інші підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що забезпечують його діяльність і розвиток.

Переваги ЗТ:

- чіткість та регулярність руху поїздів по єдиному для всіх залізничних доріг країни графіку, незалежно від часу доби і року, а також кліматичних умов;

- універсальність, найбільш пристосований до перевезень масових вантажів у великому обсязі і на будь-які відстані і не має конкурентів серед інших видів транспорту, крім трубопровідного;

- можливість спорудження на будь-якій суші;

- зв'язок з більшістю промислових, сільськогосподарських підприємств, що мають під'їзні колії;

- як правило, маршрут руху вантажів на ЗТ коротший, ніж на річковому і морському транспорті;

- висока провізна спроможність, надійність і регулярність перевезень;

- порівняно невисока собівартість перевезень вантажів і пасажирів;

- вища швидкість доставки вантажів;

- велика маневреність у використанні рухомого складу і висока безпека руху.

Недоліки:

- будування залізниць вимагає великих капіталовкладень; витрат металу - понад 160 т на 1 км колії.

Перспективи:

- розвиток швидкісних залізничних магістралей(>120 км/год),що буде конкурувати з авіаційним транспортом.

 

2.

Річковий транспорт(РТ) - виконує значні обсяги перевезень вантажів і пасажирів ,є важливою галуззю економіки, найбільш ефективні перевезення зерна, вугілля, залізної руди та інших нетермінових та сезонних вантажів.

Морський транспорт(МТ) - займає важливе місце і є основним в зовнішньоторговельних зв’язках, а також виконує перевезення вантажів та пасажирів між портами країни(каботажні плавання).

До складу МТ та РТ входять підприємства морського та річкового транспорту, що здійснюють перевезення вантажів і пасажирів, порти і пристані, судна, судноремонтні заводи, морські і річкові шляхи сполучення, підприємства і організації, що забезпечують роботу морського та річкового транспорту.

Переваги РТ:

- велика провізна спроможність на глибоководних річках;

- порівняно невисока собівартість перевезень;

- менші питомі капітальні витрати і менша витрата металу.

Недоліки РТ:

- розбіжність напрямку ряду великих річок з основними вантажопотоками;

- нерегулярність перевезень;

- невисока швидкість доставки вантажів;

- більший, ніж на інших видах транспорту, шлях руху.

Переваги МТ:

- можливість масових міжконтинентальних перевезень зовнішньо-торгівельного обороту;

- нижча порівняно з усіма іншими видами транспорту собівартість перевезень на далекі відстані;

- вища, ніж у РТ, швидкість руху суден;

- порівняно з ЗТ та РТ менші капітальні вкладення(при масових перевезеннях на далекі відстані);

- регулярність перевезень.

Недоліки МТ:

- не забезпечує ритмічну роботу в окремі періоди(шторм, туман тощо).

 

3.

 

Повітряний транспорт(ПТ) - найбільш швидкісний, основна сфера призначення - перевезення пасажирів, термінових та цінних вантажів, пошти на великі відстані. Літаки та вертольоти використовуються і на невеликі в районах недоступних для автомобільного транспорту.

До складу авіаційного транспорту входять підприємства повітряного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажу, аерофотозйомки, сільськогосподарські роботи, а також аеропорти, аеродроми, аероклуби, транспортні засоби (літаки, вертольоти, дирижаблі, повітряні кулі і т. і.),системи управління повітряним рухом(радіолокаційні станції),інші підприємства, організації і заклади, що забезпечують роботу авіаційного транспорту.

Переваги(ПТ):

- можливість перевезення вантажів і пасажирів у всіх напрямках;

- менші капітальні вкладення, ніж на залізниці;

- висока швидкість доставки; - коротші маршрути слідування.

Недоліки(ПТ):

- невисока партійність вантажів; - невисока пасажиро-місткість літаків;

- віддаленість аеродромів від місць призначення. 

Самостійна робота № 2

Тема:Різні схеми перевезення вантажів.

Навчальна мета:Вивчити способи перевезення вантажів автомобільним та іншими видами транспорту.

 

Основні питання теми:

1. Етапи транспортного процесу.

2. Схеми переміщення вантажів від виробника до користувача.

3. Проектування схем та технологій організації перевезення вантажів.

 

Рекомендована література: М.Г.Босняк. Вантажні автомобільні перевезення. Слово. Київ. 2010 р. ст. 167-176

Методичні рекомендації:

Записати: 1. Етапи, що входять до процесу переміщення вантажу від виробника до користувача.

2. Складові частини схем переміщення вантажів.

3. Проектування схем та технологій організації перевезень.

Накреслити: 1. Варіанти схем перевезення вантажів.

2. Схему операцій з вантажами та характеристик умов їх проходження.

Питання самоконтролю:

1. Які етапи складають процес переміщення вантажу?

2. Які бувають схеми перевезення вантажів?

3. Як проектуються схеми та технології організації перевезень?

 

Тематичний контроль:Семінар № 1

 

Опорний конспект

Переміщення вантажів в процесі виробництва зі сфери виробництва до сфери споживання включає декілька етапів:

- накопичування вантажу на складах виробництва;

- концентрація їх на складах матеріально-технічного постачання;

- доставка безпосереднім споживачам.

Основним відправником вантажу є виробник, вантажоодержувачем виступає споживач. На шляху руху вантажу від виробника до споживача виникає потреба в короткочасному зберіганні, пакуванні, маркуванні, підготовці до перевезення вантажу. В якості проміжних пунктів в процесі переміщення вантажу виступають склади (виробника, споживача, відправника, одержувача та центральний).

Враховуючи кількість вантажних пунктів на шляху руху вантажу від виробника до споживача, можна скласти безліч схем перевезення вантажу від самої простої (виробник – споживач) до найскладнішої (виробник – склад виробника – склад відправника – центральний склад – склад одержувача – склад споживача – споживач)

 

Центральний склад

(база)

 
 

 


Склад Склад

виробника споживача

 

 

Виробник Споживач

 
 

 


Станція Станція

відправника одержувача

 

Самостійна робота № 3

Тема:Автомобільний потенціал України.

Навчальна мета:Знати кількісний та якісний потенціал автомобілів в

Україні.

Основні питання теми:

 1. Автобуси.
 2. Легкові автомобілі.
 3. Вантажний автотранспорт.

Рекомендована література:В.Я.Савенко, В.А.Гайдукевич. Транспорт і шляхи сполучення. К.А. 2007 р. ст. 32-35

Методичні рекомендації:

Записати: 1. Якісні і кількісні показники по автобусам, легковим і вантажним

автомобілям.

Скласти: 1. Діаграми розподілу автомобілів і автобусів по маркам.

Питання самоконтролю:

 1. Які автобуси є домінуючими в Україні?
 2. Які легкові автомобілі переважно використовуються для таксі?
 3. Який процент вантажних автомобілів в загальній кількості автотранспорту?

 

Тематичний контроль:Семінар № 1

 

Опорний конспект

Транспорту належить вагоме місце в соціально-економічній сфері суспільства, який визначає загальний рівень цивілізованості держави. Однією з його складових частин є автомобільний транспорт.

Цікавить нинішній стан автотранспортного потенціалу України, ана­ліз якого може сприяти прийняттю відповідних рішень щодо його майбу­тнього розвитку. Дані розглянуті станом на 1 січня 2003 року.

Автобуси

Якісний розподіл загального автобусного парку України за марками зображено на діаграмі 1.

Аналіз показує, що більше 80% автобусного парку - застарілі марки транспортних засобів, вік яких перевищує 10 років. Із усього парку в на­лежному стані (згідно з даними технічних оглядів органами ДАІ) знахо­дяться тільки 70% облікової кількості автобусів. Збільшення загального числа автобусів за останні роки виникло за рахунок ввезення в Україну автобусів закордонного виробництва, переважно малої пасажиромістко- сті (мікроавтобусів).

У загальному числі автобусів тільки біля 15% відповідають сучас­ним вимогам перевезення пасажирів. Парк автобусів, які відносяться до пасажирського автотранспорту загального користування, що виконує регулярні маршрутні перевезення, складає 23% від загальної кількості автобусів.

Розподіл ваги автобусів загального користування по класах (на прикладі Києва) показано в таблиці 4.1.

Такий розподіл автотранспортних засобів за пасажиромісткістю ха­рактерний для всіх обласних центрів і великих міст України. Питома ва­га мікроавтобусів в автобусному парку загального користування досягла 40% та більше. Вони виконують до 50% об'єму перевезень пасажирів міського та приміського сполучення. Питома вага окремих марок мікро­автобусів у загальній кількості їх у Києві та в обласних центрах показана на діаграмі 2.

Розподіл автобусів загального користування по класах

(на прикладі м. Києва)

 

Класи автобусів за пасажиромісткістю Питома вага
на 1.01.1990 р. на 1.01.2003 р. ± в порівнянні з 1990 р.,%
Особливо малий і малий зростання у 8 разів
Середній +2
Великий -35
Особливо великий ЗО -35
Всього

Списковий парк автобусів, що виконують міжнародні перевезення пасажирів, в тому числі і нерегулярні, складає приблизно 2500 одиниць. З них 1254 - автобуси закордонного виробництва (крім марки "Ікарус"). На їхньому рахунку престижні автобуси високого класу обслуговування складають всього 293 одиниці, або 23% ("Мерседес", "Неоплан", ДАФ, "Вольво"). Інші - моделі "Ікарус" і ЛАЗ, які за європейськими стандарта­ми непридатні для перевезень.

 

Діаграма 1

Якісний розподіл загального автобусного парку України за марками транспортних засобів:

21% - автобуси закордонного виробництва (крім країн СНД);

16,6% - ЛАЗ; 16% - КАВЗ;

13,7% - РАФ; 12% - інші автобуси;

10,9% - ПАЗ; 6,1 % - УАЗ;

3,6% - ЛіАЗ.

 

 

Діаграма2

Питома вага окремих марок
мікроавтобусів у загальній кількості
їх у Києві та обласних центрах:
39% - РАФ; 27% - "Газель";

8% - "Форд"; 8% - "Пежо"; 7% - "Івеко"; 11 % - інші марки.

Легковий автотранспорт

Розподіл загального парку легкових автомобілів в Україні за вагою окремих марок показано на діаграмі 3.

Діаграма З

Розподіл загального парку лег­кових автомобілів України за вагою окремих марок:

13% - автомобілі зарубіжного виробництва; 1

4% - "ЗАЗ" усіх моделей;

19% - "Москвич" усіх моделей;

42% - "ВАЗ" усіх моделей;

4% - "Волга" усіх моделей;

 

8% - інші автомобілі.

 

За 2002-2003 роки населення України придбало більш ніж 400 тисяч легкових автомобілів. У структурі всіх продажів автомобілі вітчизняного виробництва ледь перевищили 2 процентну межу, а в структурі прода­жів нових легкових автомобілів доля вітчизняних виробників становить біля 14%.

Розподіл загального парку легкових таксо­моторів у Києві та обласних центрах по питомій вазі окремих моделей показано на діаграмі 4.

Згідно з експертною оцінкою, неорганізо­ваними таксомоторними перевезеннями в Україні зайнято близько 40 тис. легкових ав­томобілів фізичних осіб.

Діаграма 4

Розподіл загального парку легкових таксо­моторів у Києві та обласних центрах за питомою вагою моделей:

55% - "Волга";

30% - інші моделі;

15% - сучасні моделі закордонного виробництва.

 

 

Вантажний автотранспорт

Якісний розподіл загального вантажного автопарку України за вида­ми засобів показано на діаграмі 5.

Діаграма 5

Якісний розподіл загального вантажного автопарку України за видами за­собів:

33% - бортові автомобілі вітчизняного виробництва та країн СНД; 31% -самоскиди; 16,5% - спеціальні (фургони, цистерни, рефрижератори, лісовози); 9% - пікапи та фургони на шасі легкових автомобілів; 6% - сідельні тягачі; 4,5% - автомобілі зарубіжного виробництва у загальній кількості.

Питома вага сучасних вантажних автомобілів в загальному парку України складає 6-7% від загальної кількості вантажівок. Із усього парку у справному стані знаходяться біля 55% з облікової кількості, з яких ме­нше половини виконують перевезення. З 1995 до 2003 року імпортува­лися вантажні автомобілі масою більше 16 тонн, розподіл яких за мар­ками показано на діаграмі 6.

Біля 70% парку вантажних автомобілів, що виконують міжнародні автоперевезення, - автомобілі віком більше 7 років. Половина з них -застарілі марки МАЗ та КАМАЗ.

Діаграма 6

Розподіл імпортованих за період 1995-2003 роки вантажних автомобілів масою більше 16 т.:

36,2% - "Вольво" 14,9%-"Сканія"; 11,1%-МВ; 3,1% -МАН.

 

Розподіл автопарку України за видами рухомого складу показано на діаграмі 7.

 

Діаграма 7

84% - легкові автомобілі; 13,6% - вантажні автомобілі; 2,4% - автобуси.

 

Висновки

Аналіз автотранспортного потенціалу України вказує на його неза­довільний якісний стан. У випадку неприйняття ефективних заходів що­до усунення даної ситуації, держава може потрапити в кризу провізних можливостей національного автотранспорту.

 

 

Самостійна робота № 4

Тема:Тара та упакування вантажу

Навчальна мета:Визначити види тари та способи упакування вантажів.

Основні питання теми:1.Матеріал, з якого виготовлено тару

 1. Тара та супертара
 2. Вимоги до упаковки
 3. Особливості упакування

 

Рекомендована література:М.Г.Босняк. Вантажні автомобільні перевезення. Слово. Київ. 2010 р. ст. 37-40.

Методичні рекомендації:

Записати: 1. Характеристики тари:

- за ступенем жорсткості; - за матеріалом виготовлення; - за розмірами;

- за конструктивними особливостями; - за ступенем міцності; - за кількістю затареного вантажу; - за здатністю до штабелювання; - за замкненістю об’єму; - за герметичністю; - за відношенням до вантажу;

- за обертом тари.

2. Класифікацію тари за формою

3. Вимоги до упаковки вантажу

4. Особливості упакування вантажу.

Замалювати: 1. 1. Зразки тари

 

Питання самоконтролю:

 1. Що таке тара?
 2. Яка буває тара за матеріалом виготовлення?
 3. Що розуміється під конструктивними особливостями тари?
 4. Для чого потрібна замкнена за об’ємом та герметична тара?
 5. Які особливості оборотної тари?
 6. Охарактеризувати вимоги до упаковки вантажу.
 7. Назвати особливості упакування вантажу.

Тематичний контроль:Семінар № 1

Опорний конспект

Самостійна робота № 5

Тема:Маркування вантажів

 

Навчальна мета:Ознайомитись з видами маркування вантажів та його значення при перевезеннях

 

Основні питання теми:

 1. Призначення маркування вантажів
 2. Обов’язкове та допустиме маркування
 3. Умовні позначки та розміщення маркування

 

Рекомендована література:М.Г.Босняк. Вантажні автомобільні перевезення. Слово. Київ. 2010 р. ст. 41-43

М.Е.Майборода, В.В.Беднарский. Грузовые автомобильные перевозки. Феникс. Ростов на Дону. 2008 г. ст. 35-39

Методичні рекомендації:

Записати: 1. Види маркування та розташування позначок на вантажах.

2. Способи нанесення написів та кріплення ярликів і бирок.

Зобразити: 1. Місця нанесення маркування на вантажах.

2. Спеціальні знаки маркування

Питання самоконтролю:

 1. Для чого застосовують маркування вантажу?
 2. Як маркується вантаж?
 3. Які знаки використовують при маркуванні?
 4. Де наноситься маркування?

 

Тематичний контроль:Семінар № 1

 

Опорний конспект

Самостійна робота № 6

Тема:Механізація навантажувальних робіт

 

Навчальна мета:Ознайомитись з методами механізації та автоматизації навантажувальних процесів при перевезенні вантажів.

 

Основні питання теми:

 1. Механізація і автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт.
 2. Рівень та ступінь механізації НРР.
 3. Механізація НРР різних видів вантажів.
 4. Схеми механізації НРР.

 

Рекомендована література:

Ширяев С.А., Гудков В.А., Миротин Л.Б. Транспортные и погрузочно-
разгрузолчные средства. М. Горячая линия – Телеком. 2007. ст. 689-705.

Методичні рекомендації:

Описати: 1. Повну та часткову механізацію НРР.

2. Комплексну механізацію та автоматизацію НРР.

3. Особливості механізації НРР навалочних, великовагових та штучних вантажів.

Зобразити: 1. Схеми механізації НРР різних вантажів.

 

Питання самоконтролю:

 1. Що розуміється під механізацією, комплексною механізацією та автоматизацією навантажувально-розвантажувальних робіт?
 2. Як розраховується рівень та ступінь механізації НРР?
 3. Що представляє собою схема механізації НРР?
 4. Дати коротку характеристику схемам механізації НРР різних видів вантажів.

 

Тематичний контроль:Семінар № 1

 

Опорний конспект

 

Самостійна робота № 7

Тема:Склади та складські операції.

Навчальна мета:Вивчити способи складського збереження вантажів.

Основні питання теми:

 1. Склад як структура процесу перевезення вантажу.
 2. Характеристика складів.
 3. Складські операції з вантажем.
 4. Способи розміщення та зберігання вантажів на складах.

 

Рекомендована література:М.Е.Майборода, В.В.Беднарский. Грузовые автомобильные перевозки. Феникс. Ростов на Дону. 2008 г. ст. 345-348

Методичні рекомендації:

Записати: 1. Що таке склад?

2. Характеристику складів в залежності від місця розташування та призначення.

3. Способи зберігання вантажів на складах та складські операції з ними.

Питання самоконтролю:

 1. Що таке склад?
 2. Які бувають склади за місцем розташування?
 3. Як поділяються склади за часом зберігання вантажу?
 4. Які бувають склади по належності?
 5. Який порядок виконання складських операцій?
 6. Як зберігається вантаж?

Тематичний контроль:Семінар № 1

 

Опорний конспект

 

Самостійна робота № 8

Тема:Автомобілі-самонавантажувачі

Навчальна мета:Ознайомитись з додатковими методами механізації навантажувально-розвантажувальних робіт за допомогою обладнання автомобілів-самонавантажувачів.

 

Основні питання теми:

 1. Доцільність використання автомобілів-самонавантажувачів.
 2. Класифікація спеціалізованих автомобілів-самонавантажувачів.

 

Рекомендована література:М.Г.Босняк. Вантажні автомобільні перевезення. Слово. Київ. 2010 р. ст.87-89.

С.А.Ширяев, В.А.Гудков, Л.Б.Миротин. Транспортные и погруз очно-разгрузочные средства. М.Горячая линия – Телеком. 2007 г. ст. 162-230

Методичні рекомендації:

Записати: 1. Доцільність використання автомобілів-самонавантажувачів

2. Класифікацію (скласти таблицю) автомобілів-самонавантажувачів в залежності від:

- роду вантажу;

- приводу;

- ступеню механізації праці;

- складності установки.

Надати основні рисунки і схеми автомобілів-самонавантажувачів.

Питання самоконтролю:

1. Для чого застосовують автомобілі-самонавантажувачі?

2. Як класифікуються автомобілі-самонавантажувачі?

3. Що являють собою автотранспортні засоби з консольними та портальними крановими установками?

4. Охарактеризувати автомобілі-самонавантажувачі для роботи зі змінними кузовами?

5. Характеристика АТЗ з вантажопідйомним бортом.

 

Тематичний контроль:Семінар № 1

 

Опорний конспект

Самостійна робота № 9

Тема:Автомобільна дорога – комплексна інженерна споруда.

Навчальна мета:Вивчити структуру автомобільної дороги і її

облаштування.

 

Основні питання теми:

 1. Смуга відводу автомобільної дороги.
 2. Тунелі, естакади і шляхопроводи.
 3. Комплекси допоміжних споруд.

Рекомендована література:М.Е.Майборода., В.В.Беднарский. Грузовые автомобильные перевозки. Феникс. Ростов на Дону. 2008 г. ст. 93-95

Методичні рекомендації:

Записати: 1. Визначення автомобільної дороги з позначенням всіх споруд і

об’єктів для обслуговування транспортного процесу.

2. Структуру обслуговування автомобільної дороги.

Змалювати: 1. Смугу відводу і її основні елементи.

Питання самоконтролю:

 1. Що таке автомобільна дорога як інженерна споруда?
 2. Тунелі, естакади. Шляхопроводи як частина автомобільної дороги.
 3. Які допоміжні споруди будуються на автомобільних дорогах?
 4. Як планується будівництво автодоріг з відводом земляного полотна?

 

Тематичний контроль:Семінар № 2

 

Опорний конспект

 

Самостійна робота № 10

Тема:Густота автомобільних доріг. Мости, шляхопроводи.

Навчальна мета:Визначити густоту автомобільних доріг і кількість мостів та шляхопроводів на території України.

Основні питання теми:

1. Густота автомобільних доріг в Україні.

2. Мости і шляхопроводи на автомобільних дорогах

 

Рекомендована література:Л.Ю.Яцківський, Д.В.Зеркалов.

Загальний курс транспорту. К.А. 2007 р. ст. 321-324

М.Г.Босняк. Вантажні автомобільні перевезення. Слово. Київ. 2010 р. ст.

Методичні рекомендації:

Записати: 1. Визначення сітки доріг і її густоти.

2. Значення мостів і шляхопроводів в транспортному процесі.

Скласти таблицю: 1. Густоти автомобільних доріг в Україні.

2. Розподіл мостів і шляхопроводів.

Питання самоконтролю:

 1. Що таке сітка автомобільних доріг?
 2. Як визначається густота доріг до сітки?
 3. Що характеризують мости і шляхопроводи на автомобільних дорогах?

 

Тематичний контроль:Семінар № 2

 

Опорний конспект

Мережа автомобільних шляхів загального користування має довжину 172,4 тис. км, з них з твердим покриттям - 164,2 тис. км (табл. 5.17-5.18).

Мережа автомобільних шляхів в Україні поки що недостатньо має шляхів вищих категорій - трохи більш як 1 % шляхів першої та 8% шляхів другої категорії (середня категорійність автомобільних шляхів України - 3,73).

Всі автомобільні магістралі України пролягають через населені пункти.

Таблиця 5.17

Довжина автомобільних доріг загального користування по регіонах (тисяч кілометрів)

Найменування регіону
Всього тп 1 Всього тп Всього тп Всього тп
Україна 167,8 157,2 172,3 163,3 169,5 163,8 169,7 164,2
Автономна Республіка Крим 6,7 6,7 6,8 6,8 6,6 6,6 6,52 6,52
області
Вінницька 9,6 8,6 9,8 8,9 9,5 8,9 9,5 8,9
Волинська 6,1 5,2 6,3 5,5 6,3 5,6 6,3 5,6
Дніпропет­ровська 8,6 8,5 8,9 8,9 9,2 9,2 9,2 9,2
Донецька 8,3 8,0 8,2 8,1 8,0 8,0 8,1 8,0
Житомир­ська 8,3 7,8 8,5 8,2 8,5 8,2 8,5 8,3
Закарпатська 3,5 3,4 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3
Запорізька 6,8 6,4 6,9 6,7 7,0 6,8 7,0 6,8
Івано-Фран- ківська 4,4 4,4 4,4 4,4 4,2 4,2 4,2 4,2

Продовження табл. 5.17

Київська 8,1 7,9 8,2 8,0 8,4 8,3 8,4 8,4
Кіровоград­ська 6,4 5,6 7,5 6,0 7,1 6,2 7,1 6,2
Луганська 5,7 5,5 5,8 5,6 5,8 5,7 5,8 5,7
Львівська 8,0 7,7 8,2 8,0 8,3 8,1 8,3 8,1
Миколаїв­ська 5,3 4,8 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8
Одеська 8,1 7,6 8,3 7,9 8,2 7,9 8,2 8,0
Полтавська 8,7 8,1 9,2 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8
Рівненська 5,2 4,8 5,2 4,9 5,0 5,0 5,1 5,0
Сумська 6,9 5,8 7,6 6,4 7,3 6,5 7,3 6,5
Тернопіль­ська 5,6 5,1 5,6 5,2 5,1 5,0 5,0 5,0
Харківська 8,7 8,2 9,3 9,0 9,5 9,2 9,6 9,2
Херсонська 5,4 5,1 5,5 5,2 4,9 4,8 4,9 4,9
Хмельницька 7,1 6,8 7,1 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1
Черкаська 6,2 5,7 6,3 5,9 6,0 5,8 6,0 5,8
Чернівецька 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 2,9 2,9
Чернігівська 7,1 6,5 7,3 6,7 7,7 7,0 7,7 7,0

Таблиця 5.18

Автомобільні дороги загального користування з твердим покриттям за категоріями (кілометрів)

Довжина доріг з твердим покриттям за категоріями
Усього
перша
друга
третя
четверта
п'ята
Державного значення
перша
друга
третя
четверта
п'ята -
Місцевого значення
перша
друга
третя
четверта
п'ята

В табл. 5.19-5.20 наведені показники густоти автомобільних доріг і наявність мостів і шляхопроводів в Україні.

Таблиця 5.19

Густота автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям по регіонах (кілометрів на 1000 кв. км території)

Найменування регіону "1995 ...... 2000
Україна
Автономна Республіка Крим
області Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська ЗОЇ
Рівненська
Сумська гіг гіг
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

Таблиця 5.20

Мости та шляхопроводи на автомобільних дорогах загального користування за типами у 2002 році

Вид спорудження Всього у тому числі за значенням
наяв­ність, одиниць протяжність, пог. м державного місцевого
наяв­ність, одиниць протяж­ність, пог. м наяв­ність, одиниць протяж­ність, пог. м
Мости
у тому ЧИСЛІ залізобетонні
металеві
дерев'яні - -
Шл яхопроводи
у тому ЧИСЛІ через залізниці

На шляхах України побудовано багато автозаправних станцій, по­стійно ведеться реконструкції їх мережі.

МТК пролягають шляхами першої категорії (М - магістральні) та другої категорії (Р - республіканські).

Пропускна спроможність цих шляхів становить:

• першої категорії - 14 тис. автомобілів (на деяких шляхах, на­приклад Київ-Бориспіль, пропускна спроможність сягає 40 тис. АТЗ на добу, Київ-Житомир - 20 тис. АТЗ на добу);

• другої категорії - 6-14 тис. автомобілів.

Найбільша інтенсивність руху на автомобільних шляхах поблизу великих міст та біля великих прикордонних пунктів - 15-20 тис. АТЗ на добу, середня інтенсивність руху на автомобільних магістралях країни - 6-14 тис. АТЗ на добу.

Міжнародні транспортні коридори за своєї значущості для міжнародного сполучення автомобільним транспортом поділено на три категорії.

 

 

 

Самостійна робота № 11.

Тема:Віраж

Навчальна мета:Ознайомитись, що таке віраж і вплив його на рух автомобіля.

 

Основні питання теми:

 1. Стійкість автомобіля на дорозі під час руху.
 2. Застосування односкатного профілю автомобільної дороги.
 3. Відгони віражу.

 

Рекомендована література:

М.Г.Босняк. Вантажні автомобільні перевезення. Слово. Київ. 2010 р. ст. 93-94

 

Методичні рекомендації:

Записати: 1. Стійкість автомобіля під час руху по кривій.

 1. Визначення віражу.
 1. Значення відгонів.

Зобразити: 1. Схему стійкості автомобіля на односкатному поперечному перетині дороги.

2. Схему віражу.

 

Питання самоконтролю:

 1. Які сили діють на автомобіль під час руху його по односкатному профілю дороги?
 2. Дати визначення віражу.
 3. Для чого потрібні відгони?

 

Тематичний контроль:Семінар № 2

 

Опорний конспект

 

Самостійна робота № 12

Тема:Аналіз причин ДТП на автодорогах.

Навчальна мета:Вивчити динаміку скоєння ДТП і проаналізувати причини їх скоєння.

Основні питання теми:

1. Швидкісні та гальмівні причини скоєння дорожньо-транспортних

пригод.

2. Аналіз скоєння дорожньо-транспортних пригод на автомобільних

дорогах України.

3. Людський фактор скоєння ДТП (водії, пішоходи, велосипедисти)

 

Рекомендована література:В.Я.Савенко, В.А.Гайдукевич. Транспорт і шляхи сполучення. К.А.2007 р. ст.26, Л.Ю.Яцківський, Д.В.Зеркалов.

Загальний курс транспорту. К.А. 2007 р. ст. 335

Методичні рекомендації:

Записати: 1. Аналіз дорожньо-транспортних пригод на автомобільних шляхах України.

2. Причини дорожньо-транспортних пригод.

3. Роль людського фактора в скоєнні ДТП.

 

Питання самоконтролю:

1. Як розраховується гальмівний шлях автомобіля?

2. В якій залежності знаходиться інтервал між автомобілями від швидкості руху?

3. Яка тенденція дорожньо-транспортних пригод в Україні?

4. Які фізіологічні фактори стану водія є причинами скоєння ДТП?

5. Які побічні фактори впливають на скоєння водієм ДТП?

 

Тематичний контроль:Семінар № 2

 

Опорний конспект

Аналіз причин ДТП на автодорогах

Організація руху рухомого складу з високими швидкостями доставки вантажів і пасажирів при цьому забезпечити повну безпеку руху є головним завданням працівників автомобільного транспорту. Кожна транспортна пригода – соціальне лихо і в багатьох випадках завдає значної шкоди народному господарству. В аваріях люди отримують часткову або повну непрацездатність, каліцтва, а інколи в аваріях гинуть люди. При аваріях ламаються автомобілі, пошкоджується вантаж, руйнуються дорожні та інші споруди.

Проблему безпечного руху можна вирішити беззаперечним виконанням правил руху усіма його учасниками, а також забезпеченням повної технічної відповідності транспортних засобів вимогам безпечної експлуатації і чіткій організації руху.

В залежності від причин виникнення дорожньо-транспортних пригод, загальна їх кількість в великих містах розподіляється таким чином:

- провина водія транспортного засобу -------------------------- 70%

- провина пішоходів та велосипедистів ------------------------ 20%

- технічна несправність транспортних засобів ---------------- 8%

- невірна організація руху ---------------------------------------- 2%

________________________

100%

Найбільша кількість аварій і наїздів трапляється в темний час доби, коли значно погіршується видимість.

Причини дорожньо-транспортних пригод, що стались з вини водіїв транспортних засобів можуть розподілятись таким чином:

- невідповідність швидкості руху конкретним умовам --- 29%

- втома або сп’яніння ------------------------------------------- 16%

- недотримання правил обгону и маневрування ---------- 30%

- неуважність ------------------------------------------------------ 22%

- недотримання правил перевезення пасажирів і вантажів----3%

100%

Слід зазначити, що значна кількість аварій, в скоєнні яких визнають винним водія, трапляються по ряду інших причин, і насамперед, від невірно спроектованого елементу дороги, непрофесійної організації руху або невірних дій інших водіїв, пішоходів і пасажирів. Для запобігання збільшення кількості аварій і значного скорочення їх на автомобільних дорогах і в населених пунктах потрібно, щоб всі учасники руху, тобто водії транспортних засобів, пасажири і пішоходи розуміли причини виникнення пригод і їх наслідки.

 

2.

Водій автомобіля, що є найважливішим учасником руху, повинен бути завжди уважним і швидко реагувати на створювану ситуацію, швидко приймати найкраще рішення для забезпечення безпеки. Велике значення має час реакції водія, що залежить від його психофізіологічного стану і виду стимулу (світловий, звуковий та ін.). зазвичай час реакції коливається в межах від 0,1 до 1,0 сек. Але може бути і більшим.

Для розрахунків руху середній час реакції водія приймається 0,6 сек.

На час реакції водія дуже впливають освітленість дороги, ефективність сигналів, інтенсивність руху, рівень шуму та інші зовнішні фактори.

Велике значення для безпечного руху є відволікання водія, тому на дорогах треба якомога менше встановлювати рекламних щитів, а також світлових і, особливо, блимаючи реклам в нічний час.

Осліплення водія є частою причиною дорожньо-транспортних пригод. В основі осліплення лежать складні фізіологічні процеси, що проходять в органах зору, які мають здатність до адаптації (пристосування) до світлових змін. При переході з темряви на світло очі пристосовуються значно швидше, ніж при переході зі світла в темряву. Повне або часткове осліплення може настати від пучка світла фар зустрічного автомобіля або при в’їзді автомобіля в світлий час доби до темного тунелю.

 

3.

Кількість дорожніх пригод знаходиться в прямій залежності від технічного стану автомобіля и особливо від таких його агрегатів і систем як: гальма, рульове управління, колеса, світло, зчіпні пристрої причепів і т. і. З кожним роком покращуються експлуатаційні якості автомобіля, що впливають на безпеку руху, такі як: керування, стійкість, надійність, міцність, оглядовість і т. д.

Велика кількість аварій трапляється внаслідок заносу автомобіля при гальмуванні. Для запобігання заносів розробляють і застосовують кібернетичні пристрої, що змінюють гальмівну силу на кожному колесі в залежності від коефіцієнту зчеплення шин з дорогою. Бортові комп’ютери на деяких авто керують гальмівною системою без участі водія.

Велике значення має стандартизація органів керування і місця їх розташування. Особливу увагу треба приділяти стандартизації приладів освітлення і сигналізації як по кольору, так і по розташуванню на автомобілі.

Для підвищення безпеки руху і збереження автомобільних доріг в багатьох країнах СНГ введені габаритні і вагові обмеження рухомого складу, згідно яких встановлюється:

- найбільша допустима ширина 2,5 м, висота 3,8 м, довжина одного автомобіля 12 м, автопоїзду – 24 м;

- навантаження на вісь на всіх дорогах не повинна перевищувати 6 т, а при русі на дорогах І та ІІ категорії – 10 т для двоосних автомобілів і 9 т для багатоосних автомобілів, якщо база сусідніх осей менше 3 м.

 

4.

Під організацією руху слід розуміти комплекс заходів, що забезпечують безпечний рух транспортних засобів з високими швидкостями.

При організації руху в залежності від інтенсивності руху і швидкості транспортного потоку необхідно вирішити такі питання:

- визначити ширину смуги руху і кількість смуг з урахуванням роботи транспортних засобів інших видів транспорту;

- обрати найбільш раціональні види транспортних розв’язок і маневрових ділянок;

- забезпечити смуги і місця для стоянки і зупинки автомобілів;

- забезпечити пішохідний і велосипедний рух;

- правильно обрати засоби сигналізації та інформування на дорогах, вулицях і площах;

- організувати регулювання і контроль руху.

Інтенсивність руху є основним показником при організації руху транспортних засобів. Вона залежить від величини і напрямку транспортних потоків.

Транспортним потоком називається кількість автомобілів, що проходять в одному напрямку по дорозі або вулиці за окремий час ( година, доба).

Щільність руху це кількість автомобілів, розташованих на 1 км смуги руху.

Перехрестя – перепона для руху, що небажана, але необхідна для забезпечення зв’язків між пунктами, які лежать на різних напрямках транспортних потоків.

Для зменшення небезпеки руху на перехрестях доріг і вулиць встановлюють регулювання руху або передбачаються різноманітні конструктивні рішення, до яках відносяться:

- перехрестя на різних рівнях;

- направляючі та розподільні острівки;

- розподіл маневрових ділянок.

Правильна організація руху не може бути здійсненою без вирішення питання зупинок і стоянок для автомобілів. Зупинки і стоянки для автомобілів створюють на призначеній для зупинок смузі вздовж тротуарів, а також влаштовують спеціальні поза вуличні стоянки біля заводів, навчальних закладів, житлових масивів тощо.

Для зручності обслуговування пасажирів і додержання вимог безпеки руху на автобусних зупинках влаштовують спеціальні з’їзди з проїзної частини дороги/

Для пішоходів повинні створюватись безпечні умови для очікування транспорту, переходу дороги. Пішохідні переходи влаштовують надземними і підземними; надземні бувають регульованими і позначеними знаками або розміткою типу «зебра», а також пішохідні мости через автостради.

Регулювання руху – це управління транспортним і пішохідними потоками. Регулювання повинне забезпечити безпечний та швидкий рух згідно розробленої схеми його організації.

Регулювання руху здійснюється за допомогою дорожніх знаків, вказівників, розмітки дороги, подачі сигналів світлофорами або регулювальниками, а також організацією інформації на дорогах.

5.

Для підвищення безпеки руху в місцях скупчення автомобілів біля магазинів, столових, ресторанів, автозаправних станцій, розташованих поблизу дороги, влаштовують зупиночні площадки, які вночі освітлюються.

На дорогах І-ІІ категорій стоянки влаштовують через кожні 10-15 км, а на дорогах ІІІ-ІV категорій – через 20-3- км. На під’їздах до великих міст влаштовують стоянки для відпочинку на 40-100 автомобілів. В небезпечних місцях – на насипах висотою більше 2 м, біля круч, берегів річок і озер, на підходах до мостів і шляхопроводів, над дорожніми трубами встановлюють загорожі двох типів: орієнтуючі та утримуючі.

Вздовж дороги встановлюються знаки, які вказують назва населених пунктів, річок, а також номери дороги і маршрутів, кілометрові вказівки і схеми перехресть.

 

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 588

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!